Kahta'da 137 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Bölükyayla bld - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Mazîl [ Kürd mezel "mezar? sofa?" ]
Kürd yerleşimi
  Boğazkaya köy - Kahta - Adıyaman
1869s 📖 Xamşik
1560t 📖 Xabeşik [ Erm Xabşig "habeşli, zenci" ]
Kürd yerleşimi
  Acısu mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Acoğlu
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Selah [ Süry şilûho "dere" ]
1560t 📖 Salah aş. + yk.
Kürd yerleşimi
  Beşaltı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Beşaltı
  Ovacık köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Dudin
  Dut köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Dut
Kürd yerleşimi
  Arılı köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Bircik [ Kürd "kalecik" ]
  Zeytin köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Zeytin
Kürd yerleşimi
  Çıralık köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Çıralık
Kürd yerleşimi
  Çaybaşı köy - Kahta - Adıyaman
1560t 1919h 📖 📖 Pazük
  Yelkovan köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Hamzeyn [ Kürd "iki Hamzalar" ]
Kürd yerleşimi
  İslamköy köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Akkılıç
1928 📖 Şeyxmirik [ Kürd Şêxmirik "şeyhöldü" ]
  Kozağaç köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Bibo
  Habipler köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kökelan [ Kürd ]
  Büyükbey köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kirbiz
Kürd yerleşimi
  Çukurtaş köy - Kahta - Adıyaman
K 📖 Markik
1560t 📖 Merkük [ Erm markig "çayırcık" ]
Kürd (İzoli) yerleşimi
  Hacıyusuf köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Sarıdana
1928 📖 Bozmiş
  Salkımbağı köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Alut
  Ortanca köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sûsiyan [ Kürd ]
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560t 1919h 📖 📖 Keferma [ Süry ]
  Belören köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Belviran
Kürd yerleşimi
  Narsırtı köy - Kahta - Adıyaman
1693z 📖 Kargüni / Kargüne
■ © 31.08.1693 Hısn-ı Mansur kazasının Zek karyesinde medfun Şeyh Abdürrahman'ın Samsad nahiyesinde Kargüni köyündeki vakıf karyelerine vaki müdahalenin men'i. a.g.tt © 12.01.1694 Şeyh Abdurrahman Erzincani Evkafı karyelerinden Samsad nahiyesine tabi Karguni adındaki köye... deyar heyran
  Çataltepe köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Daragir [ Kürd "koca ağaç" ]
Kürd yerleşimi
  Ziyaret köy - Kahta - Adıyaman
hl 📖 Puşi
  Bağözü köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Berazi
  Taşlıca köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Şamük
  Teğmenli köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Gürgürük / Kergürük
  Şenköy köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Bakraçlı
1928 📖 Koşin
  Kesertaş mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Kilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burmapınar köy - Kahta - Adıyaman
<1960 📖 Kilise
1928 📖 Darberi
Kürd yerleşimi
  Şeyhbaba mah - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Şeyxbab
  Şahintepe köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Bildiyan
  Mülk köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Mülk
  Zeytinli mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Askeran [ Kürd eskeran? "askerler?" ]
  Kahta ilçe - Kahta - Adıyaman
1914hk 📖 Kolik [ Erm/Kürd "çardak, kulübe" ]
1928 📖 Kâhta (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlçeye adını veren tarihi Kâhta kenti ve kalesi şimdiki Kocahisar köyüdür. İlçe merkezi cumhuriyet döneminde Kolik köyüne taşındı. SN
  Bağlar mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Bîzirîn
  Köseler köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Köseler
  Çobanlı mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Keyraş
Kürd yerleşimi
  Erikdere köy - Kahta - Adıyaman
1560t 📖 Tirbal / Tırpal
  Yolaltı köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Postin
  Karacaören köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Karacaviran
  Eskikale mv - Kahta - Adıyaman
Y-100~a 📖 Arsameia [ Yun "Arşam (kral) kenti" ]
■ Selevkoslar devletinin MÖ 240 dolayında parçalanması üzerine bölgeye hakim olan Kommagene kralı Arsamês'in (Erm Arşam) başkentidir. MS 72 dolayında Roma hakimiyetine girdikten sonra terk edildi. SN
  Kocahisar köy - Kahta - Adıyaman
1946 📖 Eski Kâhta
1914hk 📖 Kâhta
S1190 📖 Gaxtai
Kürd yerleşimi
■ Antik çağda Arsameia, Ortaçağda Gaxtai ve Kâxta adıyla bilinen ünlü kaledir. En erken 12. yy'a ait Süryani Mihail vekayinamesinde (1149 yılında Türklerin Haçlı kontu Joscelin'den aldığı kaleler meyanında) Gaxtai adı görülür. İlçe adını buradan almış, ilçe merkezi 20. yy'da şimdiki yerine taşınmıştır. SN
  Damlacık köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Tavsi / Tavusi [ Erm "çalı" ]
1928 📖 Alut (idari bölge)
Kürd yerleşimi
■ Bucak merkezi eski Alut (Salkımbağı) köyünden buraya taşındığı için Alut adı da kullanılmıştır. SN
  Esendere köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Akpınar
1560t 📖 Kilisik [ Kürd "kilisecik" ]
Kürd yerleşimi
■ 1960'ta Akpınar, 2006 yılında Esendere adı verildi. SN
  Boztarla köy - Kahta - Adıyaman
1919h 1928 📖 📖 Mamican / Mameciyan
  Gölgeli köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Bervedol [ Kürd "boğaz önü" ]
1914hk 📖 Balbalo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulubey mz - Kahta - Adıyaman
1560t 📖 Keftero / Kefterû
  Koçtepe köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560t 1946 📖 📖 Hopak [ Kürd hopek "su bendi" ]
  Çamlık mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Pamlik
1919h 📖 Pamuklu?
