haritada ara :   km  
Kulu'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Güzelyayla mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K1997 📖: Yayla Kutê [ Kr ]
Kürt-Sünni (Sêfkan ) yerleşimi
■ © 1 Kasım 1950 gününden itibaren, Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağının Kerpiç Köyüne bağlı Hasanağayaylası (Kerpiçyaylası), Güzelyayla adiyle bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:7580 1950) deyar heyran
Şerefli mah - Kulu - Konya
K 📖: Serder
1928 📖: Bumsuz Şerefli
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe Serder. Yerleşik yaşama 1845­-1860 yılları arasında geçmişlerdir. Köy Nasirîli aileler olmakla beraber Têrikan aşiretine bağlı aileler de vardır. Sonradan Erzurumdan gelip yerleşen aileler vardır ki bu ailelerin Sefîkan oldukları söylenir. . . © 26.08.1925 Haymana'nın Bumsuzşerefli köyünde kalan Buğurcuoğullarından İbrahim oğlu Hacı Süleyman'ın Takrir-i Sükun Kanunu mucibince İstiklal Mahkemesine verilmesi. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Yeşilyurt mah - Kulu - Konya
1893z 📖: Atkafası
Kürt-Sünni (Cilikan ) yerleşimi
■ © 02.06.1893 Haymana kazasının Atkafası mevkiine Gürün (Sivas) ve Cebel-i Bereket'ten (Adana vilayeti) gelen nufusun burada haneler inşa etmeleriyle teşkil olunan Karyenin Hamidiye ismiyle isimlendirilerek burada bir cami inşasına müsaade olunması Ankara Vilayetindce taleb olunmuş isede böyle karyelerin isimlendirilmesi ve haritalara işlenmesi için diğer bir büyük şehirlere olan mesafenin belirtilip krokisinin gönderilmesi gerektiği. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Atkafası köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Burunağıl mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
■ © 21.04.1969 Ankara'nın Burunağıl köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Sarıyayla mah - Kulu - Konya
Eski adı: Samsam
■ Türkmen köyüdür. Egemen
Karadağ mah Kozanlı - Kulu - Konya
■ Avşar ve Varsak Türkmenleri yerleşmiştir. Egemen
Kozanlı mah - Kulu - Konya
1720z 📖: Kızanlı? [ Tr "aş." ]
■ Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba nahiyesine bağlı iken 1956'da Kulu ilçesine bağlandı. (Resmi Gazete, 2 Mart 1956) Taner A.
■ © 11.12.1720 Karinözü'nde Kızanlı karyesinden Ali'nin Hüseyin Beyoğlu ve Karaoğlu Mehmed tarafından darb olunduğuna dair ... deyar heyran
■ Kasaba halkı Avşar ve Varsak Türkmenlerinden meydana gelir. Egemen
Kırkpınar mah - Kulu - Konya
K 📖: Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Karacadere mah - Kulu - Konya
1928 📖: Karacadere
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Karacadere köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Canımana mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1896z 📖: Canımana [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 12.08.1896 Haymana kazasına tabi Canımana karyesinde bulunan Evliya çeşmesi'nde bir karye teşkil edilerek, Evliya Çeşmesi adı verilmesi. deyar heyran
Doğutepe mah - Kulu - Konya
1954 📖: Kuşca Yaylası
■ 12.7.1954'te Doğutepe adıyla köy oldu. SN
■ 12/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kozanlı Köyüne bağlı Kuşça Yaylası, Doğutepe adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [Rs Gz:8778] deyar heyran
■ Avşar ve Varsak Türkmenleri yerleşmiştir. Egemen
Hisar mah - Kulu - Konya
1928 📖: Hisar
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Hisar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Soğukkuyu mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K 📖: Bîrê Şexo [ Kr "şeyh kuyusu" ]
1928 📖: Evliya Çeşmesi?
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
Arşıncı mah - Kulu - Konya
1928 📖: Arşuncu
Kürt-Sünni (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Dipdede mah - Kulu - Konya
1928 📖: Dipdede
Kürt-Sünni (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Dipdede köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Gökler mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1891z 📖: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
Türk (Karacakurt) yerleşimi
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Karacakurt Türkmenlerine mensuptur. Egemen
Yaraşlı mah - Kulu - Konya
1928 📖: Yaraşlı
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Yaraşlı köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türkmen köyüdür. Egemen
Seyitahmetli mah - Kulu - Konya
1928 📖: Seyitahmetli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi.
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Seyitahmetli köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Boğazören mah - Kulu - Konya
1928 📖: Köstengil
1904z 📖: Köstendil
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Kürt-Sünni (Nogay) yerleşimi.
