Kozluk'da 85 yerleşim bulundu.
sırala 
  Düvecik köy - Kozluk - Batman
Kr: Malagir [ Kürd "tepe evi" ]
  Samanyolu köy - Kozluk - Batman
Kr: Kanikê [ Kürd "pınarcık" ]
  Karpuzlu köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928k: Salibî [ Kürd "haçlı" ]
  Yeniçağlar köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928k: Zilan [ Kürd "aş." ]
  Kaletepe köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1946k: Dahlik [ Kürd dahlik "böğürtlen" ]
  Taşlıdere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1946k: Holi
1928k: Holo/Holu [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kürtçe <> `alan, meydan, açıklık` sözcüğü Ermeniceden alıntıdır. SN
  Parmakkapı köy - Kozluk - Batman
Kr: Heskut [ Erm hasgud "başaklı" ]
  Ziyaret köy - Kozluk - Batman
1928k: Ziyaret
  Çevrecik köy - Kozluk - Batman
Kr: KaniyaBerê [ Kürd "değirmenpınar" ]
  Eskice köy - Kozluk - Batman
Kr: Holê
  Uzunçayır köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928k: Melîkan/Milikan [ Kürd "Melikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1900~: Rabat [ Erm "han" ]
Y553: Siphrios
S504: Şphrîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Harabesi görülen Rabat Kalesi Honigmann'a göre 6. yy'da Prokopios'un andığı Siphrios kalesidir. Barrington Atlas bu görüşü benimser. SN
  Yayalar köy - Kozluk - Batman
Kr: Kanik [ Kürd "pınarcık" ]
  Okçular mz - Kozluk - Batman
E1912: Binuni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulaşlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928k: Şelmo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Duygulu köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1946k: Apikan [ Kürd apikan "amcalar" ]
  Kavakdibi köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928k: Melkişan
E1912: Mılkeşan [ Kürd "Melikşahlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
Kr: Derê [ Kürd "kilise" ]
E1914: Marge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Xerzi) yerleşimi
■ Köyün yakınında eski bir kilisenin yıkıntıları duruyor. Bu yıkıntı taşlarına "Kilise Taşları" anlamına gelen "Kevirén Déré" deniyor. Köyde Xerzan (Erzen) Aşiretine bağlı Kürtler yaşıyor. Civarda Xerzi diye biliniyorlar. Aydın Ünlü
  Aşağıkıratlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912: Baştiram [ Kürd "baş kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gümüşörgü köy - Kozluk - Batman
1928k: Tımok/Tumok [ Kürd "aş." ]
  Yedibölük köy - Kozluk - Batman
1928k: Müşritan [ Kürd murşîdan? "Mürşitler (öz.)" ]
  Pınarhisar köy - Kozluk - Batman
Kr: Aynhisanê [ Kürd "Hasan çeşmesi" ]
  Gündüzlü köy - Kozluk - Batman
1928k: Mezraxalik [ Kürd mezra xalik "dede mezrası" ]
E1912: Mızrexalk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gürpınar köy - Kozluk - Batman
E1912: Mırerik
1865h: Millîka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Seyrantepe köy - Kozluk - Batman
1928k: Çirto
E1900~: Çırdo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çamlıca köy - Kozluk - Batman
Kr: Aynçirikê [ Kürd "Çirik (deresi) gözesi" ]
  Geyikli köy - Kozluk - Batman
E1912, 1928k: Mangig/Mangik [ Erm "yavrucuk (veya İsacık)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Örensu köy - Kozluk - Batman
1928k: Subhi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyuncular mz - Kozluk - Batman
1928k: Xincikan [ Kürd "bağevleri" ]
  Yankılı köy - Kozluk - Batman
1928k: Hafik [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çubuk mz - Kozluk - Batman
E1912, 1928k: Natopan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Armutlu köy - Kozluk - Batman
Kr: Xirbak
1928k: Xarabik [ Kürd "örencik" ]
  Tosunpınar köy - Kozluk - Batman
1928k: Aynre's [ Kürd "başgöze" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Geçitaltı köy - Kozluk - Batman
E1912, 1928k: Goğ/Gox [ Erm "yamaç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Kozluk - Batman
1928k: Aynromi [ Kürd "Türk gözesi" ]
  Yıldızlı köy - Kozluk - Batman
Kr: Kevnereza [ Kürd kevnêraz "eskibağ" ]
  Kozluk ilçe - Kozluk - Batman
Kr: Hezo
E1902: Hazo/Hızu
1865h: Huzu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İlçe ikiye ayrılır. Hezoya Kevin (Eski Kozluk), Hezoya Nû (Yeni Kozluk) diye adlandırılır. BOTAN
  ? mz - Kozluk - Batman
1928k: Behik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yapraklı mah Bekirhan - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928k: Pelki [ Kürd pelkê "yapraklı" ]
  Yeşilyurt mz - Kozluk - Batman
E1902: Golamasiya [ Kürd "balıklıgöl" ]
E450~, E905: Ardzn?
