Kırklareli'de 207 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Pehlivanköy ilçe - Pehlivanköy - Kırklareli
1900ht, 1928k: Pavli [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Kuleli köy - Babaeski - Kırklareli
1909hb: Kuleli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Slav kökenli Rum halkı 1914 senesinde Bulgaristana iltica etmiştir. Manav
  Kuştepe köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1904s: Kuştepe
Pomak yerleşimi
  Çengerli köy - Babaeski - Kırklareli
1928k: Çengerli [ Tr çenger "Çingene" ]
  Mutlu köy - Babaeski - Kırklareli
1946k: Kofalça
1909hb: Kufalca
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Kırım Tatarı yerleşimi
  DevletliAğaç köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: DevletliAğaç
Alevi yerleşimi
  Malkoçlar köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Malkoşlar
Alevi yerleşimi
  AşağıKanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: K. Kanara
Alevi yerleşimi
  Kocatarla köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Kocatarla
Alevi yerleşimi
  Katranca köy - Babaeski - Kırklareli
1928k: Katranca
Pomak yerleşimi
  İnece bld - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Polykárpi [ Yun ]
B1900~: Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1900ht: Yenice
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Beyci köy - Kofçaz - Kırklareli
1928k: PiçoMahalle
1900ht: PençoMahallesi (mah) [ Bul ]
Pomak/Alevi yerleşimi
  Nadirli köy - Babaeski - Kırklareli
1928k: Nadirli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  YukarıKanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: B. Kanara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Babaeski ilçe - Babaeski - Kırklareli
1900ht: Babaiatik [ Tr "eski baba" ]
1660eç: Babaeskisi
Y950: Boulgaróphygon [ Yun "Bulgar cengi" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 896 yılında Bisans ordusu bu yerde Bulgarlara karşı hezimete uğramıştı. SN
  Kayalı köy - Kırklareli_M (Yoğuntaş bucağı) - Kırklareli
1946k: Bedre
1900ht: Petra [ Yun "kaya" ]
  Büyükmandıra bld - Babaeski - Kırklareli
1928k: Mandıra
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 1877 savasi baslamadan, saray pehlivanlarindan Kavasoglu Ibrahim'in (Babasi vali kavasiydi) öncülügünde Bulgaristan Lofçali (Loveč) Pomaklar tarafindan kuruldu. Istanbul Alemdag yerine, köyün bulundugu saray otlakiyesi pehlivanin hatrina taksim edildi. Bugunkü 3 mahalle Pomaklardan teskildir. Hürriyet mahallesi 1926-1952 arasi göç eden Bulgaristan'li muhacirlerden teskildir. Güreşi meşhurdur. Manav
  Tatlıpınar köy - Kofçaz - Kırklareli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Karamesutlu köy - Babaeski - Kırklareli
1928k: Karamesutlu
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Terzidere köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Terzidere
Alevi yerleşimi
  Topçular köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Topçular
Alevi yerleşimi
  Alpullu bld - Babaeski - Kırklareli
1928k: Alpullu
1900ht: Alapiya
  Kofçaz ilçe - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Keşirlik [ Tr keşir "havuç" ]
1895: Kofçağız (idari bölge)
■ İlçeye adını veren asıl Kofçaz şimdiki Kocayazı köyüdür. İlçe merkezi daha sonra Keşirlik köyüne taşındı. SN
  Pancar köy - Babaeski - Kırklareli
1946k: Pancar
yerleşimi
■ Alpullu pancar fabrikası çalışanları için 1930'larda kurulmuştur. SN
■ İlk olarak 1912 senesinde gelen Helenistan muhâcirlerinden 80 kişinin iskân edildiği rivâyet edilir. Muhtemelen Pomak yerleşimi çünkü bâzı yemeklere verdikleri isimler slavca. (Kupriva, tikvenik vs.) Manav
  Elmacık köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Almacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine tâbi olanlar 1913'de Bulgaristana sürgün edildi. Gacal yerlesimi. Manav
  Eriklice köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb: Raklitsa [ Yun iráklitsa "küçük Heraklia" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rum halkı Bulgar Ortodoks kilisesine geçtiği için 1913 senesinde Bulgaristana sürüldü. Manav
  Kocayazı köy - Kofçaz - Kırklareli
1928k: Kofçağız
1909hb: Kofçaz
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Kadıköy köy - Kırklareli_M - Kırklareli
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bugünkü köy eski haritalarda İslam Kadıköy, Osmanlı Kadıköy veya Gorni Kadikoy olarak adlandırılan mahalledir. 1 km kadar batıdaki Reaya-Kadıköy (Dolni Kadikoy) terk edilmiş örenliktir. SN
■ Gacal yerleşimi. Daha sonra bilhassa Pomak ile biraz da Boşnak âileler gelmişse de Pomaklar çoğunluktadır. Manav
  Kırklareli il - Aa - Kırklareli
1877hk: Kırkkilise | SarandaEklesia [ Yun saranda eklésies "kırk kilise" ]
1567mü: Kırkkilise
■ Kırkkilise olan Türkçe adı 1924 yılında TBMM kararıyla değiştirildi. Muhtemelen `40 Azizler Kilisesi` anlamındadır. 3. yy sonunda Sivas'ta din uğruna şehit olan kırk azizler efsanesi Anadolu Hıristiyanlığının en popüler konularından biri idi. SN
  Ahmetler köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Ahmedler
Alevi yerleşimi
  Ahmetçe köy - Kırklareli_M - Kırklareli
Y1922tb: Kriárion [ Yun "soğucak" ]
1900ht: Ahmedce
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Ahlatlı köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Alatlı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sarıcaali köy - Lüleburgaz - Kırklareli
Y1922tb: Ano Kítron
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
  Kuzulu köy - Kırklareli_M - Kırklareli
1909hb, 1946k: Koyva
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Hamitabat köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928k: Hamitabat
Eski adı: Domuzorman
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Karaabalar köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Karabaalar
Alevi yerleşimi
  Kula köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Kula
  Ayvalı köy - Lüleburgaz - Kırklareli
Y1922tb: Kydones [ Yun "ayvalı" ]
1675c, 1900ht: Ayvalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alacaoğlu köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1904s: Alacaoğlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Geçitağzı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946k: Burgazcık [ Yun pyrgos "kule" ]
1909hb: Burgascık | Pirok [ Bul Pirok "kulecik" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Koruköy köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Ksiroxórion [ Yun "kuru köy" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km