haritada ara :   km  
Kiğı'da 30 yerleşim bulundu.
sırala 
Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Bilice
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkının büyük kısmı Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Tirkân [ Kr "Türkler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Xaror [ Erm karor? "taşlık" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sörgevlik
E1901 📖: Sergévil Սերկէվիլ [ Erm "ayva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında ünlü bir ziyaret yeri olan Surp Pırgiç manastırı 1870'lerde tepeden tırnağa onarılmıştı. SN
Kuşluca mah Çiçekdere - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sakasor
E1901 📖: Sakatsor [ Erm "kazdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 öncesinde 73 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Xups
E1901 📖: Xups Խուփս [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında kasabadaki Ermeni okulunun 201 erkek 152 kız öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca ana okulu ve S. Garabed ve S. Sarkis adlı iki kilisesi vardı. SN
Yukarıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Gazik Balâ [ Kr "yukarı tepecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çomak köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Çomak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1994'te güvenlik güçlerince boşaltılarak harabe haline getiildi. 2014'te yeniden yerleşime izin verildi. SN
Aşağıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Gazik aş.
1901hb 📖: Kajix [ Kr qajik? "karga" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hoğas Komları [ Erm hoğats "topraklar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Darköprü köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Xors + Kılçan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901 📖: Hoğas
E680 📖: Hoğıs [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hane Ermeni nüfusu ve Meryem Ana Kilisesi vardı. Şimdiki nüfus Aşkale ilçesinden gelmiştir. Kiğı ilçesine bağlı tek Sünni Türk köyüdür. SN
■ Bingöl'deki tek Türk köyüdür. Veli Günaydın
Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Abvank
1901hb 📖: Abevank [ Erm "dereyanı manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Haçatur
E1901 📖: Xaçadur Mezre Խաչտուր [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 8 hanede 56 Ermeni nüfus ve 15 öğrencili köy okulu mevcuttu. SN
Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Ölmez
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖: Çanakçılar
1550t 📖: Çanakçı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1915 öncesinde 177 hane Ermeni nüfusu ve 1817 tarihli Surp Giragos kilisesi vardı. SN
Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1916h 1928 📖Engizük / Unguzik [ Erm ınguzig "kozluca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Alagöz
1901hb 📖: Halagos
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Kadıköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Zaza) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Yeğya kilisesi vardı. SN
Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Gijikan [ Kr "dağınıklar?" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza (Zaza) yerleşimi
Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
E1902 📖: Averdınig [ Erm "harap evcik" ]
1901hb 📖: Avertinik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Demirkanat köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖: Uzunmaşat [ Tr maşat "mezarlık" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Eşme köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Sevariç [ Erm "kara aric (?)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖: Cıbır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında Ermeni ilkokulunda kız ve erkek 50 öğrenci vardı. SN
Topraklık x - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hakistun
E474 📖: Hankısdun Հանգստուն [ Erm "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 376 yılında şehit edilen Aziz Xad adlı kutsal kişinin türbesinden dolayı `istirahatgah` adı verildiğini 5./8. yy tarihçisi Xorenli Movses aktarır. Türbe külliyesindeki 1701 tarihli büyük kilise 1970'lerde kısmen ayakta idi. Bugün tamamen metruk ve yıkıktır. SN
Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Dizvas
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Kiğı
E1902 📖: Kıği Քղի [ Erm ]
E630 📖: Koğipert Քողիբերդ [ Erm "Koğ (?) kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Xorcayk Խորճայք (Bizans yazımında Xorzanênê) eyaletinin merkezi olan Koği/Kıği kalesi 6. yy'dan itibaren ismen anılır. Adın kaynağı ve anlamı meçhuldür. Türkçe olmadığı gibi, Ermenice bir anlamı da yoktur. Gümüşhane'deki Koğ ve Koğans (Kov, Kovans) kaleleri ve belki Kars'ın Kola (Göle) kasabasıyla adaştır. SN
■ Bugün itibariyle ilçe ve köylerde Alevi Zaza ve Kürt ve de Müslüman (Sünni) Zaza ve Kürt yerleşimidir. asmen
Duranlar köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Ağbızut
E1901 📖: Ağpızud Աղփզուտ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Eskikavak köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Arik
E1901 📖: Arék Առէք [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyün üstünde yaklaşık 2000 rakımda bulunan Kedahayyats S. Asdvadzadzin (`Nehre-bakan Meryem`) Manastırı en erken 1367 tarihli bir kayıtta anılır. Harabesi nispeten sağlamdır. Manastırın son başrahibi Der Bısag Tevekkeliyan 1915'te katledildi. SN
İlbeyi köy - Kiğı (Adaklı bucağı) - Bingöl
1928 📖: İlbeyi
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.