haritada ara :   km  
Karakoçan'da 93 yerleşim bulundu.
sırala 
Akyokuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖 Ferxo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Alayağmur köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Alağur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bardaklı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kalemezin [ Kr kela mezin "büyükkale" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pamuklu köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖 Seydan / Seydmamudan [ Kr "Seyit Mahmutlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Paş köyüne bağlı Seydan (Seyitmahmudan) ve Pembeli mezraları 6.7.1952'de birleştirilerek Pamuklu adıyla köy oldu. SN
■ Mitolojik anlatıya göre Horasanda yaşayan Mansur (Mansur Baba) ve Kureyş kardeşler Anadolu'ya göç etmişlerdir. Bugünkü adı Muxindi olan köyde konaklarlar. Burada Mansur bir rüya görür ve kürtçe “mı xevn di” (ben rüya gördüm) diye rüyasını dile getirir. Bu söz Muxindi olarak günümüze kadar gelir. Mansur bu köyde kalır. Kureyş ise yoluna devam ederek bugünkü Dallıbahçe köyüne yerleşir. Mansur’un 3 oğlundan, Seyit Mahmut Muxindi den ayrılarak Paş civarındaki Çevlik’e gider. Paş ve civarının sahibi Arap ağa Seyit Mahmut'a Paş ve Çelekas arasındaki Peri çayı ve Çet deresi ile sınırlı bugün ki Seymamudan (Pamuklu) bölgesini verir. Muhammed Karadoğan
■ Baba Mansur Ocağından Seyit Mahmut'un evlatlarının köyüdür. Anadili Kürtçedir. Alevi Kürt yerleşimidir. Alevi Zazalar nehrin öteki tarafındadır. Gregor
Balcalı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Çalakas [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
İsabey köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖 İsabeğ
K 📖 Hêsabeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karasakal köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Karasakal
K 📖 Qelesqelan [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yoğunağaç köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Golan [ Kr "havuzlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Peri Suyu kenarında kaplıcaların bulunduğu köy. Hüseyin ELÇİ
Ormancık köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kölemis [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Peri neh - Karakoçan - Elazığ
E1902 📖 Perri [ Erm "bereketli" ]
Maksutali köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Maksutali
K 📖 Golahespan [ Kr "at gölü" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Son 300 yılda kurulmuş bir köydür. Köy halkının tümü değişik bölgeleren gelip bu köye yerleşmiştir. Nufüsun özellikle Tunceli Mazgirt ilçesine bağlı köylerden geldigi bilinir. Alevi inancına sahip insanlardır. Köy ismini Seyit Mahmut soyundan gelen Rayber Maksut`tan alır. Umutcan23
Kümbet köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kümbet
E1900~a 📖 Kımpet [ Erm "kümbet" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1878'de 23 hane ve 167 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. SN
Kırgıl köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kırgıl
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Akbulak köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Yalancı
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Paşayaylası köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kazimezrası [ Kr mezre kazî "kadı mezrası" ]
Üçbudak köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Delikan [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
■ İzoli aşiretinin bir kolunun adından. SN
Cumhuriyet köy - Karakoçan - Elazığ
1841 📖 Kamberşeyh
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek Ermeni köyü idi; daha sonra çevre köylerden gelen Zaza-Kurmanci nüfus yerleşti. `Cumhuriyet` adı yerli halk tarafından kullanılmamaktadır. SN
Deveci köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖 Deveci
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sağın köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sağın
Akkuş köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Paş [ Kr "sırt, arka" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kureşan) yerleşimi
Yüzevler köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Yüzev
Yıldız x - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Norpıt [ Erm norpert "yenikale" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Koçyiğitler köy - Karakoçan - Elazığ
1902hb 📖 Xalan [ Kr "Haliller? dayılar?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İzoli aşiretinin bir kolunun adından. SN
Köryusuf köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Köryusuf [ Kr kûrê yûsuf "Yusuf oğulları" ]
Çayırgülü köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Badiran [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çanakçı köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çanakçı
Mahmutlu köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mahmutlu
Kuşçu köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kuşçu
Çamardı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Elikan yk. [ Kr "Aliler (aş.)" ]
Akarbaşı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Cakan
1902hb 📖 Çayxan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Şadi aşiretine mensuptur. Kurmanci konuşurlar. Şadi Çaki
Başyurt köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Laxan aş. [ Kr laxan "ekin biçenler?" ]
Akçiçek köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Elikan aş. [ Kr "Aliler (aş.)" ]