  Akpınar x - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Çerçiyan
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Yamaçlı mz - Kahta - Adıyaman
K 📖 Tilfındır [ Kürd "mumlu höyük?" ]
  Güzelçay köy - Kahta - Adıyaman
1560t 📖 Kaliyon / Kılawin
  Çardak köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Bîriman [ Kürd bêriman "gölcükler" ]
  Çakıreşme köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kosan [ Kürd "köseler" ]
1914hk 📖 Xossa
Kürd yerleşimi
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Barsomik [ Süry Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Pınar mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sako
  Hasandiğin köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Hasandiğin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Fıstıklı köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Utan
  Kayadibi köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Horik [ Erm "kuyucak" ]
  Oluklu köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Karaçur [ Erm k'araçur "taşpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Büyükgöz mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Gözelek
  Akdoğan köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Xiştur / Xeştur
E1912 📖 Xaçadur [ Erm "haç yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Bıdos ve Gümik adlı iki mezrası vardır. SN
  Yolçatı mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Gigan
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Akkavak köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Aşurge [ Kürd aşûrgeh? "Süryani yeri" ]
  Büyükbağ köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 B. Bağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Belenli köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Pirut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
Kürd yerleşimi
  Tabaklı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Neyik
  Yeşilkaya köy - Kahta - Adıyaman
1946 📖 Behlik
  Sırakaya köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kakşîr
  Bağbaşı köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Pilléş
  Susuz köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 K. Bejyan [ Kürd bejiyan "kırlar" ]
■ Büyük Bejiyan mahallesi baraj altında kalmıştır. SN
  Narlıdere köy - Kahta - Adıyaman
1946 📖 Bidos
  Cumhuriyet köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Gündüzbey
1928 📖 Lilan [ Kürd lîlan "bataklar" ]
  Çamlıca köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Akarsu
1928 📖 Çamçin [ Kürd "çamkesen" ]
  Göçeri köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Göçeri
  Güdülge köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Güdülge
Kürd (Kavi) yerleşimi
  Akçakent mz - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Ağcakend [ Kürd sûsik "meyan bitkisi" ]
  Sıraca köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sıraca
  Narince köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1739z 📖 Narlıca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ünlü Kürd şairi ve yazarı Osman Sebrî'nin (Apê Osman) doğduğu yerdir. Babası Sebrî Begê Hozî Mirdêsan, Mirdêsî Aşireti’nin ileri gelenlerindendi. Merdis/Mirdis adını Têrikî, Modan, Gawestiyan vs. aşiretlerinin de bağlı olduğu eskiden Halep, Rakka vs.de kışlayan Erzurum, Hisnmansur, Maden, Harput vs. de yaylaya çıkan Kürd Mirdêsi aşiretbirliğinden alır. © 04.04.1739 Maraş, Hısn-ı Mansur nahiyesi Narlıca karyesinde Şahinoğlu Hasan'ın mutasarrıf olduğu timarı rızasıyla Mehmed oğlu Mustafa'ya tevcihi. deyar heyran
  Durak köy - Kahta - Adıyaman
1560t 📖 Menzil
■ Nakşibendî dergâhı nedeniyle Türkiye çapında ün kazanan köydür. SN
  Eskitaş köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1560t 📖 Ancuz
  Aydınpınar köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Şume
  Gökçe köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1946 📖 Birciyan
1928 📖 Birçiyan [ Kürd "açlar? burçlar?" ]
  Fındıklıçalı köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 İlbeyi
  Köklü mz - Kahta - Adıyaman
1917h 📖 Ağnik [ Erm "pınarcık" ]
  Tepebaşı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Keferkuruş / Keferğuruş [ Süry ]
  Dardağan köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Dardağan [ Kürd dardaxan "bir tür ağaç, Milium effusum" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ulupınar köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Buban [ Kürd "Ebubekirler?" ]
  Taşlıçay mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Hevayik
  Karadut köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
hl 📖 Gölbe
1928 📖 Karadut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Salik mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Salik
  Hasköy köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1960 📖 Yığınak
1919h 📖 Xoris [ Erm xork gen. xorits "derin yerler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj altında kalan Xoris (Yığınak) köyü yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Gülveren mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Gülviran / Gölviran
  Çayırlı mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Hevayek


Grafik harita göster     haritada ara : km