Keşan'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922: Pentáfyllon [ Yun "beşyaprak" ]
1877hk: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Yayla köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922: Glafirá
1901h: Yayla
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Pomakların daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâne oluvermiş. Pomakça canlıdır. Manav
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Bırağı
1901h: Paraóri
1901h: Baraor
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Orhaniye
1904s: Toduruç [ Bul Todorieviç/Todoriç ]
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todorič denir. Manav
  Gündüzler köy - Keşan - Edirne
1928 y: Mavroz [ Yun ]
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk y: Fakırma | Suluca [ Yun phagrí "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karahisar köy - Keşan - Edirne
1904s: Karahisar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h, 1928: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Boztepe köy - Keşan - Edirne
1928: Boztepe
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kolastra (ilk süt) ile hazırladıkları tatlı börek çobana yedirilir. Manav
  Mecidiye bld - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Mecidiye
■ 1876'da Rumeli muhacirleri iskân edilmiş ve muhtemelen Eflak'taki Mecidiye kasabasının adı verilmiştir (bugün Romanya'da Magidia). SN
  İbrice liman - Keşan - Edirne
1877hk: İvrice Burnu (mv)
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922: Psáthi
1901h: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Kılıç köy - Keşan - Edirne
1877hk: Kılıç
  Çeltik köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk: Çiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 342 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Beğendik bld - Keşan - Edirne
1901h: Beğendik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1300? Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Büyükdoğanca köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922: Dokárion
1901h: Doğanca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
  Siğilli köy - Keşan - Edirne
Y1905: Sígli / Síglai [ Yun síglai "küpeli" ]
1901h y: Sığliya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Lalacık köy - Keşan - Edirne
1928: Lalacık
1901h: Lalaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905'te 224 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardi. SN
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
  Kozköy köy - Keşan - Edirne
1901h: Kozköy
  Gökçetepe köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk y: Mağaris
Y1300~: Megarysi (başka yer)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Geç Bizans kaynaklarında anılan Megárisi, 20 km güneybatıda bulunan bugünkü İbrice Limanıdır. SN
  Paşayiğit bld - Keşan - Edirne
1901h: Paşayiğit
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Osmanlı'nın ilk dönem akıncı beylerinden Paşayiğit'in adını taşıyan köyde 1905'te 1300 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Balkanlar'a geçen ilk akıncı beylerinden biri olan Paşayiğit'in adına kurulan köydür. Paşayiğit daha sonra fethinde bulunduğu Üsküp şehrinin yöneticiliğini de yapmıştır. Atakan Sevgi
  Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905: Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
1901h: Varinçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
  Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1665: Keşan
■ Kaynağı tespit edilemeyen Keşan adı Türkçe Tirkeşan (`okçular`) veya Topkeşan (`top çekenler`) gibi bir addan türemiş, ya da Yun *Kissós/Kissiós biçiminden evrilmiş olabilir. Güney Makedonya'da Kissós adlı antik kent mevcuttur. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
  Maltepe köy - Keşan - Edirne
1901h: Maltepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  İzzetiye köy - Keşan - Edirne
1928: İzzetiye
1877hk: Suluköy
  Karacaali köy - Keşan - Edirne
1877hk: Karaçalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 187 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Çobançeşmesi köy - Keşan - Edirne
1946: Mozal
1901h: Musalar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 385 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Bahçeköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905, 1928 y: Grabuna [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1235 Rum nüfus ve 1804 tarihli Kimisi tou Theotokou kilisesi vardı. SN
  Sazlıdere köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1901h: Sazlıdere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 171 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Karasatı köy - Keşan - Edirne
1928: Karasatı
Rumeli göçmeni (Gacal) yerleşimi
  Yenimuhacir bld - Keşan - Edirne
1928: Yeni Muhacir
1877hk: Bulgarköyü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
Y1922: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
1877hk: Altıntaş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Küçükdoğanca köy - Keşan - Edirne
1928: K. Doğanca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Pomak/Arnavut yerleşimi
  Yerlisu köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928: Yerlisu
1877hk y: Mavria [ Yun "karalar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Saroz ada - Keşan - Edirne
1883h: Saros Adası
1877hk y: Kseronisia / Kseros [ Yun kséros "kuru" ]
■ Saros Körfezi adı, körfez içindeki adadan alınmış olmalıdır. SN
  Mahmut köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922: Maxitís Μαχητ͂ης [ Yun "cengâver" ]
1901h: Mahmud
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 500 Rum nüfus ve Ayia Triada kilisesi vardı. Yunan işgali döneminde verilen Maxitis adı ideolojik bir yaklaşım sergiler. SN
■ © 14.09.1757 Keşan Kazası'na tabi Sekekçiler nam-ı diğer Mahmudköy karyesinde vaki Eminüddin Fakih Vakfı'ndan... deyar heyran
  Kadıköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Profitis İlias kilisesi vardı. SN
■ "Kadı" ve "köy" ibarelerinin yan yana gelmesindeki uyumsuzluk göz önüne alınırsa, kesin bir kanıt olmamakla birlikte, "kadı" kelimesinin çoğu durumda Yunanca "kato" (aşağı)' dan bozma olduğu düşünülmelidir. Nezih Aytaçlar


Grafik harita göster     haritada ara : km