Kahta'da 138 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Bölükyayla bld - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Mazîl [ Kr mezel "mezar? sofa?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (İzoli) yerleşimi
  Boğazkaya köy - Kahta - Adıyaman
1869s 📖 Xamşik
1560t 📖 Xabeşik [ Erm xabşig "habeşli, zenci" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (İzoli) yerleşimi
  Acısu mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Acoğlu
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Selah [ Sür şilûho "dere" ]
1560t 📖 Salah aş. + yk.
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (İzoli) yerleşimi
  Beşaltı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Beşaltı
  Ovacık köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Dudin
  Dut köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Tut
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Arılı köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Bircik [ Kr "kulecik" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Zeytin köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 📖 Zeytun
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Çıralık köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Çıralık
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çaybaşı köy - Kahta - Adıyaman
1560t 1919h 📖 📖 Pazük
  Yelkovan köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Hamzeyn [ Kr "Hamzalar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  İslamköy köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Akkılıç
1928 📖 Şeyxmirik [ Kr Şêxmirik "şeyhöldü" ]
  Kozağaç köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Bîbo
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (İzoli) yerleşimi
  Habipler köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kökelan [ Kr ]
  Büyükbey köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kirbiz
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çukurtaş köy - Kahta - Adıyaman
K 📖 Markik
1560t 📖 Merkük [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (İzoli) yerleşimi
  Hacıyusuf köy - Kahta - Adıyaman
1968 📖 Sarıdana
1928 📖 Bozmiş
  Salkımbağı köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Alut
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Ortanca köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sûsiyan
1835ç 📖 Sûsik [ Kr "meyan kökü" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560t 1919h 📖 📖 Keferma [ Sür ]
  Belören köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Belviran
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Narsırtı köy - Kahta - Adıyaman
1693z 📖 Kargüni / Kargüne [ Roma dönemi menzil listelerinde Charmodara veya Cholmadara o ]
■ © 31.08.1693 Hısn-ı Mansur kazasının Zek karyesinde medfun Şeyh Abdürrahman'ın Samsad nahiyesinde Kargüni köyündeki vakıf karyelerine vaki müdahalenin men'i. a.g.tt © 12.01.1694 Şeyh Abdurrahman Erzincani Evkafı karyelerinden Samsad nahiyesine tabi Karguni adındaki köye... deyar heyran
  Çataltepe köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Daragir [ Kr "koca ağaç" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ziyaret köy - Kahta - Adıyaman
hl 📖 Puşi
  Bağlar mz - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Bîzirîn
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Çobanlı mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Keyraş
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bağözü köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1919h Berazi
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Taşlıca köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Şamük
  Teğmenli köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Gürgürük / Kergürük
  Kesertaş mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Kilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Burmapınar köy - Kahta - Adıyaman
<1960 📖 Kilise
1928 📖 Darberi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Şeyhbaba mah - Kahta - Adıyaman
1835ç 1919h Şeyxbab [ Kr ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Şahintepe köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Bildiyan
  Mülk köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Mülk
  Zeytinli mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Askeran [ Kr eskeran? "askerler?" ]
  Kahta ilçe - Kahta - Adıyaman
1914hk 📖 Kolik
1835ç 📖 Korik [ Kr ]
1928 📖 Kâhta (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
■ İlçeye adını veren tarihi Kâhta kenti ve kalesi şimdiki Kocahisar köyüdür. İlçe merkezi cumhuriyet döneminde Kolik köyüne taşındı. SN
  Köseler köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Köseler
  Erikdere köy - Kahta - Adıyaman
1560t 📖 Tirbal / Tırpal
  Yolaltı köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Postin
  Şenköy köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Bakraçlı
1928 📖 Koşin
  Sultanmağara köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sultanmağara
  Karacaören köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 📖 Karacaviran
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Eskikale mv - Kahta - Adıyaman
Y-100~a 📖 Arsameia [ Yun "Arşam (kral) kenti" ]
■ Selevkoslar devletinin MÖ 240 dolayında parçalanması üzerine bölgeye hakim olan Kommagene kralı Arsamês'in (Erm Arşam) başkentidir. MS 72 dolayında Roma hakimiyetine girdikten sonra terk edildi. SN
  Kocahisar köy - Kahta - Adıyaman
1946 📖 Eski Kâhta
1914hk 📖 Kâhta
S1190 📖 Gaxtai
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Antik Çağ'da Arsameia, Ortaçağda Gaxtai ve Kâxta adıyla bilinen ünlü kaledir. En erken 12. yy'a ait Süryani Mihail vekayinamesinde (1149 yılında Türklerin Haçlı kontu Joscelin'den aldığı kaleler meyanında) Gaxtai adı görülür. İlçe adını buradan almış, ilçe merkezi 20. yy'da şimdiki yerine taşınmıştır. SN
  Damlacık köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Tavsi / Tavusi [ Erm "çalı" ]
1928 📖 Alut (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bucak merkezi eski Alut (Salkımbağı) köyünden buraya taşındığı için Alut adı da kullanılmıştır. SN
  Esendere köy - Kahta - Adıyaman
1968 📖 Akpınar
1560t 📖 Kilisik [ Kr "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
■ 1960'ta Akpınar, 2006 yılında Esendere adı verildi. SN
  Ulubey mz - Kahta - Adıyaman
1560t 1928 Keftero / Kefterû
Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Gölgeli köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Bervedol [ Kr "boğaz önü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Koçtepe köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560t 1946 📖 📖 Hopak [ Kr hopek "su bendi" ]
  Çamlık mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Pamlik
1919h 📖 Pamuklu?