■ Kutsal sayılan balıklar barındıran gölü vardır. Orta çağlarda önemli bir kent olan Arzan/Erzen kenti öreni burası olabilir; ancak bu kesin değildir. Ğarzan ırmağı (Yanarsu) ve ilçesinin (Kurtalan) adı bu kentten türemiş olmalıdır. SN
  Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
1928k: Asi
E1912: Asipert/Asu [ Erm Asi pert "As/Asu kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy mevcuttur. SN
  İnişli köy - Kozluk - Batman
1928k: Palo/Balo
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kumlupınar köy - Kozluk - Batman
1928k: Gomikan [ Kürd gomikan "ağılcıklar" ]
  Oyuktaş köy - Kozluk (Yanarsu bucağı) - Batman
1928k: Şikeftan [ Kürd şikeftan "mağaralar" ]
  Dilimli mz - Kozluk - Batman
Kr: Malagir [ Kürd "tepe evi" ]
  Çayönü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928k: Reşedaran [ Kürd reşedaran "karaağaçlar" ]
  Alıçlı köy - Kozluk - Batman
1928k: Norşîn
E1912: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Günyayla köy - Kozluk (Yanarsu bucağı) - Batman
1928k: Bizizi [ Süry "yayla" ]
E1900~: Bızezi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçalı köy - Kozluk - Batman
1928k: Küsket
E1912: Gusked [ Erm "Meryem deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 2009 itibariyle Türkiye'de karayolu ulaşımı bulunmayan ender köylerdendir. SN
  Kolludere köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928k: Nevalan [ Kürd newalan "vadiler" ]
  Arıkaya köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
Kr: Petexiye
1928k: Petixi [ Kürd "kavunlu" ]
Kürd (Melkişo) yerleşimi
  Yazılı köy - Kozluk - Batman
Kr: Binêk
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Karşıyaka köy - Kozluk - Batman
1928k: Deyrşivan [ Kürd "çoban kilisesi" ]
  Tuzlagözü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1865h, 1928k: Meleyfan/Melefan [ Kürd "tuzlalar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Eski Malafan/Tuzlagözü bucağının merkez köyüdür. SN
  Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
Kr: Şabê [ Kürd "Şahap (öz.)" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy mevcuttur. Burası Yenidoxanê Asê adıyla anılır. SN
  Taşlık köy - Kozluk - Batman
Kr: Berzan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Berzana Xwarê (Aşağı Taşlık), Berzana Jorê (Yukarı Taşlık) diye iki kısımdır. BOTAN
  Beybağı köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928k: Harbelüs
■ Köyün adı: Herbelûz, Bulunduğu bölge: Xerzan, yöre: Babosî(an) . Bu köy Kurtalan (Misirc), Kozluk (Hezo), Ziyaret ve Beşiri (Pişêrî) ilçeleri arasındadır. Herbelûz'un tarihi yaklasık 2 yüzyıldır. Köy 1993'te boşaltılmış ve şu anda yaklaşık 40 hane bulunmaktadır(25.07.2014). Köy boşaltılmadan önce yaklaşık 150 haneydi. BOTAN
  Çayhan köy - Kozluk - Batman
Eski adı: Çayxan
  Güllüce köy - Kozluk - Batman
1928k: Siccan
E1912: Sırcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçakışla köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928k: Deyrçöç [ Kürd "Ermeni kilisesi" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Beşkonak köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928k: Gola [ Kürd golan "havuzlar" ]
  Derince köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1946k: Korir
1928k: Kürere [ Kürd "derinyol" ]
Kürd (Melkişo) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Kozluk - Batman
1928k: Dodinik [ Erm tıtenik "dutluca" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km