haritada ara :   km  
Kulp'da 95 yerleşim bulundu.
sırala 
Çağlayan mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Zara
1865h 📖: Zalana
Çotuk mz - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Maşatak
E1912 📖: Maştak
Karpuzlu mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1869s 📖: Herta
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Seyyid Kalike Şeyh Mahmud'un kabrinin olduğu köydür. Soyundan gelenler Genç ve Muş'a kadar geniş bir alanda hüküm sahibidir. SN
■ © 09.07.1889 Bicar ve Herta nahiyelerinin Lice'ye ilhakının kendilerini mağdur edeceğinden... deyar heyran
Zeyrek mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zeyrek [ Zz sêrek "bir kuş türü" ]
Ağıllı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Goman [ Kr koman "ağıllar" ]
Güllük mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Kokan
E1912 📖: Koknatsor [ Erm "Kokan (?) deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kurudere mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Kerikan [ Kr "sağırlar" ]
E1912 📖: Kırınkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ağaçlı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h K2008 📖Cıxsî [ Kr cixsê "kireçli" ]
1865h 📖: Ciks / Ciksi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken bilinmeyen bir tarihte (belki 19. yy'dan önce) Musul'lu Şeyh Şeref ve oğulları tarafından ele geçirildiği rivayet edilir. SN
Demirli mah - Kulp - Diyarbakır
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
Taşköprü mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Göderni [ Kr godernê "tümsekli" ]
1915h 📖: Vedürni
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
Akdoruk mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 1928 📖Kakvas / Kâğvas
Kaynak mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Xoroç [ Erm "hendek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kamışlı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zillek [ Kr zîllek "kamışlı" ]
Uygur mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Havînge [ Kr havîngeh "yazlık" ]
? mz - Kulp - Diyarbakır
E1902 📖: Tıltav / Tıltaf
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten sonra terkedildi. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. 1912 Salmamesi 18 hane Ermeni nüfus kaydeder. SN
Çukurca mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Çirik [ Erm/Kr çrig/çirik "derecik" ]
Özbek mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxbûban [ Kr şêxbûban "Şeyh Ebubekirler" ]
Narlıca mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Tiyas
E1912 📖: Tiyaks / Tıyaxs
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Karapınar mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Malabazi [ Kr "şahin evi" ]
Bağcılar mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Hacanan [ Kr "aş." ]
Düzce mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Melikân [ Kr "evcikler" ]
Yolugüzel mah Özbek - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Avkend
Bayır mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Mala Dinarî [ Kr "Dinar (öz.) evi" ]
1915h 📖: Dinar
■ 1993'te boşaltılıp yakılan köye bir kısım halk geri dönmüştür. SN
Korukçu mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Havingan [ Kr "yazlıklar" ]
E1902 📖: Havgunk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dolun mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Arkatîn
Akbulak mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Kamîkân [ Kr qemîkan ]
Yeşilce mz - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Havîkan [ Kr ]
E1912 📖: Havırk / Havrik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kulp ilçe - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Pasur | Kulb
1865h 📖: Pasur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Kulp idari bölge adı, Pasur kasaba adıdır. Şimdiki Kulp ilçesi, eski Kulb ve Talori/Talvori kazalarını içerir. SN
■ © 19.08.1894 Talori ve Kulp cihetindeki silahlı Ermeni fesede ve eşkiyasının Favrikad, Bekranlı ve Badikanlı aşiretleri üzerine hücumla mücadele vuku bulduğundan tenkilleri zımnında asakir-i şahanenin hemen sevki. deyar heyran
Yeşilköy mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Rebet
1916h 📖: Hırbat
E1902 📖: Rabat [ Erm rabat/hrabat "han? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten harap oldu. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
Barın mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Barin
E1902 📖: Perim / Permi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 96 hane Ermeni nüfus ve 4 kilisesi vardı. SN
Güleç mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Şavuşan [ Kr "aş." ]
İnkaya mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Kanikân [ Kr kanîkan "pınarcıklar" ]
Ünal mah - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Şerefkan [ Kr "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
Karabulak mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Sultanmurat | Nerçik [ Kr nêrcik "oğlakçık?" ]
1865h 📖: Nerciki
Yaylak mah - Kulp - Diyarbakır
K2008 📖: Eskar
1928 📖: Askar
Arık mah Konuklu - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Sadıkan [ Kr "Sadıklar (aş.)" ]
Üçkuyu mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Araşkan [ Kr arajkan "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
Çiçekli mah Konuklu - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Şikeftiyan [ Kr "mağaralılar" ]
Karlık mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Hinzi
E1902 📖: Indzakar / Indzkar [ Erm "adak taşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Argun mah - Kulp - Diyarbakır
1919h 📖: Kale-i Ulya [ Tr "yukarıkale" ]
Karaorman mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kerran [ Kr keran "taşlık" ]
Kürt-Sünni (Badikan) yerleşimi
■ Soyağacını Hz. Hasan'a dayandıran Mala Salihê ailesinin yerleşimidir. Köy halkının tamamı Güzel soyadını taşır. SN
■ Mala Salihê ailesinden son olarak da Ahmedi Heso (1894-1964) ve yegeni Musayi Evdila (1904-1978) yasamlari boyunca Badikan aşiretine liderlik yapmişlardir. Osmanli bu aileden hic bir zaman vergi almadigi gibi yerel mirler de bu aileye hurmettte hic bir zaman kusur etmemislerdir. kahraman21
Kepezkaya mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Göçikan
Savaş mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Babucenk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kale mv - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Kefrûm [ Sür Kefr Rom "Rum köyü" ]
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
Şenoba mz - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Şînas? / Şinars
1865h 📖: Şintaz?
