haritada ara :   km  
Kemah'da 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Kayabaşı köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Terkilox
E1914 📖 : Tarkılox [ Ermenice "tepebaşı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 25'' D, 38° 40' 9'' K
Gülbahçe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Sitemi
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 30'' D, 38° 41' 20'' K
Yahşiler köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Babu/Babi [ Ermenice ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 1'' D, 38° 42' 3'' K
Karaca köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Cemolar [ Kürtçe cemokan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 1'' D, 38° 42' 27'' K
Kırıkdere köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Xani
■ Koord: 39° 29' 57'' D, 38° 44' 34'' K
Çiğdemli köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Nezgeb
1522t 📖 : Mezgeb [ Ermenice mazgab "başörtüsü?" ]
■ Koord: 39° 36' 38'' D, 38° 44' 45'' K
Şahintepe köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Avşîn
E1902 📖 : Avişén [ Ermenice havişén "şahinköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 21'' D, 38° 44' 55'' K
Doruca köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Xamogi [ Ermenice ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 29'' D, 38° 45' 18'' K
Seringöze köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Südke / Şötke
■ Koord: 39° 38' 27'' D, 38° 45' 50'' K
Dikyamaç köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Korkop [ Ermenice kargop? "taş ocağı" ]
■ Koord: 39° 37' 23'' D, 38° 46' 46'' K
Atma köy - Kemah - Erzincan
1916h 📖 : Türk Atması [ Kürtçe/Türkçe Atma "aş." ]
■ Diğer Atma Fırat’ın karşı yakasında, İliç ilçesindedir. SN
■ Koord: 39° 34' 49'' D, 38° 47' 21'' K
Bozoğlak köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
E1914 📖 : Uxdig [ Ermenice "yatırcık, küçükziyaret" ]
1522t 1916h 📖 📖 : İxtik aş.
■ Koord: 39° 37' 45'' D, 38° 48' 39'' K
Karadere köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
E1914 📖 : Uxdig [ Ermenice "küçük ziyaretgâh, yatırcık" ]
1522t 1916h 📖 📖 : İxtik yk.
■ Koord: 39° 38' 11'' D, 38° 49' 17'' K
Şikarkomları mezra - Kemah - Erzincan
1916h 📖 : Şikârkomları [ Türkçe "av barınakları" ]
■ Koord: 39° 36' 2'' D, 38° 49' 37'' K
Çakşur mezra - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Çakşur
1522t 📖 : Çakçur [ Ermenice çaxçur "değirmendere" ]
■ Koord: 39° 32' 38'' D, 38° 49' 38'' K
Oğuz köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Hoğus
E1600 E1878 📖 📖 : Hoğis [ Ermenice hoğ gen. çoğ. hoğuts "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Hayhorom) yerleşimi.
■ Koord: 39° 31' 20'' D, 38° 50' 10'' K
Gediktepe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Bargisor [ Ermenice bargitsor "hendekdere" ]
■ Koord: 39° 38' 22'' D, 38° 50' 31'' K
Eriç köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Ariç [ Ermenice ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric unsurunun anlamı muğlaktır; eski ve yeni sözlüklerde yer almaz. Karş. Amariç, Arçoariç, Çınariç, Fideriç, Gagariç, Havtariç, Kağdariç, Kaylariç, Kinadariç, Kotariç, Kımbariç, Lusadariç, Pakayariç, Pıtariç, Sevariç, Tavtariç, Vanariç, Zartariç. SN
■ Koord: 39° 31' 9'' D, 38° 52' 45'' K
Yukarı Pekeriç mezra - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Pekeriç Ulya
■ 1530 tarihli tahrirde Pekeriç-i Büzürg (Büyük Pekeriç), 1916 askeri haritasında Yukarı Pekeriç adıyla görülen köy olmalıdır. Halen Küçük Pekeriç’e bağlı mezradır. SN
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi C.G.
