Karaman'da 190 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Dumlugöze köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928 📖 Muzvadı
Y150 Y787 📖 📖 Mousbáda / Mousbanda [ AnaD ]
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Musbanda olarak anılır. SN
  Civler köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Civler
  Ortaköy mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
Eski adı: Kızılcakışla
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Turcalar mah Sarıveliler - Sarıveliler - Karaman
  Çukurbağ köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1522t 📖 Çukurbağ
  Sarıveliler ilçe - Sarıveliler (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Sarıveller [ Tr "aş." ]
■ 1967 yılında Turcalar ve Küçükkarapınar köyleri ile Sarıveliler köyünün birleşmesi ile Sarıveliler kasabası kurulmuş, 1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmış, 2009 yılında yapılan referandum ile Ortaköy ve Adiller köyleri de mahalle olarak kasabaya bağlanmıştır. SN
  Çevrekavak mah Göktepe - Sarıveliler - Karaman
1914hk 📖 Mençek
  Adiller mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1933 📖 Adiller
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Göktepe bld - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1665 📖 Ferişke / Firişke
1522t 📖 Fariski [ Yun pháraks "geçit, boğaz" ]
■ G. Bean ve Mitford'un komşu Çukurbağ köyünde bulduğu bir antik yazıtta adı geçen Pháraks olabilir, ancak ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. Zgusta (s. 658) eşleştirmeyi kuşkulu görür. SN
  Koçaşlı köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Mulu
1522t 📖 Mulumu
  Işıklı köy - Sarıveliler - Karaman
1914hk 📖 Fet
1522t 📖 Fit
E1199 📖 Vét
  Günder köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Günde
  Uğurlu köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Urgudlu
■ Zenopolis öreni için Ermenek Elmayurdu maddesine bakınız. SN
  Başyayla ilçe - Başyayla - Karaman
1968 📖 Başköy + Kirazlıyayla
  Daran köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Daran
  Başköy mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1522t 📖 Başköy
  Şirindere mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914hk 📖 Bederet
  Büyükkarapınar köy - Başyayla (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 B. Karapınar
  Kirazlıyayla mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1522t 📖 Lavza / Lafsa
Y535 📖 Laúzada / Laúzados [ AnaD ]
■ 6. yy'dan itibaren Yunanca Lauzados, 12. yy'da Ermenice Lavzad kaydedilmiştir. SN
  Esentepe köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk 📖 İlamos
1665 📖 Lamuran / Lamron
1522t 📖 Lamos [ Yun ]
  Bozyaka köy - Başyayla (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 Gerde
1522t 📖 Gerdeli
  Göztepe mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914hk 📖 Sevitli
  Üzümlü köy - Başyayla (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Davdas [ Yun ]
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 İznebol
1522t 📖 İzneboli
Y535 📖 Rusumblada | Zenópolis [ Yun Zenonópolis "Zenon imp. kenti" ]
■ Yerli adı Rusumblada iken, aslen buralı olan imp. Zenon (474-491) onuruna Zeno(no)polis adı verilmiştir. Antik hisar harabesi köyün güneybatısında, Uğurlu köyüne yakın Köristan/Gavuristan adı verilen yerdedir. SN
  Habiller köy - Kazımkarabekir (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1530t 📖 Hâbiller
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 Halimiye
1522t 📖 Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken Karamanlı Halim Bey adlı kişi tarafından zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Kışla köy - Başyayla (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 Kışla
1914hk 📖 Nevahi Kışla
  Boyalık köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Boyalık
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Dindebol [ ]
1522t 📖 Dindeboli
Y550 📖 Domitiópolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay'ye göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus'un adından. SN
  Ardıçkaya köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1946 📖 Nadire
1522t 1914hk 📖 📖 Nedre / Nidre [ Yun *Nadra ]
  Yerbağı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Güzve [ Yun ]
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Cenne
  AşağıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 İzvid aş.
■ Yukarı İzvit köyüne bakınız. SN
  Emirhan mah Güneysınır - Kazımkarabekir (Dinek bucağı) - Karaman
1928 📖 Emirhandede
1926h 📖 Aladigin | Emirhan
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 İzvit yk.
Y451 📖 Sbídê [ Yun ]
■ Yer bildiren s- öneki olmadan Bídê biçimi de kaydedilmiştir. İzvit adı antik ismin devamıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1665 📖 Gargar
1522t 📖 Gargara
■ Buraya bağlı Aralık isminde köy bulunur. Evlere Hititler devrindeki gibi boynuz asma âdeti devam ettirilmektedir (Ref. 2:05 https://www.youtube.com/watch?v=vMXjisiFLoQ) Manav
  AşağıKızılca köy - Karaman_M (Aladağ bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Kızılca aş.
  Şeyhler köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 📖 Şeyhler
  YukarıKızılca köy - Karaman_M (Aladağ bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Kızılca yk.
