haritada ara :   km  
Kandıra'da 180 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Çakmaklar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Çakmaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yağcılar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Yağcılar
Manav yerleşimi
Teksen mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Düzköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy kütüğüne kayıtlı 1200 kişi çoğunlukla İzmit'te oturmaktadır. Manav
Küçüklü mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Küçüklü
Tatarahmet mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Delihasanlar
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Delihasanlar, Karamanlı alt köyler olarak Tatarahmete tâbidir. Manav yerleşimi, Tatar değil. Çakırlar, Pirollar köyleri yakındadır. Tataran yani Tatarlar (Postacı ekipleri) kelimesine bakınız. Çeşme yapılış târihi 1800, Tatar yerleşimi olması düşük ihtimal. Manav
Pınarlı mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Karamadin
Avdan mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Avdan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Karamanlı mah Tatarahmet - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Karamanlı
Manav yerleşimi
Yorgalar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Yorgalar
Selametli mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Selametli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Akçaova mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Akçaova
1891c 📖 Akabad
■ 19. yy'da kaza merkezi idi. SN
■ 21. yy başında Manav yerleşimi. Son 300 sene boyunca sulak orman kenarlarında “açma” tâbir edilen sistemle dâima çiftlikler kurulmuş. Bucak ve ilçe köyleri ekseriyetle 15-20 hâneyi geçmez. Yörenin ilk kaşar ustası ve buralı olan İsmâil Baran 2016 senesinde 87 yaşında burada vefât etmiştir. Manav
Çalca mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Çalca
Manav yerleşimi
Akıncı mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hatipler yk.
Manav yerleşimi
Nasuhlar mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Nasuhoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Abdipaşa mah Kubuzcu - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Abdipaşa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Akçağıl mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Gügüşler / Göğüşler
1844 📖 Tatarilyas Divanı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Ak Çakıl mevki ismi iken köy ismi Güğüşler adı tuhaf bulundugu için yanlış imla ile yazıya geçirilmiştir. Manav
Çalyer mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 İkinci Çalca
1915h 📖 Taslaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Çalyar da denir. Manav
Kubuzcu mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Azaklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Abdipaşa isminde alt köyü var. Manav
Kanlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kanlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hamursuzlar mah Gebeşler - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hamursuzlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Beylerbeyi mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Beylerbeyi
Eski adı: Kıranlar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1885 Yılında Batum'a bağlı Beglevan, Oxordia, Hopa ve Kemalpaşa civarından gelenlerin iskân edildiği köydür. SN
■ Antik adı: Nezia. cxaluri
■ Köy halkı önce Batum'dan İstanbul Beylerbeyi'ne gemi ile gelmiş, daha sonra günümüzdeki yerine yerleştirilerek iskân edilmiştir. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Beylerbeyi köyünün çok yakınında Türkmen-Manav Erikli Köyünün Mahallesi olan Beycaz'da Beylerbeyi Köyünün akrabaları olan az sayıda Laz nüfus vardır. Cüneyt Malçok
■ 1893 Laz göçmenleridir. Batum’dan gelip İstanbul Sarıyer ve Kartal’a 17 hane olarak yerleşmişlerdir. Kadem Ağa önderliğindeki 7 kardeşten oluşan grup İstanbul Beylerbeyi'ne yerleşmişler, orada da mısır ve ormandan yararlanamadıklarından için Beylerbeyi’ni terk ederek Sapanca’ya yerleşmişlerdir. Fakat burada da sivrisineklerle mücadele etmek zorunda kalan kardeşler bu kez Kandıra istikametine doğru gitmişler, önce Kerpe, Bağırganlı ve sonunda da Beylerbeyi adını verdikleri şu anki köye yerleşmişlerdir. O dönemdeki Beylerbeyi coğrafyasınınbir yakasında Kipti Kargin denen az sayıdaki Çingene evinin olduğu bir yerleşim bulunmaktaydı. Manav
Gebeşler mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Gebeşler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Deliveli mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Deliveli
Manav yerleşimi
Hacışeyh mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hacışeyh
Bağırganlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Bağırkanlı
1902hk 📖 Bağırgan [ Tr "aş." ]
■ Daha önce Amasya ve Zile yöresinde bulunan Bağırkanlı cemaati Osmanlı döneminde Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtıldı. SN
Çerçili mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Çerçili
■ Ketencili, Avlanlı, Cavarlar, Demirciköyü alt mahallelerle birlikte Çerçili merkez köy yapılmış. Çerçili 150-200 hâneli Manav yerleşimi. Avlanlı tamâmen Rumeli muhâciri. Manav
Dölekler mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Dölekler
Manav yerleşimi
Antaplı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Antaplı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Erikli mah - Kandıra - Kocaeli
1946 📖 Merkez Erikli
■ 20. yy başında Manav/Laz yerleşimi.
