Kovancılar'da 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeşildere x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kilise
■ 1994'te boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Esenkavak x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1799z 📖 Bestek [ Kr "derecik" ]
Türkmen yerleşimi
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Osmanağa köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Osmanağa Komu
  Uyandık köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Muşulu [ Kr mûşiyan "aş." ]
  Akçakent x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ağcakend
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Fahribey köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Fahribey
E1912 📖 Faxro
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altınkum x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kinar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Fahribey mz - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Fahribey (mz)
  Çatakbaşı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kızılan [ Kr/Tr "Kızıllar (aş.)" ]
  Kaçar köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
E1912 📖 Xacar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Soğanlı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Karaxido [ Kr ]
  Çaybağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çakçur [ Erm çaxçur "değirmensuyu" ]
1928 📖 Karaçor (idari bölge) [ Erm karaçur "taşlıçay" ]
  Kolluca köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pîrikan [ Kr "dedeler" ]
  UzunOva x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1841 📖 Uzunoba / Uzunova
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Keban Gölü altında kalmıştır. SN
  Ekinbağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Reşan [ Kr "karalar (aş.)" ]
  Mustafa köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mustafa Köy
  Salkımlı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Engüran
  Topağaç köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pafikan [ Kr "Pafikler (öz.)" ]
  Aşağıkazan mz - Kovancılar - Elazığ
1925h 📖 Kazan aş.
  Avlağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1841 📖 Avlağu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bêritan) yerleşimi
  AşağıKöse köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Köse aş.
Kürt (Sünni) (Bêritan) yerleşimi
  HacıMekke köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1902a 📖 Hacımeke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İğdeli köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sorikan [ Kr "kızıllar" ]
Kürt (Sünni) (Bêritan) yerleşimi
  Gülçatı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kirvaköy
Kürt (Sünni) (Bêritan) yerleşimi
  Hacısam köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hacısam
  Yenidam köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Cafikan [ Kr "Cafercikler (aş.)" ]
  Muratbağı köy - Kovancılar - Elazığ
E1878 📖 Gülişger | Gırpo
1841 📖 Güğüşgir / Gülüşgür
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gülüşkür adı Fırat üzerindeki karayolu köprüsünün adı olarak korunmuştur. 19. yy sonunda 45 hane Ermeni nüfus ve Surp Haç kilisesi vardı. SN
  Kuşçu köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kuşçu
E1912 📖 Kuşçi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kavak köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Kavak
Kürt (Sünni) (Bêritan) yerleşimi
  DeğirmenTaşı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Piyadan [ Kr "yayalar" ]
  Yarımca bld - Kovancılar - Elazığ
E1878 📖 Armucan
1841 📖 Yarımca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çelebi köy - Kovancılar (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çelebi
  Bağgülü köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Murikan [ Kr mûrikan "karıncalı" ]
  Taşören köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1946 📖 Taşviran
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karagelik mah Yarımca - Kovancılar - Elazığ
1841 📖 Karagelik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akmezra köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Akmezra
  Kuşağacı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Veyis [ Kr weys "öz." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sürekli köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Koran [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeniköy köy - Kovancılar - Elazığ
E1878 📖 Norkeğ [ Erm "yeni köy" ]
1841 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Tepebağı köy - Kovancılar - Elazığ
1946 📖 Karur
E1900~a 📖 Karor [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Nişankaya köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Loğmar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karabük köy - Kovancılar - Elazığ
1925h 📖 Karabörk
E1902 📖 Xarapovk / Ğarpbörk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 23 hane Ermeni nüfus ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Yeniköymezrası mz - Kovancılar - Elazığ
E1902 📖 Norkeği Mezre [ Erm "yeniköy mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşçanak köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Tavtik [ Erm "Davutçuk" ]
1841 📖 Tavit [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiftlik köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Çiftlik
  Bilal köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Bilal
  Tatarköy köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Tatarköy
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Beşpınar köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Noşnak
