Kartepe'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karatepe köy - Kartepe - Kocaeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 20. yy başında 200 âileden oluşan 1500 nüfuslu Rum yerleşimi. 19. asrın sonunda Doğan Tepe mevkiine Pontoslu Helenler geldi. Haziran 1921'e tüm bölge Rumları gibi kuvvacı çetecilerden kaçan Karatepeliler İzmitten gemiyle Midilliye götürülüp Moria köyünde kısa bir süre kaldıktan Peloponnesteki Chylokastro köyüne geçirilirler. Bir senelik sefâletten sonra 1924 senesinde İskeçede mübâdele edilmiş Müslümandan kalma bir kaç yerli Helenin oturduğu Yeniköye iskân edildiler. Gerideki kâfilenin çoğu Volosa geçti, hastalar, düşkünler evlenenler Chylokastroda kalmış. Karatepeye 1923 senesinde Selânik, Gümülcine ve İskeçe'den getirilen köylüler iskân edildi. Manav
  Rahmiye mah - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: Karaçalı
■ 93 Harbi sonrası Rumeli göçmenleriyle birlikte kurulan köyde. Cumhuriyet döneminde İkizdere Cimil köyünden, ve Trabzon'dan yeni göçler aldı. Manav
  Arslanbey mah - Kartepe - Kocaeli
1891: Arslanbeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 3000 kadar nüfuslu bir Ermeni kasabası idi. Ünlü dilci Hraçya Acaryan, Aslanbeg Ermeni lehçesi üzerine 1898'de kapsamlı bir makale yazmıştır. SN
■ Önemli bir kısmı Kullar'da kurulan çuha fabrikasında çalışıyordu. İddiaya göre çuha fabrikasında çalışanlar tehcirden muaf tutulmuşlardı. Bu fabrikada çalışmaya getirilen Zenciler yörenin havasına uyum sağlayamadıkları için Hicaz taraflarına gönderilmeleri kararı alınmıştır. Manav
  Uzunbey mah - Kartepe - Kocaeli
1910ht: Uzunbey
■ 1895 târihli bir kaynakta da zikredilir. Manav
  Sarımeşe mah - Kartepe - Kocaeli
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kısmen Bulgaristan-Romanyalı Tatar yerleşimi hâricinde yeni gelmiş bir kaç âile Ordulu ile, Yugoslavya Makedonyasından gelmiş âile yaşar. Manav
  Uzunçiftlik mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910ht: Hacıibrahim
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Hubyar Ocagina bagli aileler tarafindan kurulmustur. 40-50 sene öncesine kadar Bayraktar köyünde ibadet ederlerdi. Manav
  Kestanelik mah - Kartepe - Kocaeli
1910ht: Suadiye
Laz yerleşimi
  Pazarçayırı köy - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: Rumpazarı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyde kurulan pazar nedeniyle Rum Pazari olarak nâmi vardi. Kilise enkazı görülebilmektedir. Manav
  Çepni mah - Kartepe - Kocaeli
1910ht: Çepni
  Tepetarla köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910ht: Tepetarla
Rumeli göçmeni/Laz yerleşimi
■ Çerkez ve Rumeli göçmeni Yerleşimi Türk
  Balaban köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928k: Balaban
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ertesinde kuruldu. Manav
  Nusretiye köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kırım Tatarı yerleşimi.
  Hikmetiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928k: Hikmetiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  ŞirinSulhiye köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910ht: ŞirinSulhiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcü Yerleşimi Türk
  Acısu mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928k: Acısu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ağırlıkla Trabzon-Yomra göçmenidir. Manav
  Derbent mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Büyükderbent (Maşukiye) kasabasının istasyon mevkii iken 19. yy sonlarında Çerkes, Gürcü ve daha sonra Laz muhacirler iskan edildi. SN
■ Abhazlar ve Abzeh Çerkeslerle birlikte Laz yerleşimi. cxaluri
  Kartepe ilçe - Kartepe - Kocaeli
1910ht: Köseköy
1891: Keltepe (dağ)
■ 1970'li yıllarda Köseköy adıyla belediye, 2008'de Kartepe adıyla ilçe olmuştur. SN
■ Samanlı dağlarının bu taraftaki kısmı Kandıraya kadarki yerliler tarafından Kel Tepe diye isimlendirilmektedir. Manav
  Ketenciler köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928k: Ketenciler
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Maşukiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1890hk: Maşukiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Derbend adıyla tanınan mevkiye 1870'lerde Çerkes muhacirler yerleştirilerek Maşukiye adı verildi. SN
  Kazakburun mah - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: -
  Uzuntarla mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1890hk: Uzuntarla
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ İlk yerleşim 1879 senesinde Çerkezler tarafından gerçekleşti. 1905'te ve hatta 1950'ye kadar tek tük Çerkez gelmeye devam etmiştir. (Ref. Methi Nüzhet Çetinbaş) Manav
  Avluburun köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928k: Havliburun
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 savaşından sonra iskân edilmiştir. Aya Nikola mevkiinde 1400 yıllık kilise kalıntıları bulunmaktadır. Manav
  Eskieşme mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910ht: EşmeMüslim
1890hk: Eşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında 900 nüfuslu Rum yerleşimi Manav
  Eşmeahmediye köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928k: Eşmeahmediye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcü Yerleşimi Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km