■ Kandıra'da iki adet Erikli köyü bulunduğundan birine eskiden tâbi oldugu kazaya atfen Kaymas Erikli, buraya da Kandıra'ya yakınlığından Merkez Erikli adı verilmiştir. Manav
Karacalar mah Tatarahmet - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Karacalar
Manav yerleşimi
■ Ölüme sebebiyetten mevkuf olup hakkındaki ilamın bozulması sebebiyle iadesi istenen Kaymas nahiyesi Karacalar köyünden İsmail bin İbrahim'in İzmid'e gönderildiği. R-21-10-1324 Manav
Şerefsungur mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sungurlu
1915h 📖 Tekeli + Okçuoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Mollahasanlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Mollahasanlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Davutlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Davudlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Aydınlık mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kadıköy | Çingenler
Güvenler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Güvemler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hediyeli mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Hediyeli
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kaypalı alt mahallesi Manavdır. Manav
Köseller mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Köseller
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Balaban mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Taşambar
■ Taşambar, Kocaoğlu ve Çıraklı köyleri bu divâna bağlıdır. İzmit Recepköyünden Rumeli muhâcirlerinden bir kız tahminen 1940'larda bu köye gelin gitmiştir. Manav
Eğercili mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Eğercili
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Beygirler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Beygirler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Karadivan mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kemerler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Pestiller mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Bestiller
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Pirahmetler mah Üğümce - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Pirahmed | Pramadlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hacımazlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Hacımazlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Üğümce mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 B. + K. Öğümce
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hacılar mah - Kandıra - Kocaeli
1912h 📖 -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Goncaaydın mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Tekkeşin [ Tr tekkenişin "tekke şeyhi" ]
1831 📖 Gonca Yadin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Civarda Rum devrinden kalma yontma taşlar bulunur. Alt köylerden biri: Dölekler. Manav
Bolu mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Bollu
Beyce mah - Kandıra - Kocaeli
G GMorgeli [ morğeli "tomrukdere" ]
1915h 📖 Tavşançukuru (mv)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Artvin Şavşat Morgeli (Kurudere) köyü muhacirlerince kurulmuştur. SN
■ Manav yerleşimi olduğuna dâir kuvvetli iddialar var. Manav
Aksakal mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Aksakallı
Sarnıçlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Sarnıç
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Kırk Pınar isminde sarnıcı var. Klarnet çalmayı bilirler. Manav
Sakallar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Sakallar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Tarakçıkışla mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Tarakçıkışla
Katçalı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Katçalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Safalı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Safalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Civardaki Karıskalı, Salmanlı ve Ceyizler halkı 19. asırda başlayan anarşi devrinde bu köyde toparlanmaya karar vermişlerdir. Fındık yetiştirilir. Manav
Pirceler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Pirceler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Akçakese mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Akçakilise
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 harbi sonunda muhtemelen Çubuklubâla köyünden sâdece bir Gürcü gelin bu köye geldi. Akçakese içine veya yakınında Çingene muhâcirler bir târihte iskân edilmiş, iskân edilenler buradan Kandıra merkeze yakın bir yere iskân edilmilştir. Kandıra'dan İzmit'in batısındaki Derince mevkiinde tepelerde kamu arazilerine gecekondu kurmuşlar. Manav
Sepetçi mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Sepetçi [ Tr "çingene" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Kaymas nahiyesinden Kandıra'ya gelen jandarmalara saldıran ve firar eden meşhur şakilerden Arif ile arkadaşlarının, takiplerine sevkedilen müfreze ile Kandıra'nın Sepetçi Köyü civarında, çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildikleri. H-14-03-1338 Manav
Hüdaverdiler mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Hüdaverdiler
Kayıplar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Gaibler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kabaağaç mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Mecidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi sonrasi kurulan köy. Bulgaristan Slivenin mahallesi İnce Balkan (Novo Selo) köyünden 90 hâne Kandıra'ya getirilir, orada bu 45 hâneye bu köyün olduğu mevkii gösterilir. Diğer hâneler ise Adapazarı, Serdivan köyü yakınında bir mevkiide Selâhiye isminde bir köy kurdular. Manav
