Kavak'da 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Toptepe mah - Kavak - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kapıhayat mah - Kavak - Samsun
1928: Kapıhayat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Doruk mah - Kavak - Samsun
1960: Yeni Toptepe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Toptepe köyünün Muhacirler/Muhaciran mahallesi iken Doruk adıyla ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Sıralı mah - Kavak - Samsun
1928: Sıralı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Alaçam mah - Kavak - Samsun
1485t: Alaçam
  Celalli mah - Kavak - Samsun
1928: Celalli
  Beyköy mah - Kavak - Samsun
1928: Beyköy
  Belalan mah - Kavak - Samsun
1928: Belalan
  Büyükçukur mah - Kavak - Samsun
1928: B. Çukur [ Tr "büyükçukur" ]
  Küçükçukur mah - Kavak - Samsun
1928: K. Çukur [ Tr "küçükçukur" ]
  Ahırlı mah - Kavak - Samsun
1485t: Axurlu
  Azaklı mah - Kavak - Samsun
1928: Azaklı
  Muhsinli mah - Kavak - Samsun
1485t: Muhsinli
  Tepecik mah - Kavak - Samsun
1485t: Tepecik
  İdrisli mah - Kavak - Samsun
1485t: İdrisli
  Seyitali mah - Kavak - Samsun
1928: Seyitali
■ `Ehli beyte izafeten adlandırıldığı` inancı teyide muhtaçtır. SN
  Dereköy mah - Kavak - Samsun
1485t: Dere
  Duman mah - Kavak - Samsun
1485t: Duman
  Akçakese mah - Kavak - Samsun
1928: Akçakise [ Tr akçakilise ]
  Kaya mah - Kavak - Samsun
1902hb: Zazaköy
  Bayındır mah - Kavak - Samsun
1485t: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Bükceğiz mah - Kavak - Samsun
1928: Bükceğiz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Dura mah - Kavak - Samsun
1902hb: Dara Köy
  Karlı mah - Kavak - Samsun
1485t: Karlı
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çivril mah - Kavak - Samsun
1485t: Çivril
  Kavak ilçe - Kavak - Samsun
1485t: Kavak
■ © Gömlek No:4995 Bafra'nın perakende cizyesinden, Kavak kazasından, Tüfenkçibaşı Mehmed Ağa'dan, Kürt Kasım ve Kürt Molla Osman cemaatlarından resm-i göçebe ve saireden teslim alınan vâridâtı beyan eder defter. deyar heyran
  Karga mah - Kavak - Samsun
1902hb: Karga
  Emirli mah - Kavak - Samsun
1928: Emirli
  Susuz mah - Kavak - Samsun
1928: Susuz
  Ilıca mah - Kavak - Samsun
1485t: Ilıca
  Hacılı mah - Kavak - Samsun
1485t: Hacılı
  Çarıklıbaşı mah - Kavak - Samsun
Ç: Apsuvara
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çalbaşı mah - Kavak - Samsun
1928: Minoz
1902hb y: Minos [ Yun ]
  Mahmutlu mah - Kavak - Samsun
1902hb: Mahmudlu
  Yeralan mah - Kavak - Samsun
1928: Serniç [ Tr "sarnıç" ]
  Köseli mah - Kavak - Samsun
1928: Köseli
  Tekke mah - Kavak - Samsun
1928: Tekke
  Germiyan mah - Kavak - Samsun
1928: Germiyan
Eski adı: Germiyan Çerkes
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Şeyhli mah - Kavak - Samsun
1928: Şeyhli
  Yenigün mah - Kavak - Samsun
1485t: Gulam
  Çakallı mah - Kavak - Samsun
1902hb: Çakal Han
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kazancı mah - Kavak - Samsun
1902hb: Kazancı
  Boğaziçi mah - Kavak - Samsun
1902hb: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Demirci mah - Kavak - Samsun
1928: Demirci
  Mert mah - Kavak - Samsun
1926h: Töngel


Grafik harita göster     haritada ara : km