haritada ara :   km  
Maçka'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
Üçgedik mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Poğoç
Y1900~b 📖: Poğots [ Erm "dargeçit" ]
Çamlıdüz mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Paparza
Y1386 📖: Papárouza [ Yun ]
Çıralı mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Melanli
Y1415 📖: Melianantôn [ Yun "Melyanlılar (?)" ]
Hamsiköy mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Hamsiköy
Y1386 📖: Xapsí Χαψή
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Beş köyden oluştuğu için Osmanlıca Hamseköy `beşköy` adı verildiğine ilişkin söylenti temelsizdir. Xapsi ismi 14. yy'dan itibaren Rum belgelerinde kaydedilmiştir. Mahalleleri: Tsaxaranton (Çakıroğlu), Mytikarê, Age, Sananton ve Mardita. 1920'den önce 450 Hıristiyan Rum nüfus ile 130 öğrencisi olan Rum okulu ve Panagia Kremasti manastırı vardı. SN
■ Köyün yerli nüfusunun tamamı mübadeleyle Yunanistana gönderilmiş, boş kalan köy önce çevresindeki köylerden Türk göçü almıştır. Daha sonra 1929da Çaykara civarında çıkan sel felâketinden sonra buraya bazı Çaykara kökenli Rumca anadilli sülaleler de yerleşmiştir. metonio
Güzelyayla mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Ferganli
Y1388 📖: Farganántôn [ Yun "Ferganlılar" ]
Başar mah - Maçka - Trabzon
Y1900~b 📖: Stamá [ Yun "konak, durak" ]
1522t 📖: İstama
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Raxi, Xalav, Skeria ve Kuirukanton adlı 4 mahallesi vardı. 20. yy başında 100 müslim, 350 ila 400 Rum nüfusu vardı. SN
■ Rum Ortodoks nüfusundan bazı âilelerin Rusya'da bir müddet yaşadıktan sonra Kozani ilindeki köylere iskân edildiği bilinir. Kozani'de ekseriyetle Skitis, Koilada ve Kissa köylerine, Drama'da Dasoto, Mikromilia, Kavala'da Gkaziles, Komotini'de Kizari, İskeçe'de Magikon köylerine iskân edilmişlerdir. Stamadaki Müslüman Helenlerin, Hristiyan akrabalarıyla irtibâtı kuvvetlidir. Manav
Dikkaya mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖: Zavera
Y1448 📖: Zabéra
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Anayurt mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Kırensa
Y1895 📖: Krénasa Κρένασσα [ Yun "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Boşalan köye 1929 sel felaketinden sonra yerleşenler Köprübaşı Fidanlı mahallesinden gelmiştir. Gelenlerin anadili Türkçe’dir. Daha sonra Tonya’dan da 5 hane gelmiştir. Cihad Gümüs
Sındıran mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Malaka / Mulaka aş.
Y1364 📖: Moulaká [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Sanaya adlı Rum mahallesi mevcuttu. SN
Bağışlı mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Konaka / Kunaka
Y1349 Y1895 📖Kounákali [ Tr Konaklı? ]
■ Trabzon Rum devleti zamanında kayda geçmiş olan adın aslen Türkçe olması uzak olasılıkla dahi olsa mümkündür. SN
Gürgenağaç mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Yanakandoz
Y1895 📖: Giannakántôn Γιαννάκαντων [ Yun "küçük Yani'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Ormanüstü mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Kusera [ Yun ]
Vazelon manast - Maçka - Trabzon
Y1223 📖: Ayios İoannís Vazelónas [ Yun "Vazelon (dağındaki) Aziz Yoannis" ]
■ Ortaçağ'da Trabzon bölgesinin en ünlü dini/siyasi kurumlarından biri olan Agiou Iôánnou Bazelônas Manastırının cılız kalıntıları ulaşımı güç bir dağ başında orman içindedir. Manastırın adı muhtemelen Zaboulon Dağı'ndan deforme edilmiştir. SN
Güzelce mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Bondila
Y1291 📖: Póntyla [ Yun ]
Köprüyanı mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Saxanoy
Y1223 📖: Saxnoê [ Yun "nazik?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ünlü Vazelon manastırı (Agiou Iôánnou Bazelônas) manastırı bu köyün yakınındadır. SN
■ 1929 yılında Çaykaralılar tarafından yeniden iskân edilmiştir. Cihad Gümüs
Yazılıtaş mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Yanandoz
Y1344 📖: Giannánton Γιαννάντων [ Yun "Yani'ler (öz.) " ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köye yerleşenlerin anadili Türkçedir, Rumca konuşulmaz. Mübadeleden sonra metruk kalan köy daha sonradan yine Maçka'ya bağlı Üçgedik (Poğoç) köyünden göç alarak yeniden iskân edilmiştir. Cihad Gümüs
Kiremitli mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Sersa
