Kocaali'de 32 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şerbetpınar mah - Kocaali - Sakarya
1902hk 📖 Şerbetpınarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Manastır kalıntısı vardır. Manav
  Kestanepınarı mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖 Kestanepınarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Kirazlı mah - Kocaali - Sakarya
1902hk 📖 Kirezli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1921'de boşalan köye, Trabzonun çeşitli yerlerinden insanlar yerleşti. Manav
  Çakmaklı mah - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
  Kocaali ilçe - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖 Hocaali
  Çukur mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖 Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Şimdiki nüfusu Giresun,Gümüşhane,Trabzon ve Rize tarafından göç etmiştir. SN
■ 40 hâne Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Manav
  Aktaş mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖 Aktaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Boşnak) yerleşimi
■ Novipazar dan göçmüş Boşnaklar yerleşti.
■ Köyün civardaki diğer Rum köyleriyle berâber 19. asrın ikinci yarısında Ordudan gelme Rumlarca kurulmuştur. Manav
  Kovukpelit mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖 Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Süngüt mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖 SüngüdSuyu [ Tr süngüd "söğüt?" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Kızılüzüm mah - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinin Kafkaslar ve Doğu Karadenizde oluşturduğu göç dalgası ile Ordu, Giresun ve Trabzon dan göç edenler mahallenin ilk kurucularıdır.
  Küplük mah - Kocaali - Sakarya
Boşnak yerleşimi
  Karapelit mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖 Karapelit
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karadeniz muhaciri Rum yerleşimi idi. SN
  Selahiye mah - Kocaali - Sakarya
Eski adı: Kobaşlar [ Abh/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Kobaşlar Abhaz kökenli bir ailedir. SN
  Yanıksayvant mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖 Yanıksayvant [ Tr sayvand "gölgelik, barınak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Açmabaşı mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖 Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
  Çobansayvant mah Lahna - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 13.02.2011 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
  Köyyeri mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖 Gürcü Köyyeri
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yalpankaya mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖 Yalpankaya
■ Köye ilk gelenlerin Ordu (Fatsa) ve Giresun (Görele)’den geldikleri bilinmektedir.
  Karalar mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖 Karalar
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Gümüşoluk mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖 Bolazar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 24.10.2010 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
  Kadıköy mah - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
  Görele mah - Kocaali - Sakarya
Eski adı: -
■ 20. yy başında Karadeniz göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Giresun'un Görele ilçesi muhacirleri 19. yy ortalarında köye yerleşmiştir. SN
  Ortaköy mah Lahna - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖 Lahana
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ Eski Lahna köyü Ortaköy adıyla belde olmuş iken 2011'de Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleriyle birleşerek Lahna beldesi adını aldı. SN
  Demiraçma mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖 Demiraçma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Lahna mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖 Lahana
1902hk 📖 Lahana
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
  Caferiye mah - Kocaali - Sakarya
Ab 📖 Malandu
1928 📖 Tatlıcak Caferbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1877 yılında Abhazyadaki Rus zulmü sebebi ile anayurdunu terk etmek zorunda kalan Açba Cafer Bey ve köye ilk 1856 yılında gelen ve diğerlerinin de gelmesine önayak olan kişi ise Recep Efendidir. VZ
  Beyler mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖 Beyler
  Melen mah - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖 Milan Cuma
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Melen bu noktada denize dökülen ırmağın adıdır. SN
  Aydoğan mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖 Aydivanlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Kozluk mah - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖 Kızılcık | Kilise
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bezirgân mah - Kocaali - Sakarya
1487a 📖 Bezirgânlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km