Kocaali'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şerbetpınar mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: Şerbetpınarı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Manastır kalıntısı vardır. Manav
  Kestanepınarı mah - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Kirazlı mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: Kirezli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1921'de boşalan köye, Trabzonun çeşitli yerlerinden insanlar yerleşti. Manav
  Çakmaklı mah - Kocaali - Sakarya
Hemşinli yerleşimi
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
  Kocaali ilçe - Kocaali - Sakarya
1928k: Kocaali
  Çukur mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 40 hâne Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Manav
  Aktaş mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: Aktaş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Köyün eski Rum civardaki diğer Rum köyleriyle berâber 19. asrın ikinci yarısında Ordudan gelme. Manav
  Kovukpelit mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Süngüt mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: SüngüdSuyu [ Tr süngüd "söğüt?" ]
  Kızılüzüm mah - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinin Kafkaslar ve Doğu Karadenizde oluşturduğu göç dalgası ile Ordu, Giresun ve Trabzon dan göç edenler mahallenin ilk kurucularıdır. Türk
  Karapelit mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Karapelit
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karadeniz muhaciri Rum yerleşimi idi. SN
  Selahiye mah - Kocaali - Sakarya
Eski adı: Kobaşlar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Kobaşlar adı köy sakini (kurucusu?) Abhaz kökenli ünlü "Kobaş" ailesinden mülhemdir. Erh'S.
  Yanıksayvant mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: Yanıksayvant [ Tr sayvand "gölgelik, barınak" ]
  Açmabaşı mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928k: Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
  Çobansayvant mah Lahna - Kocaali - Sakarya
■ 13.02.2011 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
  Köyyeri mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kadıköy mah - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
  Gümüşoluk mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Bolazar
■ 24.10.2010 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
  Ortaköy mah Lahna - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
Eski adı: Lahna
Hemşinli yerleşimi
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ Eski Lahna köyü Ortaköy adıyla belde olmuş iken 2011'de Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleriyle birleşerek Lahna beldesi adını aldı. SN
  Demiraçma mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Demiraçma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Lahna mah - Kocaali - Sakarya
1928k: Lahana
1902hk: Lahana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
  Caferiye mah - Kocaali - Sakarya
Çr: Malandu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1877 yılında Abhazyadaki Rus zulmü sebebi ile anayurdunu terk etmek zorunda kalan Açba Cafer Bey ve köye ilk 1856 yılında gelen ve diğerlerinin de gelmesine önayak olan kişi ise Recep Efendidir. VZ
  Melen mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: Melen-Cuma
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kozluk mah - Kocaali - Sakarya
1902hk: KülcikKilise
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km