Keban'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Geyiktaş
  Koyunuşağı köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Koyunuşağı
  Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zerki Şeyxemir [ Kr "Sarılar Şeyhemir" ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Çükan [ Kr zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi
  Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643a 1916h 📖 📖 Hörenk / Hörenik [ Erm "kuyular" ]
  Bayındır köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Denizli köy - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Denizli
1530t 📖 Denizlü | Ağındon
Alevi yerleşimi
  Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643a 1916h 📖 📖 Nimri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gökbelen köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Baz [ Kr "Zirki (aş.) şahin mah." ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Giliruşağı
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
1916h 📖 Soğanlı
  Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643a 📖 Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Örenyaka köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Çendikan [ Kr "ekinciler" ]
  Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Zeryan [ Kr "sarılar (aş.)" ]
  Keban ilçe - Keban - Elazığ
1928 📖 Keban
1916h 📖 Keban Madeni
1518b : Ribat-i Keban [ Tr "Keban hanı" ]
E1136 E1902 📖 📖 Gaban Կապան [ Erm "geçit" ]
■ 16. yy tahrirlerinde nüfusunun `Türk` olduğu vurgulanmıştır. 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Keban ilçe geneline kayıtlı nüfusun kaba hesap ile %90ı Türk, %10u Kürt asıllıdır. İlçe genelindeki Türkler genellikle Oğuzların Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensup iken Kürtler Parçikan ve Zirkan aşireterine mensupturlar. Türk köylerinden altısı Alevi-Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. metonio
  Kurşunkaya x - Keban - Elazığ
1925h 📖 Korikân [ Kr ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
  Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840z 📖 Kuşçu
■ © 04.03.1840 Palu kazasının Ekrad nahiyesinde Kuşçu Mezraası'nın vakfı... deyar heyran
  Bahçeli köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Bahçeli
  Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
1925h 📖 Süleymanlı
  Çalık köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Çalık [ Kr çalik "kuyucak" ]
  Büklümlü köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Karkit [ Erm "taş burun" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Büklümlü x - Keban - Elazığ
1925h 📖 Mişelli aş.
■ 1960'ta Büklümlü adı verilen Aşağı Mişelli köyü baraj gölü altında kalmış, köy merkezi eski Karkit köyüne taşınmıştır. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı köyler olarak görülür. SN
  Bademli köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Lorikan [ Kr "aş." ]
■ Karş. Diyarbakır Sur Sakızcık (Lorikan) köyü. Ayrıca Van Başkale yöresinde Lorikan kalesi kaydedilmiştir (17. yy). SN
  Akgömlek köy - Keban - Elazığ
1946 📖 Görkuş
1925h 📖 Korıkuş
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Beydeğirmeni köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Milîlan [ Kr ]
  Demirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928 📖 Azizan aş. + yk.
■ Hz. Azizan türbesi ve onunla bağlantılı dernek/dergah nedeniyle önem kazanmıştır. SN
  Mirali mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928 📖 Mirali
  Altınkürek köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Xozik [ Erm xozig "domuzcuk" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Sağdıçlar köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Hamzikan [ Kr "Hamzalar" ]
  Derince mz - Keban - Elazığ
1925h 📖 Pul [ Erm փուլ "yıkıntı" ]
  Taşkesen köy - Keban - Elazığ
1835 1928 Mişelli yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aşağı Mişelli köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Altıyaka köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Temte
  Ulupınar köy - Keban - Elazığ
1960 📖 Çatalelma
1925h 📖 Bîrvan [ Kr "kuyular? kuyuören?" ]
Alevi yerleşimi
  Delikavak x - Keban - Elazığ
1928 📖 Kârgâx
1518b : Kergâx
  Cabbaruşağı mah Altınkürek - Keban - Elazığ
1925h 📖 Cabbaruşağı
  Aşağıçakmak köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Çakmak
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Bölükçalı köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Hacısor [ Erm xaçitsor "haçdere" ]
  Güneytepe köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Xalfe [ Tr "halife, kalfa" ]
  Arslankaşı köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Nisk Uşağı [ Kr nîsk "mercimek" ]
1925h 📖 Misk Uşağı
■ Eski köy kısmen Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km