Kayseri'de 534 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Güzelöz mah - Yeşilhisar - Kayseri
1512t, 1928k: Mavrucan [ Yun maurídion "karalıca" ]
  Soğanlı mah - Yeşilhisar - Kayseri
1512t: Soğanlı
Y1200~: Soandós
■ Soğanlı adı Yunan-öncesinden kalma bir ada benzeyen Soandós biçiminden uyarlanmıştır. SN
  Büğet mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
Alevi yerleşimi
  Keşlik mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: Keşlik [ Tr "keşişlik, keşiş yeri" ]
  Kaleköy mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: ZengibarKalesi [ Tr/Fars sengbâr "taşlık" ]
Y150: Kyzistra?
■ Ptolemaios'ta ve çeşitli Bizans ve Arap kaynaklarında zikredilen ünlü Kyzistra kalesini Fr. Hild ve ona istinaden TİB ve Barrington Yeşilhisar/Kaleköy'deki Zengibar Kalesi ile eşitlemiştir. Tahminimce bu görüş yanlıştır. Urfalı Mateos Vekâyinamesinde Tarsus ile Zamantı/Pınarhisar arasında olduğu belirtilen Kyzistra kalesi Tomarza/Köstere yöresinde olmalıdır. ■ Türkiye'nin çeşitli yerlerinde halk tarafından Zengibar/Sengbar adı verilen birçok kale bulunur. Darende ve Afyonkarahisar kalelerinin adı da aynıdır. SN
  Erdemli mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: Erdemesin
Y tb: *Atramyssós [ Luw ]
■ Yunanca özgün isim *Artemísion olsa *Erdemez veya *Edrimiz beklenirdi. SN
  Dereköy mah Başdere - İncesu - Kayseri
1928k: Dereköy
Y1905: Potámia [ Yun "dereli" ]
OYu: Magarissós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 150 hane Rum nüfusu vardı. Çok yakın olan Başköy/Kavessos köyü ağırlıkla Müslüman nüfusa sahipti. Rumların göçünden sonra Başköy halkı Dereköy'e taşındı. Daha sonra iki köy birleştirilerek Başdere adı verildi. SN
  Gülbayır mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: Kesteliç [ Yun kastélitsa "kalecik" ]
  Başköy mah Başdere - İncesu - Kayseri
1911ht: Başköy
Y400~ba: Kabassós/Kabêssós [ Luw ]
  Başdere bld - İncesu - Kayseri
■ Eski Dereköy'ün Başköy'e katılmasından sonra bir dönem Başköy adı korundu; daha sonra Başdere adı verildi. SN
  Yeşilhisar ilçe - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: Karahisar
■ Şimdiki Kale köyü yakınında bulunan antik Kyzistra kentinin devamıdır. SN
  Kayadibi mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: Tırxaz [ Yun troxós "değirmen taşı" ]
  Kovalı mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928k: Sindel
■ Bergama, Manisa-Akhisar, Salihli, Kayseri-Develi, Sinop ve Bayburt'ta çok sayıda Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. SN
  İncesu ilçe - İncesu - Kayseri
1788h: İncesu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Garipçe mah - İncesu - Kayseri
1911ht: Garipçe
■ Asıl adının Garippaşa olduğu rivayet edilir. SN
  Süksün mah - İncesu - Kayseri
1928k: Süksün
1500t: Süksünce
Lt180: Sakkasêna
■ Itinerarium Antoninum'da (2. yy?) Kayseri-Ankara yolunda birinci menzil olarak zikredilir. SN
  Örenşehir mah - İncesu - Kayseri
1512t, 1928k: Viranşehir
  Yemliha mah - Kocasinan - Kayseri
hl: Yamıla
1928k: Yemlixa
■ Eshab-ı kehf söylencesinde adı geçen Yemliha, Yunanca Iamblikhos (veya Iamblikha) adından gelir. Nihai kökeni Aramice/Süryanice Ya-melekh (kralî) sıfatıdır. Fakat yerleşimin diğer adının Yamula olmasını da dikkate almak gerekir. Tankut Beygu
  Çubuklu mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Karamadazı
Y390: Mátaza [ Luw ]
  Sürtme mah Subaşı - İncesu - Kayseri
1928k: Sürtme
Eski adı: Ötebatan?
  Senir mah - Yahyalı - Kayseri
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
  İsbalı mah - İncesu - Kayseri
1911ht: İsbalı [ Yun spíli "mağara" ]
  Derebağı mah - Yahyalı - Kayseri
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
  Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928k: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
  İlyaslı mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: İlyaslı
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
  Boğazköprü mah - Kocasinan - Kayseri
■ 1965'ten sonra kurulmuş bir yerleşimdir. SN
  Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928k: Dereköy
  Kulpak mah - Develi - Kayseri
1919hb: Kalpak
  Ulupınar mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Barazama
1919hb: Barsama/Barsuma [ Erm "Aziz Barsam (köyü)" ]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesi imiş. `Varsak Türkmeni` tazi teyide myhtaçtır. SN
  Kirazlı mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Kirazlı
1919hb: KalınKilise [ Tr ]
  Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
1851d: Yahyalı
■ © 25.02.1851 1-Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından sakınca olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Molu mah - Kocasinan - Kayseri
1928k: Molu
  Oymaağaç mah Kocasinan - Kocasinan - Kayseri
1928k: Oymaağaç
  Kopçu mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Kopçu
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Kemer mah Erkilet - Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
1928k: Kemer
S491: Kamoúliana
■ 3. yy'a ait mucizevî İsa ikonası nedeniyle dinî ziyaret yeri olan Bizans kentidir. En erken Zaxarias Rhetor'un vekayinamesinde zikredilen Kamoúliana adı muhtemelen Galat (Kelt) dilinden uyarlanmıştır. SN
  Sindelhöyük mah - Develi - Kayseri
1928k: Sindelhöyük [ Yun Sindala ]
■ Sindel adı için Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  Karacaören mah - Develi - Kayseri
1905i: Karacaviran
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 50 hane Rum nüfusu ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. Mübadil ailelerin bir bölümü halen Yunanistan'da Neokaisaria kasabasında yaşar. SN
■ Rum mübâdillerin bir kismi Yunanistanin Neokaisaria köyünde yasamaktadir. Manav
  Kapuzbaşı mah - Yahyalı - Kayseri
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Kızık mah - Develi - Kayseri
1928k: Kızık
  Ağcaşar mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Ağcaşar (başka yer) [ Tr "akça şehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Büyükçakır mah - Yahyalı - Kayseri
1958rg: Divriği
1919hb: Çakı[r]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Sarıca mah - Develi - Kayseri
1928k: Sarıca
  Gazi mah - Develi - Kayseri
1928k: Gazi
  Erciyes dağ - Aa - Kayseri
Y17: Argaíos [ Yun "akça" ]
  Hacılar ilçe - Hacılar - Kayseri
1925ht: Hacılar
  Erkilet mah - Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
1500t: Erkilet
Y17: Arxelaïs acc. Arxelaïda [ Yun "Arkhelaos yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Son Kapadokya kralı Arxelaos (MÖ 36 - MS 14) onuruna adlandırıldı. Daha önceki yerli adı belki Arxalla veya Arkalla idi; ancak bu konuda güvenilir kaynak bulunamadı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  KüçükGümüşgün mah Pınarbaşı - Pınarbaşı - Kayseri
Eski adı: Burgutey
■ Eski Çerkes köyü. Pınarbaşı ilçesi ile birleşip mahalle oldu. Aytaç Başok


Grafik harita göster     haritada ara : km