haritada ara :   km  
Karapınar'da 62 yerleşim bulundu.
sırala 
Şatır mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Şatır
■ 22/Za/1326 (Hicrî): Konya'nın Sahra nahiyesinin Şatır karyesinde muhtaç durumdaki çiftçilere hasat mevsiminde tahsil edilmek üzere kefalet-i müteselsile ile hınta verilmesi. deyar heyran
Sakyatan mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Sakyatan
Bakırtolu mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Bakırtolu
Zincirli mah - Karapınar (Aşağı Pınarbaşı bucağı) - Konya
1282 📖 Zencîrlü
■ İbni Bibi'de adı geçen köy, Türkiye'de Türkçe adı en erken kayda geçmiş yerleşimlerden biridir. SN
Hayıroğlu mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1837z 📖 Hayrioğlu
■ © Tarih: 25/Ra/1253 (Hicrî) Konya'ya tabi Sahra nahiyesinin Hayrioğlu karyesinde bulunan mescid camiye çevrilerek hitabetinin Hafız Mustafa bin Ömer'e tevcihi. deyar heyran
Karakaya mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Karakaya
Yarma mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Yarma
Divanlar mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Divanlar
Göçü mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Gücü / Göcü
Ovakavağı mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1863z 📖 Kavaklı
■ © 15/Ş /1279 (Hicrî) Konya'nın Sahra nahiyesinde Kavaklı köyünde Seyyid Mehmed Hasib'in bina ve vakfeylediği mescidin camiye tahvili SN
Akbaş mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Tatlıkuyu Yaylası
İsmil mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1968 📖 Demirkent
1665 📖 İsmil
Lt1101 📖 Salmia [ AnaD ]
■ 1. Haçlı Seferi sırasında bir çatışmaya sahne olup Frenk vekayinamelerinde 'Salmia' olarak anılan yerdir. İsmil adı eski isimden uyarlanmış olmalıdır. SN
■ © 23.10.1767 Konya muzafatından Sahra nahiyesi dahilindeki İsmil derbendi civarına Acem Türkmenleri ve Çeçeli Türkmenlerinin iskanına dair hüküm deyar heyran
■ Yerli Türkmenler ve İli kökenli Kazakların birlikte yaşadığı bir beldedir. metonio
İpekler mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Köpekler
Katrancı mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Katrancı
Karadona mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Karadona [ Tr "aş." ]
Yağlıbayat mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Yağlıbayat [ Tr Bayat "aş." ]
1902hk 📖 Mamuriye
Y17 Y535 📖 📖 Sauatra / Soatra / Sabatra [ AnaD ]
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Yavşankuyu mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Yavşankuyu
Küçükaşlama mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928 📖 K. Aşlama
Kolca mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Kolca Yaylası
Aksaklı mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Ağsaklı
Kızören mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Kızören
Obruk mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1282 📖 Obruk
Akörenkışla mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Akören
Sazlıpınar mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Raka
Merdivenli mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Merdivenli
Sürüç mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Suruç Yaylası
Kayacık mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928 📖 Kayacık
Kızboğan mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Kızboğan Yaylası
Beşağıl mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h 📖 Gene
Y75 📖 Kánna / Kárna [ AnaD ]
Ortaoba mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h 📖 Ortaoba
Gökbayram mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 -
Kuzukuyusu mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Kuzukuyusu
Akçayazı mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 İldivanlı
Başgötüren mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Başgötüren
KöseAli mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Köseali
Büyükburnak mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 K. + B. Burnak
Karakışla mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928 📖 Karakışla
Hasanoba mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928 📖 Hasanoba
Bacanak mah Beşağıl - Karapınar - Konya
1926h 📖 Bacanak Yaylası
Yenikent mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Meyil | Suluobruk
Çığıl mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h 📖 Çiğil
Hotamış mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h 📖 Hotamış
1700~ 📖 Şuğur
■ Silifke Uzuncaburç köyü yakınında bulunan Hotamışalanı mevkii adı antik Otanás/Otanáda şeklinden türediği gibi, burada da benzer bir evrim varsayılabilir. Karş. TİB 5.371. SN
■ İlk kuruluş ismi Suğur’dur. Suğur; göçebe Türkmen aşiretlerine mahsus yaylak ve kışlak, hududun önemli noktalarında kurulan ve hudud muhafızlığı gören yerleşim yeri, hudutları düşman akımlarından koruma görevini üslenenlerin yerleştiği yer ve uç anlamlarına gelir. Hotamış Türkmenleri buraya gelip yerleştikten sonra adı Hotamış olarak değişmiştir. Böylece Hotamış ismi Taşpınar ve Şabanlı köylerinin ortak adı olarak kullanıldığı gibi, nahiye olduktan sonra da nahiye merkezinin ismi olarak kalmıştır. Hotamış’a yerleşen Türkmenlerden Şefaatli oymağının Taşpınar adını verdiği ve hep Hotamış’ın mahallesi konumumda görülen bu merkez köyün adı 1993 yılına kadar Taşpınar olarak devam etmiştir.Taşpınarlılar Şefaatli oymağına mensup oldukları için kendilerine Şefaatliler de denilmektedir. Şefaatli ismi, Kuzey Suriye’deki Boz-Ulus’u oluşturan Halep Türkmenlerinin Beğdili kolundan gelmektedir. simurg
İslik mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928 📖 Elislik
1926h 📖 İslik
Meyil mah Yenikent - Karapınar - Konya
1926h 📖 Meyil | Suluobruk
Yenikuyu mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h 📖 Yenikuyu
Esentepe mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h 📖 Sinnelik
Yeniceoba mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Yenice
Karapınar ilçe - Karapınar - Konya
1926h 📖 Karapınar | Sultaniye
1788h 📖 Karapınar
■ © Vakıf defteri: Yavuz Sultan Selim'in, Karaman eyaletine tabi Karapınar'ın merkezi olan Sultaniye kasabasındaki cami ve imareti evkafı... deyar heyran
Meke dağ - Karapınar - Konya
1926h 📖 Mekedağı
■ Sönmüş bir volkandır. Krater içinde bulunan göl yakın yıllarda kurumuştur. SN
Nasuhpınar mah - Karapınar - Konya
1928 📖 Bağdaylı
Sırçalı mah Yeşilyurt - Karapınar - Konya
1926h 📖 Sırçalı
Salur mah Yeşilyurt - Karapınar - Konya
1926h 📖 Salur [ Tr "aş." ]
Kayalı mah - Karapınar (Gölören bucağı) - Konya
1928 📖 Kayalı
Yağmapınar mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Yağmapınar
Yeşilyurt mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Derceli
Kesmez mah - Karapınar - Konya
1960 📖 Kezmez
1926h 📖 Kesmez / Keşmez
Y75 📖 Thêbasa / Tibassada [ AnaD ]
■ Buradaki Bizans hisarının 793 ve 806 yıllarında Araplar tarafından zapt ve tahrip edildiği kaydedilmiştir. (TİB 6.232). SN
Güzelkışla mah Yeşilyurt - Karapınar - Konya
1928 📖 Kiçikışla [ Tr "küçükkışla" ]
Kazanhüyüğü mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Kayankuyu
Akören mah - Karapınar - Konya
1928 📖 Akviran
1512b : Leşkeri
Oymalı mah - Karapınar - Konya
1926h 📖 Gicen


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.