Karaisalı'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bucak mah - Karaisalı - Adana
1925h 📖 Bucak
  Murtçukuru mah - Karaisalı - Adana
1925h 📖 Murtçukuru (mv) [ Tr murt "mersin bitkisi" ]
  Durak mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Durak
1890hk 📖 Doruk
  Demirçit mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Kıralan mah - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
  Bolacalı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Bolacalı
  Karakılıç mah - Karaisalı - Adana
E1199 📖 Molevon
Y961 Y1057 📖 📖 Meloûos Kástron [ Yun ]
1928 📖 Milvan (kale)
■ 14. yy'dan itibaren Latince «Mons Leoni» (`Leon dağı`) ve Ermenice «Môlevon» kaydedilmiştir. Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) mevzubahis olmalıdır. SN
  Küçükçınar mah - Karaisalı - Adana
1890hk 📖 Fellah Köyü
  Gülüşlü mah - Karaisalı - Adana
1872s 📖 Gülüş
■ Taş ocakları 19. yy'da işletilmekteydi. SN
  Çakıt neh - Karaisalı - Adana
1890hk 📖 Çakıt
■ Bazen Belemedik adı da verilir. SN
  Kapıkaya mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Arapali
1890hk 📖 Araplar
  AşağıBelemedik mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Belemedik Zîr
1890hk 📖 Belemencioğlu
1872s 📖 Menemenci (nahiye)
■ Karaisalı bölgesi ve başlıca akarsuyu, Belemedik veya Belemenci/Melemenci olarak adlandırılır. SN
  Altınova mah - Karaisalı - Adana
1890hk 1928 📖 📖 Hacıaraplar
  Kocaveliler mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Kocaveliler
1890hk 1925h 📖 📖 Hocaevliya
  Nergizlik mah - Karaisalı - Adana
1925h 📖 Tahtacı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Gildirli mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Gildirli
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1872s 📖 Ceceli [ Tr "aş." ]
1791z 📖 Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. Karaisalı cemaati, 18. yy'da Güney Anadolu'nun çeşitli bölgelerine terör saçan Karahacılu konargöçer cemaatinden ayrılan bir zümredir. 19. yy sonlarında Karaisalı kazası, Karaisalı, Menemenci, Aşağı Dindarlı ve Yukarı Dindarlı olmak üzere dört nahiye idi. SN
■ © Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
  Çevlik mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Aşağıyirikler mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Yirikler aş.
  Aktaş mah - Karaisalı - Adana
1890hk 📖 Aktaş
  Kuzgun mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Kuzgun
  Maraşlı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Maraşlı
  Güvenç mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Güvenç
  Çukur mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Çukur
  Başkıf mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Başkıf
  Kuyucu mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Kuyucu
  Çakallı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Çakallı
  Ayakkıf mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Ayakkıf
  Karakuyu mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Karakuyu
  Beydemir mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Rumkuş
  Saklı mah - Karaisalı - Adana
1890hk 📖 Saklı
  Karahasanlı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Karahasanlı
  Hacılı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Hacılı
  Gökhasanlı mah - Karaisalı - Adana
1890hk 📖 Gökhasan
Eski adı: Tımraş
  Emelcik mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Emelcik
  Çorlu mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Çorlu
  Akçalı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Akçalı
  Çocuklar mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Çocuklar
  Yazıbaşı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Müsaid
  Barakdağı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Barakdağı [ Tr Barak "aş." ]
  Bekirli mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Bekirli
  MerkezBoztahta mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Boztahta
  Eğlence mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Eğlence
  Topkaralı mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Topkaralı
  Torunsolaklı mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Solaklı [ Tr "aş." ]
  Etekli mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Etekli
  Körüklü mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Körüklü
  Kırıklı mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Kırıklı
  Gödebekirli mah Eğlence - Karaisalı - Adana
1946 📖 Götebekirli
1928 📖 Bekirli
  Cevherli mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Cevherli
  Kaledağı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖 Kaledağı
  Hacımusalı mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Hacımusalı
  Sarımehmetli mah Cevherli - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Sarımehmetli
  Çatalan mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Çatalan
  Karayusuflu mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Karayusuflu
  Sarıkonak mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Fettahlı
  Nuhlu mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Nuhlu
  Ömerli mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Ömerli
  Kuşçusofulu mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Kuşçusofulu
  Tümenli mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Tümenli Senirevi
  Döşekevi mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖 Döşekevi


Grafik harita göster     haritada ara : km