Karaisalı'da 68 yerleşim bulundu.
sırala 
  Murtçukuru mah - Karaisalı - Adana
1915hb: MurtÇukuru (mv) [ Tr murt "mersin bitkisi" ]
  Durak mah - Karaisalı - Adana
1928k: Durak
  Demirçit mah - Karaisalı - Adana
1928k: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Kıralan mah - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
  Karakılıç mah - Karaisalı - Adana
1928k: Milvankale
E1199: Molevon
■ 14. yy'dan itibaren Latince <> (`Leon dağı`) ve Ermenice <> kaydedilmiştir. Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) mevzubahis olmalıdır. SN
  Çakıt neh - Karaisalı - Adana
Eski adı: Belemedik
  Nergizlik mah - Karaisalı - Adana
1915hb: Tahtacı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1895, 1928k: Ceceli/Çeceli
1791d: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. SN
■ Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
  Çevlik mah - Karaisalı - Adana
1928k: Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Kuzgun mah - Karaisalı - Adana
1928k: Kuzgun
  Fadıl mah - Karaisalı - Adana
1928k: Fadıl
  Aktaş mah - Karaisalı - Adana
1928k: Aktaş
  Gökkuyu mah - Karaisalı - Adana
■ Eski liste ve haritalarda Çakıt Fellahlar köyü olarak gösterilen yer olmalıdır. SN
  Çukur mah - Karaisalı - Adana
1928k: Çukur
  Kuyucu mah - Karaisalı - Adana
1928k: Kuyucu
  Çorlu mah - Karaisalı - Adana
1928k: Çorlu
  Etekli mah - Karaisalı - Adana
1928k: Etekli
  Gödebekirli mah Eğlence - Karaisalı - Adana
1946k: Götebekirli
1928k: Bekirli
  Bucak mah - Karaisalı - Adana
1915hb: Bucak


Grafik harita göster     haritada ara : km