Karakoçan'da 92 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akyokuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖 Ferxo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pamuklu köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖 Seydan / Seydmamudan [ Kr "Seyit Mahmutlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Paş köyüne bağlı Seydan (Seyitmahmudan) ve Pembeli mezraları 6.7.1952'de birleştirilerek Pamuklu adıyla köy oldu. SN
■ Mitolojik anlatıya göre Horasanda yaşayan Mansur (Mansur Baba) ve Kureyş kardeşler Anadolu'ya göç etmişlerdir. Bugünkü adı Muxindi olan köyde konaklarlar. Burada Mansur bir rüya görür ve kürtçe “mı xevn di” (ben rüya gördüm) diye rüyasını dile getirir. Bu söz Muxindi olarak günümüze kadar gelir. Mansur bu köyde kalır. Kureyş ise yoluna devam ederek bugünkü Dallıbahçe köyüne yerleşir. Mansur’un 3 oğlundan, Seyit Mahmut Muxindi den ayrılarak Paş civarındaki Çevlik’e gider. Paş ve civarının sahibi Arap ağa Seyit Mahmut'a Paş ve Çelekas arasındaki Peri çayı ve Çet deresi ile sınırlı bugün ki Seymamudan (Pamuklu) bölgesini verir. Muhammed Karadoğan
■ Baba Mansur Ocağından Seyit Mahmut'un evlatlarının köyüdür. Anadili Kürtçedir. Alevi Kürt yerleşimidir. Alevi Zazalar nehrin öteki tarafındadır. Gregor
  Bardaklı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kalemezin [ Kr kela mezin "büyükkale" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Balcalı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Çalakas [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İsabey köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
K 📖 Hêsabeg
1841 📖 İsabeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Karasakal köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖 Qelesqelan [ Tr ]
1928 📖 Karasakal
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yoğunağaç köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Golan [ Kr "havuzlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Peri Suyu kenarında kaplıcaların bulunduğu köy. Hüseyin ELÇİ
  Alayağmur köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Alağur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ormancık köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kölemis [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Peri neh - Karakoçan - Elazığ
E1902 📖 Perri [ Erm "bereketli" ]
  Maksutali köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
K 📖 Golahespan [ Kr "at gölü" ]
1928 📖 Maksutali
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Son 300 yılda kurulmuş bir köydür. Köy halkının tümü değişik bölgeleren gelip bu köye yerleşmiştir. Nufüsun özellikle Tunceli Mazgirt ilçesine bağlı köylerden geldigi bilinir. Alevi inancına sahip insanlardır. Köy ismini Seyit Mahmut soyundan gelen Rayber Maksut`tan alır. Umutcan23
  Kırgıl köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kırgıl
Alevi yerleşimi
  Akbulak köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Yalancı
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Paşayaylası köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kazimezrası [ Kr mezre kazî "kadı mezrası" ]
  Üçbudak köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Delikan [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Okçiyan) yerleşimi
■ İzoli aşiretinin bir kolun adından. SN
  Kümbet köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kümbet
E1900~a 📖 Kımpet [ Erm "kümbet" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1878'de 23 hane ve 167 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. SN
  Deveci köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖 Deveci
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sağın köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sağın
  Akkuş köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Paş [ Kr "sırt, arka" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yüzevler köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Yüzev
  Koçyiğitler köy - Karakoçan - Elazığ
1902hb 📖 Xalan [ Kr "Haliller? dayılar?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İzoli aşiretinin bir kolu adından SN
  Köryusuf köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Köryusuf [ Kr kûrê yûsuf "Yusuf oğulları" ]
  Yıldız x - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Norpıt [ Erm norpert "yenikale" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Çayırgülü köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Badiran [ Kr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çanakçı
  Mahmutlu köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mahmutlu
  Kuşçu köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kuşçu
  Çamardı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Elikan yk. [ Kr "Aliler (aş.)" ]
  Cumhuriyet köy - Karakoçan - Elazığ
1841 📖 Kamberşeyh
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek Ermeni köyü idi; daha sonra çevre köylerden gelen Zaza-Kurmanci nüfus yerleşti. `Cumhuriyet` adı yerli halk tarafından kullanılmamaktadır. SN
  Akarbaşı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Cakan
1902hb 📖 Çayxan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şadilliler/Şadiyan aşiretine mensuptur. Köy eski bir Alevi köyü iken, 100 yılı aşkın bir süre önce, köy nüfusunun yarisi sunni mezhebine gecmistir. Nihat Anil
  Başyurt köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Laxan aş. [ Kr laxan "ekin biçenler?" ]
  Akçiçek köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Elikan aş. [ Kr "Aliler (aş.)" ]
