haritada ara :   km  
Keban'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Topkıran
1530t 📖 Tabkirar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
■ Osmanlı’dan önce Tabkirar (Tabkırar) adıyla kurulmuş olan' bu köy bugün Topkıran adıyla bilinmektedir. 1530 yılındaMalatya Sancağı’nın Muşar Nahiyesi’ne bağlı olan Tabkirar’ın 7 hane (evli) ve 3 mücerred (bekâr) yetişkin erkek nüfusu vardı. bkz.
Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Geyiktaş
Koyunuşağı köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Koyunuşağı
Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zerki Şeyxemir [ Kr "Sarılar Şeyhemir" ]
Göldere köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Çükan [ Kr zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643a 1916h 📖 📖 Hörenk / Hörenik [ Erm "kuyular" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimi. 19. yüzyılın ilk yarısında Arapgir Kazası’na bağlıydı. 1832 yılında mali statüsü tımar olan Horunek Köyü, 24 hane ve 104 erkek nüfusa sahipti. bkz.
Bayındır köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köy halkı köyün adını da taşıyan Bayındır boyundan geldiğini söyler. Köyde tam 780 yıldır ''ot kurbanı'' kesilir. Ot kurbanı, köylünün her ilkbaharın son haftası ot ve yağmur için kurban kesmesidir. Mursallı
Denizli köy - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Denizli
1530t 📖 Denizlü | Ağındon
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Bu köy de yanındaki Bayındır köyü gibi Bayındır boyundan gelmiştir. İki köyde 1240'ta buraya yerleşmiş Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur ve yazılı secereleri vardır. Köyde tam 780 yıldır ''ot kurbanı'' kesilir. Ot kurbanı, köylünün her ilkbaharın son haftası ot ve yağmur için kurban kesmesidir. Mursallı
Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643a 1916h 📖 📖 Nimri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gökbelen köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Baz [ Kr "Zirki (aş.) şahin mah." ]
Üçpınar köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Giliruşağı
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
1916h 📖 Soğanlı
Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Zeryan [ Kr "sarılar (aş.)" ]
Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643a 📖 Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
Örenyaka köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Çendikan [ Kr "ekinciler" ]
Keban ilçe - Keban - Elazığ
1928 📖 Keban
1916h 📖 Keban Madeni
1518b : Ribat-i Keban [ Tr "Keban hanı" ]
E1136 E1902 📖 📖 Gaban Կապան [ Erm "geçit" ]
■ 16. yy tahrirlerinde nüfusunun `Türk` olduğu vurgulanmıştır. 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Keban ilçe geneline kayıtlı nüfusun kaba hesap ile %90ı Türk, %10u Kürt asıllıdır. İlçe genelindeki Türkler genellikle Oğuzların Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensup iken Kürtler Parçikan ve Zirkan aşireterine mensupturlar. Türk köylerinden altısı Alevi-Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. metonio
Kurşunkaya x - Keban - Elazığ
1925h 📖 Korikân [ Kr ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840z 📖 Kuşçu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Palu kazasının Ekrad nahiyesinde Kuşçu Mezraası'nın vakfı... deyar heyran
Bahçeli köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Bahçeli
Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
1925h 📖 Süleymanlı
Çalık köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Çalık [ Kr çalik "kuyucak" ]
Büklümlü köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Karkit [ Erm "taş burun" ]
Büklümlü x - Keban - Elazığ
1925h 📖 Mişelli aş.
■ 1960'ta Büklümlü adı verilen Aşağı Mişelli köyü baraj gölü altında kalmış, köy merkezi eski Karkit köyüne taşınmıştır. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı köyler olarak görülür. SN
Mirali mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928 📖 Mirali
Bademli köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Lorikan [ Kr "aş." ]
■ Karş. Diyarbakır Sur Sakızcık (Lorikan) köyü. Ayrıca Van Başkale yöresinde Lorikan kalesi kaydedilmiştir (17. yy). SN
Beydeğirmeni köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Milîlan [ Kr ]
Akgömlek köy - Keban - Elazığ
1946 📖 Görkuş
1925h 📖 Korıkuş
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
Demirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928 📖 Azizan aş. + yk.
■ Hz. Azizan türbesi ve onunla bağlantılı dernek/dergah nedeniyle önem kazanmıştır. SN
Altınkürek köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Xozik [ Erm xozig "domuzcuk" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
Derince mz - Keban - Elazığ
1925h 📖 Pul [ Erm փուլ "yıkıntı" ]
Sağdıçlar köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Hamzikan [ Kr "Hamzalar" ]
Taşkesen köy - Keban - Elazığ
1835 1928 Mişelli yk.
■ Aşağı Mişelli köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
Altıyaka köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Temte
Ulupınar köy - Keban - Elazığ
1960 📖 Çatalelma
1925h 📖 Bîrvan [ Kr ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Canbeg) yerleşimi
■ İmam Rıza Ocağı büyüklerinden Pir Davud ve Şeyh Şadi türbeleri bu köydedir. SN
■ Köy halkı, Canbeğ aşiretinden çoğu köy gibi Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşadıklarından Kürtleşen Türkmen olduklarını iddia ederler. Mursallı
Delikavak x - Keban - Elazığ
1928 📖 Kârgâx
1518b : Kergâx
Arslankaşı köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Nisk Uşağı [ Kr nîsk "mercimek" ]
1925h 📖 Misk Uşağı
■ Eski köy kısmen Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
Cabbaruşağı mah Altınkürek - Keban - Elazığ
1925h 📖 Cabbaruşağı
Aşağıçakmak köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Çakmak
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
Bölükçalı köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Hacısor [ Erm xaçitsor "haçdere" ]
Güneytepe köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Xalfe [ Tr "halife, kalfa" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.