haritada ara :   km  
Kula'da 69 yerleşim bulundu.
sırala 
Kenger mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1665 📖 : Kenger
Alevi-Türk yerleşimi
■ 17. yy’da Kenger kazası merkezi idi. Halkının Mersin kökenli olduğu söylenir. Selvi Dede yatırı ziyaret edilir. SN
■ Koord: 38° 38' 22'' D, 28° 27' 48'' K
Yağbastı mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 : Yağbastı [ Türkçe "düşmana saldırdı" ]
Yörük (Şıhlı) yerleşimi
■ Eski adının İlbastı veya Elbastı olduğu söylenir. SN
■ Koord: 38° 39' 24'' D, 28° 27' 48'' K
Hayallı mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 : Hayallı
■ Köy çevresinde bizans dönemine ait kalıntılar bulunur. SN
■ Koord: 38° 28' 56'' D, 28° 29' 2'' K
Erenbağı mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 : Tekke
■ Köy eski ve yeni adlarını Nasuh Baba tekke ve türbesinden alır. SN
■ Koord: 38° 40' 51'' D, 28° 29' 11'' K
Gökçeören mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1530t 1928 📖 📖 : Menye
Y75 📖 : Maionía [ Anadolu Dilleri ]
■ Maionía esasen Kula yöresinin Antik Çağdaki adıdır. Aynı adı taşıyan kentin Helenistik döneme ait sikkeleri mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 34' 25'' D, 28° 29' 19'' K
Bayramşah mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 : Bayramşah
■ Bayramşah türbesi ziyaret edilir. SN
■ Koord: 38° 40' 1'' D, 28° 29' 26'' K
Altıkapı mahalle - Kula - Manisa
■ Koord: 38° 39' 48'' D, 28° 30' 12'' K
Emre mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891s 📖 : Emresultan
■ Osmanlı döneminde merkezi bir kasaba olan yerleşimde ’Yunus Emre’ye atfedilen bir türbe ile 16. yy’a ait Carullah bin Süleyman Camii bulunur. SN
■ Koord: 38° 37' 28'' D, 28° 31' 21'' K
Esenyazı mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1530t 1928 📖 📖 : Gürnevit
Yörük (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 26'' D, 28° 31' 39'' K
Şeyhli mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891s 📖 : Şeyxlü
Yörük (Şıhlı) yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 26'' D, 28° 31' 51'' K
Börtlüce mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Börüklüce
■ Daha önce Selendi’ye bağlı iken 1958’de Kula’ya ilhak edildi. Topuzdamları adlı mahallesi vardır. SN
■ Koord: 38° 41' 18'' D, 28° 32' 44'' K
Gökdere mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Gökdere
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 50'' D, 28° 32' 45'' K
Ayvatlar mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖 : Ayvatlar
Yörük yerleşimi
■ Köy halkının Antalya kökenli Yörükler olduğu söylenir. SN
■ Koord: 38° 37' 38'' D, 28° 32' 59'' K
Çiftçiibrahim mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Şehidli Çiftçi [ Türkçe Şehitli "aş." ]
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Dağınık yapıdaki köy Osmancık, Okul, Kadılar, Memiciler, Hazarlar, Mordonlular, Kontüler ve Çolaklar mahallelerinden oluşur. SN
■ Koord: 38° 31' 1'' D, 28° 33' 6'' K
Topuzdamları mahalle (Börtlüce bağ) - Kula - Manisa
■ Koord: 38° 42' 56'' D, 28° 33' 14'' K
Karaoba mahalle - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1922h : Holoz
■ Koord: 38° 38' 17'' D, 28° 33' 55'' K
Saraçlar mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Saraçlar
Yörük (Saraç) yerleşimi
■ Saraç burada muhtemelen `Alevi` anlamındadır. SN
■ Koord: 38° 35' 58'' D, 28° 33' 58'' K
Konurca mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Konurca
■ Koord: 38° 27' 59'' D, 28° 34' 14'' K
Sandal mahalle - Kula - Manisa
1712z 📖 : Sandal
Eski adı: Satala?