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
Karacadağ mah - Kulu - Konya
1928 📖: Yalınayak
Kürt-Sünni (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi. © »»» 29.03.1954 Ankara'nın Alahacılı, Çatak, Saatlı, Karacadağ (Yalınayak) köyleri ile Konya'nın Hacıömeroğlu, Ortakışla, Kandil, Çimen ve Kozanlı köyleri arasındaki sınırların tesbiti. deyar heyran
Celep mah - Kulu - Konya
K1997 📖: Sevka [ Kr sêvikan "aş." ]
1928 📖: Celeb
Kürt-Sünni (Sêfkan) yerleşimi
Tavlıören mah - Kulu - Konya
1928 📖: Tavlıviran [ Tr tavl-ı viran "viranahır" ]
Kürt-Sünni (Omeran ) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Tavlıviran köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
Kömüşini mah - Kulu - Konya
1928 📖: Kömüşini
■ © 30.04.1953 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Kömişini köyü'nün Bala ilçesinin Merkez nahiyesine bağlanması. © »»» 20.09.1958 Ankara'nın Kömüşini köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Köy halkı 150-160 yıl kadar önce Kırşehir Kaman'dan gelen Türkmenler'dir. Egemen
Altılar mah - Kulu - Konya
1928 📖: Altılar
Kürt-Sünni (Omeran ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Altılar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Ağrı Direnişinden dolayı buraya Ağrıdan sürgün edilen Celali aşiretinden Kürtler de yaşamaktadır. Mar(d)astan
Ağılbaşı mah - Kulu - Konya
1956 📖: Mandıra [ Tr/Yun ]
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Acıkuyu mah - Kulu - Konya
K 📖: Bîrtalik [ Kr "acıkuyu" ]
Kürt-Sünni (Omeran ) yerleşimi
■ © »»» 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
Tavşancalı mah - Kulu - Konya
K 📖: Omaran
1913z 📖: Ömeranlı [ Kr "Ömerler (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Omeran ) yerleşimi
■ Tavşanlı dağının çalılık kısmında nispeten yeni yerleşimdir. SN
■ Îzolî (İzollu) aşiretine ve Rişvan Kürtlerinin Oxçîyan koluna bağlı aileler de var.
■ Üç Nogay, bir Özbek aile hariç köyün tamamı Kürttür. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu köyün Kürtlerindendir. Kendisinin isteği üzerine 2015 yılında köyün adı Ömeranlı olarak tekrar değiştirilmiştir. metonio
Değirmenözü mah - Kulu - Konya
■ Türkmen köyüdür. Egemen
Çöpler mah - Kulu - Konya
K1997 📖: Çoplî
Kürt-Sünni (Omeran ) yerleşimi
Beşkardeş mah - Kulu - Konya
K 📖: Torino [ Kr "soylu" ]
1903z 📖: Beşkardaş
Kürt-Sünni (Omeran ) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü (Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade talebi. deyar heyran
Kulu ilçe - Kulu - Konya
1816z 📖: Kulu [ Tr "öz." ]
■ 18. yy'da bölgeye hakim olan Kulubey oğulları hanedanı adından. SN
■ © 25.05.1702 Ankara'da Çukurcak kazasına tabi Ahi Çomak Evkafı'nın mütevellileri olan Mustafa Dede, Kulu Dede ile Şaban umur-ı vakfı hüsn-i idare eylediklerinden, cihetin bunlara tevcihi hakkında Kadı Mehmed tarafından yazılan arz. © »»» 27.04.1816 Hadişözü kazasına tabi Kulu ve Kozanlı karyelerinde sakin Kulubeyoğlu voyvoda Seyyid Hüseyin Ağa... deyar heyran
■ İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı Kürd ve Türk'tür. İlçeye daha sonraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Kürt aşiretler (Rişvan aşireti, Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirildiler. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. İlçe halkı Yörükler, Kürtler, Nogaylar, Türkmenlerden oluşur.
Yazıçayırı mah - Kulu - Konya
K 📖: Mêhîna mezin
1782z 📖: Mihyanlı (aş.) [ Kr mêhînan "Maho'lar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Mêhîna) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Yazıçayırı ve Şereflikoçhisar'a baĝlı Aktaş köyü Mêhîna aşîretine mensupturlar. Yazıçayırı'ın Kürtçe adı Mêhîna Mezin, Aktaş'ın Mêhîna Biçûk'dir. Mêhîna Aşireti Reşî Aşiretinin bir alt koludur. abdullah kaya
Zincirlikuyu mah - Kulu - Konya
1956 📖: Gordoğlu
1912hk 📖: Kürdoğlu
Kürt-Sünni (Sêfkan ) yerleşimi
■ Kasaba ahalisi ağırlıklı olarak Rişvan Kürtlerinden olup 19. yy ortalarında Adıyaman-Maraş bölgesinden buraya iskân edilmişlerdir. SN
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. Tosunburnu-Kırşehir (Pizbênikê Jor) yaylasından buraya göçetmişlerdir. deyar heyran
Dinek mah - Kulu - Konya
■ Türkmen köyüdür. Egemen
YavşanTuzlası mv - Kulu - Konya
1926h 📖: Yavşan Memlahası [ Tr memlaha "tuzla" ]
Fevziye mah - Kulu - Konya
■ Türkmen köyüdür. Egemen
Köşker mah - Kulu - Konya
1900~ 📖: Köşker
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
■ Köy halkı Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Köşker Kasabasından gelmiştir. Köy halkı Bayındır ve Bayat boylarına mensup Türkmenler'dir. Egemen
Tuzyaka mah - Kulu - Konya
1956 📖: Harami Cüdkanlı [ Kr cudikan "aş." ]
Kürt-Sünni (Cudikan ) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
Kırkkuyu mah - Kulu - Konya
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi.
Bozan mah - Kulu - Konya
1912hk 📖: Cidkâni [ Kr "aş." ]
1769z 📖: Bozanlu
Kürt-Sünni (Cudikan ) yerleşimi
■ © 22.10.1769 Aksaray, Koçhisar nahiyesi Bozanlu ve yine mezkur sancakta Eyüpeli nahiyesinde Nernak karyelerinde... deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.