Kızılca köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kızılca
Demirdelen köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kefan / Kafan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı: Kerkor veya Kirkor. Manav
Aşağıovacık köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürikan aş. [ Kr "sülale, aşiret" ]
Durmuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zağalan [ Kr zexelan "tembeller" ]
Güllüce köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Güllüce
Ağamezrası köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Ağamezrası
1916h 📖 Sefkarbaba [ Erm sevkar "karataş" ]
■ Yerel mitolojiye nazaran `Peygamber Efendimizin soyundan Sefkar Baba` sayılan yatır, Ortadoğu kültürlerinde pek çok örneği bulunan bir kara taş (belki meteorit) olmalıdır. SN
Hamzalı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Hamzikan
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Tekardıç köy - Karakoçan - Elazığ
E1902 1928 📖 📖 Dimili / Dilimli [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıovacık köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürikan yk. [ Kr "sülale, aşiret" ]
Çayırdam köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Laxan yk. [ Kr laxan "ekin biçenler?" ]
Okçular köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Akçiyan / Okçiyan [ Kr/Tr "okçular?" ]
■ Eski yazıda bazen görülen Akçiyan yazımının yazım hatası mı, yoksa rivayete göre Ermenice `Kızoğlu` anlamında bir lakap mı olduğu meçhuldür. Okçiyan aşiretinin büyük bölümü daha sonra Kırşehir'e göçmüştür. SN
Karapınar köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Karapınar
Sağucak köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sağucak
Karakoçan ilçe - Karakoçan - Elazığ
1841 📖 Tepe [ Tr "tepe" ]
K 📖 Dep
1928 📖 Oxu / Oxi (idari bölge) [ Erm hoği? "topraklı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şimdiki kasaba 1870'te 32 Ermeni ailesi tarafından kurulmuş ve Tepe/Tepeköy adı verilmiştir. Eski merkezi Bulgurcuk köyünde olan Oxi/Oxu Nahiyesi buraya taşındığı için bazen Oxi/Oxu adıyla da anılır. Kürtçe adı Dep şeklinde telaffuz edilir. SN
■ İlçe merkezi Kürt ve Zaza Ağırlıklıdır. Buna rağmen 11 Sunni ve 8 Alevi olmak üzere toplam 19 Türk köyü bulunur. İlçe Merkezinde de bir miktar Türk bulunmaktadır. Kaya
■ Kürtçe "Dep" kelimesinin Türkçe karşılığı "kalas" demektir. Geçmişte ve bugün ilçe merkezinde kalas ve tahta yapımında genellikle kavak ağaçlarının sıklıkla kullanılmış olması sebebiyle bu ismin alındığı ihtimali kuvvetlidir. İlçenin eski Ermeni sakinleri de buraya Tepe/Tepeköy demektedirler. Muhammed Karadoğan
■ Elazığda Türklerin veya Zazaların çoğunluk olmadığı tek ilçedir. Kürt çoğunluğun (%55) ardından belirgin Zaza (%35) nüfusu ve azınlıkta Türk () nüfusu vardır. metonio
Demirtepe köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1853z 📖 Seyfan [ Kr "aş." ]
■ © 26.07.1853 Diyarbakır Sancağı Zekti Kazası'nın Şirtana, Seyfan ve Mervan karyeleriyle Solgana Aşireti ahalisinin vergi ve kura hususunda vuku bulan uygunsuzluklarına suret-i tedibleri. deyar heyran
Gündeğdi köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Çıbur [ Erm ]
K 📖 Cobîr
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çalıkaya köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kıllotyan [ Kr qilotiyan "bulgurcular" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yenice köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Kürdler ister Kurmanç ister Kırmanç olsun, Zaza demezler. Zaza bir Kürd aşiretinin ismidir. Türkler, Zaza derken Kırmançları kastediyorlar. Ama tüm Kırmançlar Zaza aşiretinden değildir. Ve ayrıca Zaza aşiretinin hepsi de Kırmanç değildir. Heyderi ve daha bir çok Kürd aşireti gibi; Kırmanç olanlarda var, Kurmanç olanlarda. Mar(d)astan
Kengerli mz - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖 Kılisor
? mah - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Horan [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kalecik köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kalecik
Gözerek köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gözerek [ Kr gozerek "cevizlik" ]
Beydere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Beydere
Kürt-Sünni yerleşimi
Çatalyol köy - Karakoçan - Elazığ
1902hb 1928 📖 📖 Musiyan [ Kr "Musalar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Doğanoğlu köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürikanigaz [ Kr kurikanê gaz "gaz oğulları?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçecik - Karakoçan - Elazığ
Eski adı: Baçux
■ Zaza(Sünni) ve Kürt(Sünni) yerleşimi , 20.yy başlarında Ermeni yerleşimi Berivan
Bahçecik köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖 Bahçecik
Zaza-Sünni yerleşimi
Kavakdere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Ahşiş
1902hb 📖 Akşiş
Kürt-Sünni yerleşimi
Alabal köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beroc [ Kr beroj "güney" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
ÇavuşYolu köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Himan
Kürt-Sünni yerleşimi
HamurKesen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sarpuca [ Tr sarpun "ambar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Akpınar
1902hb 📖 Akbunar | Kanispi [ Kr kanisipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kalkankaya köy - Karakoçan - Elazığ
E1902 📖 Gırbotsik [ Erm "Gırbo'lar" ]
1841 📖 Girbo
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy ortasında nüfusu Ermeni iken yüzyıl sonunda yarısı Kürt görünür. SN
