haritada ara :   km  
Kuşsarayı'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z 📖: Şeyxhasanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
İmikuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: İmikan [ Kr "aş." ]
1928 📖: İmikuşağı
Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Hasikli [ Kr "Hasancıklar (aş.)" ]
Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kıftan [ Kr kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖: Gemici
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Sosikan [ Kr "uğur böceği" ]
1928 📖: Sosi
Eski adı: Talanuşağı
Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kurlot [ Kr Lot uşağı "aş." ]
1914hk 📖: Lotuşağı
Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946 📖: Bekirhüseyin [ Kr Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 📖: Ebro / Hebro
1928 📖: İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kr "aş." ]
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi Ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Kurdîkan [ Kr "aş." ]
Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kadiyan/Kayan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
1928 📖: Kadıköy
■ İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. [SN - ?] Berat Doğan
Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kani [ Kr kanê "pınar" ]
1916h 📖: Pınarlı
Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Habipuşağı
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Sersük [ Kr "çarşıbaşı" ]
Kutlugün köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Şeyxali [ Kr/Tr "öz." ]
Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Dıkavnan [ Kr "aş." ]
1848z 📖: Eskiköy
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Koçikan [ Kr "göçerler" ]
1946 📖: Koçikuşağı
Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Bozolar [ Kr "bozlar" ]
Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1915z 📖: Çaykaraali [ Tr "aş." ]
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Şavalan [ Kr "aş." ]
1928 📖: Şevaluşağı [ Kr/Tr "aş." ]
Koçharmanı köy - Elazığ_m (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Hasabur [ Erm hatsabur ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.