Kartepe'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kartepe ilçe - Kartepe - Kocaeli
1910h 📖 Köseköy
1891a 📖 Keltepe (dağ)
■ 1970'li yıllarda Köseköy adıyla belediye, 2008'de Kartepe adıyla ilçe olmuştur. SN
■ Samanlı dağlarının bu taraftaki kısmı Kandıraya kadarki yerliler tarafından Kel Tepe diye isimlendirilmektedir. Manav
  Karatepe mah - Kartepe - Kocaeli
1910h 📖 Karatepe | Rumköyü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 200 âileden oluşan 1500 nüfuslu Rum yerleşimi. 19. asrın sonunda Doğan Tepe mevkiine Laz muhâcirler geldi. Haziran 1921'e tüm bölge Rumları gibi kuvvacı çetecilerden kaçan Karatepeliler İzmitten gemiyle Midilliye götürülüp Moria köyünde kısa bir süre kaldıktan Peloponnesteki Chylokastro köyüne geçirilirler. Bir senelik sefâletten sonra 1924 senesinde İskeçede mübâdele edilmiş Müslümandan kalma bir kaç yerli Helenin oturduğu Yeniköye iskân edildiler. Gerideki kâfilenin çoğu Volosa geçti, hastalar, düşkünler evlenenler Chylokastroda kalmış. Karatepeye 1923 senesinde Selânik, Gümülcine ve İskeçe'den getirilen köylüler iskân edildi. Manav
  Rahmiye mah - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: Karaçalı
■ 93 Harbi sonrası Rumeli göçmenleriyle birlikte kurulan köyde. Cumhuriyet döneminde İkizdere Cimil köyünden, ve Trabzon'dan yeni göçler aldı. Manav
  Arslanbey mah - Kartepe - Kocaeli
1910h 📖 Arslanbey Çiftliği
1891a 📖 Arslanbeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 3000 kadar nüfuslu bir Ermeni kasabası idi. Ünlü dilci Hraçya Acaryan, Aslanbeg Ermeni lehçesi üzerine 1898'de kapsamlı bir makale yazmıştır. SN
■ Ermeni nüfusun önemli bir kısmı Kullar'da kurulan çuha fabrikasında çalışıyordu. Çuha fabrikasında çalışanlar tehcirden muaf tutulmuşlardı. Bu fabrikada çalışmaya getirilen Zenciler yörenin havasına uyum sağlayamadıkları için Hicaz taraflarına gönderilmeleri kararı alınmıştır. Manav
  Şefkatiye mah - Kartepe - Kocaeli
1890hk 📖 Şevketiye
  Uzunbey mah - Kartepe - Kocaeli
1910h 📖 Uzunbey
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Sarımeşe mah - Kartepe - Kocaeli
1928 📖 Sümbüle Mahmudiye
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Kısmen Bulgaristan-Romanyalı Tatar yerleşimi hâricinde yeni gelmiş bir kaç âile Ordulu ile, Yugoslavya Makedonyasından gelmiş âile yaşar. Manav
  Uzunçiftlik mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Hacıibrahim
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Hubyar Ocagina bagli aileler tarafindan kurulmustur. 40-50 sene öncesine kadar Bayraktar köyünde ibadet ederlerdi. Manav
  Kestanelik mah - Kartepe - Kocaeli
1910h 📖 Suadiye
Laz yerleşimi
  Pazarçayırı mah - Kartepe - Kocaeli
1900~ 📖 Rumpazarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyde kurulan pazar nedeniyle Rum Pazari olarak nâmi vardi. Kilise enkazı görülebilmektedir. Manav
  Çepni mah - Kartepe - Kocaeli
1910h 📖 Çepni [ Tr "aş." ]
  Musakethüda mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Musakethüda | Hasanpaşa
  Sultaniye mah - Kartepe - Kocaeli
1910h 📖 Sultaniye
  Tepetarla mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Tepetarla
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Rumeli göçmeni (<1900)/Laz yerleşimi
  Balaban mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Balaban
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ertesinde kuruldu. Manav
  Nusretiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Nusretiye | Tatarköyü
■ 20. yy başında Gürcü/Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  ŞirinSulhiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Şirin Sulhiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Derbent mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 B. Derbend İstasyonu
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Büyükderbent (Maşukiye) kasabasının istasyon mevkii iken 19. yy sonlarında Çerkes, Gürcü ve daha sonra Laz muhacirler iskan edildi. SN
■ Abhazlar ve Abzeh Çerkeslerle birlikte Laz yerleşimi. cxaluri
  Hikmetiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
hl 📖 Abhazköy
1928 📖 Hikmetiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Acısu mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Acısu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ağırlıkla Trabzon-Yomra göçmenidir. Manav
  İbrikdere mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ Rumeli muhâciri yerleşimi. Manav
  Ketenciler mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ketenciler
Ç 📖 Hakurine Hable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Maşukiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
Ç1920~ 📖 Voçba Hable
1910h 📖 Maşukiye | B. Derbend
1890hk 📖 Maşukiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Derbend adıyla tanınan mevkiye 1870'lerde Çerkes muhacirler yerleştirilerek Maşukiye adı verildi. SN
  Kazakburun mah - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: -
  Uzuntarla mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
Ç1920~ 📖 Hacemıko Hable
1890hk 📖 Uzuntarla
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
■ İlk yerleşim 1879 senesinde Çerkesler tarafından gerçekleşti. 1905'te ve hatta 1950'ye kadar tek tük Çerkes gelmeye devam etmiştir. Manav
■ 1939'da Bulgaristan'ın Dobruca bölgesinden göçmenler yerleştirilmiştir. Düzgün
  Avluburun mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Havliburun
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1877-1878 savaşından sonra iskân edilmiştir. Aya Nikola mevkiinde 1400 yıllık kilise kalıntıları bulunmaktadır. Manav
  Yenieşme mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Eşme Gayrimüslim
  Eskieşme mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Eşme Müslim
1890hk 📖 Eşme
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında 900 nüfuslu Rum yerleşimi Manav
  Eşmeahmediye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Eşmeahmediye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km