Y1275 📖: Aithérisa / Thérsa Θέρσα [ Yun "havadar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1929 yılındaki sel felaketinden sonra Çaykara'dan gelen insanlar tekrar iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Çeşmeler mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Zanxa [ Lz ]
Y1223 📖: Saxnoê
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Çatak mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Méksyla
1876s 📖: Meksila
Ocaklı mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: İspela
Y1336 📖: Spélia / Spílea Σπήλαια [ Yun "mağaralar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1876 Salnamesinde İsbela İslam adıyla verilen köy şimdiki Hava mahallesi olmalıdır. Rum mahallesinin adı eski kayıtlarda Mudanya ve Moudandos olarak da geçer. SN
Sukenarı mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖: Xamurya
Y1386 📖: Xamourí Χαμουρή [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Köprübaşı'ndan gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Yukarıköy mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Xortokop yk. [ Yun "yukarı otlak" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Köprübaşı Goneşara köyünden gelenler tarafından yeniden iskân edilmiştir. Köye yerleşenlerin anadili Türkçedir. Cihad Gümüs
Bakımlı mah - Maçka - Trabzon
Y1895 1928 📖Áğursa [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Ardıçlıyayla mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: İskopya
Y1895 📖: Skopíá [ Yun "bakanak, gözetleme yeri" ]
1522t 📖: İskofya
Kırantaş mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Kútula [ Yun "tosköy? kafaköy?" ]
1876s 📖: Kudula
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1874 ve 1902 kilise kayıtlarına göre 82 hanede 450 Rum nüfus vardı. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara'dan gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Akarsu mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖: Larhan
Y1390 Y1895 📖Laraxaní
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1920'de 700 Rum, 500 İslam nüfus. SN
Coşandere mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Kospitiyos
Y1895 📖: Kouspidí [ Yun ]
Y1400~b 📖: Kouspidíon
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kuspidi, Verizana ve Salafunda olmak üzere üç mahalledir. 1920'de 450 nüfuslu Rum köyü. SN
Ortaköy mah - Maçka - Trabzon
1946 📖: Orta Xortokop
1928 📖: Xortokop Vasat [ Yun xortokópi "otlak" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Köprübaşı tarafından gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Sevinç mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Soldoy [ Yun ]
Y1564 📖: Soldóê
? mah Sevinç - Maçka - Trabzon
1946 📖: Paraspor [ Yun ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Sevinç (Soldoy) Köyünün bir mahallesidir. Rumca "paraspori" adıdan - tohum ekilen küçük çayırlık alan Tankut Beygu
Maçka ilçe - Maçka - Trabzon
1928 📖: Cevizlik
Y1895 📖: Karídia [ Yun "cevizlik" ]
1522t 📖: Maçuka (idari bölge)
Y1278 📖: Mátsouka (idari bölge) [ Lz Maçxa "?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Maçka ve Paleomaçka (Hamsiköy dolayı) Trabzon Rum devleti çağından beri bölge adıdır. İsim Rumca olmayıp, muhtemelen eski bir Tzan/Laz dilinden gelir. 20. yy başında nahiye nüfusu 12.000 Hıristiyan Rum ile bunun yarısı kadar Rumca konuşan Müslümandan oluşmaktaydı. Şimdi ilçe merkezi olan kasaba eski Karidya/Cevizlik köyüdür. ■ Maçka köy ve mahalle adları, Sümela, Vazelon ve Peristera manastırlarının 1278, 1364, 1386 ve 1415, 1417, 1429 tarihli vakfiyelerinde kayıtlıdır (B&W 251 vd.). Burada çoğunu 1364 olarak işaretledik. SN
Örnekalan mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Magura [ Yun mangúra "değnek?" ]
Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köyde Rumca konuşan Müslüman sülaleler mevcuttur. Maçka'da "yerli köyü" olarak anılır.Kültür tipik Karadeniz kültürüdür,kemence,davul,horon ıle dugunler yapılır,eglenceler duzenlenır ayrıca yıne Kalandar kutlaması köyün vazgecılmezlerındendır ahmetonur
■ Karadeniz kültürüne,muzıgıne, kemencesı ıle yapmış olduğu katkılardan dolayı Kültür Bakanlığı'nca ödüle layık görülmüş Maçkalı Hasan Tunç bu köydendır osman pune
Kozağaç mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Xortokop aş.
