haritada ara :   km  
Kemaliye'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağıllar köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Ağıllar
■ Koord: 39° 20' 8'' D, 38° 21' 18'' K
Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖 : Agnig [ Ermenice "küçük Eğin, pınarcık" ]
1522t 📖 : Ağıl
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 46'' D, 38° 22' 35'' K
Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Çanakçı [ Türkçe ]
Sünni yerleşimi
■ Eski Adı: Çanakça
■ Koord: 39° 7' 8'' D, 38° 22' 46'' K
Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖 : Pazmaşén [ Ermenice "şenlikköy" ]
1643a 📖 : Bızmişen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 32'' D, 38° 22' 48'' K
Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
1643a E1902 📖 📖 : Abrank/Abarank [ Ermenice "mülk, konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 18' 4'' D, 38° 23' 40'' K
Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 : Dillü
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 18'' D, 38° 23' 45'' K
Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 : Navrîl
E1878 📖 : Narver [ Ermenice ]
E1651y : Navrer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Navrer’li Hacı Ampagum adlı zat 1651’de İstanbul’da hayırsever bir din adamı olarak anılır. 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam (Kürt?) nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
■ Koord: 39° 19' 10'' D, 38° 24' 59'' K
Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
E1662 📖 : Santux Սանդուխ [ Ermenice "merdiven" ]
1522t 📖 : Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 58'' D, 38° 27' 58'' K
Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 : Öşnedan / Höşnadan [ Ermenice ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 54'' D, 38° 28' 5'' K
Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
E1662 E1902 📖 📖 : Pager/Pagir [ Ermenice "ağıllar" ]
1522t 📖 : Pegîr
■ Koord: 39° 13' 46'' D, 38° 29' 10'' K
? mezra - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Vankeğ
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 19' 3'' D, 38° 29' 12'' K
Bahçe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Bağçe
■ Koord: 39° 14' 13'' D, 38° 29' 27'' K
Ariki mahalle (Kemaliye bağ) - Kemaliye - Erzincan
E1662 E1902 📖 📖 : Aréki / Aragi [ Ermenice aréki "güneşli" ]
■ Koord: 39° 14' 41'' D, 38° 29' 41'' K
Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 : Egin / Eğin
E1021 📖 : Agn [ Ermenice "pınar, göze" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Agn/Eğin ve Divriği geleneksel anlatıya göre 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu’ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. Kemaliye adı 1922’de seçilmiş, 1926’da resmileşmiştir. SN
■ Çemişgezekli ve Eğinli Hayhorom (Rum kilisesine mensup Ermeni) bâzı grupların Yunanistan'da Evia adasının Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
■ Koord: 39° 15' 43'' D, 38° 29' 46'' K
Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 : Şırzu Շրզու [ Ermenice ]
1643a 1916h 📖 📖 : Şirzi
■ 20. yy başında Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 11. yy’dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
■ Aynı vadi içerisinde yer alan altı köy "Altı pare köyleri" olarak adlandırılmaktadır. Bu köyler eski ve yeni adları ile kuzeyden güneye sırasıyla Salihli, Ağrik (Güldibi), Miçingâh (Karakoçlu), Venkâh (Ulaş), Şırzı Ekreği (Dallıca) ve Şırzı'dır (Esertepe). Yavuz Öztürk
■ Koord: 39° 17' 33'' D, 38° 29' 47'' K
Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
E1662 📖 : Miçinkeğ Միջին գեղ [ Ermenice "orta köy" ]
1530t 1928 📖 📖 : Miçinkâğ
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 0'' D, 38° 29' 52'' K
Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1723y 1928 📖 📖 : Vank [ Ermenice "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Anadolu’nun en ünlü Hayhorom (Rum Ortodoks kilisesine mensup Ermeni) yerleşimlerinden biri idi. 1723 tarihli kitabesi olan Surp Kevork kilisesi harabesi mevcuttur. SN
■ Koord: 39° 16' 49'' D, 38° 29' 58'' K
Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 : Şırzuyi Akrag [ Ermenice "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
1643a 1916h 📖 📖 : Şirzi Ekreği
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 41'' D, 38° 30' 10'' K
Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 : Abuçeğ
1522t 📖 : Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice tamlayan halinden türemiştir. Adın nihai kaynağı anlaşılamadı. ■ Mıgırdiç Barsamian'ın Histoire du village qui meurt : Aboutcher de Aghen (Paris 1990) adlı Fransızca eseri köydeki 1895-96 katliamlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verir. SN
■ Koord: 39° 14' 28'' D, 38° 30' 11'' K
Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 : Salahlı/Salıhlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 0'' D, 38° 30' 15'' K
Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 : Ağrik
E1662 E1878 📖 📖 : Ağvorik [ Ermenice "güzelce" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
■ Koord: 39° 19' 29'' D, 38° 30' 21'' K
Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 : Garuşla [ Ermenice ]
1643a 📖 : Gerüşla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 14' 52'' D, 38° 30' 38'' K
Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 : Gemürgap
1522t E1902 📖 📖 : Gamargab [ Ermenice "kemerbağ" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
■ Koord: 39° 14' 51'' D, 38° 30' 53'' K
Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 1916h 📖 📖 : Holu [ Ermenice hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 51'' D, 38° 31' 22'' K
Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 : Muşeğga Մուշեղկա [ Ermenice "küçük Muşeğ (öz.) köyü" ]
1643a 📖 : Muşağa
■ 20. yy başında Türk/Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eski ve köklü Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebinde Ermeni) cemaatinden geriye 20. yy başında 152 İslam, 54 Hayhorom ve 8 Ermeni nüfus kalmıştı. SN
■ Koord: 39° 17' 45'' D, 38° 32' 22'' K
Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Ergü
E1662 📖 : Arko Արգոյ
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 13'' D, 38° 32' 29'' K
Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 : Geşo
E1902 📖 : Gaşo
1522t 📖 : Kâşo / Gâşo
Sünni Türk yerleşimi
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy’da topluca Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
■ Koord: 39° 15' 49'' D, 38° 32' 47'' K
Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
1968 📖 : Tosunsaray
1946 📖 : Hapanosekreği
E1902 📖 : Hapeğnotsi Akrag [ Ermenice "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
1643a 📖 : Ekrek
Sünni Türk yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Ancak 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
■ Koord: 39° 11' 52'' D, 38° 33' 28'' K
Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 : Pedigân [ Kürtçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 1'' D, 38° 33' 42'' K
Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Tarxanik
1912hk 📖 : Tıranik [ Ermenice ]
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 13'' D, 38° 33' 46'' K
Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 : Hapeğanots [ Ermenice ]
1643a 📖 : Hapanos
■ Kozlupınar'da Aleviler ve Sünniler birlikte yaşamaktadır. Tunç Timur
■ Koord: 39° 12' 45'' D, 38° 33' 46'' K
Akçiçek mahalle - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Eğnik
1912hk 📖 : Eginik [ Ermenice agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 48'' D, 38° 35' 19'' K
Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
E1662 E1878 📖 📖 : Gecagi Կեճակի [ Ermenice ]
1522t 📖 : Gécegü
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 49'' D, 38° 35' 29'' K
Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk 📖 : Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Ocağının merkez köyüdür. Türbe ve tekke ziyaret edilir. SN
■ Koord: 39° 8' 48'' D, 38° 35' 40'' K
Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960 📖 : Durmuş
1916h 📖 : Tama [ Kürtçe "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 5'' D, 38° 35' 47'' K
Çit köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 : Çit
Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 41'' D, 38° 36' 14'' K
Arslanoba köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 : Vankâğ
1522t 📖 : Vankkéği [ Ermenice vank keğ "manastırköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Eski Vank köyü burada iken, 14. yy’da köyün Hıristiyan ahalisinin Fırat kıyısındaki diğer Vank (şimdi Yaka) köyüne taşındığı rivayet edilir. SN
■ Koord: 39° 15' 39'' D, 38° 36' 44'' K
Dutluca köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Aşodga Աշոտկայ [ Ermenice "Aşot (öz.) yeri" ]
1643a 1928 📖 📖 : Aşodka / Aşutka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 3'' D, 38° 36' 45'' K
Yayladamı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Cancik [ Ermenice cancig "arılı" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 22'' D, 38° 36' 46'' K
Başarı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Şîxsor [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 32'' D, 38° 36' 59'' K
Tuğlu köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Hodi [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 12'' D, 38° 37' 32'' K
Aksöğüt köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 : Xalmüge
E1914 📖 : Helmıga [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 24'' D, 38° 38' 18'' K
Boylu köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 1916h 📖 📖 : Hinge [ Ermenice ]
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 45'' D, 38° 38' 38'' K
Kutluca köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Konsar / Kunsar
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 4'' D, 38° 38' 42'' K
Çatköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 1916h 📖 📖 : Sing / Sink
Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 59'' D, 38° 38' 47'' K
Subaşı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1835 📖 : Başekrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 14'' D, 38° 39' 15'' K
Adak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Pad / Pat [ Ermenice pat "ördek?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 20'' D, 38° 39' 16'' K
Demirköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Tafti [ Ermenice Tavti "Tavit (öz.) köyü" ]
Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 13'' D, 38° 39' 17'' K
Akçalı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 📖 : Sosek
1643a E1901 📖 📖 : Sosik [ Ermenice "çınarcık" ]
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 7'' D, 38° 40' 2'' K
Kışlacık köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 1912hk 📖 📖 : Mendürgü [ Ermenice ]
Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 56'' D, 38° 40' 47'' K
Esence köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Persor [ Ermenice pert-tsor "kaledere" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 13'' D, 38° 40' 50'' K
Yeşilyayla köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1968 📖 : Dağaltı
1928 📖 : Xınsor [ Ermenice xntsor "elma" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 55'' D, 38° 40' 55'' K
Kavacık köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 1946 📖 📖 : Miçinkâğ/Miçingâh [ Ermenice "ortaköy" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 38'' D, 38° 40' 59'' K
Günyolu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Kercini
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 50'' D, 38° 41' 13'' K
Başpınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Başvartenik
E1914 📖 : Vartenik [ Ermenice "güllük" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1943’e kadar Çemişgezek’in bucağı idi, sonra Kemaliye’ye bağlandı. SN
■ Koord: 39° 11' 26'' D, 38° 41' 25'' K
Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 📖 : Ençiti
E1902 📖 : Ançırti [ Ermenice "susuz yer, kurak" ]
1643a 📖 : Ençirti
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 22'' D, 38° 41' 33'' K
Yazmakaya köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 : Xoroç [ Ermenice xoroç խոռոչ "hendek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 43'' D, 38° 41' 38'' K
Kıyı ölü yerleşim - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Gücü / Geci
■ Kısmen baraj gölü altında kalmış ve terk edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 1' 46'' D, 38° 41' 48'' K
Yıldızlı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Hastîsi
1912hk 📖 : Hastetsi [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 58'' D, 38° 42' 0'' K
Çakırtaş köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Maşgerd [ Ermenice "çürükkale" ]
1643a 📖 : Meşgirt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Maşgerd köyünün geçmişi ve 1915 olayları Anna Mirakyan’ın Verker u Tsaver (`Yaralar ve Acılar`, Antilias 1960) adlı anılarında anlatılır. SN
■ Koord: 39° 4' 4'' D, 38° 43' 16'' K
Konacık mahalle - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Xulmin
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 30'' D, 38° 43' 20'' K
Salkımlı ölü yerleşim - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Ehnesik
E1902 📖 : Anétsik [ Ermenice "Ani'liler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy’da Kars’a yakın Ani kentinden gelen muhacirler tarafından iskân edildiği anlatılır. 1975’ten sonra Keban Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 1' 23'' D, 38° 43' 30'' K
Karapınar köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Karapınar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Köyde kiliseden dönme cami bulunmaktadır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 2' 43'' D, 38° 43' 37'' K
Şahinler köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kürdler [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 50'' D, 38° 43' 49'' K
Buğdaypınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Tırnik [ Ermenice "kapıcık, geçit" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 17'' D, 38° 44' 51'' K
? mezra - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Dzak [ Ermenice "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 36'' D, 38° 44' 55'' K
Ekindere mezra - Kemaliye (Gedikler bucağı) - Erzincan
E1662 E1878 📖 📖 : Hırabat Հռապատ
1835c 📖 : Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 4'' D, 38° 45' 26'' K
Armağan köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Eğnesor [ Ermenice agnatsor "gözedere" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 12'' D, 38° 45' 27'' K
Balkırı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Manşavud [ Ermenice manşagud "menekşeli" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 2'' D, 38° 47' 36'' K
Avcı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1960 📖 : Dibek
1928 📖 : Dıralor [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 38° 47' 59'' K
Aşağıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Barasor aş.
1902hk 📖 : Baratsor [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Değirmendere, İmam ve Orta mahallelerinden oluşur. SN
■ Koord: 39° 14' 26'' D, 38° 51' 49'' K
Yukarıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Barasor yk.
1912hk 📖 : Baratsor [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 38'' D, 38° 52' 44'' K
Başbağlar mahalle (Yukarı Umutlu bağ) - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Baratsor [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1993’te PKK militanı görünümlü kişilerin 33 köylüyü öldürdüğü yerdir. Ermenice yazıtlı tarihi köprüsü yıkılmıştır. SN
■ Koord: 39° 14' 45'' D, 38° 53' 25'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.