haritada ara :   km  
Kastamonu Merkezde 185 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Eymür köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Eymür [ Tr "aş." ]
Gülef köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Gülef
Baltacı köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Baltacı
Ortaköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Ortaköy
Musallar köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Musallar
Üyücek köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖: Üyücek [ Tr "yuvacık" ]
Sada köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Sadağ
Kavak köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Kavak
Örenyeri köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖: Arazya Kel mh.
■ Eski Alazya/Arazya köyü halen üç köy ve on kadar dağınık mahalleye bölünmüştür. SN
Yarören köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Yarviran
Yenikavak köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖: Kavak Arazya
1928 📖: Arazya Kavak (mah)
Talipler köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Talipler
Kurtkayı köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖: Merzuklar [ Tr "rızk verilenler" ]
Başköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Başköy
İslamköy köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1907hk 📖: Gâvurköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Kasaba köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Kasaba
■ 13. ve 14. yy'larda Çobanoğlu Beyliği'nin merkezi idi. Ahşap Mahmut Bey Camii Türkiye'nin sayılı sanat eserlerinden biridir. SN
Dokuzkat köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Dokuzkat
Göcen köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖: Göcen
Taşlık köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Taşlık
Subaşı köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Subaşı
Alparslan köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖: Alparslan
■ Modern milliyetçi ideolojinin parlattığı bir adı 15. yy tahririnde görmek şaşırtıcıdır. Bu isimli Selçuklu sultanı kastedilmiş olamaz. SN
Kıyık köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Kıyık
Gödel köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖: Gödel [ Yun "çanak" ]
Bayındır köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Numanlar köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖: Numan
Akçakese köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖: Akçakise [ Tr akçakilise ]
Çerçi köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Çerçi
Kadınsaray mah Çerçi - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Kadınsaray
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni nüfusu 1960'lara dek mevcut idi. SN
Konukça köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Konukçu
Gölköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖: Nefsi Göl
■ 16. yy'da Göl kazası merkezi idi. SN
Karaevli köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖: Karaevli [ Tr "aş." ]
Halife köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Halife
■ Köyü eski adı Kalfa'dır. Köydeki bazı aileler 16. yüzyılın başlarında Balkanlara iskan edilmiştir. Köy halkı Türkmen'dir. M. Hakan
Emirler köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Emirler
Kumara köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Kumarı
Aksinir köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Aksinir
Budamış köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Budamic
Honsalar mah - Kastamonu_m - Kastamonu
1836 1836Xonsalar [ Tr xond-sâlâr خواندساالر "hoca-komutan" ]
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden Xond-salar Ali Paşa'nın yaptırdığı cami nedeniyle adlandırılmıştır. SN
Duruçay köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1943ha 📖: Karaali
Bulacık köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Bulacık
Arız köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Arız
Kastamonu il - Kastamonu_m - Kastamonu
1282 📖: Kastamûniya
Y1137 Y1207 📖Kastamôn [ Yun ]
■ 11. yy'da Komnen hanedanı döneminde ortaya çıkan Kastamôn adının 'Kastro Komnênôn' (`Komnen'ler hisarı`) olarak yorumlanması spekülatiftir. SN
Örencik köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1907hk 📖: Örencik
Yürekveren köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Yürekviran [ Tr "yörük viran" ]
Kayı köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖: Kayı [ Tr "aş." ]
Kuzeykent mah - Kastamonu_m - Kastamonu
Eski adı: -
■ 2000li yıllarda kurulmuş yeni yerleşim alanıdır. SN
Gökçekent köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Gulam [ Tr "köle" ]
Ahmetbey köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Ahmetbey
Yukarıkuyucak köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖: Kuyucak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1960'lara dek nüfus çoğunluğu Ermeni idi. Halen köy kütüğüne kayıtlı çok sayıda Ermeni vardır. SN
Yolkonak köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖: Mutrıbviranı [ Tr "çalgıcı (çingene) öreni" ]
Hacıbey köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1582t 📖: Hacıbeylü [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Kastamonu vilayetinde konar göçer cemaat olarak anılır. Ancak 1960'lı yıllara dek köy nüfusunun yaklaşık yarısı Ermeni idi. SN
Koruköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Koruköy
Hocaköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Hocaköy
Dereköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Dereköy
Gömeç köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖: Gömmece [ Tr "çukurca" ]
İnceboğaz köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Acuş
1487c 📖: Acuc
Köklü köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1946 📖: Araplı
Çorumlu köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1836 1836Çorumlu


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.