haritada ara :   km  
Lice'de 83 yerleşim bulundu.
sırala 
Şenlik mah - Lice - Diyarbakır
Z 📖: Spêni
1915h 📖: Xarabe Kürtan + Spini [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
■ İki mahalleden oluşur. SN
Ecemiş mah - Lice - Diyarbakır
Z 📖: Gortûn
1928 📖: Malamihibiro [ Kr malamihêbiro "İbrahim oğlu Muhammed ailesi" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Ayaz mah Ecemiş - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Bermal
Akçapınar mah Ecemiş - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Şikan mah Birlik - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Şikakan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Birlik mah - Lice - Diyarbakır
K 📖: Çemê Elikî [ Kr "Ali pınarı" ]
1928 📖: Alîk
Kürt-Sünni yerleşimi
Işıkyolu mah Duruköy - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Abdal
Örtülü mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Şahverdiyan [ Kr "aş." ]
■ Vılo, Bırbılık, Derereş, Yoşo, Xır, Serçır ve Sa olmak üzere toplam 7 mezradan oluşur. Mezarlıkları Sürega ve Vılo'dadır. seyithan
Gökçe mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zara / Zerra [ Zz zerra "sarılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Daralan mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Comelaş / Comê
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1975 Lice depreminden sonra yeni yere taşındı. SN
Ergin mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Merk [ Erm/Kr "çayır" ]
1915h 📖: Mülk
Zaza-Sünni yerleşimi
Duru mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Deyrkam [ Kr dêr raqam "yüksek kilise" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 1927 yılı Biçar Tenkil Harekatında köyün erkek nüfusu güvenlik güçlerince kurşuna dizilerek öldürülmüştür. SN
Tuzla mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Tuzla | Xolîn [ Kr xwêlîn "tuzla" ]
E1912 📖: Tuzla
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Birkilin mv - Lice - Diyarbakır
1900~ 📖: Birkileyn / Bakireyn
Y553 📖: Kleisoúra [ Yun "derbent" ]
■ Dicle'nin ana kaynaklarından biri burada İskender-i Birkıleyn adı verilen mağaradan yeryüzüne çıkar. Asur kralları 1. Tiglath-pileser (MÖ 1114-1079) ve 3. Şalmaneser’e (MÖ 858-824) ait yazıtlar vardır. Bizans döneminde Kleisoúrai adı verilen kale buradaydı. SN
Güçlü mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Celık [ Kr "soy, nesil" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Durak mah Tuzla - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Soğa
Çeper mah - Lice - Diyarbakır
K 📖: Xanakela [ Kr "kale hanı" ]
1928 📖: Kale
Kürt-Sünni yerleşimi
Kıralan mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Zirext + Qilêdar
1915h 📖: Zirakt / Zirakıt
■ 1975 depreminde yıkılan Zirext ve Qilêdar köylerinden hayatta kalanlar için yeni kurulmuş bir yerleşimdir. SN
Abalı mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Körxa
Zaza-Sünni yerleşimi
Yukarıçalıbükü mz - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Birbas
■ 1946 belgesinde ismi "Biryas" tır. Orjinal ismi de bu olmalıdır. ishak levent
Ziyaret mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Fis
E1902 📖: Pis Փիս [ Erm ]
Y553 📖: Phisôn (kale)
■ Güneydoğu Torosların önemli bir geçidinin güney girişini kontrol eden köy, 6. yy Bizans-İran savaşlarında Bizans garnizonu olarak anılır.1978'de PKK ilk kez bu köyde kuruldu. 1993'te devlet kuvvetleri tarafından tamamen tahrip edilerek terk edildi. SN
Yamaçlı mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Dizeyni [ Kr ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Hedik mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Hedik
Zaza-Sünni yerleşimi
Dernek mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Til [ Kr/Sür "höyük, tepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1975 Lice depreminde eski köy tamamen yıkılmış ve askeri nizamda yeniden inşa edilmiştir. SN
Arıklı mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Hüseynik
Esenler mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Balicnî [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Serince mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Pîrik [ Kr "ihtiyarcık" ]
1915h 📖: Birik [ Kr "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Uçarı mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Firdevs [ Kr "cennet bahçesi" ]
Seyrek mah Hedik - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Sayrek
Kayacık mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1968 📖: Savat
E1912 1928 📖Hezan
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hezan köyünde dergah ve medrese kuran Şeyh Abdülkadir-i Mellekendi(öl.1908) bu köyde medfundur. SN
Cum mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Cum
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski köy 1975 depreminde yıkılmış ve büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
Saydamlı mah - Lice - Diyarbakır
K 📖: Şaxor
