Kelkit'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yolçatı köy - Kelkit - Gümüşhane
Alevi yerleşimi
  Eymür köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Gürleyik köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Mengüd [ Erm mangud "oğlanlı? Manuk'lu? (öz.)" ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen yavru İsa tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. Ayrıca Manug yaygın bir erkek adıdır. SN
  Sarışeyh köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Sarışeyh
■ Yerel kabule göre Beğdili Türkmen yerleşimi. Bazı kaynaklara göre Badıllı Kürt yerleşimi. SN
  Uzunkol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Uzunkol
Kürd yerleşimi
■ Halkının `Türkmen` olduğuna dair iddialar vardır. SN
  Söğütlü bld - Kelkit - Gümüşhane
1928k: İlaç
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Cemalli köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Cemalli
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Gültepe köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: İğdiş
Kürd yerleşimi
  Doğanca köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Encirti
1901hb: Ançiti [ Erm ançırti "susuz yer, kurak" ]
  Çağlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Hasud [ Erm hasud "ekinli" ]
  Başpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1946k: Firen
1912hk: Frenk
1876s, 1928k: Frengi
■ 'Frenk' adının kaynağı anlaşılamadı. 21.5.1956 tarihli kararnameyle Başpınar adı verildi. SN
  Çambaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Xınzori [ Erm xıntsori "elmalı" ]
■ Köy Hitit coğrafyasında yer aldığından eski adı olan Hinzori'nin Hititçe olma olasılığı yüksek. Hinzuri ya da Hinzori Hititçe elma ve elma bahçesi demektir. ahmet uhri
  Kılıçtaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk: Terages [ Erm ]
1876s, 1928k: Tiregis/Tereges
  Şenköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Şén [ Erm şén "köy" ]
  Sütveren köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Pernik [ Erm ]
  Çimenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Balaxor [ "yukarıköy" ]
  Yeşilyurt köy - Kelkit - Gümüşhane
■ Çimenli (Balahor) köyünden ayrıldı. SN
  Bezendi köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Pöküt [ Erm pokud "centiyanlı" ]
■ Pokud Karadeniz dağlarında çok yaygın olarak bulunan bir dağ çiçeğinin (gentiana) adıdır. Doğu Karadeniz'de birkaç yerde bu isim görülür. SN
  Öğütlü köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk, 1928k: Tarbas [ Erm tarbas "bey konağı" ]
■ Erm <> `bey konağı, saray, yüce kapı, selamlık, huzur` için bk. Acaryan I.634. SN
  Dereyüzü köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s, 1928k: Geletürne [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Eskikadı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Eskikadı
Kürd yerleşimi
  Yeniköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Yeniköy
Alevi yerleşimi
  Kömür köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Kömür [ Erm komer "komlar" ]
Alevi yerleşimi
  Yeniyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk: Pöske
1876s, 1928k: Posge [ Erm "çukurca" ]
  Aksöğüt köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s, 1928k: Germüri/Germürü [ Erm garmir, garmıri "kızıl" ]
1660eç: Germili
■ Evliya Çelebi Müslüman ve Ermeni reayası olan mamur bir köy olarak tanımlar. SN
  Özen köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: İskâh
1912hk: İskya
  Örenbel köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk: Kelhur
1876s, 1928k: Kâlur [ Erm ]
  Kelkit ilçe - Kelkit - Gümüşhane
1876s: NefsiÇiftlik
1876s: Kelkit (idari bölge)
E450~: KaylKed Գայլգետ (neh) [ Erm "kurt deresi" ]
■ Kelkit nehrinin adı antik çağdan beri Erm Kayl ve Yun Lykos olarak kaydedilmiştir. Her iki sözcük ilgili dilde `kurt` anlamına gelir. İlçe merkezi olan kasaba 19. yy'da Kelkit Çiftliği mevkiinde kuruldu. ■ Evliya Çelebi bu yöreden ısrarla Kerkük Nahiyesi adıyla söz eder. Ancak bu adlandırmanın yaygınlık derecesi meçhuldür. SN