  Akpınar x - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Çerçiyan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Boztarla köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Mamican / Mameciyan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Yamaçlı mz - Kahta - Adıyaman
K 📖 Tilfındır [ Kr "mumlu höyük?" ]
  Güzelçay köy - Kahta - Adıyaman
1560t 📖 Kaliyon / Kılawin
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Çardak köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Bîriman [ Kr bêriman "gölcükler" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Çakıreşme köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kosan [ Kr "köseler" ]
1835ç 📖 Koslar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Barsomik [ Sür Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Pınar mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sako
1835ç 📖 Sankos
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Gevozi) yerleşimi
  Büyükgöz mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Gözelek
  Hasandiğin köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Hasandiğin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yolçatı mz - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Gigan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Fıstıklı köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Utan
  Kayadibi köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Horik [ Erm "kuyucak" ]
  Oluklu köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Karaçur / Karaçor [ Erm "taşpınar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Zıravkan) yerleşimi
  Akdoğan köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Xiştur / Xeştur
E1912 📖 Xaçadur [ Erm "küçük kilise, şapel" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bıdos ve Gümik adlı iki mezrası vardır. SN
  Akkavak köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Aşurge [ Kr aşûrgeh? "Süryani yeri" ]
  Büyükbağ köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Büyükbağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Belenli köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Pirut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Tabaklı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Neyik
1835ç 📖 Nehik
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Yeşilkaya köy - Kahta - Adıyaman
1946 📖 Behlik
1835ç 📖 Behik
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Akçakent mz - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Ağcakend
  Sırakaya köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Kakşîr
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (İzoli) yerleşimi
  Bağbaşı köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Pilléş
  Susuz köy - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 K. Bejyan [ Kr bejiyan "kırlar" ]
■ Büyük Bejiyan mahallesi baraj altında kalmıştır. SN
  Narlıdere köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1946 Bidos
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Mirdêsi) yerleşimi
  Cumhuriyet köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Gündüzbey
1928 📖 Lilan [ Kr lîlan "bataklar" ]
  Çamlıca köy - Kahta - Adıyaman
1960 📖 Akarsu
1928 📖 Çamçin [ Kr "çamkesen" ]
  Göçeri köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Göçeri
  Güdülge köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Güdülge
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Salik mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Salik
  Sıraca köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sıraca
  Narince köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1835ç 📖 Narince
1739z 📖 Narlıca
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Mirdêsi) yerleşimi
■ Ünlü Kürd şairi ve yazarı Osman Sebrî'nin (Apê Osman) doğduğu yerdir. Babası Sebrî Begê Hozî Mirdêsan, Mirdêsî Aşireti’nin ileri gelenlerindendi. Merdis/Mirdis adını Têrikî, Modan, Gawestiyan vs. aşiretlerinin de bağlı olduğu eskiden Halep, Rakka vs.de kışlayan Erzurum, Hisnmansur, Maden, Harput vs. de yaylaya çıkan Kürd Mirdêsi aşiretbirliğinden alır. © 04.04.1739 Maraş, Hısn-ı Mansur nahiyesi Narlıca karyesinde Şahinoğlu Hasan'ın mutasarrıf olduğu timarı rızasıyla Mehmed oğlu Mustafa'ya tevcihi. deyar heyran
  Durak köy - Kahta - Adıyaman
1560t 1928 Menzil
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
■ Nakşibendî dergâhı nedeniyle Türkiye çapında ün kazanan köydür. SN
  Eskitaş köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1560t 1835ç Ancuz / Ancoz
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Aydınpınar köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Şume
  Gökçe köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1946 📖 Birciyan [ Kr "burçlar" ]
1835ç 📖 Burc
  Gülveren mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Gülviran / Gölviran
  Fındıklıçalı köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 İlbeyi
  Köklü mz - Kahta - Adıyaman
1917h 📖 Ağnik [ Erm "pınarcık" ]
  Tepebaşı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Keferkuruş / Keferğuruş [ Sür ]
  Dardağan köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Dardağan [ Kr dardaxan "bir tür ağaç, Milium effusum" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ulupınar köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Buban [ Kr "Ebubekirler?" ]
  Taşlıçay mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Hevayik
  Karadut köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
hl 📖 Gölbe
1928 📖 Karadut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hasköy köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1960 📖 Yığınak
1919h 📖 Xoris [ Erm xork gen. xorits "derin yerler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj altında kalan Xoris (Yığınak) köyü yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km