Kocaali'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şerbetpınar mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: Şerbetpınarı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Manastır kalıntısı vardır. Manav
■ Karadeniz göçmeni Yerleşimi Türk
  Kestanepınarı mah - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Kirazlı mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: Kirezli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1921'de boşalan köye, Trabzonun çeşitli yerlerinden insanlar yerleşti. Manav
■ Köy nüfusunun çoğunluğu Giresun ve Trabzon kökenlidir. Türk
  Çakmaklı mah - Kocaali - Sakarya
Hemşinli yerleşimi
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
  Kocaali ilçe - Kocaali - Sakarya
1928k: Kocaali
  Çukur mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 40 hâne Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Manav
■ Köydeki yerleşik halk Giresun,Gümüşhane,Trabzon ve Rize tarafından göç etmiştir. Türk
  Aktaş mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: Aktaş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Köyün eski Rum civardaki diğer Rum köyleriyle berâber 19. asrın ikinci yarısında Ordudan gelme. Manav
■ Novipazar dan göçmüş Boşnaklar tarafından kurulmuştur. Türk
  Kovukpelit mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Karadeniz ( Giresun, Rize) göçmeni Yerleşimi Türk
  Süngüt mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: SüngüdSuyu [ Tr süngüd "söğüt?" ]
■ Köyün nüfüsunun tamamı Karadeniz ( Trabzon,Giresun ) göçmenidir. Türk
  Kızılüzüm mah - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinin Kafkaslar ve Doğu Karadenizde oluşturduğu göç dalgası ile Ordu, Giresun ve Trabzon dan göç edenler mahallenin ilk kurucularıdır. Türk
  Küplük mah - Kocaali - Sakarya
■ Boşnak Yerleşimi Türk
  Karapelit mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Karapelit
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karadeniz muhaciri Rum yerleşimi idi. SN
  Selahiye mah - Kocaali - Sakarya
Eski adı: Kobaşlar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Kobaşlar adı köy sakini (kurucusu?) Abhaz kökenli ünlü "Kobaş" ailesinden mülhemdir. Erh'S.
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Yanıksayvant mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: Yanıksayvant [ Tr sayvand "gölgelik, barınak" ]
■ Giresun ve Trabzon göçmeni Yerleşimi Türk
  Açmabaşı mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
  Çobansayvant mah Lahna - Kocaali - Sakarya
■ 13.02.2011 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
■ Karadeniz göçmeni Yerleşimi Türk
  Köyyeri mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yalpankaya mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: Yalpankaya
■  Köye ilk gelenlerin Ordu (Fatsa) ve Giresun (Görele)’den geldikleri bilinmektedir. Türk
  Karalar mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
■ Köyün bütününün Karadeniz (Giresun,Ordu,Trabzon,Rize) bölgelerinden gelmedir. Türk
  Kadıköy mah - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
■ Laz Yerleşimi Türk
  Gümüşoluk mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Bolazar
■ 24.10.2010 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
■ Manav Yerleşimi Türk
  Görele mah - Kocaali - Sakarya
■ Halk Giresun/Görele den 1800-1850 yılları arasında gelmişlerdir. Türk
  Ortaköy mah Lahna - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
Eski adı: Lahna
Hemşinli yerleşimi
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ Eski Lahna köyü Ortaköy adıyla belde olmuş iken 2011'de Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleriyle birleşerek Lahna beldesi adını aldı. SN
  Demiraçma mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Demiraçma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün %95 i Gürcü %5 si ise Doğu Karadenizlidir. Türk
  Lahna mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Lahana
1902hk: Lahana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
  Caferiye mah - Kocaali - Sakarya
Çr: Malandu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1877 yılında Abhazyadaki Rus zulmü sebebi ile anayurdunu terk etmek zorunda kalan Açba Cafer Bey ve köye ilk 1856 yılında gelen ve diğerlerinin de gelmesine önayak olan kişi ise Recep Efendidir. VZ
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Melen mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: Melen-Cuma
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aydoğan mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
■ Manav ve Karadeniz göçmeni Yerleşimi Türk
  Kozluk mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: KülcikKilise
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bezirgân mah - Kocaali - Sakarya
1487t: Bezirgânlı
■ Manav Yerleşimi Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km