E1878 📖 Norşnag [ Erm "yeniköycük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gökçedal köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Habab Gözereği
1925h 📖 Gözerek
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Bedevi [ Kr bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Payamlı köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Payamlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Soğukpınar köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Artxan
E1878 📖 Artığan [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Kamışlı mah Soğukpınar - Kovancılar - Elazığ
1841 📖 Kamışlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kovancılar ilçe - Kovancılar - Elazığ
hl 📖 Macır [ Tr "muhacir" ]
1946 📖 Kovancılar
■ 1934'te Bulgaristan muhacirlerinin iskânı için kuruldu; Silistre'deki Kovancılar köyünün adı verildi. SN
■ İlçenin kabaca batısındaki köyler Türk, ortasındaki köyler Kürt-Kurmanç, doğusundaki köyler Zazadır. Batısındaki köyler bir kaç muhacir Türk köyü hariç tamamen yerlidir, ortasındaki köylerden iki köy Alevi-Kürt gerisi Sünni-Kürttür, doğusundaki köylerden bir köy Alevi-Zaza, gerisi Sünni Zazadır. Bu ilçedeki Türklerin ezici çoğunluğu ilçe/il dışına göç etmişlerdir. metonio
■ 1935-1941 arası Romanya Dobrucasının Tutrakan şehrine yakın Covangilar (Kovancılar, bugün Bulgaristan'da ve ismi Terter) köyünden 285 hâne 1173 muhâcir iskân edilmişti. Manav
  Ekinözü köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Habab
E1878 📖 Havav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Palu bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. Boğos Gadarikyan, «Maradz Crakner: Havav Küğin Yeğernı» (New York 1950) adlı eserinde Havav köyünün mufassal tarihini verir. Köy yakınında bulunan Kağtsrahayyats Asdvadzadzin Manastırı 1468 yılından itibaren kaydedilmiştir. ■ Kasabanın eski adının Havavan (`Dedeköy`) veya Hayavan (`Ermeniköy`) olduğu rivayet edilir. SN
  Kapıaçmaz köy - Kovancılar - Elazığ
E1878 📖 Tsét [ Erm "zeytin" ]
1841 📖 Kapuaçmaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karıncaköy köy - Kovancılar - Elazığ
E1902 📖 Mrçman Mezre [ Erm "karıncalı mezra" ]
1841 📖 Karınca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yazıbaşı köy - Kovancılar - Elazığ
1841 📖 Sakrat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  GedikYurt köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Kürüm
  Saraybahçe köy - Kovancılar - Elazığ
1925h 📖 Şinas
E1912 📖 Çinaz / Şınaz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeşilköy köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Mağaraköy
  Köprüdere köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Abrank
E1878 📖 Abrank [ Erm "mülk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çakırkaş bld - Kovancılar - Elazığ
1841 📖 Xoşmat [ Erm k'ôşmat "tekesakalı bitkisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve İsa'nın havarilerinden Tateos (Thaddeus) tarafından inşa edildiği rivayet edilen kilisesi vardı. SN
■ 1934'te yöreye getirilen Romanyalı muhâcir Kovancılar kurulana kadar misâfir edilmişti. Manav
  Şenova köy - Kovancılar - Elazığ
1841 📖 Nixri / Nırxi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1934'te yöreye getirilen Romanyalı muhâcir Kovancılar kurulana kadar burada ve Hoşmat'ta misâfir edilmişti. Manav
  Yolbükü köy - Kovancılar - Elazığ
1915h 📖 Beşkah
  Bayramyazı köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Paxo
  Karaman köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Karaman
  Sarıbuğday köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Karaşeyh [ Kr karaşêx "şeyh tuzlası" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Demirci köy - Kovancılar - Elazığ
1841 📖 Demirci
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy ortasında Ermeni köyü olarak kaydedilmiş iken, yüzyıl sonunda 10 hane Ermeni, 15 hane Zaza nüfusu vardı. (Epr I.574). SN
  Yalnızçam köy - Kovancılar - Elazığ
1915h 📖 Gokalı
  Durmuşlar köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Dermişan [ Tr "aş." ]
  AşağıMirahmet köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Mirahmed aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yukarımirahmet köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖 Mirahmed yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karasungur köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Behraman [ Kr "Behramlar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Tabanözü köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Püşkülan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yukarıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Nasran yk. [ Kr nasiran "Hıristiyanlar" ]
  Aşağıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Nasran aş. [ Kr/Tr Nasran "Hıristiyanlar" ]
  Okçular köy - Kovancılar - Elazığ
1946 📖 Okçiyan [ Kr/Tr "Okçular (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İsaağamezrası köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 İsaağamezrası
  Aşağıdemirci köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gevlay aş.
  Göçmezler köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mergihasman [ Kr mêrgahasiman? "hasımlar çayırı" ]
  Yılbaşı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1915h 📖 Saffara
  Yoncalıbayır köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hor [ Erm "kuyu" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yukarıdemirci köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gevlay yk.
  Kayalık köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kayalık


Grafik harita göster     haritada ara : km