■ Koord: 39° 40' 34'' D, 38° 52' 50'' K
Dolmabahçe mezra - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1836z 📖 : Vadivank [ Ermenice vank "manastır" ]
■ 16.-17. yy kayıtlarında anılan Vadi-vank kazasının merkezidir. Kaza bugünkü Refahiye’nin güneydoğu kesimini oluşturan Cengerli bucağı ile Kemah’ın kuzeyindeki Doğanbeyli bucaklarını kapsar. SN
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
■ Koord: 39° 40' 31'' D, 38° 50' 52'' K
Boğaziçi köy - Kemah - Erzincan
1925h 📖 : Vasıli [ Yunanca vasiliás "kral, hünkâr" ]
E1902 📖 : Takavor [ Ermenice "kral" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Sırvandzyants ve Eprigyan’a göre köyün asıl adı Erm «Surp Takavor» `hazreti hünkâr` olup, daha sonra bu adın Rumca eşdeğeri olan Vasilios benimsenmiştir. Rivayete göre İsa’nın çarmıhının bir çivisi burada korunmaktaydı. 17. yy başında buradan Tekirdağ’a göçen Ermeniler bu çiviyi de beraberlerinde götürdüler. ■ Tahrir kayıtlarına göre 1516, 1530, 1568 ve 1593’te bütünüyle Hıristiyan nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 34' 43'' D, 38° 54' 11'' K
Hakbilir köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Pekeriç
E1902 📖 : Pokr Pakaric Բագառիճ [ Ermenice "küçük ateşgâh (putperest tapınağı)" ]
1522t 📖 : Kç. Pekeriç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tercan Çadırkaya’daki ünlü Pakaric ile aynı adı taşıyan küçük bir köydür. 1921’de Talat Paşa’yı Berlin’de öldüren Soğomon Tehliryan bu köyde doğmuştur. SN
■ Koord: 39° 41' 15'' D, 38° 54' 15'' K
Zikri mezra - Kemah - Erzincan
E1902 📖 : Zakari [ Ermenice "Zakar (öz.) köyü?" ]
1522t 📖 : Zekri / Zikri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 50 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Resmî adı bugün “Kuşlu” olup Sunguri (Taşbulak) köyüne bağlıdır. C.G.
■ Koord: 39° 37' 39'' D, 38° 54' 36'' K
Yücebelen köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1522t 1925h 📖 📖 : Üskübürt [ Ermenice asdğapert "yıldız kale" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişi Milat öncesine dayanan Üskübürt Kalesi ve Berdik (Erm `kalecik`) Kalesi adlı kaleleri mevcuttur. SN
■ Kemah'a 38 km mesafedeki bu köyün kuruluşu M.Ö. I. yy a kadar uzanmaktadır. Üskübürt Kalesi, Berdik kalesi ve Bekçayırı su göleti köy hudutları içerisinde bugün hala durmaktadır. Munzur sıragövdeliğinden müteşekkil olan köyün güney tarafı uçsuz bucaksız bereketli mera- yaylalarla çevrilidir. Celakor dağı 3214m, ile köydeki en meşhur zirvedir. İnliyendağ 3035 m, Büyük Aygörmez tepeleri 3218 m, Beflig Dağı 3222 m ve Böçüdeligin Dağ ile Dersime sınırdır. Gapır, Dolayurt, Köntür, Jangot, Kuzu pegleri ve Pin yaylalarına çıkarlar. ZEYNO
■ Koord: 39° 30' 10'' D, 38° 54' 53'' K
Koçkar köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Xodi [ Ermenice "otlak" ]
■ Koord: 39° 33' 24'' D, 38° 55' 17'' K
Akça köy - Kemah - Erzincan
1522t E1902 📖 📖 : Uri Ուռի [ Ermenice "söğüt, koru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 35' 14'' D, 38° 56' 9'' K
Ağaçsaray köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1946 📖 : Pağanik
1522t 📖 : Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 52'' D, 38° 56' 18'' K
Taşbulak köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Sunguri
■ Koord: 39° 38' 39'' D, 38° 56' 29'' K
