Kuşadası'da 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güzelçamlı mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1905hk: Gâvur Çanlı
1890hk: Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Y-450: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12 İyon şehir devletinin ortak kurumu olan Panionion kutsal alanı ile buradaki Zeus Mağarasından MÖ 5. yy tarihçisi Herodot söz eder. SN
  KadınlarDenizi mah - Kuşadası - Aydın
Eski adı: -
■ Adını Kadınlar Denizi adını taşıyan kumsaldan alır. Sınırları içindeki yapıların genelini yazlıklar, ikinci konutlar ve oteller oluşturur. ADALI
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
1788h: Skalanova [ Lat "yeni iskele" ]
1890hk: NeaEfesos [ Yun "yeni Efes" ]
Y535: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1525p: Kuşadası (ada)
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
■ Kasaba nüfusunun yüzde yirmi beşe yakını Girit mübadili, yüzde altmışa yakını Türkmen ve Yörük, geri kalanı ise Balkan mübadilleri, Kürtler ve diğer gruplardan oluşmaktadır. metonio
  Kuştur mv - Kuşadası - Aydın
Y-442 Y17: Pygela/Pygalê [ Luw pugala ]
  Davutlar mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
Eski adı: TürkÇanlı
■ Eski adı, Rumçanlısı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nisbetle verilmiştir, `Kiliseli köyünün Türk mahallesi` anlamındadır. Kasabanın güneyindeki dağın zirve noktasında eski haritalarda Kurşunlu Manastır gösterilir. SN
  Soğucak mah - Kuşadası - Aydın
1916ht: Anya
Y-350: Anaía/Anéa
■ Samos ada devletinin anakaradaki iskelesi ve kolonisi olup Efes kenti ile sık sık ihtilaf konusu olan Anaia yerleşimi MÖ 6. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Anya adı halen kullanılır. SN
  Yaylaköy mah - Kuşadası - Aydın
1916ht: Manastır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km