Kandıra'da 180 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Çakmaklar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Çakmaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yağcılar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Yağcılar
Manav yerleşimi
  Teksen mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Düzköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy kütüğüne kayıtlı 1200 kişi çoğunlukla İzmit'te oturmaktadır. Manav
  Küçüklü mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Küçüklü
  Tatarahmet mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Delihasanlar
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Delihasanlar, Karamanlı alt köyler olarak Tatarahmete tâbidir. Manav yerleşimi, Tatar değil. Çakırlar, Pirollar köyleri yakındadır. Manav
  Pınarlı mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Karamadin
  Avdan mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Avdan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Karamanlı mah Tatarahmet - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Karamanlı
Manav yerleşimi
  Yorgalar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Yorgalar
  Selametli mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Selametli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akçaova mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Akçaova
1891c 📖 Akabad
■ 19. yy'da kaza merkezi idi. SN
■ 21. yy başında Manav yerleşimi. Son 300 sene boyunca sulak orman kenarlarında “açma” tâbir edilen sistemle dâima çiftlikler kurulmuş. Bucak ve ilçe köyleri ekseriyetle 15-20 hâneyi geçmez. Yörenin ilk kaşar ustası ve buralı olan İsmâil Baran 2016 senesinde 87 yaşında burada vefât etmiştir. Manav
  Çalca mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Çalca
Manav yerleşimi
  Akıncı mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hatipler yk.
Manav yerleşimi
  Nasuhlar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Nasuhoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Abdipaşa mah Kubuzcu - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Abdipaşa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akçağıl mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Gügüşler / Göğüşler
1844 📖 Tatarilyas Divanı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Ak Çakıl mevki ismi iken köy ismi Güğüşler adı tuhaf bulundugu için yanlış imla ile yazıya geçirilmiştir. Manav
  Çalyer mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 İkinci Çalca
1915h 📖 Taslaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Çalyar da denir. Manav
  Kubuzcu mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Azaklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Abdipaşa isminde alt köyü var. Manav
  Kanlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kanlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hamursuzlar mah Gebeşler - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hamursuzlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Beylerbeyi mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Beylerbeyi
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1885 Yılında Batum'a bağlı Beglevan, Oxordia, Hopa ve Kemalpaşa civarından gelenlerin iskân edildiği köydür. SN
■ Antik adı: Nezia. cxaluri
■ Köy halkı önce Batum'dan İstanbul Beylerbeyi'ne gemi ile gelmiş, daha sonra günümüzdeki yerine yerleştirilerek iskân edilmiştir. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Beylerbeyi köyünün çok yakınında Türkmen-Manav Erikli Köyünün Mahallesi olan Beycaz'da Beylerbeyi Köyünün akrabaları olan az sayıda Laz nüfus vardır. Cüneyt Malçok
  Gebeşler mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Gebeşler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Deliveli mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Deliveli
Manav yerleşimi
  Hacışeyh mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hacışeyh
  Bağırganlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Bağırkanlı
1902hk 📖 Bağırgan [ Tr "aş." ]
■ Daha önce Amasya ve Zile yöresinde bulunan Bağırkanlı cemaati Osmanlı döneminde Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtıldı. SN
  Çerçili mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Çerçili
■ Ketencili, Avlanlı, Cavarlar, Demirciköyü alt mahallelerle birlikte Çerçili merkez köy yapılmış. Çerçili 150-200 hâneli Manav yerleşimi. Avlanlı tamâmen Rumeli muhâciri. Manav
  Dölekler mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Dölekler
Manav yerleşimi
  Antaplı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Antaplı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Erikli mah - Kandıra - Kocaeli
1946 📖 Merkez Erikli
■ 20. yy başında Manav/Laz yerleşimi.