  Muratdede köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 📖 Masdad
  Akarköy köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Losta | Zosta [ Yun ]
■ Roma dönemine ait yazıtlar, mezar taşları ve yeraltı su dağıtım şebekesi mevcuttur. SN
  Pınarönü köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Resuller
  Bozkandak köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 📖 Bozkandak
  Sarıvadi köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1968 📖 Özlüce
1928 📖 Sarıvadi
  GökçeKent köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Akmanastır
  Damlapınar köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 📖 Manyan
1914hk 📖 Mayan
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Kazancı
■ Kasaba yakınında Aybaham adıyla bilinen Agios Paxômios kilisesi harabesi bulunur. Paxomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Özyurt köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1926h 📖 Bosala
Y381 📖 Pósala [ AnaD ]
  Kalaba köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Karabağ
■ Bazı kaynaklarda Kayrapa görülür. SN
  Akçaalan köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 📖 Akçaalan
1914hk 📖 Avcelan
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 📖 Bağbelen
1928 📖 Balkason [ AnaD ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 📖 İrmenek
Y535 📖 Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Muhtemelen Romalı komutan Germanicus (ö. MS 19) veya oğlu imp. Gaius Germanicus Caligula (ö. MS 41) adından. Germanicus soyadı, ilkinin Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürü verilmiştir. Anadolu'daki en az dört Germanikopolis'ten biri olan Isauria Germanikopolis'i ilk kez 6. yy'da Hierokles'in aktardığı İznik Konsili tutanaklarında görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Kızılyaka köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 📖 Kızılyaka
1914hk 📖 Kızılyahya
■ 16. yy'da Aladağ kazasının, daha sonra Kızılyaka nahiyesinin merkezi idi. SN
  Ada köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Ada
  Bayır köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Bayır
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 İrnebol yk.
Y451 📖 Eirênópolis [ Yun "barış kenti" ]
■ Eirênê (İrini) aynı zamanda bir kadın adıdır, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  Sinci köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Sinci Çiftliği
  Göçer köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 📖 Göçer
1914hk 📖 Görci
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 İrnebol aş.
1522t 📖 İrneboli
Y451 📖 Eirênópolis [ Yun "barış kenti" ]
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Çavuş
  İhsaniye köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 📖 İhsaniye
■ Bayır Yaylası mevkiinde kurulmuş muhacir köyüdür. Yellibel yaylası vardır. SN
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Zeyve
1522t 📖 Zaviye [ Tr "derviş konağı" ]
  Dağkonak köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 📖 Dağal
1914hk 📖 Dabal
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Arnava
  Kazımkarabekir ilçe - Kazımkarabekir - Karaman
1914hk 📖 Kasaba | Gafiryat
1876a 📖 Ğaferiyat
1665 📖 Kâfiriyat
Y912 📖 Pyrgoi [ Yun "hisarlar" ]
■ 19. yy'a dek Gaferiyat kazası merkezi idi. Evliya Çelebi'ye göre `Bu şehir kötü bir isimle müsemmadır. Amma ulu kimseleri vardır.` Geç Osmanlı döneminde idari merkez hemen yakındaki İlisıra (Yollarüstü) kasabasına nakledildiyse de 1954'te yeniden bugünkü yere taşındı. General Kâzım Karabekir'in doğum yeri olduğu için 15.6.1956'da bu ad verildi. SN
  Yılangömü köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 📖 Yılangömü [ Yun hieron kômê "tapınakköy, yatırköy" ]
1914hk 📖 Ilangüme
  Başkışla köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Başkışla
  Ağaççatı köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Çimene
  Çatak köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Çatak
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968 📖 Üçbölük
1522t 📖 Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Esvend
1522t 📖 Ezvendi [ Yun ]
  Çukur köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Çukur
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Eskice
  Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Kapulu
  Bostanözü köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Bostanözü
  İslihisar köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h 📖 İslihisar
  YukarıAkın köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 📖 Akın yk.
  Kisecik bld - Karaman_M - Karaman
1928 📖 Kisecik
1914hk 📖 Kilisecik
Yörük (Sarıkeçili) yerleşimi
  Çukurbağ köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Çukurbağ
  Koşoba köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h 📖 Kaşoba
  Narlıdere köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1968 📖 Gündoğan
1865h 1928 📖 📖 Afgan / Avgan
■ 1865'te Efgan/Afgan nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Gökçeseki köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 İmsi
  AşağıAkın köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 📖 Akın aş.
  Yollarbaşı bld - Karaman_M - Karaman
1914hk 📖 İlisra / İlisıra
Y451 📖 İlistra [ AnaD ]
■ 1954 yılına dek İlisıra nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Bucakkışla köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Bucakkışla
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Mihaller
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Ortaoba köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h 📖 Ortaoba
  Mecidiye köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1926h 📖 Mecidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Kurucabel köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 📖 Kurucabel
  Pınarbaşı köy - Karaman_M - Karaman
1896z 📖 Pınarbaşı
■ © 25.10.1896 Konya vilâyetinde Karaman kazasına tabi Pınarbaşı karyesi ahalisinden Kürt Sarıoğlu Molla Hüseyin'in katili Molla Ömer oğlu Mehmed'in idamı. deyar heyran
  DemirYurt köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Mandasun [ Yun *Mundassós ]
  Süleymanhacı köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h 📖 Süleymanhacı
  Mesudiye köy - Karaman_M - Karaman
1928 📖 Mesudiye
Eski adı: Durayda Çiftliği [ Yun Triáda "teslis" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Balkan harbinden önce Rumlara ait özel mülk iken daha sonra Silistre muhacirleri iskân edilmiş ve Mesudiye adı verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km