haritada ara :   km  
Kadınhanı'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
Mahmudiye mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖: Mahmudiye
1926h 📖: Çerkes Atlantı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Eski Atlantı kasabasının 1870'ten sonra kurulan muhacir yerleşkesidir. SN
■ Çerkes köyüdür. Egemen
Konurören mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖: Konurviran [ Tr konur "kestane" ]
Meydanlı mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖: Meydanlı
■ Türkmen köyüdür. Egemen
Saçıkara mah - Kadınhanı - Konya
Eski adı: -
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ 1950’li yılların başında Honamlı Türkmenlerinin iskânı ile kurulmuştur. Cihad Gümüs
Çubuk mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: Çubık
Osmancık mah - Kadınhanı - Konya
1282 📖: Osmancık
■ 1280 dolayında Sahib Ata Fahreddin'in hapsolunduğu Osmancık kalesi Çorum'daki Osmancık (Aflanos) değil burası olmalıdır. SN
■ Kasaba halkı BozUlus Türkmenlerine mensuptur. Egemen
Avşarlı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖: Afşarlı [ Tr "aş." ]
1926h 📖: Afşaroğlu [ Tr "aş." ]
Çavdar mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: Çavdar [ Tr "aş." ]
Yağlıca mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖: Tahsin
Tosunoğlu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: Tosunbey
Atlantı mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1968 📖: Dokuzatlı
1926h 📖: Türk Atlandı
1764z 📖: Atlandı
■ Belki Yun *Atalantê veya *Atlantê benzeri bir addan. 19. yy'da kurulan komşu Çerkes Atlandı muhacir yerleşimine oranla 'Türk' sıfatı verilmiştir. SN
■ © 20.02.1764 Karaman dahilinde kain Bozulus Türkmenleri reayası veba hastalığı dolayısıyla etrafa dağılmış olduklarından Esbkeşan mukataasına merbut Turgudlu kazası köylerinden Atlandı köyü reayasının derbendci kaydı ile mezkur Bozulus Türkmenleri mukataasına nakledilmeleri. deyar heyran
■ Kasaba halkı BozUlus Türkmenlerinde oluşmaktadır. Egemen
Söğütözü mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖: Dırağan
1926h 📖: Durnar
Pirali mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: Pireler
Kadınhanı ilçe - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: Kadınhanı | Saideli
1876a 📖: Hatunhanı
1721z 📖: Saideli (idari bölge)
■ Kadınhanı (`kraliçe hanı`) adı Selçuklulardan İzzeddin Keykâvus'un eşi olup muhtemelen Kâhta kökenli olan Raziye Hatun'un (Devlet Hatun) 1223'te yaptırdığı kervansaraydan gelmektedir. İdari bölge adı Selçuklular, Karamanlılar ve Osmanlılar döneminde (20. yy başlarına dek) Saideli idi. SN
■ © 30.11.1721 Ladik ile Ilgın arasında Saidili kazasında Kadın Hanı tamir ve tecdid edilerek Türkmen aşiretinden beş mahalle iskan edilmiş ise de... deyar heyran
■ İlçe halkının büyük çoğunluğu BozUlus Türkmenlerinden meydana gelmektedir. Egemen
Demiroluk mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖: Kındıras
1926h 📖: Kunderez
Y1200~a 📖: Kyndíria [ AnaD ]
Hacımehmetli mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖: Hacımehmetli
■ Köy halkı Cerit Türkmenlerinden oluşmaktadır. Egemen
Sarıkaya mah - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
1908z 📖: Sarıkaya
Kürt-Sünni (Gawestıya ) yerleşimi
■ © 13.10.1908 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinin Sarıkaya ibtidai Mektebi Muallimliğine Hacı Mehmed Efendi'nin tayin edildiği. © »»» 30.12.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Kadınhanı ilçesine bağlanması. deyar heyran
Başkuyu mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 📖: Başkuyu
■ Kasaba halkı Türkmenler ile Yörükler'den oluşmaktadır. Kasabadaki Türkmenler Bayat boyuna mensup iken, yörükler ise konar-göçerliği bırakmış kişilerdir. Egemen
Gedikkaya mv - Kadınhanı - Konya
1928 📖: Dellal
■ 1970'li yıllarda terk edildi. SN
Küçükkuyu mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: KüçükKuyu
■ 1960'tan sonra iskân edilmiş yeni yerleşimdir. SN
Beykavağı mah - Kadınhanı - Konya
1928 📖: Kestel [ Yun kástellos "kale" ]
1926h 📖: Bedelkale | Kestel
Alabağ mah - Kadınhanı - Konya
1946 📖: Koşmar
1722z 📖: Koçmar
Kolukısa mah - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1858z 📖: Kolukısa
Y200~a 📖: Keissia? [ AnaD ]
■ Calder'in (Monumenta Asiae Minoris Antiqua I.302) yayınladığı Roma dönemi yazıtında zikredilen Keissia, yer adı adaptasyonunun ilgi çekici bir örneğidir. SN
■ © 16.11.1858 Abdülvahhab'ın, Kolukısa Karyeli Ömer'deki alacağının tahsili talebi. deyar heyran
■ Kasaba Murat, Mehmet, Veli, İhsan adında 4 erkek kardeş tarafından kurulduğu anlatılır. Kasaba arazilerini Kolukısa ve Beşgöz adında çayları sulamaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenlerden oluşmaktadır. Egemen
Örnek mah - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
Eski adı: -
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ Kürd ve Yörük yerleşimi (Canbeg aşireti). deyar heyran
Bakırpınar mah - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: Zengipınar
1521t 📖: Zengi [ Tr "çingene" ]
■ Şimdi Sarayönü ilçesine bağlanan Büyükzengi köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.