■ Geç Roma dönemi kaynaklarında anılan Satala kenti olması muhtemeldir. Antik Çağ’da Frigya Katakekaumene bölgesinin başlıca dini merkezi idi. SN
■ © 13.03.1712 Kütahya Sancağı'nın Kula Kazası'ndaki Sandal Karyesi'ndeki Şeyh İbrahim mezrasına Nasuh Camii mütevellisi ... deyar heyran
■ Koord: 38° 34' 42'' D, 28° 34' 23'' K
Söğütdere mahalle - Kula - Manisa
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ 2004’te Gökdere köyünden ayrılarak köy statüsü kazanmıştır. SN
■ Koord: 38° 29' 11'' D, 28° 34' 27'' K
Palankaya mahalle (Hamidiye bağ) - Kula - Manisa
1928 📖 : Palankaya
Y200~a 📖 : Koresa [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 38° 40' 44'' D, 28° 34' 32'' K
Ayazören mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Ayazviran
Yörük (Karakeçili) yerleşimi
■ ’Ayaz’ adı muhtemelen antik İáza biçiminden evrilmiştir. SN
■ Koord: 38° 37' 53'' D, 28° 35' 21'' K
Akgüller mahalle - Kula - Manisa
■ Koord: 38° 31' 6'' D, 28° 36' 6'' K
Gölbaşı mahalle - Kula - Manisa
Yörük (Narınca) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 29'' D, 28° 36' 12'' K
Kavacık mahalle - Kula - Manisa
1530t 📖 : Kavacık
■ Koord: 38° 33' 30'' D, 28° 36' 33'' K
NarıncalıPıtrak mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Narıncalı Pıtrak [ Türkçe Narıncalı "aş." ]
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 36'' D, 28° 36' 46'' K
Encekler mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Encekler/İncekler
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy yakınında antik Saittai kalıntıları bulunur.Bağdatlı Sultan türbesi ziyaret edilir. SN
■ Koord: 38° 42' 44'' D, 28° 37' 6'' K
Yeşilyayla mahalle - Kula - Manisa
■ Hacıtufan köyüne bağlı Öksüzler, Alakavak, Hacıosmanlar ve Irzaliler mahallelerinin birleştirilmesiyle 2005’te köy statüsü kazanmıştır. SN
■ Koord: 38° 29' 15'' D, 28° 37' 15'' K
Hamidiye mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Hamidiye
■ Koord: 38° 39' 26'' D, 28° 37' 17'' K
İncesu mahalle - Kula - Manisa
1730z 1928 📖 📖 : Gölde
Y-100~b 📖 : Góloida/Kólida [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Manisa-Kula Rumları 19. yy sonunda genellikle Türk dilli iken Göldelilerin arkaik bir Yunan lehçesi konuştuğu belirtilir. 23 Nisan Ay’Yorgi Panayırı ünlüymüş. SN
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
■ 1891'de burayı ziyâret eden K. Buresch köyde sâdece bir kaç yaşlı kadının konuştuğu bir dili keşfettikten sonra 15 kelimesini kaydetmiştir. 19. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Manav
■ Koord: 38° 35' 32'' D, 28° 37' 18'' K
ÇarıkTekke mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Tekke [ Türkçe Çarık "aş." ]
Yörük yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 20'' D, 28° 37' 48'' K
Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308 📖 : Kula [ Türkçe "kule" ]
Y813 📖 : Opsíkion (idari bölge) [ Latince obsequium "maiyet" ]
■ Arapça veya Türkçeden alıntı olan κουλᾶς (`kule`) sözcüğü Bizans askeri terminolojisinde 11. yy’dan itibaren kullanılır. 7. yy’da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy’da ’Kula’ olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Koord: 38° 32' 44'' D, 28° 38' 57'' K
Karıkoca mahalle (Evciler bağ) - Kula - Manisa
1928 📖 : Karakoca
■ Koord: 38° 39' 58'' D, 28° 39' 36'' K
ÇarıkMahmutlu mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Çarık Aşireti [ Türkçe "aş." ]
Yörük yerleşimi
■ Çarıklar Kula-Alaşehir bölgesinde yakın döneme dek göçebe yaşam sürdürmüş bir Yörük aşiretidir. SN
■ Koord: 38° 27' 39'' D, 28° 39' 37'' K
İbrahimağa mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : İbrahimağa
■ Koord: 38° 37' 55'' D, 28° 40' 9'' K
Ahmetli mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Ahmedli
■ Koord: 38° 37' 5'' D, 28° 40' 15'' K
Hacıtufan mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Şehidli Hacıtufan [ Türkçe şehitli "aş." ]
Yörük (Şehitli/Gacar) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 15'' D, 28° 40' 27'' K
Şeritli mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Şeritli
■ Koord: 38° 31' 58'' D, 28° 40' 59'' K
Şeremet mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Şeremet
■ Koord: 38° 39' 22'' D, 28° 41' 6'' K
Balıbey mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Balıbey
■ Koord: 38° 27' 23'' D, 28° 41' 12'' K
Acemderesi mahalle (Başıbüyük bağ) - Kula - Manisa
■ Koord: 38° 29' 32'' D, 28° 41' 29'' K
Körez mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Körez
Yörük (Gacar) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Kale mevkiinde antik veya Bizans çağına ait kalıntılar mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 34' 40'' D, 28° 42' 1'' K
Buruşukahmetler mahalle (Şeremet bağ) - Kula - Manisa
1928 📖 : Buruşuk çif.
hl 📖 : Cavurköy
■ Koord: 38° 38' 21'' D, 28° 42' 3'' K
Yeniköy mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Cedid [ Türkçe "yeni" ]
■ Alaşehir ilçesine bağlıyken 1959'da Kula ilçesine bağlandı (29 Nisan 1959). Taner A.
