haritada ara :   km  
Kızıltepe'de 190 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Xirbêbelek [ Kr "alacaören" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Mistefamîlk [ Kr "Mustafa mülkü" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Çîzaviza [ Kr "sinek vızıltısı" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Medê Kermiraşa
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Heyto
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Qûça Gûran [ Kr "kurt kapanı" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Hacılar mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Hecî Mihemed
K1980 📖: Hecî Bihemed
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Odaköy mah - Kızıltepe - Mardin
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Taxtok [ Kr "kürsücük" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Goliyê
K1980 📖: Golê
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Tiledes
1928 📖: Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t 📖: ˁAdesiyye
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Kerrikê
K1980 📖: Kerik [ Kr ]
Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Ferhok [ Kr "yavru kuş" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Çîplax
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Mesta Jêr [ Kr "aşağı Mest" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Dikê [ Kr ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Mesta Jor [ Kr "yukarı Mest" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Delê
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Beşik mah - Kızıltepe - Mardin
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Küplüce mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Şemikan [ Kr "Şamlılar?" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Kaynarca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖: Tolik [ Kr "ebegümeci" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Bağrıbütün mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Dêmirâ
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yarımca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Yarımca
Körsu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Korûso [ Kr "Kör Yusuf?" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yamaç mah - Kızıltepe - Mardin
Türkmen yerleşimi
Tarlabaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Himran
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Büyükboğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Boxazî
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tıraşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Teraşî
1960 2000 📖Kayacık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bazı haritalar aynı mevkide yerel adı Dahşik olan Aydın mezrasını gösterir. SN
Aysun mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Tell Zerin [ Kr til zerîn "altınhöyük" ]
Kırkkuyu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Çilbîra [ Kr "kırk kuyular" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Geçit mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: EmoErban / AmcaErban
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Taşlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Xarabkort [ Kr "kurtviran" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yumrucak mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Keynûn
K1980 📖: Qenun
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Alakuş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Kermirara [ Kr "eşek öldü?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adın aslının Kelameran `yiğitler kalesi` olduğu rivayet edilir. Ancak Süryanice Kfer `köy` içeren bir bileşik daha muhtemel görünüyor. SN
BüyükAyrık mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Meşkoka Mezin [ Kr "büyük Meşkok" ]
1518a : BüyükMeşkok [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
Konuklu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Cûan
Küçükayrık mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Meşkoka Biçûk
1928 📖: KüçükMeşkuk
1518a : Meşkûk el-ˁArab [ Ar meşqûq? "ayrık" ]
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
Yayıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Cirdoi
1518a : Cidoˁî
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Otluk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Cumik [ Kr cûmik ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Bağlıca mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Rezik [ Kr "üzüm bağı" ]
Güngören mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Cioşî
1928 📖: Cühûşî
Başak mah - Kızıltepe - Mardin
1526t 📖: Sinara
Kürt-Sünni (Dirbasi) yerleşimi
Akkoç mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Xêçûk
1946 📖: Haçük
1526t 📖: Xeycük [ Kr ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Cantaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Xerabreş [ Kr "karaören" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Sürekli mah - Kızıltepe - Mardin
1526t 📖: Daˁimî
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Çanaklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Duhêl
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Dağdağan mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Tavo / Tawo [ Sür tawo "iyi, güzel" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Akdoğan mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Erad
1928 📖: Arade
1914hk 📖: Tell Arad [ Ar/Kr ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Demet mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Goladarê [ Kr "ağaçlıgöl" ]
1946 📖: Göladari
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Dikmen mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Xeyşerî
1526t 📖: YabanXaşerî
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Heseneki aşireti yoğunlukta. Ayrıca çeşitli diğer aşiretler de mevcuttur. omer979
Katarlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Ebûqiter
K1980 📖: Bûqetêr
1526t 📖: Ebûkatar [ Ar ebû qatara "katarcı" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
■ Mala Béc aşireti. Ayrıca köy isminin de tarihte bir evliya olarak geçen Ebu Kattat'tan geldiği tahmin edilmektedir. omer979
Bağış mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Qur'unê
K1980 📖: Qarûn
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Tuzluca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Alidizik [ Kr alî dizik "eşkiya yanı? hırsız Ali?" ]
Kürt-Sünni (Dirbasi) yerleşimi
Atmaca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Xirxir [ Kr "çağlayan" ]
Akçapınar mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Erban
1526t 📖: ˁArbân [ Ar/Kr "Araplar?" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ 1994'te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Ülker mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖: Tilzêrin [ Kr "altıntepe" ]
1928 📖: Dêrik [ Kr dêrika Hesê Ûso "Hasan Yusuf kilisesi" ]
Köprübaşı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Curnik [ Kr "yalak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Önceleri Arap yerleşimi iken halen Karadeniz kökenli aileler yaşar. SN
Düğürk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Dûgirkê [ Kr "iki tepe" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Bektaş mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Bektaş
1914hk 📖: Tell Bektaşi
1526t 📖: Bektaşı Büzürg [ Tr "büyük Bektaş" ]
Kürt-Sünni (Dirbasi) yerleşimi
Yeşilköy mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Xanika [ Kr "hancıklar" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Çakır mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Girbel [ Kr "dikdağ" ]
Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
Çayköy mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: İniz
Hakverdi mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Mala Elikê
K1980 📖: Meleelik [ Kr "Molla Ali" ]
1928 📖: Mollaalik
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Akça mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Girgewrê [ Kr "aktepe" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Mutlu mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Zeydî [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Yoncalı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 1946 📖Dükûk / Dükük [ Kr ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Demirci mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Hiddadê
1526t 📖: Hadidi [ Ar hadîdî "demirci" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Büyükdere mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Bûnas
1928 📖: Bünyas
Örencik mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Xarab Kûrik [ Kr "? öreni" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Demirkapı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Merşo
Dörtyol mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Tiltîn [ Kr "kurak höyük" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Yaylım mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Şefellori
1928 📖: Şefelor
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Aktulga mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Elewş
1946 📖: Alavş
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ Şu anda köyde Arbani'lerden Birhimki aşireti yer alıyor. siyabendyusuf
Timurçiftliği mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Çiltûk / Çeltük [ Tr çiftlik ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çimenli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
Harmandüzü mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Celalî Meqwîjo [ Kr celalî "Celali (aş.) kuruüzüm köyü" ]
Yolaldı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Celalî Zorava [ Kr zorava "Celali (aş.) mecburi iskanı" ]
Karakulak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Qerequlax [ Tr ]
1928 📖: Karakulak
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Gürmeşe mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Badîna
1925h 📖: Bahdinan [ Kr behdînan ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ Karş. Irak Kürdistanında Behdînan. `İyi dinli` olarak tefsir edilir. SN
Ulaşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Dixê
1526t 📖: Diği
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Belli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Belê
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
Dora mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Tileckê
1928 📖: Tell ˁAcek [ Ar/Kr "? höyük" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
Çitlibağ mah - Kızıltepe - Mardin
1518a : Tell Kari [ Ar/Kr "oğlaktepe" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Doğanlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖: Milan
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Sarıca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Xırbebelek [ Kr "alaca viran" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.