  Kızılca köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kızılca
  Demirdelen köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kefan / Kafan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı: Kerkor veya Kirkor. Manav
  AşağıOvacık köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürikan aş. [ Kr "sülale, aşiret" ]
  Durmuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zağalan [ Kr zexelan "tembeller" ]
  Güllüce köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Güllüce
  Ağamezrası köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Ağamezrası
1916h 📖 Sefkarbaba [ Erm sevkar "karataş" ]
■ Yerel mitolojiye nazaran `Peygamber Efendimizin soyundan Sefkar Baba` sayılan yatır, Ortadoğu kültürlerinde pek çok örneği bulunan bir kara taş (belki meteorit) olmalıdır. SN
  Hamzalı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Hamzikan
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Tekardıç köy - Karakoçan - Elazığ
E1902 1928 📖 📖 Dimili / Dilimli [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıOvacık köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürikan yk. [ Kr "sülale, aşiret" ]
  Çayırdam köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Laxan yk. [ Kr laxan "ekin biçenler?" ]
  Okçular köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Akçiyan / Okçiyan [ Kr/Tr "okçular?" ]
■ Eski yazıda bazen görülen Akçiyan yazımının yazım hatası mı, yoksa rivayete göre Ermenice `Kızoğlu` anlamında bir lakap mı olduğu meçhuldür. Okçiyan aşiretinin büyük bölümü daha sonra Kırşehir'e göçmüştür. SN
  Karapınar köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Karapınar
  Sağucak köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sağucak
  Karakoçan ilçe - Karakoçan - Elazığ
K 📖 Dep
1841 📖 Tepe [ Tr "tepe" ]
1928 📖 Oxu / Oxi (idari bölge) [ Erm hoği? "topraklı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şimdiki kasaba 1870'te 32 Ermeni ailesi tarafından kurulmuş ve Tepe/Tepeköy adı verilmiştir. Eski merkezi Bulgurcuk köyünde olan Oxi/Oxu Nahiyesi buraya taşındığı için bazen Oxi/Oxu adıyla da anılır. Kürtçe adı Dep şeklinde telaffuz edilir. SN
■ İlçe merkezi Kürt ve Zaza Ağırlıklıdır. Buna rağmen 11 Sunni ve 8 Alevi olmak üzere toplam 19 Türk köyü bulunur. İlçe Merkezinde de bir miktar Türk bulunmaktadır. Kaya
■ Kürtçe "Dep" kelimesinin Türkçe karşılığı "kalas" demektir. Geçmişte ve bugün ilçe merkezinde kalas ve tahta yapımında genellikle kavak ağaçlarının sıklıkla kullanılmış olması sebebiyle bu ismin alındığı ihtimali kuvvetlidir. İlçenin eski Ermeni sakinleri de buraya Tepe/Tepeköy demektedirler. Muhammed Karadoğan
■ Elazığda Türklerin veya Zazaların çoğunluk olmadığı tek ilçedir. Kürt çoğunluğun (%55) ardından belirgin Zaza (%35) nüfusu ve azınlıkta Türk () nüfusu vardır. metonio
  Demirtepe köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1853z 📖 Seyfan [ Kr "aş." ]
■ © 26.07.1853 Diyarbakır Sancağı Zekti Kazası'nın Şirtana, Seyfan ve Mervan karyeleriyle Solgana Aşireti ahalisinin vergi ve kura hususunda vuku bulan uygunsuzluklarına suret-i tedibleri. deyar heyran
  Gündeğdi köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖 Cobîr
1928 📖 Çıbur [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çalıkaya köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kıllotyan [ Kr qilotiyan "bulgurcular" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yenice köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
■ Kürdler ister Kurmanç ister Kırmanç olsun, Zaza demezler. Zaza bir Kürd aşiretinin ismidir. Türkler, Zaza derken Kırmançları kastediyorlar. Ama tüm Kırmançlar Zaza aşiretinden değildir. Ve ayrıca Zaza aşiretinin hepsi de Kırmanç değildir. Heyderi ve daha bir çok Kürd aşireti gibi; Kırmanç olanlarda var, Kurmanç olanlarda. Mar(d)astan
  Kengerli mz - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖 Kılisor
  ? mah - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Horan [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kalecik köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kalecik
  Gözerek köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gözerek [ Kr gozerek "cevizlik" ]
  Beydere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Beydere
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çatalyol köy - Karakoçan - Elazığ
1902hb 1928 📖 📖 Musiyan [ Kr "Musalar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Doğanoğlu köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürikanigaz [ Kr kurikanê gaz "gaz oğulları?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bahçecik köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖 Bahçecik
  Alabal köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beroc [ Kr beroj "güney" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kavakdere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Ahşiş
1902hb 📖 Akşiş
Kürt (Sünni) yerleşimi
  HamurKesen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sarpuca [ Tr sarpun "ambar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  ÇavuşYolu köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Himan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Akpınar
1902hb 📖 Akbunar | Kanispi [ Kr kanisipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalkankaya köy - Karakoçan - Elazığ
E1902 📖 Gırbotsik [ Erm "Gırbo'lar" ]
1841 📖 Girbo
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy ortasında nüfusu Ermeni iken yüzyıl sonunda yarısı Kürt görünür. SN
  Altınoluk köy - Karakoçan - Elazığ
1925h 📖 Tirkiyan [ Kr "aş." ]
