haritada ara :   km  
Keskin'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1815z 📖: Çaşnigir Derbendi
1777z 📖: Çaşnigir Köprüsü
■ © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ...© 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
Esatmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Müminli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Ortasöken köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Kötüoba
Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Keskin Hacıobası?
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Keskin'in yerlisi Türkmen'dir. Mesut Turan
Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1584t : Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
Eskialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Alibudak
Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
Göktaş köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Şeditabdallı
1925h 📖: Sarılar
Çalış köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Çalış
Eminefendi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Eminefendi
Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Hacıaliobası
Türkmen yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuzudur. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
Kurşunkaya köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Arap
Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Ceritkale [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Köy halkı Balâdan göçüp şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Bozulus
Cabatobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Cabatobası
Türkmen yerleşimi
Armutlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Armutlu
Türkmen yerleşimi
Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Maden | Keskin [ Tr keskin "maden ocağı" ]
Y1900~ 📖: Denek Madeni
1584t : Keskin
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu’nun birçok yerinde “maden ocağı” anlamında yer adıdır. 19. yy’da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık, `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Şeyh aş.
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelen muhacirler iskân edilmiştir. SN
Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Rum Barak + Müslim Barak [ Tr Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
YeniYapan köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Şedid Yeniyapan
Alevi (Abdal) yerleşimi
Dağsolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Dağ Solakuşağı [ Tr solakuşağı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Kayalak Solaklısı [ Tr solaklı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kaçak
Türkmen yerleşimi
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kavırgalı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861z 📖: Boladyurdu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
Kavlak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kavlak
Cebrailli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Cebrailli
Gazibeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Gazibeyli
Kuzugüdenli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kuzugüdenli
Türkmen (Kuzugüdenli) yerleşimi
Kasımağa köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kasımağa
Türkmen yerleşimi
Ceritmüminli bld - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Cerit Müminli [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Pöhrenk [ Tr "yer altı kanalı" ]
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Efendi köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Efendi
Türkmen yerleşimi
Olunlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Olunlu
Eroğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Gulamuşağı [ Tr "köleoğlu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Avşar Boyu'na dayanır. Mesut Turan
Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Beşler
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Küçükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: KüçükCeceli [ Tr Ceceli "aş." ]
Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Ceritobası [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Üçevler köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: -
Turhanlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Turhanlı
Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Göçbeyli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Büyükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: BüyükCeceli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Ataları Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bağlı Köşker Beldesi'nden gelmiştir. Mesut Turan
Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862z 📖: Soraklı / Savraklı
Türkmen yerleşimi
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
Barakobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Barak Obası [ Tr Barak "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Çamurabatmaz
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Takazlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.