Karaman'da 190 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Dumlugöze köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928k: Muzvadı
Y150, Y787: Mousbáda/Mousbanda [ Luw ]
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Musbanda olarak anılır. SN
  Ortaköy mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
Eski adı: Kızılcakışla
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Turcalar mah Sarıveliler - Sarıveliler - Karaman
  Sarıveliler ilçe - Sarıveliler (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk: Sarıveller [ Tr "aş." ]
■ 1967 yılında Turcalar ve Küçükkarapınar köyleri ile Sarıveliler köyünün birleşmesi ile Sarıveliler kasabası kurulmuş, 1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmış, 2009 yılında yapılan referandum ile Ortaköy ve Adiller köyleri de mahalle olarak kasabaya bağlanmıştır. SN
  Çevrekavak mah Göktepe - Sarıveliler - Karaman
1914hk, 1928k: Mençek
  Adiller mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Göktepe bld - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1572t, 1928k: Fariske
OYu: Pháraks? [ Yun "geçit, boğaz" ]
■ Çukurbağ köyünde bulunan bir Bizans yazıtında adı geçen Pháraks olmalıdır. Fariske adı antik isimden evrilmiş olabilir. SN
  Koçaşlı köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk: Mulu
1572t, 1928k: Mulumu
  Işıklı köy - Sarıveliler - Karaman
1914hk: Fet
1572t: Fit/Fet
  Uğurlu köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk: Urgudlu
■ Zenopolis öreni için Ermenek Elmayurdu maddesine bakınız. SN
  Başköy mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1572t: Başköy
  Şirindere mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914hk: Bederet
  Kirazlıyayla mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1572t, 1928k: Lafza/Lafsa
■ 6. yy'dan itibaren Yunanca Lauzados, 12. yy'da Ermenice Lavzad kaydedilmiştir. SN
  Esentepe köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk: İlamos
1660eç: Lamuran/Lamron
1572t, 1928k: Lamos [ Yun ]
  Göztepe mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914hk: Sevitli
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1572t, 1928k: İznebol
Y535: Rusumblada | Zenópolis [ Yun Zenonópolis "Zenon (imp.) kenti" ]
■ Yerli adı Rusumblada iken, aslen buralı olan imparator olan Zenon (474-491) onuruna Zeno(no)polis adı verilmiştir. Antik hisar harabesi köyün güneybatısında, Uğurlu köyüne yakın Köristan/Gavuristan adı verilen yerdedir. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928k: Halimiye
1572t: Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken KAramanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk, 1928k: Dindebol [ ]
1572t: Dindeboli
Y550: Domêtioúpolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay'e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1572t: Cenne
  AşağıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1572t, 1928k: İzvid aş.
■ Yukarı İzvit köyüne bakınız. SN
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914hk, 1928k: İzvit yk.
Y451: Sbídê [ Yun ]
■ Yer bildiren s- öneki olmadan Bídê biçimi de kaydedilmiştir. İzvit adı antik ismin devamıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1660eç: Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
1572t: Gargara
  Akarköy köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1914hk: Losta | Zosta
EYu: Losta/Zosta [ Luw ]
■ Roma dönemine ait yazıtlar, mezar taşları ve yeraltı su dağıtım şebekesi mevcuttur. Antik isim Zosta ve Losta olarak kaydedilmiş olup 20. yy'a dek kullanılmıştır. SN
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
Os: Aybaxam [ Yun ágios paxômios "Aziz Pakhômios" ]
1572: Kazancı
■ Paxomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Kalaba köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk: Karabağ
■ Bazı kaynaklarda Kayrapa görülür. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968k: Bağbelen
1928k: Balkason [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282b: Ermenak
Y535: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Muhtemelen Romalı komutan Germanicus (ö. MS 19) veya oğlu imparator Gaius Germanicus Caligula (ö. MS 41) adından. Germanicus soyadı, ilkinin Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürü verilmiştir. Anadolu'daki en az dört Germanikopolis'ten biri olan Isauria Germanikopolis'i ilk kez 6. yy'da Hierokles'in aktardığı İznik Konsili tutanaklarında görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928k: İrnebol yk.
Y451: Eirênópolis [ Yun eirênê "barış" ]
■ Eirênê (İrini) aynı zamanda bir kadın adıdır, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk, 1928k: İrnebol aş.
1572t: İrneboli
Y451: Eirênópolis [ Yun "barışkent / İrini (öz.) kenti" ]
  İhsaniye köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928k: İhsaniye
■ Bayır Yaylası mevkiinde kurulmuş muhacir köyüdür. Yellibel yaylası vardır. SN
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928k: Çavuş
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk, 1928k: Zeyve
1572t: Zaviye [ Tr "derviş konağı" ]
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1572t, 1928k: Arnava
  Kazımkarabekir ilçe - Kazımkarabekir - Karaman
1910ht: Ğaferiyat
1660eç: Kâfiriyat
Y950: Pyrgoi [ Yun "hisarlar" ]
■ 19. yy'a dek Gaferiyat kazası merkezi idi. Evliya Çelebi'ye göre `Bu şehir kötü bir isimle müsemmadır. Amma ulu kimseleri vardır.` Geç Osmanlı döneminde idari merkez hemen yakındaki İlisıra (Yollarüstü) kasabasına nakledildiyse de 1954'te yeniden bugünkü yere taşındı. General Kâzım Karabekir'in doğum yeri olduğu için 15/6/1956'da bu ad verildi. SN
  Yılangömü köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928k: Yılangömü
1914hk: Ilangüme
■ Köyün adı Yunanca komê (`köyü`) içeren bir sözcükten uyarlama düşündürür. SN
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968k: Üçbölük
1572t, 1928k: Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1914hk: Esvend
1572t, 1928k: Ezvendi [ Yun ]
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928k: Eskice
  Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914hk: Kapulu
  Kisecik bld - Karaman_M - Karaman
1928k: Kisecik
1914hk: Kilisecik
(Sarıkeçili) yerleşimi
  Narlıdere köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1968k: Gündoğan
1865, 1928k: Afgan/Avgan
■ 1865'te Efgan/Afgan nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Yollarbaşı bld - Karaman_M - Karaman
1914hk, 1928k: İlisra/İlisıra
Y325: İlistra [ Luw ]
■ 1954 yılına dek İlisıra nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1572t, 1928k: Mihallar
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Mecidiye köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1910ht: Mecidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Pınarbaşı köy - Karaman_M - Karaman
1896d: Pınarbaşı
■ © 25.10.1896 Konya vilâyetinde Karaman kazasına tabi Pınarbaşı karyesi ahalisinden Kürt Sarıoğlu Molla Hüseyin'in katili Molla Ömer oğlu Mehmed'in idamı. deyar heyran
  Mesudiye köy - Karaman_M - Karaman
1928k: Mesudiye
Eski adı: DuraydaÇiftliği [ Yun Triáda "teslis" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Balkan harbinden önce Rumlara ait özel mülk iken daha sonra Silistre muhacirleri iskân edilmiş ve Mesudiye adı verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km