Karaçay'da 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükoba mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
Eski adı: Arifobası
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Seldiren mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1911hk: Sandıran
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Uzunbağ mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935: B. Nehr [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çubuklu mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1915hb: Çubuklu
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Çökek mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
■ Sünni Türk yerleşimi, Samandağ'dan bağlanmıştır. metonio
  Hüseyinli mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, Alevi Arap nüfus bulunmamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 32, HDP 3, CHP 26, AKP 372 metonio
  Büyükçat mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
1940: Binat
F1935: Xırbe Minâ
Eski adı: Minat [ Ar el-mînât "limanlar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Tavla mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935: Tavile [ Ar eṭ-ṭawîle "uzunyer?" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km