Karaisalı'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
  Murtçukuru mah - Karaisalı - Adana
1925h: Murtçukuru (mv) [ Tr murt "mersin bitkisi" ]
  Durak mah - Karaisalı - Adana
1928: Durak
1890hk: Doruk
  Demirçit mah - Karaisalı - Adana
1928: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Kıralan mah - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
  Karakılıç mah - Karaisalı - Adana
E1199: Molevon
Y961, Y1057: Meloûos Kástron
1928 y: Milvan (kale)
■ 14. yy'dan itibaren Latince «Mons Leoni» (`Leon dağı`) ve Ermenice «Môlevon» kaydedilmiştir. Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) mevzubahis olmalıdır. SN
  Gülüşlü mah - Karaisalı - Adana
1872s: Gülüş
■ Taş ocakları 19. yy'da işletilmekteydi. SN
  Çakıt neh - Karaisalı - Adana
1890hk: Çakıt
■ Bazen Belemedik adı da verilir. SN
  Kapıkaya mah - Karaisalı - Adana
1928: Arapali
1890hk: Araplar
  AşağıBelemedik mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Belemencioğlu
1872s: Menemenci (nahiye)
■ Karaisalı bölgesi ve başlıca akarsuyu, Belemedik veya Belemenci/Melemenci olarak adlandırılır. SN
  Altınova mah - Karaisalı - Adana
1890hk, 1928: Hacıaraplar
  Kocaveliler mah - Karaisalı - Adana
1928: Kocaveliler
1890hk, 1925h: Hocaevliya
  Nergizlik mah - Karaisalı - Adana
1925h: Tahtacı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1890hk: Cecerli
1872s: Ceceli
1791z: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. Karaisalı cemaati, 18. yy'da Güney Anadolu'nun çeşitli bölgelerine terör saçan Karahacılu konargöçer cemaatinden ayrılan bir zümredir. 19. yy sonlarında Karaisalı kazası, Karaisalı, Menemenci, Aşağı Dindarlı ve Yukarı Dindarlı olmak üzere dört nahiye idi. SN
■ Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
  Çevlik mah - Karaisalı - Adana
1928: Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Aktaş mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Aktaş
  Saklı mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Saklı
  Gökhasanlı mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Gökhasan
Eski adı: Tımraş
  Gödebekirli mah Eğlence - Karaisalı - Adana
1946: Götebekirli
1928: Bekirli
  Bucak mah - Karaisalı - Adana
1925h: Bucak


Grafik harita göster     haritada ara : km