haritada ara :   km  
Karaağıl'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Seçme köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Néftik [ Kr niftik "kükürtlü" ]
Kürt (Sünni) (Bilikan ) yerleşimi
Meşeiçi köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Alikulekan [ Kr "topal Aliler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
Koyunağılı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Hérgiz
Kürt (Sünni) yerleşimi
Doğantepe köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şeyxberat [ Kr "öz." ]
1902hk 📖 Şaxberat
Kürt (Sünni) yerleşimi
Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Arincik [ Erm arınçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
Akçakaynak köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şirazlar
Kürt (Sünni) yerleşimi
Altınoluk köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1556b 📖 Tırconk / Tırcunk [ Erm tırçunk թռչունք "kuşlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Köprüyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Bıtuli / Bitli
1902hk 📖 Bitlü
Kürt (Sünni) yerleşimi
Toklular köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Masala / Masella
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şehitveren köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şehidan [ Kr şehîdan "şehitler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Eskiyol köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Alibonciyan / Alibocan [ Kr alîbonciyan "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karacaören köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Karacaviran
Kürt (Sünni) yerleşimi
Değirmensuyu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
<1968 📖 Memanlı Mehiği
1902hk 📖 Mexik [ Erm/Kr mêxik "karanfil" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Memanlı, köyün bitişiğindeki Samanyolu köyünün eski adıdır. SN
Karaağıl bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖 Keregil
1916h 📖 Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Simo
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oste) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kafkasya muhaciri Osetler iskan edildi. Halen Kürt yerleşimidir. SN
Samanyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1946 📖 Memanlı
1928 📖 Mamanlı [ Kr "Mehmetler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şatırlar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şatıryan / Şatırlar [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Hamzaşeyx [ Kr/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de bini aşkın Ermeni nüfus ile az sayıda Çerkes ve Türk muhacir nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
■ Redkan aşireti haricinde, birkaç hane de Bılıka aşireti var. Bılıkalarda Erivan muhaciridir. 1918 yılında Erivan'dan Redkanlılarla beraber sürülmüşler. Mar(d)astan
Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Şirvanşeyh [ Kr/Tr "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
Sıradere köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Endiris
1916h 📖 İdrisin Köyü
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
■ 1642 yılı kayıtlarında Handırıs adında Hınıs'a bağlı bir nahiyedir. metonio
Yazbaşı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Murad Beği
Kürt (Sünni) (Berjeri) yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir kısmı Siirt/Pervari, geri kalan kısmı da Erzurum/Karayazı ve Muş/Malazgirt kökenlidir. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.