haritada ara :   km  
Karlıova'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
Aşağıyağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖: Sevik aş. [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karlıca köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖: Kırmoşek [ Kr qirmoçek? "buruşuk" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kaynarpınar köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Liçik
E1901 📖: Lıcig Լճիկ [ Erm "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1913'te Ermeni ilkokulunda 60 öğrenci kayıtlı idi. SN
Yukarıyağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖: Sevik yk. [ Kr sêvika jorîn "yukarı tarlacık" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kızılağaç köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Kızılağaç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yiğitler köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
K 📖: Saxnîs
1928 📖: Sağnis [ Erm tsaxents? "fundalar" ]
E680 📖: Tsaxnud? Ցախնուտ [ Erm "fundalı, çalılı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 7. yy vekayinamesinde Oğnut kalesinin karşı tarafında olduğu belirtilen Arşarunik (Varto-Karlıova) ilindeki Tsaxnut köyü olması muhtemeldir. SN
Sarıkuşak köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖: Şarûg
1928 📖: Şaruk
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Hacılar köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖: Haciyan [ Kr "hacılar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sudurağı köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖: Ezizan
E506 📖: Eréz gen. Eriza
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eriza adı Türkçe eski yazıda yanlışlıkla iki ze ile okunmuş olabilir. Nitekim Kiepert haritasında Aziran görülür. (Adontz 17). Tarihçi Parpetsi, Vahan Mamikonyan'ın 506 yılında Erez/Eriza köyünden gece vakti çıkıp Oğnut'taki İran garnizonuna baskın verdiğini anlatır. (Parp 83). SN
Soğukpınar köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Kamişan [ Kr gamêşvan "camuzcu (mandacı)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Devecik köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖: Kürük [ Kr kûrik "derince" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kızılçubuk köy - Karlıova - Bingöl
1902a 📖: Kızılçıbuk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 20 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
Derinçay köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
K 📖: Xelîfan
1928 📖: Xalefan [ Kr "halifeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Göynük köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖: Oğnut
Y1372 📖: Olnoúti
E680 📖: Eğants / Eğnut [ Erm eğin/oğin "?" ]
1876a 📖: Göynük (nahiye) [ Tr "yanık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Solhan'a bağlı olan Oğnut (Göynük) nahiyesi 1936'da Karlıova'ya bağlandı. Eski köy terk edilerek yıkılmış ve 500 m kadar kuzeyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Kalencik köy - Karlıova - Bingöl
K 📖: Qalencuk [ Tr ]
1901hb 📖: Kalecik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ortaköy köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Ortaköy
Kürt-Sünni yerleşimi
Karabalçık köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Karabalçık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kazanlı köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Kazanlı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bahçe köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Bağçe
Kürt-Sünni yerleşimi
Kaynak köy - Karlıova - Bingöl
1946 📖: Ceban [ Kr "cebeler" ]
1901hb 📖: Cebba
Kürt-Sünni yerleşimi
Cilligöl köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖: Ciligöl [ Kr çilgol "kırkgöl" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Suçatı köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Geran / Keran [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeniköy köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Avahuran
Kürt-Sünni yerleşimi
Ilıpınar köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Çermei Kurtyüzü [ Kr "Kurtyüzü (nahiyesi) ılıcası" ]
1916h 📖: Çerme [ Erm/Kr "ılıca" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Harmantepe köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Navro [ Kr "ada" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kıraçtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Coligi Şeman [ Kr colik "derecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Taşlıçay köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Çirik [ Erm/Kr çrig/çirik "derecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Viranşehir köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Viranşehir
Kürt-Sünni yerleşimi
Boncukgöze köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Boran
Kürt-Sünni yerleşimi
Toklular köy - Karlıova - Bingöl
E1902 📖: Toxlan / Toxliyan
1901hb 📖: Toklan [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dörtyol köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖: Qirtuzî
1916h 📖: Çatak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karlıova ilçesinde iki Çatak bulunduğu için adı değiştirilmiştir. SN
Kümbet köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Kümbet
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kaşıkçı köy - Karlıova - Bingöl
E1900~a 📖: Kaşıkçı
Kürt-Sünni yerleşimi
Karlıova ilçe - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Kanireş [ Kr kanîreş "karapınar" ]
■ İlçede Alevi Kürt veya Zaza'lar ve Sünni Kürt veya Zaza'lar bulunmaktadır. Lakin ilçede Alevi Kürtler ve Zazalar biraz daha baskındır Veli Günaydın
Hasanova köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Hasanavi
Kürt-Sünni yerleşimi
Kantarkaya köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Şorik aş. [ Kr "tuzluca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çukurtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Huniyan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kanitaht mah Karlıova - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Kanitaxt [ Kr "taht pınarı?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Serpmekaya köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Alipîran [ Zz "dede soyu" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çiftlik köy - Karlıova - Bingöl
E1901 📖: Çiftlik
1901hb 📖: Başçiftlik
Alevi-Kürt/Zaza (Derviş Gevr) yerleşimi
Tuzluca köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Şorik Ulya [ Kr "tuzluca" ]
1901hb 📖: Yukarı Şorik
Alevi-Kürt/Zaza (Derviş Gevr) yerleşimi
Geçitli köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Geylan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erzurum dan Ve Muştan Göç Eden Şexbızın Kürtleri Site Yönetimi
Yoncalık köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Yoncaluk
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sakaören köy - Karlıova - Bingöl
K 📖: Siqavêlan
1901hb 📖: Sakaveran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mollaşakir köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Botan [ Kr "Botanlılar?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Aşağıçir mz - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Çir aş. [ Erm çir "su, dere" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kargapazarı köy - Karlıova - Bingöl
K 📖: Qerxebazar
1901hb 📖: Karğabazar
Kürt-Sünni yerleşimi
Yorgançayır köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Karahamzan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çatak köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖: Çatak
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Amasya x - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Amasya
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edildi. SN
Bağlıisa köy - Karlıova - Bingöl
K 📖: Baxlo
1916h 📖: Bağlı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Silkan köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖: Silkan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.