Seyrek mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Seyrek
Kocakaymaz mah - Kandıra - Kocaeli
1890hk 📖 Kaymas
■ Kaymaslu Türkmân yörükânı taifesi (geliş tarihleri tespit edilememiştir). Kaymas kazasinin kurulmasiyla, Eski Kaymas deme ihtiyacindan hareketle Koca Kaymas denmistir. Manav
Çal mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Çal [ Tr "çalılık, yoz arazi" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Terziler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Terziler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yunusemre mah Kocakaymaz - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Ekmekyemezler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Görüşler mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Görüşler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kocabayramlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kocabayram
1912h 📖 Harabe Bayramlar
Dalca mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Dalca Mesudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu Razgrad'ın Opaka köylüleri yerleşmiştir. İlk gösterilen iskân yeri olan Ali Kahya çiftliğinin mesleklerine ters düşmesi sebebiyle bir süre oturduktan sonra meşe ve gürgen ormanlariyla kaplı bir noktada köy kurmanın daha pratik olacağını düşünmüşler. İzmit'e bağlı yakın köy Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca) köyü aynı yerden göçmüşlerdir. Bir iki âile de Yassıbağ divânı Mandıra köyüne iskân edilmiştir. Manav
Beşkeş mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Beşkeş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Piroğlu mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Piroğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Boşnaklar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Boşnaklar
■ Buraya Sarışeyh köyünden Manav gelinler gelmiştir. Evrak: İzmid'in Kandıra kazasında iskan edilen Bosna muhacirlerinden techizat-ı askeriye tertibi alınmaması. (Techizat-ı Askeriye) H-21-08-1322 Yakında İğciler, Hacımazlı ve Ocaklar köyleri bulunur. Manav
Burhanlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Burhanlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Civelekler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Civelekler
Çakırcaali mah - Kandıra - Kocaeli
1912h 📖 -
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hacıgaziler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Hacıgaziler
Elmacık mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Elmacık
Hatipler mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Hatipler
Hasanfakılar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Hasanfakılar
Yusufça mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Yusufça
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çerkeşli mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Çerkeşli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Kaymas kazası, Çerkesli (Çerkeşli) divanı karyeleri temettuat defteri. H-29-12-1261 Manav
Kasımlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kasımlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Şeyhköy mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Şeyhköy
Mantarcılar mah - Kandıra - Kocaeli
1912h 📖 -
Ahmatlı mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Ahmedli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yaramazlar mah Yusufça - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Killioğlu
Cabbarlar mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Cabbarlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Topluca mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Yağcılar
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Doğancılı mah - Kandıra - Kocaeli
1902hk 📖 Doğancılı
Ahmethacılar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ahmethacılar
Kızılcapınar mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Kızılcapınar
Kırkarmut mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Kırkarmut
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Gebeli mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Gebeoğlu
Kandıra ilçe - Kandıra - Kocaeli
1530t 📖 Kandıri / Kandıra (idari bölge)
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ `Bizans döneminde Kentri adı verildiğine` ilişkin yaygın bilginin kaynağı anlaşılamadı. SN
■ Târih: 05/N /1334 (5 nisan 1918) Dosya No:14Gömlek No:43Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Şile’den Kandıra’ya sevk edilen Rumların Şile’ye dönme isteklerinin askeri açıdan sakıncaları olduğundan yerine getirilemeyeceği. Târih: 13/S /1335 (Hicrî)Dosya No:31Gömlek No:22Fon Kodu: DH.EUM.5.Sb Sile kazasında ekmekçilik etmekte iken Rum asker firarilerine yardım ettiği ve şüpheli haline binâen Kandıra’ya sürülen Ulah oğlu Ekmekçi Kuço’nun, Osmanlı tabiiyetinde ise İzmid dahilinde münasib bir yere tebidi, değilse tabiiyetinin bildirilmesi. Manav
Gölköy mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1946 📖 Kaymazerikli
1928 📖 Erikli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Sucuali mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Sucallı
Sarıahmetler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sarıahmetler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Sinanlıbilalli mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Sinanlı + Bilallı
Küçükhasan mah - Kandıra - Kocaeli
1928 📖 Küçükhasan
Kumarlı mah Gölköy - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kumarlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Kumarlı köyüne sulama maksatlı bir gölet yapıldı sonrasında Gölköy olarak yeniden isimlendirilse de Kumarlı ve Kumarlar olarak bilinmektedir. Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.