Altınoluk köy - Karakoçan - Elazığ
1925h 📖 Tirkiyan [ Kr "aş." ]
■ Kısmen Zaza-Sünni yerleşimi
■ Altınoluk köyüne ilişkin bilinen adlandırmalar şu şekildedir: Tirkiyan, Teyrikan, Tirikan, Terekan, Terkan, Tirkan. Ancak köy, ilçe ve yörede köy "Tirkiyan" olarak bilinir ve adlandırılır. Tirkiyan kelimesinin ise "Türkler" anlamına gelmediği açıktır. Çünkü "Türkler" kelimesinin Kürtçe karşılığı Tirkiyan değil Tirkan'dır. Halbuki bu köye Tirkan diyen kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Tirkan kelimesinin şekil değiştirmiş olması ihtimali de pek gerçekçi görünmemektedir. Kelimelerin şekillenişi telaffuzu kolaylaştıracak yönde olur. Dolayısıyla Tirkan kelimesinin Tirkiyan'a dönüşmüş olması ihtimali de oldukça düşüktür. Köy halkının Türk olması sebebiyle köye "Türkler" anlamına gelen bir isim verildiği iddiası vardır. Ancak buna dayanak edilen Milli aşiretine bağlı Terikan kolu Zaza/Kürt değil, Kurmanc/Kürt'tür. Dolayısıyla Zaza olan köy halkıyla ilişkilendirmek yanlış olur. Köy halkının Kasıman aşiretinden olduğu bilinmektedir. Tirkiyan kelimesi ile ilgili Kürtçe bazı karşılıklar şu şekildedir: Tîrik ya da tîrk (akrep), tîrik (ağızlık), tirik (kornişon), tîrik (oklava), tîrik (sigaralık), tîrik (ok), tirkînî (kütürtü), tîr (kıvamlı, koyu), tîrakî (asabiyet), tîre (kabile), teyrek/teyrekan (atmaca ve doğan benzeri kuş)... Muhammed Karadoğan
■ Zazalar ve Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. Karakoçanda Türk nüfusun bulunduğu nadir yerleşimlerdendir. metonio
Kulundere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kulundere
Özlüce köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Muğbed
1522t 📖 Moğbid / Muğbid [ Erm moğbed "Zerdüşt rahibi" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy'a ait kayıtlarda (Alevi) Okçiyan/Oxçiyan aşiretine mensup görünür. SN
Korudibi köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
K 📖 Mizikan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıcan bld - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Sarucan
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Şafii Zaza yerleşimi. Köy halkı Alevi Zazaların yaşadığı Karêr bölgesinden geldiğini söyler. Ermenicede telaffuzu Şarucan diye bir kaynakta geçer. asmen
Yücekonak köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kavman [ Kr qewman "akrabalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıbaşak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zelxıdır [ Kr ]
1902hb 📖 Zagadir
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürt (Kurmanç) yerleşimi. Alan
DumluYazı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1955 📖 Kakvin
1928 📖 Gakvin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün büyük bir kesimi göç etmiştir. Sadece yazları bir kaç aile köyüne dönmektedir. Alan
Çıtak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖 📖 Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
E1878 📖 Oğu [ Erm ]
1869s 📖 Oxi / Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra buradan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. SN
Yeşilbelen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖 Gamhut
1928 📖 Kamxut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Kızılpınar köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Kızılpar
Kürt-Sünni yerleşimi
Pilavtepe köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖 Kulikan
K 📖 Girê Gafkin / Gakfin (dağ)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Girê Gakfînê köyün eteğinde bulunduğu tepenin adıdır. Kulikan adı köyde bulunan Tiya Kulikê diye adlandırılan Kulik Baba türbesinden alınmıştır. Alan
Kavalcık köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Arpaderesi
Alevi yerleşimi
Demirtaş köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Demirtaş
Kürt-Sünni yerleşimi
Bazlama köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Karsini
Alevi yerleşimi
Keklik köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Keklik
K 📖 Xeylik
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Alevi, bir kısmı Sünnidir. Köyde yaşayan Ulaş ve Elgin soyadlıların çoğunluğu kendilerini Kürt kökenli olarak görmemektedir. Beğdililerin Ulaşlı aşiretinden Türkmen kökenli oldukları bahsediliyor. metonio
Yenikaya köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Komik [ Erm/Kr komig/komik "küçükçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
E1901 📖 Çan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Karaçan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖 Karaçan
Kürt-Sünni yerleşimi
Kubatlı mah Kuşbayırı - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kubatlı
GümüşAkar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şamoni
Kürt-Sünni yerleşimi
Kuşbayırı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖 📖 Kerbos
E1901 📖 Kerpos [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19.yy'da Kığı Sancağına bağlı Müslüman Köyü. Köyde Medrese yapıtlarına rastlanmaktadır. Ayrıca 19. yy Türklere ait mezar taşları mevcuttur. Sanıldığı gibi Ermeni ismi ve köyü değildir. Kuşbayırı Köyü
Kocadayı mah - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖 Göçet
1928 📖 Koçet
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıhan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖 Müsrüm
1902hb 📖 Musrum
Kürt-Sünni yerleşimi
Çelebi köy - Karakoçan (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1902a 📖 Çelebi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.