haritada ara :   km  
Karaurgan'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Keçesor
Türk yerleşimi
Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Akviran
Türk yerleşimi
Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Zivin
1877hk 📖: Zvin [ zvini ზვინი "otlak" ]
U 📖: Zua / Zuaini?
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttü. SN
Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1854h 📖: Karaurgan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. SN
■ İlk Rus kaydında 34 hane Rum ve 2 hane Türk bulunmaktadır. (metonio) SN
Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Abulbard
R1889 📖: Abulvard
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Yeniköy köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Sırataşlar köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖: Zoyk
R1889 📖: Zayak [ Erm zuyk "çifte" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Altınbulak köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖: Hadik [ Erm "ekin" ]
1909z 📖: Altınbulak
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 03.03.1909 Kars Sancağı'nın Altınbulak, Zaza ve Karakilise karyelerinden hicretle Konya'da iskanlarını talebeden Ali b. Hasan ve rüfekası hakkında deyar heyran
Sırbasan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖: Sırbasan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Köroğlu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖: Köroğlu
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Günümüzde köyün çoğunluğu Cemaldini aşiretine mensup olmakla birlikte başka aşiretlerin mensupları da köyde yaşamaktadır. azorka
İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖: Aşağımicingirt
1876a 📖: Micingerd Süfla
E630 📖: Mjingerd [ Erm "mjin (?) hisar" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank Ermeni beyliğinin merkezi olan Mijingerd hisarı idi. 1878-1918 Rus yönetimi döneminde Aşağı Micingert Osmanlı tarafında, Yukarı Micingert ise sınırın Rus tarafında bulunmaktaydı. SN
Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Saat
R1889 📖: Saatviran
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırı üzerinde Türk tarafında sınır kapısı idi. SN
■ Ati (ათი), Gürcüce 'on' demektir. -sa yapım eki olup -saati (onlu,onluk yer) anlamı taşır. Muhtemelen yer adının bir hikayesi vardır. meriç
Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖: Yukarımicingirt
1876a 📖: Micingerd Ulya
E630 📖: Mjingerd [ Erm "mjin (?) hisar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Yukarı Micingert sınırın Rus, Aşağı Micingert Türk tarafındaydı. Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. SN
■ Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. metonio
Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi.
■ Dağıstanʼın Temirhanşura bölgesinden gelen Avar (Maarulal) halkına mensûb muhâcirler tarafından kurulmuştur. Lâkin bunlardan şimdi köyde kimse kalmamıştır. Sonradan muhtelif yerlerden gelmiş olan Türkler ve Kürtler bir arada yaşamaktadır. ZeMahşer
Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Mamaç?
1920hb 📖: Pamaş?
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Avar (Maarulal) halkına mensub Dağıstan muhacirleri ile Kürtler birlikte yaşamaktadır. Yazım hatası yapılmış. Avarların Kürtlerin alt koluymuş veya bir çeşidiymiş gibi bir izlenim ortaya çıkmış. ZeMahşer


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.