Kilis'de 153 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Deliosman köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 Deliosman
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Dilkî aşireti? Berketî aşireti? deyar heyran
  Demirciler köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 -
  Hisar köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Hesarê
1918h 📖 Hisar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çerçili köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1928 📖 Çerçili
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gülbaba köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Mertewanê
1928 📖 Martavan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Topallar köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Topallar
  Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Hasancalı
Türkmen (Delikanlı) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak geçer. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
  Gözkaya köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Qulgumanan
1928 📖 Gülgüman
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Bulamaçlı köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pelûlan [ Kr "bulamaçlı" ]
1928 📖 Bulamaçlı
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Çalkaya köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pertan / Cukan
1928 📖 Pertikli
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi. Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir-i Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
  Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Viçli
1918h 📖 Vican
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Viçli adı muhtemelen okuma hatasıdır. SN
  Mağaracık köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Marcoqan
1928 📖 Mağaracık
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Sanmam, Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
  Şenlikçe köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Şenıkçiyan
1918h 📖 Şenikçi / Şinikçi
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Boğazkerim köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Boğazkerim
  Saatli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pılariyan
1928 📖 Saˁadli [ Ar/Kr Saˁad "öz." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Zengül [ Kr/Tr zengil "çan" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Quliyan
1928 📖 Hacılar
  Güneşli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Hebsüno
1918h 📖 Habsıno [ Sür habşûno "keşişlik" ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Abuşlar mz - Kilis_M - Kilis
K 📖 Gundê Abuşe [ Kr ]
1918h 📖 -
  Otluca mz - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Küto / Kütan [ Kr "aş." ]
  Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Dostallı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Haydarlar
1918h 📖 Hayderan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Murathüyüğü
1918h 📖 Höyük
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Günümüzde Türkmen olarak değerlendirilen Musabeğli Kürt aşiretinin adı 18. yy'dan beri idari bölge adı olarak kullanılmıştır. 1995'te ilçe oldu. SN
■ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
  Kocabeyli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Mamereban [ Kr "Arap amcalar" ]
1928 📖 Merdanlı [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tahtalıkaradut
1918h 📖 Karadut
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karaçavuş köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Eliyan [ Kr "Aliler" ]
1918h 📖 Eliyanlı
  Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Firlaqan
1946 📖 Fırlaklar
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Hüseyinoğlu köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Hüseyinoğlu
  Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Balıklı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kızılkent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kızılkend
  Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Sêkaniyê [ Kr "üçpınar" ]
1918h 📖 Üçpınar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Geçitboyu köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Şemeteran
1918h 📖 Şematir
  Süngütepe köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1911hk 📖 Bavuk [ Kr bawik "oba" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Hıcıpoğlu köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
2000 📖 Uğurtepe
1928 📖 Hacipoğlu / Hicipoğlu
  Kolpınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yırıklar
  Yukarıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Bademli yk.
  Körahmethüyüğü köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Körahmethüyüğü
  Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Karbeyaz
  Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Karadut
  Aşağıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Bademli aş.
  Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kurtaran
1918h 📖 Siptoroz [ Erm surp Toros "aziz Theodoros" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Başka kaynaklara göre Surptoros köyü buranın kuzeyindeki Kürtüncü köyüdür. SN
  Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Fiske
  Ağcakent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Ağcakend
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
  Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Kürtüncük [ Tr kürtün "deve semeri" ]
  Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Haskanlı [ Kr Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
  Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Arzab
  Deliçay köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 Bekolar [ Kr Beko "Bekir/Ebubekir" ]
  Tokaçgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tokaçgemriği
  Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
hl 📖 İbenek
1928 📖 Cibenin
  Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Çınar
  Kayapınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 B. Kardem
  Kozlubağ köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Mezrai Hatun
  Tatgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tatgemriği
  Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kaman
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kaynaklı köy - Musabeyli - Kilis
Eski adı: K. Kardem
  Dutluca köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Ferise
  Koççağız köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kozcağız
  Dümbüllü köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Dümbüllü [ Kr "aş." ]
■ Dümbülî/Dumilî aşireti Akkoyunlular zamanında Hakkari merkezli geniş bir alana egemen olduktan sonra yenilmiş ve Dicle batısına göçmüşlerdi. SN
  Duruca köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Karnebi
1911hk 📖 Karnabe
  Demirışık köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Zamhalı
  Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Fericek
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kalecik aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yastıca
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Şılgın
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Beşenli köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Beşanlı [ Tr Beşan/Beşen "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Bektaşoğlu köy - Polateli - Kilis
1918h 📖 Bektaşlı
Türkmen yerleşimi
  Doğançay köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Eğrikane
1911hk 📖 Airikany
  Bağarası köy - Polateli - Kilis
1918h 📖 Cengin
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
  Belentepe köy - Musabeyli - Kilis
1946 📖 Eski Hargün
  Akçabağlar köy - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Salihiyan
  Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yeşiloba
1918h 📖 Hersik
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü son derece enderdir. SN
  Belenözü köy - Polateli - Kilis
1946 📖 Belenviran
1928 📖 Ravanda
E1136 📖 Arevından
Lt1097 📖 Ravendel
Türkmen yerleşimi
■ I. Haçlı seferi esnasında Baudoin de Boulogne'un fethettiği görkemli Ravendel/Ravanda kalesi bu köydedir. SN
  Tahtalı köy - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Tahtalı
  Gökmusa köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Gökmusa
  Taşlıalan köy - Polateli - Kilis
hl 📖 Zalha
  Kuzuini köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Kuzeyne [ Ar ]
  Çakallıpınar köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Çakallıpınar
  Öncüpınar köy - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Tibil
  Ürünlü köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Sabar
Türkmen yerleşimi
  Eğlen köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Eğlen
Türkmen yerleşimi
  Tamburalı köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Tamburalı
Türkmen yerleşimi
■ Köy 18. yüzyılda Musacalı Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Türkmen'dir. Burak Atay
  Başmağara köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Başmağara
  Akdilek mah Duruca - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Bakra / Bekre
  Kilis il - Aa - Kilis
A870 📖 Kilis
Y180 📖 Kiliza
Y-350 📖 Kyrrhos (başka yer) [ Yun "sarı?" ]
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Geç Antik dönemde, bugünkü Kilis ilini kapsayan piskoposluğun ('kaza') merkezi idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent olarak kaldı. Daha sonra yerleşim merkezi bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla ilgisi yoktur. Keza Süryanice «kelşô» (`kireçli`) ile de bağ kurulamaz. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
  Karakıl köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Karakıl
1918h 📖 Xarabkale
■ Muhtemelen Xarabkal'a > Xarakıl > Karakıl şeklinde bir evrim sözkonusudur. SN
  Söğütlü köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Söğütlü
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Yeniyurt köy - Polateli - Kilis
Türkmen yerleşimi
  Kızılgöl köy - Polateli - Kilis
1918h 📖 Kızılgöl
  Çukuroba köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Çukuroba
  Polateli ilçe - Polateli - Kilis
1960 📖 Güldüzü
1928 📖 Ispanak
  Kuskunkıran köy - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Kuskunkıran
  İnanlı köy - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Keferrahim [ Ar/Sür "İbrahim? köyü" ]
  Topdağı köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Topdağı
  Oylum köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Oylum
  Arpakesmez köy - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Arpakesmez
  Polatbey köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Polatbey
1918h 📖 Cercik / Circik
Türkmen yerleşimi
  Ömeroğlu köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Ömeroğlu
Türkmen yerleşimi
  Acar köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Acar
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km