Gölkaynak köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Zoğa
■ Koord: 39° 36' 43'' D, 38° 57' 19'' K
Kemah idari birim - Kemah - Erzincan
E680 📖 : Daranalia
E630 📖 : Taranaği [Daranali] Դարանաղի
■ Eski Ermeni tarihinde Taranaği adı verilen bölge bugünküKemah ve Refahiye ilçelerini kapsar. Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini kült merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 38' 59'' D, 38° 57' 39'' K
Muratboynu köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Urfat [ Ermenice urpat Ուրփաթ "Cuma" ]
■ Koord: 39° 33' 11'' D, 38° 57' 41'' K
Dedeoğlu köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Salot [ Ermenice salod ]
■ Koord: 39° 44' 53'' D, 38° 58' 46'' K
İncesu mezra - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Gemine
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 41' 21'' D, 38° 58' 47'' K
Tandırbaşı köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Hazark/Hazerik [ Ermenice hazark "binler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914 dolayında 312 Ermeni ve 45 Türk nüfus ile iki kilise kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 39' 55'' D, 38° 59' 25'' K
Dedek köy - Kemah - Erzincan
1928 📖 : Dedek
1522t 📖 : Dedek
■ Koord: 39° 33' 42'' D, 38° 59' 29'' K
Elmalı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Elmalı [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 1'' D, 38° 59' 38'' K
Ayranpınar köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Marek/Mareg [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Maregli Krikor Bağdikyan’ın tehcir ve sürgün anıları Kemaxi Badmutyun adıyla 1984’te Los Angeles’te yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 39° 38' 5'' D, 38° 59' 53'' K
Ilgarlı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Poğginer
1522t 📖 : Poginer-viran [ Ermenice poğgner "olucaklar/boğazcıklar" ]
■ Koord: 39° 42' 40'' D, 39° 0' 38'' K
Çamlıyayla köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Miğkâr
1522t 📖 : Miğikar [ Ermenice "arı taşı?" ]
■ Koord: 39° 43' 34'' D, 39° 0' 41'' K
Dutlu köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Çörencil
1522t 📖 : Çürük-incir?
■ Koord: 39° 40' 55'' D, 39° 1' 13'' K
Eskibağlar köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Posti/Postu
■ Koord: 39° 33' 42'' D, 39° 1' 20'' K
Kedek köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖 : Kedek [ Ermenice kedag "derecik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 58'' D, 39° 1' 51'' K
Doğanbeyli köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Ermelik
1522t 📖 : Ermenik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Cumhuriyet döneminde Ermenik/Doğanbeyli nahiyesi 16.-17. yy kayıtlarındaki Vadivank kazası ile örtüşür. SN
■ © 16.02.1847 Hacı İbrahim'in Harput'da Gercanis kazasına tabi Ermenek köyünde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 42' 0'' D, 39° 1' 59'' K
Kemah ilçe - Kemah - Erzincan
E474 📖 : Gamax | Ani Կամախ
H 📖 : Gamaxa / Gumaxa
■ Tarihçi Horenli Movses kral Ardaşes (MÖ 2. yy) zamanında tanrı ve tanrıça heykelleriyle donatıldığını, onun oğlu II. Dikran’ın da Yunan heykeltraşlarına tanrıça Anahit heykelini sipariş ederek bu kentteki tapınağa yerleştirdiğini anlatır. 3. ve 4. yüzyıllarda Arşaguni hanedanından olan kralların çoğu bu kentte gömülü idi. Erken kaynaklarda Ani ve Gamax/Kamax adları bir arada kullanılır. Erm Daranağik ve Yun Daranalia vilayet adıdır. SN
