haritada ara :   km  
Karaisalı'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
Bucak mah - Karaisalı - Adana
1925h 📖: Bucak
Murtçukuru mah - Karaisalı - Adana
1925h 📖: Murtçukuru (mv) [ Tr murt "mersin bitkisi" ]
Durak mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Durak
1890hk 📖: Doruk
Demirçit mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
Kıralan mah - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
Bolacalı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Bolacalı
Karakılıç mah - Karaisalı - Adana
E1199 📖: Molevon
Y961 Y1057 📖Meloûos Kástron [ Yun ]
1928 📖: Milvan (kale)
■ 14. yy'dan itibaren Latince «Mons Leoni» (`Leon dağı`) ve Ermenice «Môlevon» kaydedilmiştir. Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) mevzubahis olmalıdır. SN
Gülüşlü mah - Karaisalı - Adana
1872s 📖: Gülüş
■ Taş ocakları 19. yy'da işletilmekteydi. SN
Çakıt neh - Karaisalı - Adana
1890hk 📖: Çakıt
■ Bazen Belemedik adı da verilir. SN
Kapıkaya mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Arapali
1890hk 📖: Araplar
Aşağıbelemedik mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Belemedik Zîr
1890hk 📖: Belemencioğlu
1872s 📖: Menemenci (nahiye)
■ Karaisalı bölgesi ve başlıca akarsuyu, Belemedik veya Belemenci/Melemenci olarak adlandırılır. SN
Altınova mah - Karaisalı - Adana
1890hk 1928 📖Hacıaraplar
Kocaveliler mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Kocaveliler
1890hk 1925h 📖Hocaevliya
Nergizlik mah - Karaisalı - Adana
1925h 📖: Tahtacı
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
Gildirli mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Gildirli
Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1872s 📖: Ceceli [ Tr "aş." ]
1791z 📖: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. Karaisalı cemaati, 18. yy'da Güney Anadolu'nun çeşitli bölgelerine terör saçan Karahacılu konargöçer cemaatinden ayrılan bir zümredir. 19. yy sonlarında Karaisalı kazası, Karaisalı, Menemenci, Aşağı Dindarlı ve Yukarı Dindarlı olmak üzere dört nahiye idi. SN
■ © Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
Çevlik mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
Aktaş mah - Karaisalı - Adana
1890hk 📖: Aktaş
Kuzgun mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Kuzgun
Maraşlı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Maraşlı
Güvenç mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Güvenç
Çukur mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Çukur
Eski adı: Kalak Yaylası
Başkıf mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Başkıf
Kuyucu mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Kuyucu
Çakallı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Çakallı
Ayakkıf mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Ayakkıf
Karakuyu mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Karakuyu
Beydemir mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Rumkuş
Saklı mah - Karaisalı - Adana
1890hk 📖: Saklı
Hacılı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Hacılı
Gökhasanlı mah - Karaisalı - Adana
Eski adı: Tımraş
1890hk 📖: Gökhasan
■ Tımraş adı için karş. Çumra-Gökhöyük. SN
Emelcik mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Emelcik
Çorlu mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Çorlu
Akçalı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Akçalı
Çocuklar mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Çocuklar
Yazıbaşı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Müsaid
Barakdağı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Barakdağı [ Tr Barak "aş." ]
Torunsolaklı mah - Karaisalı (Çatalan bucağı) - Adana
1928 📖: Solaklı [ Tr "aş." ]
Etekli mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Etekli
Gödebekirli mah Eğlence - Karaisalı - Adana
1946 📖: Götebekirli
1928 📖: Bekirli
Kaledağı mah - Karaisalı - Adana
1928 📖: Kaledağı
Eski adı: Kalecik


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.