haritada ara :   km  
Lalapaşa'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Uzunbayır köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖: Uzunbayır
Hüseyinpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1904s 📖: Hüseyinpınar | Bünyanıhamid [ Tr "Abdülhamid binaları" ]
Saksağan köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖: Saksağan
1877hk 📖: Tatarköy
Çömlek köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Çömlek
1567 📖: Çölmekköy
Tuğlalık köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖: Tuğlalık
Dombay köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖: Dombay [ Tr "su sığırı" ]
Yünlüce köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Yümece
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Çatma köy - Lalapaşa - Edirne
1946 📖: Hamidiye
Hamzabeyli köy - Lalapaşa - Edirne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Rumeli muhâcirlerinden Arap Ahmetler âilesi muhtemelen Çalıdere (Çallıdere), Kalkansöğüt veya yakındaki başka bir köyden buraya sevk edilmiştir. Hamzabeyli veya Çallıdere'deki muhâcirler Bulgaristan Elhovo (Kızılağaç) kütüğüne bağlıydı Osmanlı vaktinde. Manav
■ Gelen göçmenler sınırın öte tarafındaki Lesovo/Urumbeyli köyünden gelenlerdir. metonio
Çömlekakpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Demirköy köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Demirköy
Hanlıyenice köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Hanlı Yenice
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖: Provadiya [ Bul "sukenarı" ]
1877hk 📖: Pravadi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 21.01.1954'te Sinanköy adı verildi. SN
Doğan köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Doğanköy
Çallıdere köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Tekke
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kalkansöğüt ile berâber Rumeli muhâciri yerleşimi. 1880'lerin başında kurulduğu tahmin edilir. Manav
■ Tekke 93 Harbi öncesi 20 haneli bir Gacal köyüdür. 1877 yılında Hasköy-Harmanlı'dan 15 hane Muhacir yerleşmiştir. Bulgar nüfus 1913'te göçmüştür. Bugün yerli ve muhacir Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
Büyüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Büyünlü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 15 hane Devin'in Çurekovo ve Petvar köylerinden gelen muhacir Pomak dışında tamamı Türk olan sırasıyla 9 hane Tırnovalı, 3 hane Köstendilli, 2 hane Harmanlılı, 2 hane Köstenceli, 2 hane Şumnulu ve 2 hane Hacıköy'lü muhacir yerleştirilmiştir. Yani 20 hane Türk, 15 hane Pomaktır. metonio
Lalapaşa ilçe - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖: Lalapaşa
1877hk 📖: Paşaköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Ortakçı köy - Lalapaşa - Edirne
1567 📖: Ortakcı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Tamamıyla göç ve mübadeleyle oluşmuş bir köydür. Selanik-Batı Trakyalı 20 hane Pomak muhacir dışında tamamı Türk olan sırasıyla 20 hane Eskizağra, 10 hane Eskicuma, 10 hane Şumnu, 5 hane Kırcaali ve 5 hane Hasköy'lü yerleşmiştir. Yani 70 hanenin 50'si Türk, 20'si Pomaktır. metonio
Kavaklı köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖: Kavaklı
1877hk 📖: Çerkesköy
■ 20. yy başında Bulgar/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Çerkesler Balkan Savaşlarında Anadoluya kaçmışlardır. Köy Türk sınırlarına geri katıldığında Şumnu ve Tırnovadan 30 hane muhacir Türk iskan edilmiştir. metonio
Taşlımüsellim köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖: Taşlımüsellim
1877hk 📖: Taşlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 1913'te 511 nüfus Eksarhçı Bulgar, 106 nüfus Patrikhaneci Bulgar ve belirsiz sayıda Rumeli muhaciri Müslim nüfus görünür. SN
Hacılar köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Hacılar
Kalkansöğüt köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖: Kalkansöğüt
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yanbolu/Kızılağaç (Elhovo) muhacirleri tarafından kurulmuştur. metonio
Sarıdanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Saridanişmend
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Vaysal köy - Lalapaşa - Edirne
Y1900~a 📖: Visáltai
1877hk 📖: Vaysal
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgar nüfus sınırın öte tarafındaki Hocaköy'e (yeni adı Kraynovo, Yanbolu'ya bağlı) geçti. Yerlerine o köydeki Türkler yerleşti. Daha sonra Selanik-Karacaovalı 10 aile Pomak dışında Kırcaali, Üsküp, İslimiye, Pazarcık, Kızanlık, Tırnova ve Harmanlı'dan toplam 16 hane Türk yerleşmiştir. Bugün 76 hanenin 10'u Pomak olup geri kalanı Türktür. metonio
Süleymandanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Süleymandanişmend
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 1913 Bulgar sayımına göre 85 Türk, 100 Bulgar nüfus görünür. SN
Ömeroba köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Ömerabbas


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.