■ Koord: 38° 26' 6'' D, 28° 42' 14'' K
ÇarıkBallı mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Çarık Ballı [ Türkçe Çarık "aş." ]
Yörük yerleşimi
■ Dağınık yapıdaki köy Köseler, Ömerli, Taşkurak, Ballar, Alihocalar, Hacımehmetli, Nebili, İkiçeşme, İbikkaya, Pamucak, Kabalı, Sofular ve Palamutyayla mahallelerinden oluşur. SN
■ Koord: 38° 25' 13'' D, 28° 42' 18'' K
Başıbüyük mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Başıbüyük
■ Sasotra adlı antik yerleşim yeri köy yakınındadır. SN
■ Koord: 38° 29' 34'' D, 28° 42' 38'' K
Kalınharman mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Kalınharman
Yörük (Gacar) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 39'' D, 28° 43' 15'' K
Argaç mahalle (Pabuçlu bağ) - Kula - Manisa
1928 📖 : Argaç
■ Koord: 38° 39' 48'' D, 28° 43' 17'' K
Pabuçlu mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Pabuçlu
Yörük yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 39'' D, 28° 43' 59'' K
Çakırca mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Çakırca
■ Koord: 38° 37' 37'' D, 28° 44' 13'' K
Bebekli mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Bebekli
Yörük (Karakeçili) yerleşimi
■ Eski adının Ulfarlı olduğu rivayet edilir. SN
■ Koord: 38° 27' 58'' D, 28° 44' 19'' K
Şehitlioğlu mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Şehitlioğlu [ Türkçe Şehitli "aş." ]
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 59'' D, 28° 45' 21'' K
Manaklar mahalle (Ortaköy bağ) - Kula - Manisa
■ Koord: 38° 34' 46'' D, 28° 45' 28'' K
Tatlıçeşme mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Tatlıçeşme
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 54'' D, 28° 45' 42'' K
Karakeçiler mahalle (Evciler bağ) - Kula - Manisa
Yörük yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 53'' D, 28° 45' 52'' K
Battallar mahalle (Battalmustafa bağ) - Kula - Manisa
■ Koord: 38° 23' 46'' D, 28° 45' 53'' K
Evciler mahalle - Kula - Manisa
■ İbatlı, Hıdırlar, Karıkoca, Dermençiler, Özlü ve Karakeçili mahallelerinden oluşan köy 1942 yılında kurulmuştur. SN
■ Koord: 38° 32' 25'' D, 28° 45' 55'' K
Piralan mahalle - Kula - Manisa
■ Koord: 38° 33' 23'' D, 28° 45' 57'' K
Sarnıç mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Sarnıç
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Koord: 38° 37' 12'' D, 28° 46' 1'' K
Dereköy mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Dereköy
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 0'' D, 28° 46' 3'' K
NarıncalıSüleyman mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Narıncalı Aşireti [ Türkçe "aş." ]
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
■ 20. yy başına dek göçebe Yörük aşireti iken iskan edildi. SN
■ Koord: 38° 28' 5'' D, 28° 46' 33'' K
Battalmustafa mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Battalmustafa
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
■ Gemciler, Balcılar, Yağcılar, Pehlivanlar, Battallar ve Mollamustafa mahallelerinden oluşur. SN
■ Koord: 38° 24' 55'' D, 28° 46' 38'' K
Ortaköy mahalle - Kula - Manisa
■ 18.5.1956’da Ortaköy adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 38° 34' 57'' D, 28° 47' 14'' K
Eroğlu mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Eroğlu
■ Koord: 38° 28' 6'' D, 28° 47' 53'' K
Aktaş mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Akçataş
Yörük yerleşimi
■ Dağınık yapıdaki köy Havutdere, Kemerliler, Hacıaliler, Mağazalar, Yellice, Yıldırımlar, Çankaya, Hasanhocalar mahallelerinden oluşur. SN
■ Koord: 38° 32' 15'' D, 28° 47' 58'' K
Şehitler mahalle (Şehitlioğlu bağ) - Kula - Manisa
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Mahallede bulunan ılıcanın aAntik Çağda Thermai Theseos (Theseos Hamamı) adını taşıdığı tahmin edilir. SN
■ Koord: 38° 41' 14'' D, 28° 48' 24'' K
Yurtbaşı mahalle - Kula - Manisa
1530t 📖 : Davala
Y535 📖 : Tábala [ Anadolu Dilleri ]
■ 4. yy’dan itibaren Bizans Notitia Episcopatuum’larında kaydedilen ve Gediz kenarında olduğı bildirilen Tabala/Davala kasabasıdır. `Peri Bacaları` ya da Kuladokya adı verilen erozyon vadisi yakındadır. SN
■ Koord: 38° 35' 23'' D, 28° 48' 42'' K
Güvercinlik mahalle - Kula - Manisa
1928 📖 : Güvercinlik
■ Koord: 38° 38' 47'' D, 28° 49' 2'' K
Burgaz mahalle (Güvercinlik bağ) - Kula - Manisa
■ Eskiden nispeten önemli bir köy iken şimdi Güvercinlik köyüne bağlı mahalledir. SN
■ Koord: 38° 37' 58'' D, 28° 49' 30'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.