Lapseki'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Umurbey bld - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1906hk, 1928k: Bergaz/Bergoz
1660EÇ: Purğaz
■ Homeros'ta kent adı Perkôtê, kavim adı Perkôsios olarak geçer. Eski Perkote kentinin izleri Sındal köyünün güneyindeki tepede, MÖ 5. yy'da kurulan yeni Perkote kentinin izleri aynı köyün kuzeybatısındadır. SN
  Lapseki ilçe - Lapseki - Çanakkale
1660eç: Lapseki
Y-350: Lámpsakos [ Yun "parıldayan, muhteşem" ]
■ Strabon'a göre daha önce adı Pityoussa iken MÖ 5. yy'dan önce Lámpsakos olarak değiştirildi. SN
■ Bulgarlar 1914 senesinde Bulgaristana kaçarken Rumlar 1921-22lere kadar kalabildi. Hayatta kalan Rumlar Helenistan Euboiada bulunan bir yere ıskân edildi ve o köye Nea Lampsakos (Yeni Lapseki) ismi verildi. Manav
  Dalyan mah Lapseki - Lapseki - Çanakkale
  Hacıgelen köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928k: Hacıgelen
■ Köy ismini geçmişte civar köylerin hacılarının bu köyün yakınlarında karşılanmasından alır. Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Yenice köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Yenice
■ Köy Kalfadız denen bölgeden bulunduğu yere taşınmıştır. Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Şahinli köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Şahinli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 600 yıllık geçmişi olan yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Mecidiye köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Mecidiye
■ 1908'de Bulgaristan Hasköy'den gelen göçmenler tarafından Nacakçı Mehmet Çiftliği'nin bulunduğu yer satın alınarak kurulmuştur. çanakkaleli
  Adatepe köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Adatepe
■ Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Hacıömerler köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Hacıömerler
■ Köy halkı Bulgaristan göçmenidir. çanakkaleli
  Alpagut köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Alpagut
■ Şu an köyde Romanya göçmenleri, köyün yerlileri ve Şavak aşireti mensupları yaşamaktadır. Türk
■ Geçmişi 1500'lü yıllara dayanan yerleşik bir türkmen/yörük köyüdür. Adı yörede ''Alpat'' şeklinde telaffuz edilir. çanakkaleli
  Kızıldam köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928k: Kızıldam
■ Köye ilk gelen Şallı Murat tarafından kurulmuştur. Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Taştepe köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Taştepe
■ Yerleşik bir yörük köyüdür. Suyunun güzelliği ile meşhurdur. çanakkaleli
  Çamyurt köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Çamyurt
■ Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Balcılar köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Balcılar
■ Köy ismini yörede arıcılığın yaygın olmasından alır. Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Dereköy köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Dereoba
■ Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Şevketiye köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Şevketiye
■ 1912 yılında Şevket Paşa tarafından kurulmuştur. çanakkaleli
  Çavuşköy köy - Lapseki - Çanakkale
1955rg: Susamalan (mah)
■ 26.02.1955'te Çavuşköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Karamusalar köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928k: Karamusalar
■ 1500'lü yıllarda yöreye ilk gelen 3 kardeşten biri olan Musa bey tarafından kurulmuştur. Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Nusretiye köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928k: Nusretiye
Eski adı: Urumçe
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1914'de boşaltılan köye Plevlja, Kolašin ve Pljevlja'dan Karadağlılar ile Plovdivli Pomaklar iskân edildi. Manav
  Güreci köy - Lapseki - Çanakkale
1928k: Güreci
1906hk: Gürece
  Doğandere köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928k: Doğandere
1906hk: PomakKöyü
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Smolyan Pomakları iskân edilmiştir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km