haritada ara :   km  
Kırklareli Merkezde 44 yerleşim bulundu.
sırala 
Kocahıdır köy - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1877hk 📖 Kocahızır
Azizbaba köy - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1946 📖 Arızbaba
1901h 📖 Azizbaba Çiftliği
Ürünlü köy - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcamüsellim
Çeşme köy - Kırklareli_m (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Çeşmeköy
Paşayeri köy - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Paşayeri
Karahamza köy - Kırklareli_m (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Karahamza
Pomak yerleşimi
Ulukonak mah İnece - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Tekkeşeyxler
1877hk 📖 Tekke
Dolhan köy - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Dolhan
Çayırlı köy - Kırklareli_m (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Çayırlı
Dokuzhöyük köy - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Dokuzüyük
Yoğuntaş köy - Kırklareli_m (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1904s 📖 Polos
1877hk 📖 Skopelos | Eskipolos [ Yun skópelos ]
İnece bld - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Polykárpi [ Yun ]
B1912 📖 Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1877hk 📖 Yenice
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Kayalı köy - Kırklareli_m (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Bedre
1877hk 📖 Petra [ Yun "kaya" ]
Koyunbaba köy - Kırklareli_m (İnece bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Koyungâvur
1877hk 📖 Koyunçayır
Kavaklı bld - Kırklareli_m - Kırklareli
1877hk 📖 Kavaklı
Eriklice köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1877hk 📖 İraklitsa [ Yun iráklitsa "küçük Heraklia" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Kadıköy köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1909hb 📖 Kadıköy Osmanlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Bugünkü köy eski haritalarda İslam Kadıköy, Osmanlı Kadıköy veya Gorni Kadikoy olarak adlandırılan mahalledir. 1 km kadar batıdaki Reaya-Kadıköy (Dolni Kadikoy) terk edilmiş örenliktir. SN
■ Daha sonra bilhassa Pomak ile biraz da Boşnak âileler gelmişse de Pomaklar çoğunluktadır. Manav
Değirmencik köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1877hk 📖 Lefeci
Karakoç köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1909hb 📖 Karakoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1873'te 70 hâne 336 nüfus, 1912'de 70 hâne 347 nüfus, muhtemelen bâzı âileler Rum Ortodoks kilisesinde kaldılar. 1913'te bütün Bulgar kilise cemaati topluca Bulgaristan'a taşınmıştır. Manav
Ahmetçe köy - Kırklareli_m - Kırklareli
Y1922 📖 Kriárion [ Yun "soğucak" ]
1877hk 📖 Ahmedce
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Asılbeyli köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1877hk 📖 Gazibeyli
Kavakdere köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1909hb 📖 Kavakdere
Kuzulu köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1877hk 📖 Köyva [ Tr köyova ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Demircihalil köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1909hb 📖 Demirci
Deveçatağı köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1928 📖 Deveçatağı
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
Kızılcıkdere köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1909hb 📖 Kızılcık
Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
Geçitağzı köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Burgascık | Pirok [ Bul pirok "kulecik" ]
1877hk 📖 Burgazcık [ Yun pírgos "kule" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Koruköy köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Ksiroxórion [ Yun "kuru köy" ]
1909hb 📖 Kuruyatak | Kuruköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Yörükbayırı köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1928 📖 Kilisebayır
1909hb 📖 Kirbayır
Alevi (Türk) yerleşimi
Yundalan köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Yundalan [ Tr "at alanı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Çağlayık köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Çayırlık?
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Bayramdere köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcıkdere
Kapaklı köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Harmanlı | Köpekli Yeniköy
Alevi (Türk) yerleşimi
Üsküpdere köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Üskübdere
1877hk 📖 Sadiye Tatarköy
Dereköy mah - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Kastalía
1901h 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ 1873'te 360 hâne 1684 nüfuslu idi. Georgi Popayanov 1881 bu köy doğumludur. Diğer tüm Bulgar köyleri gibi 1913 itibâriyle Bulgaristan'a gidip iltica ettiler. Manav
Düzorman köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Düzorman
Y1922 📖 Dasáton
1904s 📖 Harmanlıbayır?
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ 20. yy başında Rumca ve Bulgarca konuşan Ortodoks nüfusu vardı. Şimdiki nüfus Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
Karıncak köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1909hb 📖 Karamcak
Üsküp bld - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖 Skopo | Üsküb
Y1877 📖 Skópos / Skópia [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Balkan harpleri neticesinde Dramanın boşalan dağlık Pomak köylerinden biri olan Kajinče köyünden buraya konan muhâcirlerden, 10 sene sonra çıkan mübâdele kanunu kapsamında arazi ve mesken edinebilmek için Bursa, Mihaliç (Karacabey) ve İnegöl'e nakil talep edenler olmuştur. Manav
■ Üsküp çoğunluğu pomaklardan oluşan bir beldedir. Balkan savaşı ve mübadelede Yunanistan Drama ilinin kayınçalı dışında Poçan, uştitsa, glum, karadere, naipli (Buynova) köylerinden pomaklar vardır. Ayrıca Doyran göçmenleri de vardır. orhan biricik
Armağan köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946 📖 Hediye
1928 📖 Gediğe
1909hb 📖 Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
■ Balkan harpleri neticesinde Smoljanın Bujnovo köyünden bir miktar, Dramanın Kujunđi köyünden 3 âile iskân edilmiştir. Manav
■ Yunanistan Drama Kayınçalı, Bulgaristan Smolyan Devin Buynova (Naipli) den gelen pomaklar ve Bulgaristan Melnik'ten gelen göçmenlerden oluşmaktadır. orhan biricik
Karadere köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Mavropótamos [ Yun "karadere" ]
1909hb 📖 Karadere
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Çukurpınar köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Sazera / Sazara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Beypınar köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Elafiá [ Yun "geyikli" ]
1901h 📖 Beypınar
Şükrüpaşa köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
<1960 📖 Küçükova
1909hb 📖 Mokreşovo
1901h 📖 Mıkroşova
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.