■ © 09.10.1849 Kemah kazasında meskun Şadili Aşireti ile Şiran kazası ahalisi ... deyar heyran
■ Koord: 39° 36' 10'' D, 39° 2' 7'' K
Kutluova köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1902hb 📖 : Horsin
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 39° 2' 8'' K
Özdamar köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Kigari/Kiğari [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 44' 51'' D, 39° 2' 8'' K
Yardere köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 1917h 📖 📖 : Xorparik/Xoperek [ Ermenice "aşağı Parik?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 21'' D, 39° 2' 13'' K
Tanköy köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Tan [ Ermenice tan Թան "ayran" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk(bir kısmı Alevilikten Sünniliğe geçmiş) ve az sayıda Müslümanlaşmış Ermeni yerleşimidir. Köyün nüfusu 1516-1591 tarihli mufassal tahrir defterlerine göre tamamen Hristiyan Ermenilerden oluşmakta iken, 1642 tarihli avarız defterine göre Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaşadığı Kemah köyleri arasında, Hristiyanların en yoğun yaşadığı üç önemli köyden biri olarak kaydedilmiştir. Köyün bir özelliği de tamamının Hristiyan Ermenilerden oluştuğu en eski dönem kayıtlarından bu güne kadar isminin hiç değişmemiş olmasıdır. Bu durum Ermenice Tan kelimesinin, Türkçede ''günbatımı'' anlamına gelen Tan kelimesi ile eşsesli olması sebebiyle değiştirilmesine gerek duyulmamış olması ile açıklanabilir. N.N
■ Koord: 39° 33' 37'' D, 39° 2' 38'' K
Çalıklar köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖 : Çalıklar [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 59'' D, 39° 2' 59'' K
Kerer köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 1836z 📖 📖 : Karer/Kerer [ Ermenice karer "taşlar" ]
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Karer Karyesi ... deyar heyran
■ Koord: 39° 44' 56'' D, 39° 3' 11'' K
Kömür köy - Kemah - Erzincan
E1902 📖 : Komer [ Ermenice "ağıllar?" ]
1522t 1925h 📖 📖 : Kömür
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ İsmin aslı Türkçe Kömür olabilir. Ancak Eprigyan yerel Ermeni ahalinin köye eskiden beri Komer adını verdiğini belirtir. Yakında bulunan Nisibinli Aziz Yakup manastırının Türkmenler tarafından 1416 yılında tahrip edildiği ancak sonradan yeniden canlandırıldığı kayıtlıdır. Harabesi acıklı durumdadır. SN
■ Koord: 39° 39' 22'' D, 39° 3' 12'' K
Ahir köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Axor [ Ermenice "ahır" ]
■ Koord: 39° 44' 6'' D, 39° 3' 18'' K
Cevizlik köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Liç [ Ermenice lic "göl" ]
1522t 📖 : Liçek [ Ermenice lcag "gölcük" ]
■ Koord: 39° 44' 28'' D, 39° 3' 45'' K
Akbudak köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 1917h 📖 📖 : Xınzori [ Ermenice խնձորի "elmalı" ]
■ Koord: 39° 48' 11'' D, 39° 3' 56'' K
Kemeryaka köy - Kemah - Erzincan
1928 📖 : Çınariç
E1600 📖 : Dzınanariç Ծնանառիջ [ Ermenice ]
1522t 📖 : Cınanariç
■ Kemah’a yakın Dzınanaric Meryemana Manastırı 17. yy başlarına ait Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesinde ayrıntılı olarak anlatılır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric bileşeni için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 33' 1'' D, 39° 4' 7'' K