Y1256 📖: Xortokópion [ Yun "otlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1920'de 200 Rum, 435 Müslüman nüfusu vardı. Aşağı Hortokop köyünün adı Agiá/Aya olarak da geçer. SN
■ Köy mübadeleden sonra, 1929'daki sel felaketinden sonra Çaykara'dan yoğun göç almıştır. Cihad Gümüs
Vorizena mah Coşandere - Maçka - Trabzon
1928 📖: Verizana Βερίζενα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Bakırcılar mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖: Kizera [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübadeleden önce 50 Rum,100 Türk nüfusu vardı. SN
Yazlık mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Livera
Y1400~b 📖: Liverá [ Yun "ağılcıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Rum nüfusun bakırcılıkla geçindiği ve birçoğunun İstanbul'a göçerek orada bu mesleği icra ettiği belirtilir. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara'dan gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
■ Yavuz Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un Liveralı olduğu söylenir. Manav
Kapıköy mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Záza
1876s 📖: Suza
Y1364 📖: Zoúza
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1920'de 1390 Rum 100 Türk nüfus. Mourouzanton, Ampela, Kizera ve Tziaxa adlı dört mahallesi vardı. SN
Mataracı mah - Maçka - Trabzon
Y1364 1928 📖İlaksa [ Yun ]
Altındere mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: İstalita
Y1895 📖: Skalíta Σκαλίτα [ Yun "merdivenli" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Kaynarca mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Limli
Y1364 📖: Limnía [ Yun "göllü" ]
Zaferli mah - Maçka - Trabzon
<1960 📖: Zelfiri / Zerfiri [ Yun ]
Kırankaş mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: Verana
Y1223 📖: Banareîon [ Yun "çalılık" ]
Sakızlı mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s 📖: İzaksa [ Yun ]
Akmescit mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Zanoy
Y1260 📖: Sanógia [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Çamkonak mah Atasu - Maçka - Trabzon
1928 📖: Galyan Mesaxor [ Yun mesoxôra "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1920'de 650 Rum nüfusu vardı. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Arıkaya mah Şahinkaya - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Veréneia [ Yun ]
1876s 📖: Valena
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköy'den gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Kuşçu mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Cipanos [ Yun ]
Öğütlü mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: Ğuryeni [ Yun ]
Yemişli mah Atasu - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Kutala [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar da yerleştirilmiştir. Cihad Gümüs
Durali mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: Oxsa
Mazera mah Esiroğlu - Maçka - Trabzon
1522t 📖: Mesarya [ Yun mesaréa "ortaköy" ]
Atasu mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960 📖: Şahinkaya
Y1895 📖: Galiéni Γαλιαίνη [ Yun ]
1522t 📖: Galyana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Galyan, aynı isimli derenin her iki yakasında bulunan 19 köyün bulunduğu vadinin adıdır. Eski merkezi Atasu'ya bağlı Çamkonak (Galyan Mesahor) mahallesi idi. SN
■ Köy mübadeleden sonra büyük nisbette metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
■ 20. yy başında Galyana'nın 6 köyünün Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir Makedonya bölgesinde Kozani Protochori (Portoraz) köyü ve etrafında, bir kısmı da Kavala'da iskân edilmiştir. Manav
Kumrulu mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1522t 📖: Lolongena [ Yun ]
Alaçam mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: Konga
Y1432 📖: Kónka [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Cinali mah Maçka - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Cinali
Ergin mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Arméni
1876s 📖: Armenos [ Yun "Ermeni" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Ormaniçi mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Kodila [ Yun kotylia "çukurlar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköy'den gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi Cihad Gümüs
Taşalan mah Atasu - Maçka - Trabzon
<1960 📖: Mesailli
Y1895 📖: Misailandôn [ Yun Misaêl "öz." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Çayırlar mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Livadya Λειβάδια [ Yun "çayır" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Oğulağaç mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Kodrul [ Yun ]
1553t 📖: Xaldiyan [ Tr "Gümüşhaneliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Gümüşhane kökenli Ermenilerin yaşadığı bir köydü. SN
Işıklar mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: İpsori [ Yun ]
Alataş mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Mandranoy
Y1386 📖: Mandrakení [ Yun "mandıracılar?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Yüzüncüyıl mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Válena Βάλαινα [ Yun "palamut" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Galyan/Galena vadisinin en yüksek köyüdür. SN
Yeşilyurt mah Maçka - Maçka - Trabzon
1522t 📖: Xaçavera
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında nüfusun bir bölümü Gümüşhane Kromni'li kripto-Hıristiyan (Müslüman görünen Hıristiyan) idi. 1920'de tüm nüfus Müslüman görünür. SN
Esiroğlu mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960 📖: Güngörmüş
1913a 📖: Esiroğlu
1522t 📖: Anbela [ Yun "bağlar" ]
Armağan mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: Kok
■ Değirmendere Vadisindeki Türkçe ana dilli Rum kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı köylerden biridir. Anatolian
Kuştul manast - Maçka - Trabzon
Y1223 📖: Ayios Geórgios Peristerióta [ Yun "güvercinli Ayyorgi" ]
■ Trabzon yöresinin en büyük manastırlarından biri olan Pristeriota veya Peristera manastırı Şimşirli (Kuştul) köyü yakınında ıssız bir dağ zirvesindedir. Şimdi Kuştul adı verilen ırmağın eski adı Galyan Deresi'dir. SN
Temelli mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: Prastiyos
1522t 📖: Prastiyo [ Yun proastéion "karakol" ]
Şimşirli mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: Kuştul
1876s 📖: Kostura
Y1400~b 📖: Kostoulantôn [ Yun "küçük Kosta'lar (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Peristera (`güvercinlik`) manastırı harabesi bu köy yakınındadır. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. Cihad Gümüs
Bahçekaya mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1522t 📖: Olasa
Y1364 📖: Ólasa
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.