  Aşut köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s, 1928k: Aşod [ Erm Aşodi "öz." ]
  Akdağ köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk: Ağdağ [ Tr ]
1876s: Akdağ
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Cemlerini hala Kürdçe yaparlar. Kelkit ilçesinde 13 Kürt (Alevi) köyü var. www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/220720173 Mar(d)astan
  Yenice köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Gevezid
1876s: Gevezit
  Karşıyaka köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Bindal köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Türüng
1912hk: Türink [ Erm "kapıcık, küçükgeçit" ]
Alevi yerleşimi
■ 12 Mart'ın ünlü sıkıyönetim komutanı Faik Türün ile Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının katliamını yürüten Tevfik Türüng bu köylüdür. Su baskını afetine maruz kalan köy, 1 km aşağıdaki yeni yerine taşınmıştır. SN
  Karaçayır köy - Kelkit - Gümüşhane
1515t, 1928k: Morokon/Mırokom [ Erm morokom "böğürtlen/karadut komu" ]
  Gödül köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk: Gedil [ Yun kodíli? "çanak" ]
  Belenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Bardoz
1912hk: Bardos [ Erm bardéz? "bahçe" ]
  Kaş bld - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Terbüsek [ Erm tarbısag "konakçık" ]
  Kızılca köy - Kelkit - Gümüşhane
E1912: Garmıri + Kızılca [ Erm garmir "kızıl" ]
1876s: Kızılca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bulak köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Bulak
  Aziz köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Aziz
  Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Göze dağ - Kelkit - Gümüşhane
1977-k: Sipikör [ Erm surp krikor "Aziz Krikor (öz.)" ]
  Güzyurdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Sipikör [ Erm surp krikor "Aziz Krikor (öz.)" ]
■ Sipikör/Surpkrikor esasen Kelkit'in güneyindeki dağın (şimdi Keşiş Dağı) adıdır. Hıristiyanlıktan önceki dönemde Anahit Tahtı adıyla anılan kutsal dağdı. 4. yy'da Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor buradaki Anahit tapınağını yıktırdı. SN
  Eskiyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Bandula
Alevi yerleşimi
  Sadak köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Sadak
E390: Sadağ
Y150, Y535: Satala
■ Yunan ve Roma kaynaklarında görülen Satala adı muhtemelen eski bir Anadolu dilinde *Satal biçimine tekabül eder. Ermenice standart ses evrimi gereği Sadağ şeklini almıştır. MS 2. yy başında Armenia Minor eyaletinin askeri başkenti olmuş ve 7. yy'a kadar önemini korumuştur. SN
  Yarbaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
Eski adı: Menükler [ Erm Manug ]
Alevi yerleşimi
  Öbektaş bld - Kelkit (Köse bucağı) - Gümüşhane
1946k: Gindeherek
1835: Gundihorkani [ Kürd gundê ?? "?? köyü" ]
Kürd (Badıllı) yerleşimi
■ © 23.12.1835 Kelkid kazasına tabi Gundehorkani karyesindeki caminin mahlul bulunan hitabet cihetinin Seyyid İbrahim Halife'ye tevcihi. deyar heyran
  Günbatır köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Günbatur
■ Milan aşiretinden Alevi Kürtlerden ve Erzincan/Merkez kökenli Sünni Türklerden oluşan karışık bir köydür. metonio
  Devekorusu köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Devekorusu
Alevi yerleşimi
  Oğuz köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Oğuz
Alevi yerleşimi
  Kuşluk köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Cibolar [ Kürd "(öz.)" ]
Alevi yerleşimi
  Halkevi mah Öbektaş - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Xalkavî
1876s: Xalka
Kürd yerleşimi
  Kozoğlu köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Kozoğlu
Alevi yerleşimi
  Çömlecik köy - Kelkit - Gümüşhane
Alevi yerleşimi
  Çamur köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Çamur
Alevi yerleşimi
  Obalar köy - Kelkit - Gümüşhane
Eski adı: Y. Komlar
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km