■ Kandira'da iki tane Erikli köyü oldugundan birine eskiden tâbi oldugu kazaya atfen Kaymas Erikli, buraya da Kandira'ya yakinligindan Merkez Erikli adı verilmiştir. Manav
  Karacalar mah Tatarahmet - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Karacalar
Manav yerleşimi
  Şerefsungur mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sungurlu
1915h 📖 Tekeli + Okçuoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Mollahasanlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Mollahasanlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Davutlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Davudlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Aydınlık mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kadıköy | Çingenler
  Güvenler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Güvemler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hediyeli mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Hediyeli
■ Rumeli muhâciri yerleşimi. Kaypalı alt mahallesi Manavdır. Manav
  Köseller mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Köseller
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Balaban mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Taşambar
■ Taşambar, Kocaoğlu ve Çıraklı köyleri bu divâna bağlıdır. 20. yy başında Manav yerleşimi. İzmit Recepköyünden Rumeli muhâcirlerinden bir kız tahminen 1940'larda bu köye gelin gelmiştir. Manav
  Eğercili mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Eğercili
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Beygirler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Beygirler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Karadivan mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kemerler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Pestiller mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Bestiller
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Pirahmetler mah Üğümce - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Pirahmed | Pramadlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hacımazlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Hacımazlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 19. asrın sonunda 4 hâne olarak kurulmuştur. Manav
  Üğümce mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 B. + K. Öğümce
■ Köseller köyüne yakındır. 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Hacılar mah - Kandıra - Kocaeli
1912h 📖 -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Goncaaydın mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Tekkeşin [ Tr tekkenişin "tekke şeyhi" ]
1831 📖 Gonca Yadin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Civarda Rum devrinden kalma yontma taşlar bulunur. Alt köylerden biri: Dölekler. Manav
  Bolu mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Bollu
  Beyce mah - Kandıra - Kocaeli
G GMorgeli [ morğeli "tomrukdere" ]
1915h 📖 Tavşançukuru (mv)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Artvin Şavşat Morgeli (Kurudere) köyü muhacirlerince kurulmuştur. SN
■ Manav yerleşimi olduğuna dâir kuvvetli iddialar var. Manav
  Aksakal mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Aksakallı
  Sarnıçlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Sarnıç
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sakallar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Sakallar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Tarakçıkışla mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Tarakçıkışla
  Katçalı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Katçalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Avlanlı'dan Rumelili gelinlerin buraya evlendiği olmuştur. Manav
  Safalı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Safalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Civardaki Karıskalı, Salmanlı ve Ceyizler halkı 19. asırda başlayan anarşi devrinde bu köyde toparlanmaya karar vermişlerdir. Fındık yetiştirilir. Manav
  Pirceler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Pirceler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Yamaçta sıradan bir köy. Böcekler mahallesi buraya bağlıdır. Manav
  Akçakese mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Akçakilise
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 harbi sonunda muhtemelen Çubuklubâla köyünden sâdece bir Gürcü gelin bu köye geldi. Akçakese içine veya yakınında Çingene muhâcirler bir târihte iskân edilmiş, iskân edilenler buradan Kandıra merkeze yakın bir yere iskân edilmilştir. Kandıra'dan İzmit'in batısındaki Derince mevkiinde tepelerde kamu arazilerine gecekondu kurmuşlar. Manav
  Sepetçi mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Sepetçi [ Tr "çingene" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hüdaverdiler mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Hüdaverdiler
  Kayıplar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Gaibler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kabaağaç mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Mecidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 93 Harbi sonrasi kurulan köy. Bulgaristan Slivenin mahallesi İnce Balkan (Novo Selo) köyünden 90 hâne Kandıra'ya getirilir, orada bu 45 hâneye bu köyün oldugu saha gösterilir. Diger hâneler ise Adapazarı, Serdivan köyü yakınında bir mevkiide Selahiye isminde bir köy kurdular. Manav
  Seyrek mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Seyrek
  Kocakaymaz mah - Kandıra - Kocaeli
1890hk 📖 Kaymas
