Karaburun'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaada ada - Karaburun - İzmir
1890hk 📖 Goni [ Yun ]
  Denizgiren mv - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Denizkıran
1890hk 📖 Deniz Gereni
■ Karaburun yarımdasının tarihi coğrafyasını çalışan Joseph Keil'a göre burası antik çağda Erythrai/Ildırı'ya bağlı bir yerleşim olan Pteleon'dur. ahmet uhri
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Rum göçünden sonra, Yenicepınar, Teke, İskele Mordoğan, Kösedere İskelesi (Kaynarpınar) Deniz giren , Eğriliman, Karareis gibi yerleşmeler tamamen; Yeniliman , Manastır ve Sazak ise büyük ölçüde boşalmıştır. (KARABURUN YARIMADASI NIN NÜFUS ÖZELLİKLERİ (1890-1990) Şevket Işık Aegean Geographical Journal, 7 (1993), 189-219, İzmir— TÜRKİYE) Utku Oziz
  Eğriliman mv - Karaburun - İzmir
1890hk 📖 Eğri Liman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Utku Oziz
  Toprakada ada - Karaburun - İzmir
Y1890hk : Plakiá [ Yun ]
  Salman mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s 📖 Salman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Parlak mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s 📖 Boynak
1890hk 📖 Voynati
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sazak mv - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Sazak
1890hk 📖 Sanzaki [ Tr Sancak? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1922'de terk edilen eski Rum köyü yeniden iskan edilmemiştir. Özgün adı Sancak iken Rumca telaffuzda Sazak biçimine dönüşmüş görünüyor. SN
■ Patrikhane kaynaklarina göre Krini (Çeşme) Metropolitliği kayıtlarında köyün adı Σαζάκι ή Σατζάκι Sazaki veya Satzaki olarak kayıt edilmiş 1922 öncesi son rum nüfus 407 Rum vatandaş IraTzourou
  Sarpıncık mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Sarpıncık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Hasseki mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Hasırseki?
1890hk 📖 Hasseki
  Yeniliman mah - Karaburun - İzmir
1890hk 📖 Yeni Liman
■ Tepeboz köyünün iskele mevkii iken yakın dönemde büyümüştür. SN
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Utku Oziz
  Tepeboz mah - Karaburun - İzmir
1890hk 📖 Tepeboz
■ Bozköy Tepe mahallesi anlamında. SN
  Yaylaköy mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s 📖 Yaylaköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Utku Oziz
  Bozköy mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Bozköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Utku Oziz
  Karareisçiftliği mah - Karaburun - İzmir
1890hk 📖 Meli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1821'de Sakızlı mülteci Rumlar yerleştirildi. SN
■ Sakız Adası Katliamı 1822 Mart-Nisan arasıda olduğundan ötürü Rumlar 1822'de gelmiş olmalılar. Utku Oziz
  Bozdağ dağ - Karaburun - İzmir
■ Bu dağın eskiden Mimas olarak adlandırılması (Homeros, Odysseia), "mitolojik tanrılarla savaşan gigantların (devler) başında yer alan ve tanrı Zeus'u çok zorlayan Mimas isimli devin, üzerine erimiş demir, çelik ve bakır dökülerek öldürüldüğü ve bir daha uyanmamak üzere söz konusu dağların altına gömüldüğü" hikayesine dayanmaktadır. Utku Oziz
  Çullu mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Çullu
  Manastırköy mv - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Manastır
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Utku Oziz
  Karaburun ilçe - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Axırlı | Karaburun
Y-100~a 📖 Mélaina Ákra [ Yun "kara burun" ]
■ Karaburun esasen merkezi Çeşme olan yarımadanın ve Osmanlı döneminde yarımadaya tekabül eden idari birimin adıdır. 19. yy sonlarında Çeşme ayrılınca arta kalan Karaburun kaza merkezi şimdi Karaburun adını alan Ahırlı kasabasına taşındı. SN
■ Yarımada üzerine tarihi coğrafya çalışması yapan Meritt'e göre Karaburun İskelesi antik çağın Sidoussa'sıdır. ahmet uhri
  Saip mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Saib
  Ambarseki mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Ambarseki
  Esendere mah - Karaburun - İzmir
Eski adı: -
  Kösedere mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1909h 📖 Kösedere Seki
1891s 📖 Ağalar Sekisi
1528t 📖 Seki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kösedere daha önce Kaynarpınar köyünün diğer adı iken, Seki (Ağalar Sekisi) mahallesine bu ad verildi. SN
  İnecik mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1891s 📖 İğnecik [ Tr eyinecik? "küçük cami" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Utku Oziz
  Kaynarpınar mah - Karaburun - İzmir
1890hk 📖 Kaynarpınar
■  20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Utku Oziz
  Eğlenhoca mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1909h 📖 Eğlenhoca
1890hk 📖 Yilankoca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Utku Oziz
  Çatalkaya mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
Eski adı: -
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Utku Oziz
  Mordoğan mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Murdivan
1528t 📖 Emirdoğan


Grafik harita göster     haritada ara : km