Kızılin'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Nohudanlı mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Nohudanlı
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Berete
Kürt (Sünni) (Beritan) yerleşimi
  Hacıhalil köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Hacıhalil
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
  Çorman mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Çorman
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Tokar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
  Yazıkarakuyu köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Yazıkarakuyu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kızılkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kızılkaya
  Kesecik köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Marguza / Merguze
Türkmen yerleşimi
  Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Lordin
■ Muhtemelen Ermenice Nordun `yeni konak` adından. SN
  Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kantara [ Tr "taşköprü" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Zormağara mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Xozgişi yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1949'da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
  Evciler mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Evciler
  Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Xozgişi aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
K 📖 Xortikan [ Kr "delikanlılar (aş.)" ]
1980 📖 Karagöcek
1928 📖 Xortlu
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Beşyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Sahantil
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Balka mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Balka
  Karakeçi mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Karakeçi [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 📖 İznikan
1928 📖 Hiznikan [ Kr "yaslılar (aş.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrası iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 📖 Çanakçı
1718z 📖 Çanakçı
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
  Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Kızıl ˁAyntab
Türkmen yerleşimi
  Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Bahri [ Kr bahro "hisse" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Sarıkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
K 📖 Serkani [ Kr "pınarbaşı" ]
1928 📖 Hementil
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (İzoli ) yerleşimi
  Kızılin köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kızılin
Türkmen yerleşimi
  Sayören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Sayviran
1914hk 📖 Sağveren
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
■ Köyün kurucuları Şanlıurfa kökenli Karakeçili Türkmenleridir, daha sonra köy Bitlisten Kürt göçü almıştır. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km