■ Kaymaslu Türkmân yörükânı taifesi (geliş tarihleri tespit edilememiştir). Kaymas kazasinin kurulmasiyla, Eski Kaymas deme ihtiyacindan hareketle Koca Kaymas denmistir. Manav
  Çal mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Çal [ Tr "çalılık, yoz arazi" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Terziler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Terziler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Yunusemre mah Kocakaymaz - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Ekmekyemezler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Görüşler mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Görüşler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kocabayramlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kocabayram
1912h 📖 Harabe Bayramlar
  Dalca mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Dalca Mesudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu Razgrad'ın Opaka köylüleri yerleşmiştir. İlk gösterilen iskân yeri olan Ali Kahya çiftliğinin mesleklerine ters düşmesi sebebiyle bir süre oturduktan sonra meşe ve gürgen ormanlariyla kaplı bir noktada köy kurmanın daha pratik olacağını düşünmüşler. İzmit'e bağlı yakın köy Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca) köyü aynı yerden göçmüşlerdir. Bir iki âile de Yassıbağ divânı Mandıra köyüne iskân edilmiştir. Manav
  Beşkeş mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Beşkeş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Piroğlu mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Piroğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Boşnaklar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Boşnaklar
■ Buraya Sarışeyh köyünden Manav gelinler gelmiştir. Manav
  Burhanlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Burhanlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Eski evler hâlen görülebilir. Manav
  Civelekler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Civelekler
  Çakırcaali mah - Kandıra - Kocaeli
1912h 📖 -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hacıgaziler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Hacıgaziler
  Elmacık mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Elmacık
  Hatipler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Hatipler
  Hasanfakılar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Hasanfakılar
  Yusufça mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Yusufça
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Ev ustaları bulunurdu. Manav
  Çerkeşli mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Çerkeşli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kasımlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kasımlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Şeyhköy mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Şeyhköy
  Mantarcılar mah - Kandıra - Kocaeli
1912h 📖 -
  Ahmatlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Ahmedli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yaramazlar mah Yusufça - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Killioğlu
  Cabbarlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Cabbarlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Topluca mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Yağcılar
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Doğancılı mah - Kandıra - Kocaeli
1902hk 📖 Doğancılı
  Ahmethacılar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ahmethacılar
  Kızılcapınar mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Kızılcapınar
  Kırkarmut mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kırkarmut
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Gebeli mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Gebeoğlu
  Kandıra ilçe - Kandıra - Kocaeli
1530t 📖 Kandıri / Kandıra (idari bölge)
■ `Bizans döneminde Kentri adı verildiğine` ilişkin yaygın bilginin kaynağı anlaşılamadı. SN
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. 1326 senesinde Doğu Rum kontrolünden çıktı. Osmanlılar oradan Nikomedyanın (İzmit) kuzeyini tâkip ederek Samandıra hisarına kadar ilerledi.Türkiye'de Kandıra kadar târihi aydınlatılmamış başka bir kasaba yoktur. Manav
  Gölköy mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1946 📖 Kaymazerikli
1928 📖 Erikli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. 2000'lere kadar Erikli idi. Kandıra ilçesindeki Erikli ile isimleri karışıyor iddiasi ile 1844 temettuatlarinda geçen Kaymas kazasına atfen fakat yanlış imla ile Kaymaz Erikli denmiş, moda olan birleşik yazma ile Kaymazerikli olarak yazdırılmıştır. Güney dogu cephesindeki Kumarlı köyüne yakin gecmiste bir gölet yapilmis, bu bahaneyle ismi de Göl köyü manasina gelen Gölköy olarak degiştirilmiştir. Kumarlı, tarlalarda çengelli oraklarla ekin biçilir, eski usülle bağlanıp demetlenirdi. Manav
  Sucuali mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Sucallı
  Sarıahmetler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sarıahmetler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Mahalleleri: Çukur Cambaz, Çobanali, Ramazanpaşa. Sakarya Karasudaki Müslüman Helen köylerinden buraya gelin gelmiştir. Manav
  Sinanlıbilalli mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Sinanlı + Bilallı
  Küçükhasan mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Küçükhasan
  Kumarlı mah Gölköy - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kumarlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km