Kastamonu_M'da 184 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  KaramukMolla köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Karamuk Molla
  Nalcıkuyucağı köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Mergüze Kuyucağı
  Eymür köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Eymür [ Tr "aş." ]
  Gülef köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Gülef
  Ahlatçık köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Ahlatçık
  BaltacıKuyucağı köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Baltacı Kuyucağı
  Kurucaören köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kurucaviran
  Baltacı köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Baltacı
  Ortaköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Ortaköy
  Musallar köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Musallar
  Omcular köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Omcular
  Üyücek köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Üyücek [ Tr "yuvacık" ]
  Sada köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Sadağ
  Kavak köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kavak
  Örenyeri köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Arazya Kel mh.
■ Eski Alazya/Arazya köyü halen üç köy ve on kadar dağınık mahalleye bölünmüştür. SN
  Kırışoğlu köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Kırışoğlu
  Cambaz köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Canbaz
  Hacımuharrem köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1907hk 📖 Ayıcımuharrem
  Yarören köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Yarviran
  İbişler köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 İbişler
  Yenikavak köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Kavak Arazya
1928 📖 Arazya Kavak (mah)
  Kasabaörencik köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1907hk 📖 Örencik
  Talipler köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Talipler
  Çiğil köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Çeğil / Çiğil
  Kurtkayı köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Merzuklar [ Tr "rızk verilenler" ]
  Başköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Başköy
  İslamköy köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1907hk 📖 Gâvurköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kasaba köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kasaba
■ 13. ve 14. yy'larda Çobanoğlu Beyliği'nin merkezi idi. Ahşap Mahmut Bey Camii Türkiye'nin sayılı sanat eserlerinden biridir. SN
  Hacışaban köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Hacışaban
  Dokuzkat köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Dokuzkat
  Çakıllı köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Çakıllı
  Karakuz köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Karakuz
  Göcen köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Göcen
  Karaçomak köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Karaçomak
  Sahip köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Sahib
  Taşlık köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Taşlık
  Subaşı köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Subaşı
  Alparslan köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Alparslan
■ Modern milliyetçi ideolojinin parlattığı bir adı 15. yy tahririnde görmek şaşırtıcıdır. Bu isimli Selçuklu sultanı kastedilmiş olamaz. SN
  Kıyık köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kıyık
  Gödel köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Gödel [ Yun "çanak" ]
  Bayındır köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Numanlar köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Numan
  Akçakese köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Akçakise [ Tr akçakilise ]
  Küçüksu köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Küçüksu
  Kuzyaka köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Kürteşe
  Çerçi köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Çerçi
  Kadınsaray mah Çerçi - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kadınsaray
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni nüfusu 1960'lara dek mevcut idi. SN
  Konukça köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Konukçu
  Aşağıakça köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Akça aş.
  Hamit köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Hamid
  Gölköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Nefsi Göl
■ 16. yy'da Göl kazası merkezi idi. SN
  Karaevli köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Karaevli [ Tr "aş." ]
  Halifekuyucağı köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Halifekuyucağı
  Halife köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Halife
  Emirler köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Emirler
  Şeyhköy köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Şeyhköy
  Bostan köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Bostan
  Emirler köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Emirler
  Kumara köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kumarı
  Aksinir köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Aksinir
  Budamış köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Budamic
  Alpı köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Alpı
  Honsalar mah - Kastamonu_m - Kastamonu
1836 1836Xonsalar [ t xond-sâlâr خواندساالر "hoca-komutan" ]
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden Xond-salar Ali Paşa'nın yaptırdığı cami nedeniyle adlandırılmıştır. SN
  Duruçay köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1943ha 📖 Karaali
  Bulacık köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Bulacık
  Arız köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Arız
  Ballık köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Ballık
  Örencik köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1907hk 📖 Örencik
  Çatören köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Besdi
  Yürekveren köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Yürekviran
  Kayı köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
  Kuzeykent mah - Kastamonu_M - Kastamonu
Eski adı: -
■ 2000li yıllarda kurulmuş yeni yerleşim alanıdır. SN
  Gökçekent köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Gulam [ Tr "köle" ]
  Kırcalar köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kırcalar
  Sarıömer köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Sarıömer
  Ümit köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Ümit
  Ahmetbey köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Ahmetbey
  Kırık köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Kırık
  Terzi köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Terzi
  YukarıKuyucak köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Kuyucak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1960'lara dek nüfus çoğunluğu Ermeni idi. Halen köy kütüğüne kayıtlı çok sayıda Ermeni vardır. SN
  Yolkonak köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Mutrıbviranı [ Tr "çalgıcı (çingene) öreni" ]
  Hacıbey köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1582t 📖 Hacıbeylü [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Kastamonu vilayetinde konar göçer cemaat olarak anılır. Ancak 1960'lı yıllara dek köy nüfusunun yaklaşık yarısı Ermeni idi. SN
  Koruköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Koruköy
  Hocaköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Hocaköy
  Aşağıyuva köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Yuva aş.
  Dereköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Dereköy
  Keremli köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Keremli
  Seremettin köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Seremeddin
  Gömeç köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c 📖 Gömmece [ Tr "çukurca" ]
  Mollaköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Mollaköy
  İnceboğaz köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Acuş
1487c 📖 Acuc
  Köklü köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1946 📖 Araplı
  Obruk köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Obruk
  Aşağıismailli köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 İsmailli
  Kurtgömeç köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kurtköy
  Çorumlu köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1836 1836Çorumlu
  Çevreli köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hammal
  Saraycık köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Saraycık
  Kavalca köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Kavalca


Grafik harita göster     haritada ara : km