1915h 📖: Şağor
Bayırlı mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Karınçax
Kürt-Sünni yerleşimi
Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1876a 📖: Lice / Ilıca
1869s 📖: Lice
S1000~ 📖: Laggâ / Lagô [ Sür lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
Çağdaş mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Çinezur
1915h 📖: Hınazor
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çağdaş köyünün kökeni kafkaslardan gelip yerleşen buraya yerleşen Türklerdir. Hemde kafkaslarda krallık yapmış han isimlidirler. hayati
Bayırlı mah Saydamlı - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Şirgemîn
Medrese mah Bayırlı - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Medrese
Ortaç mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Nenyas / Ninyas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dibek mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Deyrxust [ Kr "? kilisesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Seyyid Şeyh Hasan Zerraki türbesi bu köydedir. Bölgedeki seyyidlerin birçoğu onun soyundandırlar. SN
Külçe mah Yalımlı - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Hasanan
Çavundur mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Licok [ Erm/Kr "gölcük" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Kumluca x - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Fum
As-824 📖: Upumu / Ubbumu
Y610 📖: Aphoúmon (kale)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asur kralı III. Şalmanasser yazıtında anılan kent, 6. yy'da Bizans-İran sınırında İranlılara ait bir müstahkem mevki idi. 1975 depreminde tamamen yıkılarak terkedildi. SN
Yeşilburç mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Dercimît [ Kr dêrcimît ]
■ Eski Dercimit köyü 1975 depreminde haritadan silinmiş ve Lice merkezde bu isimle bir mahalle kurulmuştur. SN
Kıratlı mah Yalımlı - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Baxşan
Akçabudak mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Zengesor [ Erm zangetsor "çanlıdere" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Yalımlı mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Xosor [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yolçatı mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sisi [ Kr sîsê "aktoprak" ]
Dolunay mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zengi [ Kr/Tr "çingene" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Yalaza mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖Karvas / Kervas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
Beğendik mah Yolaçtı - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Xanyat / Xaynat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Damar mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Sirnis
E1912 📖: Sarnis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında Ermenilerle meskûn olan köyde Surp Tovmas, Surp Sarkis, Surp Agop, Surp Toros, Surp Şmavon kiliseleri mevcuttu. SN
Kılıçlı mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Mîzak
E1912 📖: Mrzag
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gürbeyli mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
■ Ben Lice'nin Gürbeyli köyünde doğdum. Gürbeyli'nin eski ismi 'Şeyhan' olarak geçiyor. Oysa ki Kürtçe ismi Şéxan'dır. Bozulmuş bir Kürtçe ile Şeyhan olarak kayda geçmiştir. Bunu düzeltmek istedim. Şiyar
Gönen mah Baharlar - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Axtikan / Ixtikan
Yünlüce mah - Lice - Diyarbakır
S1960 📖: Mlahso [ Kr Melê Haso "Molla Hasan" ]
1915h 📖: Molla / Melle
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde ve komşu Anşa? köyünde konuşulan Doğu Aramice Mlahso lehçesi akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998'de Suriye'de öldü. Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki birçok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe/Kürtçe kökenli olması daha güçlü olasılıktır. SN
Kabakaya mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
K1597 📖: Ataq
A1220 📖: El-Hattâx
Y553 📖: Attaxâs (kale)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 6. yy'da Bizans-İran sınırında önemli bir kale ve 12. ve 13. yy'larda Artuklular egemenliğinde sancak beyliği idi. Eski kasaba terk edilerek yıkılmıştır. SN
Ulucak mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Haşederî [ Zz "ayı deresi" ]
Tepe mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Tepe
E1912 📖: Gır [ Kr gir "tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Baharlar mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Baraf [ Kr berav "su kenarı" ]
■ Mezraları: Hamzabey (Hemza), Sezer (Sizêrîn), Güney (Antîkan), Merkez (Sûnzêre), Kum (Kum), Sara (Diyarsawe). ■ Köyün eski sakinleri 'Acem' adı verilen İran Kürtleridir. Sonradan Irak'tan gelen Kürtler yerleştirilmiştir. SN
Yorulmaz mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Endîf [ Kr hendîf "uçurum" ]
1915h 📖: Endîr?