Tuzla köy - Kemah - Erzincan
1902hb 📖 : Tomusu [ Ermenice ]
1522t 📖 : Timosi / Timisi
■ Bir dönem Türkiye birlik Partisi lideri olan Alevi politikacı Mustafa Timisi (1936- ) aslen buralıdır. SN
■ Koord: 39° 37' 59'' D, 39° 4' 59'' K
Aktaş köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖 : Aktaş
1902hb 📖 : Ağtaş [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 30'' D, 39° 5' 32'' K
Çalgı köy - Kemah - Erzincan
1925h 📖 : Çalgıyazı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 36'' D, 39° 5' 38'' K
Mermerli köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Hardif/Herdif [ Zazaca "toplanma yeri" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 34'' D, 39° 6' 17'' K
Karadağ köy - Kemah - Erzincan
1925h 📖 : Erkeğan
■ Eski haritalarda Muşekrek köyünün doğusunda gösterilir. Şimdiki Karadağ köyünün Muşekrek, Parmakkaya köyünün ise Ekviran/Erkağan olması ihtimali düşünülmelidir. SN
■ Koord: 39° 39' 20'' D, 39° 6' 22'' K
Araf mahalle (Mermerli bağ) - Kemah - Erzincan
1902hb 📖 : Araf
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 7'' D, 39° 6' 36'' K
Parmakkaya köy - Kemah - Erzincan
1928 📖 : Muşekrek
1522t 📖 : Müşreekrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 5'' D, 39° 6' 57'' K
Doğan köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Tortan
E390 📖 : Tordan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Kral Dikran’ın MÖ 1. yy’da Asur ülkesinden getirdiği tanrı Bar-şamma’nın fildişi ve gümüşten heykelinin bulunduğu tapınak merkezi idi. Ermenilere Hıristiyan dinini getiren Aziz Krikor’un naaşı ölümünden bir süre sonra Erzincan’ın Sebuh dağında bulunarak buraya getirildi ve burada defnedildi. Oğlu Vrtanes ile torunu Husig de burada gömülüymüş. 19. yy sonunda 30 nüfus Ermeni ve Alevi karışık idi. SN
■ Koord: 39° 39' 24'' D, 39° 8' 40'' K
Uluçınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Hoğut [ Ermenice hoğud? "topraklı" ]
1902hb 📖 : Horurt
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 54'' D, 39° 9' 35'' K
Koruyolu köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Tavğunk | Tavğunz [ Ermenice tavgunk akk. tavguns "fundalıklar" ]
E1902 📖 : Tavgner [ Ermenice "fundalıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 39' 18'' D, 39° 10' 3'' K
Maksutuşağı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Maksuduşağı [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 39° 11' 11'' K
Çangılvankı Gökkaya mevki - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Maneayr [ Ermenice "Mane mağarası" ]
■ Ermenilere Hristiyanlığı getiren Aziz Krikor (Gregor) Lusavoriç'in son yıllarında inzivaya çekildiği mağara Sebuh Dağı zirvesinin hemen altında 2600 mt rakımdadır. Bu yerde 9. ila 11. yy'da inşa edilen manastır kompleksi, mevkiin sapalığından dolayı nispeten sağlam kalabilmiştir. SN
■ Koord: 39° 43' 48'' D, 39° 11' 33'' K
Alpköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Alboşi
E1600 📖 : Alpoşi Ալփոշի
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermelik bucağına bağlı Alpuşu köyü 12.6.1956 tarihli kararla Alp İstasyonu civarına nakledilerek Alpköy adı verilmiştir. SN
■ Alevi (Kürt veya Zaza) bilgisi yanlıştır. Sünni Türk yerleşimi. Halkı ekseriya 1943 yılında Tan köyünden gelmiştir. C.G.
