Karacabey'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Danişment mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Danişmend
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Tophisar mah - Karacabey - Bursa
1928k: Tophisar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sultaniye mah - Karacabey - Bursa
1928k: Sultaniye
yerleşimi
  Akhisar mah - Karacabey - Bursa
hl: Ağsar
1928k: Akhisar
■ Sonrasında Afyon Emirdağ bölgesinden köye göç eden aileler olmuştur. 1951 yılında Bulgaristan dan gelen göçmen aileleriyle birlikte köyde hızlı bir değişim yaşanmıştır. Türk
  Beylik mah - Karacabey - Bursa
1928k: Beylik
yerleşimi
  Hamidiye mah - Karacabey - Bursa
1928k: Hamidiye
Eski adı: Bulgarlar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Balkan harpleri sonunda, köy halkı Bulgaristan'a göç ettirildi. Manav
  Okçular mah - Karacabey - Bursa
1928k: Okçular
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  YeniSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928k: Y. Sarıbey
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Arız mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Araç
  Doğla mah - Karacabey - Bursa
1928k: Doğla [ Yun Diokleia? ]
■ B. Umar antik adının Diokleia olduğunu belirtir ise de bu bilgiyi doğrulayan kanıt yoktur. SN
  EskiSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928k: Es. Sarıbey
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Şahmelek mah - Karacabey - Bursa
1928k: Şahmelik? [ Tr ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Kurşunlu mah - Karacabey - Bursa
1795h: Kurşunlu
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Karasu mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Karasu
  Örencik mah - Karacabey - Bursa
1928k: Örencik
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gönü mah - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hotanlı mah - Karacabey - Bursa
1928k: Hotanlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kısmen yerleşimi
  Yolağzı mah - Karacabey - Bursa
1928k: Dümbe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ "Mağlıç Dümbe" de denir. (Mağlıç=Mihaliç) Bunun nedeni Güney Marmarada Çerkeslerin yerleşik olduğu ve Dümbe adını taşıyan iki köyden birisi olmasıdır. Diğeri "Manyas Dümbe" yani Tepecik köyüdür. Perit Taymaz
  Güngörmez mah - Karacabey - Bursa
1928k: Güngörmez
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1660eç, 1891c: Mihaliç
OYu: Mixailítsion [ Yun "Mihail'cik" ]
■ Antik Miletopolis? İsim Rum İmparatorluğu vaktinde iskân edilen Slavlarla ilişkisi olmalı. 7. asırda bölgeye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgar Krallığına iltica etti. Etrafta en büyük Slav köyü Koca Bunar idi. Manav
  Yarış mah - Karacabey - Bursa
1928k: Yarış
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Taşlık mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Muhacir
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Yeniköy mah Bayramdere - Karacabey - Bursa
1890hk: Yeniköy
1795h: Nixori [ Yun Neoxóri "yeniköy" ]
■ Daha önce Yeniköy veya Karacabey Plajı adıyla bilinen sahil yerleşimi Bayramdere kasabasına dahil edilmiştir. SN
  Bayramdere mah - Karacabey - Bursa
1928k: Bayramdere
1890hk: Panayia [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Antik çağda Mygdonia adı verilen dağlık bölgenin ana yerleşimidir. Mygdonia, Bandırma ile Mihaliç Çayı arasındaki kıyı bölgesidir. SN
  Bakırköy mah - Karacabey - Bursa
1928k: Makri [ Yun mákrê "uzun" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda Rusçuk (Bulgaristan) Tatarları iskan edildi. SN
  Harmanlı mah - Karacabey - Bursa
Y1900~: Primikíri [ Yun ]
1890hk, 1928k: Kirmikir
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akçasusurluk mah - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Uluabat mah - Karacabey - Bursa
1946k: Ulubat
1660eç: Ilıbat
Y1150: Lopádion (göl) [ Yun lopadion (λοπάδιον) "çanakçık" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca isimden evrilmiş olan Ulubat adı yerine, bilgisizlikten kaynaklanan Uluabat yazımı yakın yıllarda benimsenmiştir. Evliya Çelebi kasaba adının Rum devrinde Kalopetra (`güzelcehisar`) olduğunu belirtir. SN
■ Rumlar 'Lopadi', Türkler 'Lubad' adlarını da kullanıyorlardı. Tankut Beygu
  Boğazköy mah - Karacabey - Bursa
Eski adı: Es. Çiftlik
1890hk: Susığırlık
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1973'te Artvin'den göçen Gürcü kökenli aileler tarafından Boğazköy adıyla kurulmuştur. Daha önce bu mevkiin adı Eskiçiftlik olarak kaydedilmiştir. SN
  Hayırlar mah - Karacabey - Bursa
1928k: Hayırsız
1890hk: Çerkesköy?
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ekmekçi mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Varvara
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Seyran mah - Karacabey - Bursa
1928k: Seyran
  Ekinli mah - Karacabey - Bursa
1890hk, 1928k: ArapÇiftliği
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Vakıflara ait olan Arap Çiftliği'ne 1881 ve 1902'de Çerkes muhacirler iskan edildi. SN
  Cambaz mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Canbaz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çeşnigir mah - Karacabey - Bursa
1928k: Çeşnigir [ Tr "tadıcı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Çamlıca mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Çamlıca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 18. yy sonunda Yunanistan Agrafa muhaciri Rumlar tarafından iskân edildi. SN
  Subaşı mah - Karacabey - Bursa
Y1905: Apeladáti [ Yun Απελαδάτοι ]
1890hk: Subaşı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İnkaya mah - Karacabey - Bursa
1890hk: İnkaya
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Karakoca mah - Karacabey - Bursa
Y1905: Kídia [ Yun Κύδια/Κήδια ]
1530tb: KoyunKâfir [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Lozan mübadelesinde 220 Rum ailenin göç ettirilmiş olması köyün büyüklüğüne işarettir. WALNUT
■ 1487 yılında yapılmış ve bugün harap durumda olan bir kilise vardır. Adı "Zoodokhos Pigi"dir. Manav
  Muratlı mah - Karacabey - Bursa
1928k: Kelemenye [ Yun kalamaína "sazlık" ]
  Eskikaraağaç mah - Karacabey - Bursa
1928k: Gilyos/Kilyos [ Yun ]
Y1905: Goulíos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında 750 Rum ve 200 Türk nüfusu vardı. SN
  YeniKaraağaç mah - Karacabey - Bursa
yerleşimi
  Taşpınar mah - Karacabey - Bursa
1928k: Kemerbend
Y1905: ÁgiaKyriakí
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Orhaniye mah - Karacabey - Bursa
1928k: Orhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Hürriyet mah - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 8.03.1955'te Demokrat Parti iktidarında Hürriyet adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  İkizce mah - Karacabey - Bursa
Y1905: Sagináti
1890hk: Ekizce
OYu: Aginátoi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km