haritada ara :   km  
Kaynarca'da 93 yerleşim bulundu.
sırala 
Eyüpler mah Şeyhtırmarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Eyüpler
Yeniçam mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
Muharremler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Muharremler
Kadıköy mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Kadıköy
Kayaklar mah Bayramoğlu - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Kayaklar
Uğurlu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Tekke Yadeş
1915h 📖: Asarlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Gaziler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
Şeyhtımarı mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: Şeyhpınarı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Dedeler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: Dedeler
Hacıköy mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Hacıköy
Zadeler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Zadeler
Kalburcu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Kalburcu
Şemenler mah Kertil - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Şemenler
Akbaşlı mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Akbaşlı
Kertil mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Kertili
Çakallar mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Çakal
Gölce mah - Kaynarca - Sakarya
1902hk 📖: Gölce
Eğrioğlu mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Dağağzı mah Topçu - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Dağağzı
Roman (Çingene) yerleşimi
Kurudere mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Kurudere
Hayaller mah Kertil - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Hayaller
1915h 📖: Zınkıllar
Tömekler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
Hasanbey mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kova mah Karaçalı - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Kova
Gıcıklı mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
Hatipler mah Kaynarca - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Hatipler
■ 16. asır sonunda Hatiblü olarak şu şekilde kaydedilmiştir: Padişah hassı olan köyde 28 kişi hariçten, biri imam 120 kişi yerleşik olarak kaydedilmiştir. Manav
Sabırlı mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Eskiciler mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Eskiciler
Çengeller mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Çengelli [ Tr "çingenli" ]
Hunlar mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Humlar
Kirtler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
Çubuklu mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Çubuklu
Kaynarca ilçe - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: BüyükKaynarca
1915h 📖: Hocaköy | Şeyhler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 90'lara kadar Manav köylerinde ipek böceği yetiştirilmekteydi. Canos ismindeki bir Manav köyü 16. asırda şu şekilde kaydedilmiştir: Mirliva hassı olan köyde dokuzu hariçten, biri pir-i fâni 66 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 5420 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 2366 akçesinin hububat türü vergilerden, 701 akçesinin hane ve mücerred, 190 akçesinin keten ve meyve, 230 akçesinin hayvancılık, 39 akçesinin değirmen ve 149 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Tespit edilmeye muhtaç bir Manav köyü de 16. yy bahsi geçen Manavların Gündüzlü köyüdür. Manav
Büyükkaynarca mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Büyükkaynarca
■ Kaynarca ilçesi adını Büyük ve Küçük Kaynarca köylerinden alır. İlçe merkezi eski Hoca (Şeyhler) Köyüne taşınmıştır. SN
Duduköy mah - Kaynarca - Sakarya
1902hk 📖: Dudu
Keçili mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Keçili
Müezzinler mah - Kaynarca - Sakarya
1902hk 📖: Müezzin
Güven mah - Kaynarca - Sakarya
1946 📖: Canos
Reisler mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Reisler
Sucaflı mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Sucahlı [ Tr "Sucu Ali" ]
Çoroğlu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Çorooğlu
1915h 📖: Çorallar
Topçu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Topçu
■ Dağağzı Mah. Roman yerleşimidir. SN
Osmanlı mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
Arifağa mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Arapdere Pınarı (mv)
■ Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Okçular mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Okçular
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Cinler mah Kayacık - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Cinler
Taşoluk mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Taşoluk
Şaşkınlar mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: -
Kadıköy mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Kadıköy
Sarıköy mah Karamanlar - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Sarıköy + Kıbti Sarı [ Tr kıbtî "çingene" ]
Kırktepe mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: Kırktepe
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Rum İmparatorluğundan kaldığı tahmin edilen lahit parçaları köyde heryerde göze çarpmaktadır. Hemen üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma bir yerleşim vardı (Ref. Klaus Belke - Tabula Imperii Byzantini 13) Manav
Birlik mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Kayacık mah - Kaynarca - Sakarya
1902hk 📖: Kayacık
Manavlar mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Manavlar
Potlar mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Potlar
Yulaflı mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Alefli [ Tr "yulaflı" ]
Karamanlar mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Karamanlar
■ Dört ayrı yerleşimden oluşan köyün şimdiki merkezi Lazlar mahallesindedir. Yukarısarıköy Roman mahallesidir. SN
Mehter mah Sarıbeyli - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Mehter
Kabaklar mah Karamanlar - Kaynarca - Sakarya
1902hk 📖: Kabaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy ismi Manavlar olarak da geçmektedir. Manav
Ortaköy mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Dombay Kışlası (mv) [ Tr dombay "su sığırı" ]
Kulaklı mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Kulaklı
AşağıHayaller mah Uzunalan - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Hayaller İkinci
Yenikışka mah Uzakkışla - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Yenikışla
Başoğlu mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: -
İşaret mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: -
Uzunalan mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Uzunalan
Kızılcaali mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖: -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Ömerağa mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Ömerağa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Uzakkışla mah - Kaynarca - Sakarya
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşinli yerleşimi. 1950′lerde Araklı Kizirnos’tan göçmüşlerdir. cxaluri
İmamlar mah - Kaynarca - Sakarya
1902hk 📖: İmamlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Cebek mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Cebek
Zeamet mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Abdurrahmanlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1970 itibâriyle neredeyse tamamen Laz veya Trabzonlu yerleşimi. Manav
Yeniköy mah Büyükyanık - Kaynarca - Sakarya
1928 📖: Cedid İkinci
1915h 📖: Yeniköy
Gürpınar mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Dokuzoluk
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yeşilova mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖: Caklar
■ Büyükyanık köyüne bağlı Caklar mahallesi iken ayrı köy oldu. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.