Lapseki'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kangırlı köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Kangırlı
  Umurbey bld - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Bergaz / Bergoz
1665 📖 Purğaz
1530t 📖 Çatalbergos
Y-600 📖 Perkôtê sf. Perkôsios [ AnaD ]
■ Homeros'ta kent adı Perkôtê, kavim adı Perkôsios olarak geçer. Eski Perkote kentinin izleri Sındal köyünün güneyindeki tepede, MÖ 5. yy'da kurulan yeni Perkote kentinin izleri aynı köyün kuzeybatısındadır. SN
  Kemiklialan köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Sultaniye
  Suluca köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Suluca
  Gökköy köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Gökköy
  Sındal köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Zındal
  Beybaş köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Beybaşlı
  İlyasköy köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 İlyasköy
■ Yörük köyüdür. Tarihi 1500'lü yıllara dayanır. çanakkaleli
  Kocaveli köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Akpınar
  Lapseki ilçe - Lapseki - Çanakkale
1484 📖 Lapsekü
Y-454 📖 Lámpsakos [ Yun "parıldayan, muhteşem" ]
■ Strabon'a göre daha önce adı Pityoussa iken MÖ 5. yy'dan önce Lámpsakos olarak değiştirildi. SN
■ Bulgarlar 1914 senesinde Bulgaristana kaçarken Rumlar 1921-22lere kadar kalabildi. Hayatta kalan Rumlar Helenistan Euboiada bulunan bir yere ıskân edildi ve o köye Nea Lampsakos (Yeni Lapseki) ismi verildi. Manav
  Dalyan mah Lapseki - Lapseki - Çanakkale
  Akçaalan köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Akçaalan
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  Üçpınar köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Üçpınar
  Çardak bld - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Çardak
  Subaşı köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Subaşı
  Hacıgelen köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Hacıgelen
  Yenice köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Yenice
■ Köy Kalfadız denen bölgeden bulunduğu yere taşınmıştır. çanakkaleli
  Şahinli köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Şahinli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Mecidiye köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Mecidiye
■ 1908'de Bulgaristan Hasköy'den gelen göçmenler tarafından Nacakçı Mehmet Çiftliği'nin bulunduğu yer satın alınarak kurulmuştur. çanakkaleli
  Harmancık köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Harmancık
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  Karaömerler köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Karaömerler
■ Yörük köyüdür. Tarihi 1500'lü yıllara dayanır. çanakkaleli
  Adatepe köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Adatepe
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Köy 1950'li yıllarda toprak kayması sebebiyle 4 kilometre kadar güneyindeki eski yerleşiminden şu an bulunduğu konuma taşınmıştır. Eski köyden bazı kalıntılar ve mezarlık hala durmaktadır. çanakkaleli
  Kocabaşlar köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Kocabaşlar
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  Hacıömerler köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Hacıömerler
  Alpagut köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Alpağut
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Geçmişi 1500'lü yıllara dayanan yerleşik bir Yörük köyüdür. Adı yörede ''Alpat'' şeklinde telaffuz edilir. çanakkaleli
■ Şu an köyde Romanya göçmenleri, köyün yerlileri ve Şavak aşireti mensupları yaşamaktadır. Türk
  Kızıldam köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Kızıldam
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Köye ilk gelen Şallı Murat tarafından kurulmuştur. Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Taştepe köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Taştepe
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Çamyurt köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Çamyurt
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Balcılar köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Balcılar
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  Dereköy köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Dereoba
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Yaylalar köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Kundakçılar
■ Yörük köyüdür. Kundakçılar adında mahallesi vardır. çanakkaleli
  Kırcalar köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Kırcalar
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  Şevketiye köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Şevketiye
■ 1912'de sadrazam olan Mahmut Şevket Paşa onuruna adlandırıldı. SN
  Ecialan köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Ecialan
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  Çavuşköy köy - Lapseki - Çanakkale
1946 📖 Susamalan (mah)
■ 26.02.1955'te Çavuşköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Dumanlı köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Dumanlı
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  Karamusalar köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Karamusalar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ 1500'lü yıllarda yöreye ilk gelen 3 kardeşten biri olan Musa bey tarafından kurulmuştur. Yerleşik bir yörük köyüdür. çanakkaleli
  Beyçayırı mah - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1946 📖 Beyçayır
1928 📖 Beyçayırı
  Nusretiye köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Nusretiye
Eski adı: Urumçe
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ 1914'de boşaltılan köye Plevlja, Kolašin ve Pljevlja'dan Karadağlılar ile Plovdivli Pomaklar iskân edildi. Manav
  Güreci köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Güreci
1902hk 📖 Gürece
■ Yörük köyüdür. Tarihi 1500'lü yıllara dayanır. çanakkaleli
  Çataltepe köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Künklüsu
  Beypınarı köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Beypınarı
1902hk 📖 Tathalil Obası
Pomak yerleşimi
  Doğandere köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Doğandere
1902hk 📖 Pomak Köyü
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Smolyan Pomakları iskân edilmiştir. Manav
  Dişbudak köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Dişbudak


Grafik harita göster     haritada ara : km