Sığınak mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Banadîran [ Kr bana dêran "kilise damları" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yaprak mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Tûtey [ Kr tûtê "dutlu" ]
Budak mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Hazmaz?
1915h 📖: Hazman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Yaka mah Güldiken - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Hesik
Dingilhava mah Kıpçak - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Dengelhevâ
Gözelek mah Güldiken - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Gözîrek
1915h 📖: Hekeğozîr [ Kr ]
Kıpçak mah - Lice - Diyarbakır
K 📖: Koçeran [ Kr "göçerler" ]
1928 📖: Bekiran [ Kr "aş." ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Kıpçaklar veya Kıpçaklıkla alakası olmayan Zaza köyüdür. Daha önce Ermenilerin yaşadığı rivayet edilir. ■ Mezraları: Kolan (Qolan), Hasan (Hesenan), Uzundere (Newala dirêj), Dingilhava (Dingilhewa). SN
Oyuklu mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sinî
Müslüman Arap yerleşimi
Güldiken mah - Lice - Diyarbakır
1860z 📖: Bicar / Biçar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde kaza ve nahiye merkezi olmuş olan kasaba 1927'de güvenlik güçlerince düzenlenen Biçar Tenkil Harekatı sonucunda yerle bir edilmiş ve şimdi hemen hemen terk edilmiştir. Yaka, Şehmus, Derince, Gözelek, Sevimli, Gelberi, Çotuk olmak üzere 7 mezrası vardır. SN
■ © 04.02.1860 Bicar kazasına Yusuf Efendi'nin müdür olarak tayini deyar heyran
Üçdamlar mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Bâvert [ Sür bêwerd "güllük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Eski Arap veya Süryani köyüdür. SN
Kutlu x - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Bamıtnî [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1994'te devlet güçleri tarafından boşaltılıp yakılmıştır. SN
Zümrüt mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Merdînyan [ Kr "Mardinliler" ]
■ 1989'da Kıpçak köyünden ayrıldı; köy muhtarının kızının adı olan Zümrüt adı verildi. SN
Çıralı mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Herak / Herki [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Dallıca mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖: Cofitni [ Kr "öten kanal?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Alataş mah Dallıca - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Barsom
1915h 📖: Varsom
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yıldız mah Kıyı - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Bamûs / Banmûs [ Kr "baba Musa? Musa damı?" ]
Şahgeldi Mutluca mz - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Şahgeldi [ Tr ]
Kıyıköy mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Darakol [ Kr daraqol "bodur ağaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Bakanlar mah Dallıca - Lice - Diyarbakır
E1912 1928 📖Harbakni / Harbekni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Kerpiçören mah Kutlu - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Taxtabeş [ Kr taxtê pûş "taraça, cihannüma" ]
1915h 📖: Reşan [ Kr "karalar" ]
Kalkanlı mah Türeli - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Matmur
■ Türeli merkez mahallesi boşaltılıp tahrip edilmiş, köy merkezi Matmur mahallesine taşınmıştır. SN
Türeli mah - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Beşişt [ Kr bêşişt ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.