Karacabey'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çavuşköy mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Çavuşköy
  Danişment mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Danişmend
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Tophisar mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Tophisar
1468 📖 Tovahisar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  İsmetpaşa mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 İsmetpaşa
  Sultaniye mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Sultaniye
Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Akhisar mah - Karacabey - Bursa
hl 📖 Ağsar
1604 📖 Akhisar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Sonrasında Afyon Emirdağ bölgesinden köye göç eden aileler olmuştur. 1951'de Bulgaristan'dan gelen göçmen aileleriyle birlikte köyde hızlı bir değişim yaşanmıştır.
  Beylik mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Beylik
Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Hamidiye mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Hamidiye
Eski adı: Bulgarlar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Balkan harpleri sonunda, köy halkı Bulgaristan'a göç ettirildi. Manav
  Dağkadı mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Kadiköy
  Ovaesemen mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Ovaesemen
  Okçular mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Okçular
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  YeniSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Yeni Sarıbey
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Arız mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Araç
  OrtaSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Sarıbey İslam
  Doğla mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Doğla [ Yun Diokleia? ]
■ B. Umar antik adının Diokleia olduğunu belirtir ise de bu bilgiyi doğrulayan dayanak yoktur. SN
  EskiSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Eski Sarıbey
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sazlıca mah - Karacabey - Bursa
1946 📖 Dümberez
1928 📖 Dümberes
  Şahmelek mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Şahmelik?
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Fevzipaşa mah - Karacabey - Bursa
1968 📖 Boşnakköy + Hacetpınar
  KüçükKaraağaç mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 K. Karaağaç
  Keşlik mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Keşlik
  Kurşunlu mah - Karacabey - Bursa
1795h 📖 Kurşunlu
Y-450 📖 Plákia [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Karasu mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Karasu
  Örencik mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Örencik
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Gölecik mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Gölecik
  Gönü mah - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Hotanlı mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Hotanlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Yolağzı mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Dümbe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ "Mağlıç Dümbe" de denir. (Mağlıç=Mihaliç) Bunun nedeni Güney Marmarada Çerkeslerin yerleşik olduğu ve Dümbe adını taşıyan iki köyden birisi olmasıdır. Diğeri "Manyas Dümbe" yani Tepecik köyüdür. Perit Taymaz
  Şahin mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Şahinköy
  Kedikaya mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Kedikaya
  Kıranlar mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Kıranlar
  Dağesemen mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Dağesemen
  Güngörmez mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Güngörmez
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Akçakoyun mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Akçekoyun
  Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1530t 📖 Mihaliç [ Yun Mixalitsa? "küçük Mikail (öz.)" ]
Y1883 : Milêtópolis (başka yer) [ Yun ]
■ İdari birim ve kasaba adı, 14.-15. yy'da Osmanlı sipahi sınıfında örnekleri bulunan Mihaliç kişi adından gelir. Kasabanın fetih-öncesi adı kaydedilmemiştir. ■ Geç 19. yy Yunan kaynaklarında görülen Miletopolis adı, antik Miletopolis (şimdi M.Kemalpaşa-Melde) kentinin burası olduğuna ilişkin yanlış görüşten kaynaklanır. SN
■ 7. asırda bölgeye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgar Krallığına iltica etti. Etrafta en büyük Slav köyü Koca Bunar idi. Manav
  Yarış mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Yarış
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Taşlık mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Muhacir
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Yeniköy mah Bayramdere - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Yeniköy
1795h 📖 Nixori [ Yun neoxóri "yeniköy" ]
■ Daha önce Yeniköy veya Karacabey Plajı adıyla bilinen sahil yerleşimi Bayramdere kasabasına dahil edilmiştir. SN
  Kulakpınar mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Kulakpınar
  Bayramdere mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Bayramdere
Y1890hk : Panayia [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Antik Çağ'da Mygdonia adı verilen dağlık bölgenin ana yerleşimidir. Mygdonia, Bandırma ile Mihaliç Çayı arasındaki kıyı bölgesidir. SN
  Bakırköy mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Makri [ Yun mákrê "uzun" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 19. yy sonunda Rusçuk (Bulgaristan) Tatarları iskan edildi. SN
  Çarık mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Çarıklı
  Harmanlı mah - Karacabey - Bursa
Y1905 📖 Primikíri [ Yun ]
1890hk 📖 Kirmikir
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Akçasusurluk mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Akçesusığırlık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Uluabat mah - Karacabey - Bursa
1665 📖 Ilıbat
1484 📖 Ulubad
Y1150 📖 Lopádion (göl) [ Yun lopadion (λοπάδιον) "çanakçık" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca isimden evrilmiş olan Ulubat adı yerine, bilgisizlikten kaynaklanan Uluabat yazımı yakın yıllarda benimsenmiştir. 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. Evliya Çelebi kasaba adının Rum devrinde Kalopetra (`güzelcehisar`) olduğunu belirtir. SN
■ Rumlar 'Lopadi', Türkler 'Lubad' adlarını da kullanıyorlardı. Tankut Beygu
■ 19. yy ortasında Manav yerleşimi Manav
  Boğazköy mah - Karacabey - Bursa
1950~ 📖 Eskiçiftlik
1890hk 📖 Susığırlık
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1973'te Artvin'den göçen Gürcü kökenli aileler tarafından Boğazköy adıyla kurulmuştur. Daha önce bu mevkiin adı Eskiçiftlik olarak kaydedilmiştir. SN
  Hayırlar mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Hayırsız
1890hk 📖 Çerkesköy?
