Kızıltepe'de 191 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xirbêbelek [ Kr "alacaören" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mistefamîlk [ Kr "Mustafa mülkü" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîzaviza [ Kr "sinek vızıltısı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Medê Kermiraşa
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Heyto
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Qûça Gûran [ Kr "kurt kapanı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Hacılar mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Hecî Mihemed
K1980 📖 Hecî Bihemed
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çatalca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Mehenna / Mehêna
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Taxtok [ Kr "kürsücük" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Goliyê
K1980 📖 Golê
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tiledes
1928 📖 Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t 📖 ˁAdesiyye
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Kerrikê
K1980 📖 Kerik [ Kr ]
  Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Ferhok [ Kr "yavru kuş" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Aralık mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Circib / Cerceb / Cırcıp
  Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîplax
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
  Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mesta Jêr [ Kr "aşağı Mest" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dikê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
  Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mesta Jor [ Kr "yukarı Mest" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Delê
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  KüçükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 BoxaziyaBiçûk
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Hacıahmet mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Hecîehmed
  Küplüce mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Şemikan [ Kr "Şamlılar?" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kaynarca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Tolik [ Kr "ebegümeci" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  BağrıBütün mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dêmirâ
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yarımca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Yarımca
  Körsu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Korûso [ Kr "Kör Yusuf?" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yamaç mah - Kızıltepe - Mardin
Türkmen yerleşimi
  Tarlabaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Himran
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  BüyükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Boxazî
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Aydın mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dahşik
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Tıraşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Teraşî
1960 2000 📖 📖 Kayacık
■ Bazı haritalar aynı mevkide yerel adı Dahşik olan Aydın mezrasını gösterir. SN
  Aysun mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tell Zerin [ Kr til zerîn "altınhöyük" ]
  Kırkkuyu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çilbîra [ Kr "kırk kuyular" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Geçit mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 EmoErban / AmcaErban
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Güvercin mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Hesenkürd / Hesenkurt
  Taşlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xarabkort [ Kr "kurtviran" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yumrucak mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Keynûn
K1980 📖 Qenun
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Alakuş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Kermirara [ Kr "eşek öldü?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürtçe adın aslının Kelameran `yiğitler kalesi` olduğu rivayet edilir. Ancak Süryanice Kfer `köy` içeren bir bileşik daha muhtemel görünüyor. SN
  BüyükAyrık mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Meşkoka Mezin [ Kr "büyük Meşkok" ]
1518a : B. Meşkok [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürt (Sünni) (Kikan) yerleşimi
  Yayıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Cirdoi
1518a : Cidoˁî
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Küçükayrık mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Meşkoka Biçûk
1928 📖 K. Meşkuk
1518a : Meşkûk el-ˁArab [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürt (Sünni) (Kikan) yerleşimi
  Konuklu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Cûan
  Otluk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Cumik [ Kr cûmik ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Bağlıca mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Rezik [ Kr "üzüm bağı" ]
  Güngören mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Cioşî
1928 📖 Cühûşî
  Başak mah - Kızıltepe - Mardin
1526t 📖 Sinara
Kürt (Sünni) (Dirbasi) yerleşimi
  Akkoç mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xêçûk
1946 📖 Haçük
1526t 📖 Xeycük [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Cantaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xerabreş [ Kr "karaören" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Sürekli mah - Kızıltepe - Mardin
1526t 📖 Daˁimî
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Çanaklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Duhêl
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Dağdağan mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Tavo / Tawo [ Sür tawo "iyi, güzel" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Akdoğan mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Erad
1928 📖 Arade
1914hk 📖 Tell Arad [ Ar/Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Demet mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Goladarê [ Kr "ağaçlıgöl" ]
1946 📖 Göladari
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Dikmen mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Xeyşerî
1526t 📖 YabanXaşerî
■ Heseneki aşireti yoğunlukta. Ayrıca çeşitli diğer aşiretler de mevcuttur. omer979
  Katarlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Ebûqiter
K1980 📖 Bûqetêr
1526t 📖 Ebûkatar [ Ar ebû qatara "katarcı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
■ Mala Béc aşireti. Ayrıca köy isminin de tarihte bir evliya olarak geçen Ebu Kattat'tan geldiği tahmin edilmektedir. omer979
  Bağış mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Qur'unê
K1980 📖 Qarûn
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Tuzluca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Alidizik [ Kr alî dizik "eşkiya yanı? hırsız Ali?" ]
Kürt (Sünni) (Dirbasi) yerleşimi
  Atmaca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xirxir [ Kr "çağlayan" ]
  Akçapınar mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Erban
1526t 📖 ˁArbân [ Ar/Kr "Araplar?" ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
■ 1994'te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Ülker mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Tilzêrin [ Kr "altıntepe" ]
1928 📖 Dêrik [ Kr dêrika Hesê Ûso "Hasan Yusuf kilisesi" ]
  Köprübaşı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Curnik [ Kr "yalak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Önceleri Arap yerleşimi iken halen Karadeniz kökenli aileler yaşar. SN
  Düğürk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dûgirkê [ Kr "iki tepe" ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Bektaş mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Bektaş
1914hk 📖 Tell Bektaşi
1526t 📖 Bektaşı Büzürg [ Tr "büyük Bektaş" ]
Kürt (Sünni) (Dirbasi) yerleşimi
  Yeşilköy mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xanika [ Kr "hancıklar" ]
  Çakır mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Girbel [ Kr "dikdağ" ]
Kürt (Sünni) (Omerki) yerleşimi
  Çayköy mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 İniz
  Hakverdi mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Mala Elikê
K1980 📖 Meleelik [ Kr "Molla Ali" ]
1928 📖 Mollaalik
  Akça mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Girgewrê [ Kr "aktepe" ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Mutlu mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Zeydî [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yoncalı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 1946 📖 📖 Dükûk / Dükük [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Demirci mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Hiddadê
1526t 📖 Hadidi [ Ar hadîdî "demirci" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Büyükdere mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Bûnas
1928 📖 Bünyas
  Örencik mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Xarab Kûrik [ Kr "? öreni" ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Demirkapı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Merşo
  Dörtyol mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tiltîn [ Kr "kurak höyük" ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Yaylım mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Şefellori
1928 📖 Şefelor
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kuyucak mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Engawî
  Aktulga mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Elewş
1946 📖 Alavş
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
■ Şu anda köyde Arbani'lerden Birhimki aşireti yer alıyor. siyabendyusuf
  Timurçiftliği mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çiltûk / Çeltük [ Tr çiftlik ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çimenli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
  Harmandüzü mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Celalî Meqwîjo [ Kr celalî "Celali (aş.) kuruüzüm köyü" ]
  Yolaldı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Celalî Zorava [ Kr zorava "Celali (aş.) mecburi iskanı" ]
  Ulaşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dixê
1526t 📖 Diği
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Karakulak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Qerequlax [ Tr ]
1928 📖 Karakulak
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Gürmeşe mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Badîna
1925h 📖 Bahdinan [ Kr behdînan ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
■ Karş. Irak Kürdistanında Behdînan. `İyi dinli` olarak tefsir edilir. SN
  Belli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Belê
Kürt (Sünni) (Kikan) yerleşimi
  Dora mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Tileckê
1928 📖 Tell ˁAcek [ Ar/Kr "? höyük" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çitlibağ mah - Kızıltepe - Mardin
1518a : Tell Kari [ Ar/Kr "oğlaktepe" ]
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Doğanlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Milan
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Sarıca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Xırbebelek [ Kr "alacaviran" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km