■ Kısmen Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Altınoluk köyüne ilişkin bilinen adlandırmalar şu şekildedir: Tirkiyan, Teyrikan, Tirikan, Terekan, Terkan, Tirkan. Ancak köy, ilçe ve yörede köy "Tirkiyan" olarak bilinir ve adlandırılır. Tirkiyan kelimesinin ise "Türkler" anlamına gelmediği açıktır. Çünkü "Türkler" kelimesinin Kürtçe karşılığı Tirkiyan değil Tirkan'dır. Halbuki bu köye Tirkan diyen kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Tirkan kelimesinin şekil değiştirmiş olması ihtimali de pek gerçekçi görünmemektedir. Kelimelerin şekillenişi telaffuzu kolaylaştıracak yönde olur. Dolayısıyla Tirkan kelimesinin Tirkiyan'a dönüşmüş olması ihtimali de oldukça düşüktür. Köy halkının Türk olması sebebiyle köye "Türkler" anlamına gelen bir isim verildiği iddiası vardır. Ancak buna dayanak edilen Milli aşiretine bağlı Terikan kolu Zaza/Kürt değil, Kurmanc/Kürt'tür. Dolayısıyla Zaza olan köy halkıyla ilişkilendirmek yanlış olur. Köy halkının Kasıman aşiretinden olduğu bilinmektedir. Tirkiyan kelimesi ile ilgili Kürtçe bazı karşılıklar şu şekildedir: Tîrik ya da tîrk (akrep), tîrik (ağızlık), tirik (kornişon), tîrik (oklava), tîrik (sigaralık), tîrik (ok), tirkînî (kütürtü), tîr (kıvamlı, koyu), tîrakî (asabiyet), tîre (kabile), teyrek/teyrekan (atmaca ve doğan benzeri kuş)... Muhammed Karadoğan
■ Zazalar ve Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. Karakoçanda Türk nüfusun bulunduğu nadir yerleşimlerdendir. metonio
  Kulundere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kulundere
  Korudibi köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
K 📖 Mizikan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yücekonak köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kavman [ Kr qewman "akrabalar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sarıbaşak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zelxıdır [ Kr ]
1902hb 📖 Zagadir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Kürt (Kurmanç) yerleşimi. Alan
  DumluYazı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1955 📖 Kakvin
1928 📖 Gakvin
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün büyük bir kesimi göç etmiştir. Sadece yazları bir kaç aile köyüne dönmektedir. Alan
  Çıtak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖 📖 Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
E1878 📖 Oğu [ Erm ]
1869s 📖 Oxi / Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra buradan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. SN
  Özlüce köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Muğbed
1522t 📖 Moğbid / Muğbid [ Erm moğbed "Zerdüşt rahibi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'a ait kayıtlarda (Alevi) Okçiyan/Oxçiyan aşiretine mensup görünür. SN
  Yeşilbelen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖 Gamhut
1928 📖 Kamxut [ Erm gağnud "meşeli" ]
  Kızılpınar köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kızılpar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sarıcan bld - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Sarucan
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Şafii Zaza yerleşimi. Köy halkı Alevi Zazaların yaşadığı Karêr bölgesinden geldiğini söyler. Ermenicede telaffuzu Şarucan diye bir kaynakta geçer. asmen
  Kavalcık köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Arpaderesi
Alevi yerleşimi
  Pilavtepe köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖 Kulikan
K 📖 Girê Gafkin / Gakfin (dağ)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Girê Gakfînê köyün eteğinde bulunduğu tepenin adıdır. Kulikan adı köyde bulunan Tiya Kulikê diye adlandırılan Kulik Baba türbesinden alınmıştır. Alan
  Demirtaş köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Demirtaş
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Demtaş (Kürtçe telafuzu) Alan
  Bazlama köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Karsini
Alevi yerleşimi
  Keklik köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
K 📖 Xeylik
1928 📖 Keklik
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Alevi, bir kısmı Sünnidir. Köyde yaşayan Ulaş ve Elgin soyadlıların çoğunluğu kendilerini Kürt kökenli olarak görmemektedir. Beğdililerin Ulaşlı aşiretinden Türkmen kökenli oldukları bahsediliyor. metonio
  Yenikaya köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Komik [ Er/Kr komig/komik "küçükçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
E1901 📖 Çan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karaçan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖 Karaçan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kubatlı mah Kuşbayırı - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kubatlı
  GümüşAkar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şamoni
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kuşbayırı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖 📖 Kerbos
E1901 📖 Kerpos [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19.yy'da Kığı Sancağına bağlı Müslüman Köyü. Köyde Medrese yapıtlarına rastlanmaktadır. Ayrıca 19. yy Türklere ait mezar taşları mevcuttur. Sanıldığı gibi Ermeni ismi ve köyü değildir. Kuşbayırı Köyü
  Kocadayı mah - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖 Göçet
1928 📖 Koçet
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sarıhan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Müsrüm
1902hb 📖 Musrum
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çelebi köy - Karakoçan (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1902a 📖 Çelebi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km