Kovancılar'da 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeşildere x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Kilise
■ 1994'te boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Uyandık köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Muşulu [ Kürd mûşiyan "aş." ]
  Akçakent x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Ağcakend
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Fahribey köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Fahribey
E1912: Faxro
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatakbaşı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Kızılan [ Kürd+Tr "Kızıllar (aş.)" ]
  Kaçar köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
E1912: Xacar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekinbağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Reşan [ Kürd "karalar (aş.)" ]
  UzunOva x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Keban Gölü altında kalmıştır. SN
  Çaybağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Çakçur [ Erm çaxçur "değirmensuyu" ]
1928: Karaçor (idari bölge) [ Erm karaçur "taşlıçay" ]
  Topağaç köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Pafikan [ Kürd "Pafikler (öz.)" ]
  Avlağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1841: Avlağu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bêritan) yerleşimi
  HacıMekke köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
E1902: Hacımeke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İğdeli köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Sorikan [ Kürd "kızıllar" ]
Kürd (Bêritan) yerleşimi
  Yenidam köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Cafikan [ Kürd "Cafercikler (aş.)" ]
  Kuşçu köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Kuşçu
E1912: Kuşçi [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kavak köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Kavak
Kürd (Bêritan) yerleşimi
  Yarımca bld - Kovancılar - Elazığ
E1878: Armucan
1841: Yarımca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bağgülü köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Murikan [ Kürd mûrikan "karıncalı" ]
  Muratbağı köy - Kovancılar - Elazığ
E1878: Gülişger
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Gülüşkür adı Fırat üzerindeki karayolu köprüsünün adı olarak korunmuştur. SN
  Karagelik mah Yarımca - Kovancılar - Elazığ
1841: Karagelik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kuşağacı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Veyis [ Kürd weys "öz." ]
Kürd yerleşimi
  Sürekli köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Koran [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tepebağı köy - Kovancılar - Elazığ
1946: Karur
E1900~a: Karor [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Nişankaya köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Loğmar
Kürd yerleşimi
  Karabük köy - Kovancılar - Elazığ
1925h: Karabörk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 23 hane Ermeni nüfus ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Yeniköymezrası mz - Kovancılar - Elazığ
E1902: Norkeği Mezre [ Erm "yeniköy mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Kovancılar - Elazığ
E1878: Norkeğ [ Erm "yeni köy" ]
1841: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Taşçanak köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Tavtik [ Erm "Davutçuk" ]
1841: Tavit [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürt Enstitüsü sözlüğüne göre totik: "1. dudu kuşu, 2. kafa, 3. hatmiye benzer bir bitki, 4. börek, delikli tandır ekmeği, 5. çömelme". Buyurun, buradan yakın. SN
  Tatarköy köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Tatarköy
Kürd yerleşimi
  Beşpınar köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Noşnak
E1878: Norşnag [ Erm "yeniköycük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Bedevi [ Kürd bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Payamlı köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Payamlı
Kürd yerleşimi
  Soğukpınar köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Artxan
E1878: Artığan [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Kamışlı mah Soğukpınar - Kovancılar - Elazığ
1841: Kamışlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kovancılar ilçe - Kovancılar - Elazığ
hl: Macır [ Tr "muhacir" ]
1946: Kovancılar
■ 1934'te Bulgaristan muhacirlerinin iskânı için kuruldu; Silistre'deki Kovancılar köyünün adı verildi. SN
■ İlçenin kabaca batısındaki köyler Türk, ortasındaki köyler Kürt-Kurmanç, doğusundaki köyler Zazadır. Batısındaki köyler bir kaç muhacir Türk köyü hariç tamamen yerlidir, ortasındaki köylerden iki köy Alevi-Kürt gerisi Sünni-Kürttür, doğusundaki köylerden bir köy Alevi-Zaza, gerisi Sünni Zazadır. Bu ilçedeki Türklerin ezici çoğunluğu ilçe/il dışına göç etmişlerdir. metonio
  Altınkum x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928: Kinar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Ekinözü köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Habab
E1878: Havav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Palu bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. Boğos Gadarikyan, «Maradz Crakner: Havav Küğin Yeğernı» (New York 1950) adlı eserinde Havav köyünün mufassal tarihini verir. Köy yakınında bulunan Kağtsrahayyats Asdvadzadzin Manastırı 1468 yılından itibaren kaydedilmiştir. ■ Kasabanın eski adının Havavan (`Dedeköy`) veya Hayavan (`Ermeniköy`) olduğu rivayet edilir. SN
  Kapıaçmaz köy - Kovancılar - Elazığ
E1878: Tsét [ Erm "zeytin" ]
1841: Kapuaçmaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Karıncaköy köy - Kovancılar - Elazığ
E1902: MrçmanMezre [ Erm "karıncalı mezra" ]
1841: Karınca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yazıbaşı köy - Kovancılar - Elazığ
1841: Sakrat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Saraybahçe köy - Kovancılar - Elazığ
1925h: Şinas
E1912: Çinaz / Şınaz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Esenkavak x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1799z: Bestek [ Kürd "derecik" ]
Türkmen yerleşimi
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Köprüdere köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Abrank
E1878: Abrank [ Erm "mülk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Şenova köy - Kovancılar - Elazığ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çakırkaş bld - Kovancılar - Elazığ
1841: Xoşmat [ Erm k'ôşmat "tekesakalı bitkisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve İsa'nın havarilerinden Tateos (Thaddeus) tarafından inşa edildiği rivayet edilen kilisesi vardı. SN
  Demirci köy - Kovancılar - Elazığ
1841: Demirci
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ 19. yy ortasında Ermeni köyü olarak kaydedilmiş iken, yüzyıl sonunda 10 hane Ermeni, 15 hane Zaza nüfusu vardı. (Epr I.574). SN
  Sarıbuğday köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Karaşeyh [ Kürd karaşêx "şeyh tuzlası" ]
Kürd yerleşimi
  AşağıMirahmet köy - Kovancılar - Elazığ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yukarımirahmet köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Mirahmed yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karasungur köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928: Behraman [ Kürd "Behramlar" ]
Zaza yerleşimi
  Yukarıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928: Nasran yk. [ Kürd nasiran "Hıristiyanlar" ]
  Aşağıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928: Nasran aş. [ Tr/Kürd Nasran "Hıristiyanlar" ]
  Okçular köy - Kovancılar - Elazığ
1946: Okçiyan [ Kürd/Tr "Okçular (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Göçmezler köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928: Mergihasman [ Kürd mêrgahasiman? "hasımlar çayırı" ]
  Yoncalıbayır köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928: Hor [ Erm "kuyu" ]
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km