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Ekmekçi mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Varvara
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
  Seyran mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Seyran
Y1905 📖 Siriyani
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında çobanlıkla geçinen 200 kadar nüfuslu Rum köyü idi. SN
  Ekinli mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Arap Çiftliği
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Vakıflara ait olan Arap Çiftliği'ne 1881 ve 1902'de Çerkes muhacirler iskan edildi. SN
  Cambaz mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Canbaz
1880a 📖 Canbaz | Atik Çiftliği
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çeşnigir mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Çeşnigir [ Tr "tadıcı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 500'ü aşkın Rum nüfusu vardı. SN
  Ballıkaya mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Çerkesköy
  Çamlıca mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Çamlıca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 18. yy sonunda Yunanistan Agrafa muhaciri Rumlar tarafından iskân edildi. SN
  Subaşı mah - Karacabey - Bursa
Y1905 📖 Apeladáti Απελαδάτοι [ Yun ]
1890hk 📖 Subaşı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  İnkaya mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 İnkaya
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Karakoca mah - Karacabey - Bursa
Y1905 📖 Kídia Κύδια / Κήδια [ Yun ]
1530t 📖 Koyun Kâfir [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında çobanlıkla uğraşan 350 kadar Rum nüfusu vardı. SN
■ Lozan mübadelesinde 220 Rum ailenin göç ettirilmiş olması köyün büyüklüğüne işarettir. WALNUT
■ 1487 yılında yapılmış ve bugün harap durumda olan bir kilise vardır. Adı "Zoodokhos Pigi"dir. Manav
  Muratlı mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Kelemenye [ Yun kalamaína "sazlık" ]
■ 21. yy başında Manav yerleşimi. Belki de manavlaşmış çünkü 1780 târihine kadar Rum Ortodoks imiş halkı. Manav
  Eskikaraağaç mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Gilyos / Kilyos [ Yun ]
1360 📖 Gulíos | Karaağaç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1360 tarihli Orhan Gazi vakfında Karaağaç namı diğer Gulyos olarak anılan yerdir. 20. yy başında 750 Rum ve 200 Türk nüfusu vardı. SN
  Taşpınar mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Kemerbend [ Tr "kemer köprü" ]
Y1905 📖 Ágia Kyriakí
1890hk 📖 Kelemen | Ayia Kyriaki [ Yun "Aziz Kyriaki (öz.)" ]
1530t 📖 Ayakire?
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ 20. yy başında çobanlıkla geçinen 700 nüfuslu bir Rum köyü idi. Kelemen ya da Kemeren şeklinde söylenen eski adı, Türkçe Kemerbend'den bozmadır. ■ Bazı kaynaklarda Ayakire adıyla görülen köy de burası olmalıdır. SN
■ Alevi(Kürt veya Zaza) yerleşimi.Köyü Dersim sürgünü Alevi Zazalar kurmuştur. Veli Günaydın
  Orhaniye mah - Karacabey - Bursa
1928 📖 Orhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Hürriyet mah - Karacabey - Bursa
1955 📖 Haydar Çiftliği
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 8.03.1955'te Demokrat Parti iktidarında Hürriyet adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  İkizce mah - Karacabey - Bursa
1890hk 📖 Ekizce
Y1905 📖 Agináti | Sagináti
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km