Karlıova'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  AşağıYağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928k: Sevik aş. [ Kürd sêvik "elmacık" ]
  Kaynarpınar köy - Karlıova - Bingöl
1901hb, 1928k: Liçik
E1901: Lıcig [ Erm լճիկ "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1913'te Ermeni ilkokulunda 60 öğrenci kayıtlı idi. SN
  YukarıYağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928k: Sevik yk. [ Kürd sêvika jorîn "yukarı elmacık" ]
  Yiğitler köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928k: Sağnıs [ Erm tsaxents? "fundalar" ]
EEr: Tsaxnud Ցախնուտ [ Erm "fundalı, çalılı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Oğnut kalesinin karşı tarafında olduğu belirtilen Arşarunik (Varto-Karlıova) ilindeki Tsaxnut köyü olmalıdır. SN
  Hacılar köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb: Hacıyan [ Kürd heciyan "hacılar" ]
  Sudurağı köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb, 1928k: Azizan [ Kürd "aş." ]
  Soğukpınar köy - Karlıova - Bingöl
1916ht: Kamişan [ Kürd gamêşvan "camuzcu (mandacı)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Devecik köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928k: Kürük [ Kürd kûrik "derince" ]
  Kızılçubuk köy - Karlıova - Bingöl
E1901: Kızılçıbuk [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Derinçay köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928k: Xalefan [ Kürd xelîfan "halifeler (aş.)" ]
  Göynük köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb, 1916ht: Oğnut
E450~, E967: Oğnud/Eğnud (başka yer) [ Erm "sırtlı? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Solhan'a bağlı olan Oğnut (Göynük) nahiyesi 1936'da Karlıova'ya bağlandı. Eski köy terk edilerek yıkılmış ve 500 m kadar kuzeyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Kalencik köy - Karlıova - Bingöl
Kr: Qalencuk [ Tr ]
1901hb: Kalecik
  Bahçe köy - Karlıova - Bingöl
1901hb: Bağçe
  Kaynak köy - Karlıova - Bingöl
1946k: Ceban [ Kürd "cebeler" ]
1901hb: Cebba
  Suçatı köy - Karlıova - Bingöl
1901hb, 1928k: Geran/Keran [ Kürd geran "düzlükler" ]
  Cilligöl köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928k: Ciligöl [ Kürd çilgol "kırkgöl" ]
  Ilıpınar köy - Karlıova - Bingöl
1928k: ÇermeiKurtyüzü [ Kürd "Kurtyüzü (nahiyesi) ılıcası" ]
1916ht: Çerme
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harmantepe köy - Karlıova - Bingöl
1928k: Navro [ Kürd ]
  Kıraçtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916ht: ÇoligiŞeman [ Kürd çewlîga şeman ]
  Taşlıçay köy - Karlıova - Bingöl
1901hb, 1928k: Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Toklular köy - Karlıova - Bingöl
1901hb: Toklan
E1900~: Toxlan/Toxliyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dörtyol köy - Karlıova - Bingöl
Kr: Qirtuzî
1916ht: Çatak
■ Karlıova ilçesinde iki Çatak bulunuğu için adı değiştirilmiştir. SN
  Karlıova ilçe - Karlıova - Bingöl
1901hb: Kanireş [ Kürd kanîreş "karapınar" ]
Kürd yerleşimi
  Kantarkaya köy - Karlıova - Bingöl
1901hb, 1928k: Şorik aş. [ Kürd şorik "tuzluca" ]
  Çukurtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916ht: Huniyan [ Kürd hunyan "aş." ]
  Kanitaht mah Karlıova - Karlıova - Bingöl
1916ht: Kanitaxt [ Kürd "taht pınarı?" ]
  Serpmekaya köy - Karlıova - Bingöl
1916ht: Alipîran [ Zaza "dede soyu" ]
  Çiftlik köy - Karlıova - Bingöl
1901hb: Başçiftlik
E1901: Çiftlik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Tuzluca köy - Karlıova - Bingöl
1928k: Şorik yk. [ Kürd şorik "tuzluca" ]
1901hb: Şorik yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Geçitli köy - Karlıova - Bingöl
1916ht: Geylan
  Mollaşakir köy - Karlıova - Bingöl
1928k: Botan [ Kürd botan "oluklar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  AşağıÇir mz - Karlıova - Bingöl
1916ht: Çir aş. [ Erm çir "su, dere" ]
  Çatak köy - Karlıova - Bingöl
1928k: Çatak
  Amasya x - Karlıova - Bingöl
1916ht: Amasya
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edildi. SN
  Silkan köy - Karlıova - Bingöl
1916ht: Silkan


Grafik harita göster     haritada ara : km