haritada ara :   km  
Karaurgan'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Kiçasor/Keçesor
Türk yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 2 km doğuda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 14' 51'' D, 42° 10' 32'' K
Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Kısmasor [ Ermenice ]
Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 46'' D, 42° 11' 16'' K
Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Akviran [ Türkçe ]
Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 52'' D, 42° 12' 37'' K
Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1877hk 1928 📖 📖 : Zvin [ Gürcüce zvini ზვინი "otlak" ]
U 📖 : Zua / Zuaini?
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy’a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttü. SN
■ Koord: 40° 12' 46'' D, 42° 14' 34'' K
Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : İssisu [ Türkçe "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 50'' D, 42° 15' 35'' K
Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1854h 📖 : Karaurgan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. Nahiye nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Türk dilli Rum halk 1878 sonrasında Trabzon ve Gümüşhane'den Rus idaresindeki Kars vilayetine göçenlerden oluşmaktaydı. Çoğu 1918-1920'de Gürcistan'a göçmüştür. SN
■ İlk Rus kaydında 34 hane Rum ve 2 hane Türk bulunmaktadır. (metonio) SN
■ Koord: 40° 14' 41'' D, 42° 16' 46'' K
Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Abulvard [ Türkçe "gülsuyu" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 35'' D, 42° 17' 46'' K
Yeniköy köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 : Yeniköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 42° 17' 53'' K
Sırataşlar köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Zoyk
R1889 📖 : Zayak [ Ermenice zuyk? "çifte" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köyün eski adı, köylüler tarafından, "Zek" olarak telaffuz edilir. Ahmet
■ Koord: 40° 17' 44'' D, 42° 18' 15'' K
Altınbulak köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Hadik [ Ermenice "ekin" ]
1909z 📖 : Altınbulak [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 03.03.1909 Kars Sancağı'nın Altınbulak, Zaza ve Karakilise karyelerinden hicretle Konya'da iskanlarını talebeden Ali b. Hasan ve rüfekası hakkında deyar heyran
■ Bu köyün Türkçe anadilli Ortodoks Hristiyan Rumları, Gürcistan'daki Tsalka bölgesine göçüp orada aynı isimde (Xadig) köy kurmuşlardır. Yerlerine Ahıska Türkleri ve Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 12' 27'' D, 42° 18' 19'' K
Sırbasan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 : Sırbasan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 42° 19' 30'' K
Köroğlu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 : Köroğlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Günümüzde köyün çoğunluğu Cemaldini aşiretine mensup olmakla birlikte başka aşiretlerin mensupları da köyde yaşamaktadır. azorka
■ Koord: 40° 20' 11'' D, 42° 21' 42'' K
İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 : Aşağımicingirt
1876a 📖 : Micingerd Süfla
E630 📖 : Mjingerd [ Ermenice "mjin (?) hisar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ MÖ 2. yy’da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy’a dek varlığını sürdüren Apeğyank Ermeni beyliğinin merkezi olan Mijingerd hisarı idi. 1878-1918 Rus yönetimi döneminde Aşağı Micingert Osmanlı tarafında, Yukarı Micingert ise sınırın Rus tarafında bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 40° 11' 39'' D, 42° 22' 1'' K
Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Saat
R1889 📖 : Saatviran
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırı üzerinde Türk tarafında sınır kapısı idi. SN
■ Ati (ათი), Gürcüce 'on' demektir. -sa yapım eki olup -saati (onlu,onluk yer) anlamı taşır. Muhtemelen yer adının bir hikayesi vardır. meriç
■ Koord: 40° 10' 18'' D, 42° 23' 15'' K
Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 : Yukarımicingirt
1876a 📖 : Micingerd Ulya
E630 📖 : Mjingerd [ Ermenice "mjin (?) hisar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Yukarı Micingert sınırın Rus, Aşağı Micingert Türk tarafındaydı. Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. SN
■ Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. metonio
■ Koord: 40° 13' 21'' D, 42° 23' 46'' K
Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : İslamsor [ Ermenice islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Dağıstanʼın Temirhanşura bölgesinden gelen Avar (Maarulal) halkına mensûb muhâcirler tarafından kurulmuştur. Lâkin bunlardan şimdi köyde kimse kalmamıştır. Sonradan muhtelif yerlerden gelmiş olan Türkler ve Kürtler bir arada yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 8' 35'' D, 42° 24' 22'' K
Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Mamaç?
1920hb 📖 : Pamaş?
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Avar (Maarulal) halkına mensub Dağıstan muhacirleri ile Kürtler birlikte yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 9' 18'' D, 42° 27' 29'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.