Kuruçay'da 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928: B. Tapur
E1914: Tapur [ Erm "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
Alevi yerleşimi
  Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t, 1928: Kerege [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928: K. Tapur [ Erm t'ap'ur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi yerleşimi
  Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t, 1916h: Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h: Kuran
Alevi yerleşimi
  Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928: Göske
E1914: Gosdıga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h: Kuruçay
1522t: Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
  Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902: Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
1522t, 1916h: Danzi / Tanzi
  Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h: Tinkâr
1522t: Tiğinkar
S1149: Tiğinkar [ Erm téğink'ar "sarıtaş" ]
■ 1148'de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
  Balkaya köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928: Kirzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1522t: Kirzu


Grafik harita göster     haritada ara : km