Oymak mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Kerindis
Yavuz mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Mamikan [ Kr "amcalar" ]
Konuklu mah - Kulp - Diyarbakır
K 📖: Duderya
1917h 📖: Duderiyân [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şêx Ömer türbesi ve devasa külliyesi bu köyde bulunur. 1990'larda terk edilen köy yeniden canlanmıştır. Şerefname'ye göre Duderîyan Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biri idi. SN
Cebeci mah Yakıt - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Nasirkan
Yarımca mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Cimikân [ Kr "ikizler" ]
? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Giremorî [ Kr "böğürtlen tepe" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Çiftlik mz - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sıldın
E1902 📖: Sağdun [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 38 hane Ermeni nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
Yakıt mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖: Aqikan
1928 📖: Akikan
Yayık mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Malağarzi [ Kr "Garzanlılar ailesi" ]
1915h 📖: Havrî [ Kr "kavak" ]
Erenler mah Yayık - Kulp - Diyarbakır
K 📖: Pelîkan
Baloğlu mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Dimiliyan [ Kr "aş." ]
1865h 📖: Dümili
■ Kefrum kalesi bu köy yakınındadır. SN
Başbuğ mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Reşikan [ Kr "karacalar (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
Uzunova mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Cimar
E1912 📖: Cumara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Girekokî [ Kr ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Saltan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Yüklüce mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Kehirvank
E1902 📖: Keğervank [ Erm "köyler manastırı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mezranın yeni adı muhtemelen manastırda bulunan veya bulunması umulan menkul değerlere işaret eder. SN
Ağaçkorur mah - Kulp - Diyarbakır
K2008 📖: Beyrok
1917h 📖: Beyrox
E1912 📖: Berok
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yuvacık mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Helin [ Kr hêlîn "yuva" ]
E1912 📖: Heğin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kayahan mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖: Xweşikan [ Kr "güzeller" ]
1928 📖: Xoşkan
Salkımlı mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖: Firqê
E1902 📖: Parka
1865h 1917h 📖Firqî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni tarihinde Xiank adı verilen bölgenin merkez köyüdür. 1895 öncesinde nahiye nüfusunun üçte ikiden fazlası Ermeni idi. İşxanadzor, Berm, Arxund, Artkunk, Bahmıdank, Batsin, Inguzak, Heğin ve Sağdun köyleri Ermenilerle meskûndu. SN
Ayhan mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Bahemdan [ Kr ]
E1912 📖: Bahmıdank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kayacık mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: İnikân
E680 📖: İnnagnyan [ Erm "dokuzgözeler" ]
■ Zenop Klag ve H. Mamigonyan'a atfedilen Daron Tarihi'nde (10. yy) önemli bir rol oynayan İnnagnyan Manastırı'nın burası olması uzak olasılıktır. Ancak isim aynıdır. SN
Hamzalı mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxhamzan [ Kr şêxhemzan "şeyhhamzalar" ]
Yumacık mah Baloğlu - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Balurkan [ Kr "boylular" ]
Alaca mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Nederani Kulb [ Kr nedaran "yoksullar" ]
1916h 📖: Kulb
■ Kulp ilçesine adını veren eski Kulp bu köyün yukarı kısmındadır. İlçe merkezi daha sonra şimdi bulunduğu Pasur köyüne taşındı. SN
Tahıldöven mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Gerinkân
E1912 📖: Gârınkan / Krinkan [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Tuzla mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
K2008 📖: Xerzikan [ Kr "bağlar" ]
1928 📖: Ğarzikân
Yolaçtı mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Poran
Derindere mah Hamzalı - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Pîrebiyan [ Kr "dullar" ]
Sındı mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Sindaya
Ortaköy mz - Kulp (TalvorikHamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sévit
E1902 📖: Sevit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek işler halde olan Sevito Surp Asdvadzadzin manastırı ve Aziz Mamas ziyareti vardı. (K&P) SN
Koçkar mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Tutanan
? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Navro
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Kulp - Diyarbakır
1917h 📖: Kasr
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Aygün mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Memedikan [ Kr "Mehmetçikler" ]
Sudöndü mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Hasankan
? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Purx
E1902 📖: Purx [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Stepanos manastırı kısmen ayaktadır. SN
Saltuk mah - Kulp (Akçasır bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Malameliki [ Kr malamelîkê "melik ailesi" ]
? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Hertexo
E1902 📖: Hartxoy [ Erm hartxoğ "düztoprak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Hilorğenk
E1902 E1912 📖Haloğenk / Hloğink [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Zor neh - Kulp (TalvorikHamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Talvori
■ 19. yy'da otoriteye boyun eğmeyen Ermeni dağ halkıyla efsane niteliği kazanan Talvori vadisi, 1930'lu yıllara dek direnişçilerden tam olarak temizlenememişti. Vadideki çok sayıda eski Ermeni yerleşiminden günümüze iz kalmamıştır. SN
? mz - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Hakmak
E1902 📖: Hakmank [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Kulp - Diyarbakır
E1902 1928 📖Hartik [ Erm hartig "alancık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.