■ Sünni Türk ve az sayıda Müslümanlaşmış Ermeni yerleşimidir. Sünni Türk ve Müslümanlaşmış Ermeni kökenli nüfus 1943 yılında Tan köyünden gelmiştir. Köyün arazisi 1943 yılında Tan'dan gelen 11 hane tarafından Sağıroğulları'ndan satın alınmış ve 1947 yılında köy resmen kurulmuştur. N.N
■ Koord: 39° 37' 12'' D, 39° 11' 36'' K
Köhnem dağ - Kemah - Erzincan
E506 📖 : Sebuh [Sepuh] Սեպուհ [ Ermenice "bey, prens" ]
E506 📖 : Kohanam Գոհանամ [ Ermenice ]
■ Kohanam dağ kütlesinin (veya daha güneyde bulunan Keklikkıran tepesinin), Sebuh ise 3045 mt yüksekliğindeki ana zirvenin adıdır. Ermeni kilisesinin kurucusu Aziz Krikor Lusavoriç yak. 325 yılında bu dağda bulunan bir mağarada inzivaya çekilmiş ve burada ölmüştür. Her iki isim 4./5. yy tarihçisi Agathangelos tarafından zikredilir. SN
■ Koord: 39° 44' 24'' D, 39° 12' 7'' K
Gökkaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1079 1928 📖 📖 : Karni Գառնի [ Ermenice "koyunlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Avak Vank (Büyük Manastır) adı verilen Ermeni manastırının kalıntıları bu köyün kuzeyindedir. SN
■ Koord: 39° 39' 50'' D, 39° 13' 11'' K
Esimli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Brastik
1902hb 📖 : Kuru Brastik [ Ermenice brastik պրաստիկ "dış mahalle, bucak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Brastik adı için bkz. Pülümür Salkımözü. SN
■ Koord: 39° 37' 24'' D, 39° 13' 54'' K
? Gökkaya mezra - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Avak Vank [ Ermenice "büyük manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Garni/Karni deresi üzerindeki mezra yakınında 2000 mt rakımda 'Avak Vank' adı verilen manastırın acıklı durumdaki kalıntıları bulunur. İsa'nın havarilerinden Tateos ve Bartholomeos tarafından kurulduğu rivayet edilen manastır 1895 olaylarında tahrip edilmiş, 1903'te yapıyı yeniden canlandırmaya çalışan Peder Vartan'ın oğlu burada öldürülerek aynı yere defnedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 41' 7'' D, 39° 13' 56'' K
Dereköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Dereköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nadaroğlu deyar heyran
■ Koord: 39° 34' 23'' D, 39° 14' 25'' K
Yastıktepe köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Perçenç [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 55'' D, 39° 15' 59'' K
Beşikli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Ardos [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 29'' D, 39° 17' 23'' K
Konuksever köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Ğamarik [ Ermenice gamarig "kemercik" ]
1522t 📖 : Kamarik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 46'' D, 39° 17' 46'' K
Mezra köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Aşağımezra [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 19'' D, 39° 19' 15'' K
Yağca köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Tımığı
1522t 📖 : Tamuği [ Ermenice uği "yol" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 16'' D, 39° 19' 17'' K
Aksakal mezra - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 39° 19' 27'' K
Sürek köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Sürerk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Bölgede,1915 Ermeni olaylarına kadar Türkmen ve Ermeni köylüler karşılıklı bloklar halinde yaşamışlardır. muhammed akkan
■ Koord: 39° 39' 11'' D, 39° 19' 35'' K
İncedere köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Dere Tımığı
1925h 📖 : Dere
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 51'' D, 39° 20' 27'' K
Olukpınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : İzinsor
1522t 📖 : Yezınsor yk. [ Ermenice yezıntsor "sığırdere" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 30'' D, 39° 20' 57'' K
Sarıyazı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Meyranlı [ Türkçe "Meryemli?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522/1530 tarihli Osmanlı tahririnde burada Meyranlı Deresi kaydedilmiştir, ancak Meyranlı köyü yoktur. SN
■ Koord: 39° 36' 23'' D, 39° 21' 20'' K
Küplü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Komik [ Ermenice komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 56'' D, 39° 21' 47'' K
Çakırlar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Sizmid
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 9'' D, 39° 23' 23'' K
Akyünlü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Tığinkar [ Ermenice "sarıtaş" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 21'' D, 39° 23' 44'' K
Kazankaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Yeranos [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 21'' D, 39° 24' 20'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.