haritada ara :   km  
Kırşehir Merkezde 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeşilli köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1861z 📖: Yeşilli
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
■ © 02.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Yeşilli karyesinden Emir Ali oğlu Molla Mehmed'in Asitane'de bulunan kardeşini kuradan kurtarmak niyetiyle Zabtiye neferatından Dursun oğlu Mehmed'in rüşvet aldığından cezalandırılması. deyar heyran
ÇadırlıHacıyusuf köy - Kırşehir_m - Kırşehir
K1997 📖: Deliyan [ Kr "deliler" ]
1928 📖: Hacıyusuf
Kürt-Sünni (Delyan) yerleşimi
SıdıklıOrtaoba köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖: Ortaoba
Türkmen (Sıdıklı) yerleşimi
YağmurluSayobası köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖: Yağmurlu Kıbti [ Tr kıbtî "çingene" ]
Türkmen (Yağmurlu) yerleşimi
Çayağzı bld - Kırşehir_m - Kırşehir
1485t 1928 192: Cemele
■ Yerel rivayete göre kasaba halkı Rum kökenlidir. SN
Dedeli köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖: Dedeli
Kocabey köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖: Kocabey
Çoğun köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖: Çoğuni
Güzler köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1928 📖: Güzler
Kışlapınar mah Özbağ - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖: Erevik
Kızılca mah Özbağ - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖: Kızılca
DulkadirliKaraisa köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Karaisa
1925h 📖: Karaçuşağı [ Tr "çingene" ]
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
Yukarıhomurlu köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Homurlu yk. [ Tr "yukarı Ömerli?" ]
Türkmen (Homurlu) yerleşimi
Yeşiloba köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Kötüoba
K 📖: Gurî [ Kr "kel, uyuz" ]
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
Kırkpınar köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖: Kırkpınar
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
Dulkadirli köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖: Dulkadirli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Dulkadir) yerleşimi
■ İnlimurat, Karaisa, Yarımkale ve Karşıyaka mahallelerinin birleştirilmesiyle 1950'lerde kurulan Dulkadirli belediyesi 2014'te lağvedilmiştir. SN
■ Dulkadirli beldesi nüfusun 2000'in altına düşmesi sebebiyle köy olmuştur. Yoksa aslında kasabadır. Kasabaya Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurucu hanedanı iskan edilmiştir. Günümüzde de o Dulkadiroğulları hanedanlığının torunları yaşamaktadır. Dulkadirli kasabası bir Türkmen kasabası olup halkı da Bayat boyundan Türkmenler'dir. Ufuk Güntekin
Kırşehir il - Kırşehir_m - Kırşehir
1282 📖: Kırşehri
1200~ 📖: Gülşehri
■ Antik adının Parnassos olmadığı kesindir. Bizans kaynaklarında anılan Mokissos/Makissos kentinin ise burası mı yoksa Ihlara yakınındaki Helvadere mi olduğu muğlaktır. Bizans kaynaklarında 979 yılında Bardas Skleros isyanı nedeniyle anılan Saravenai ılıcasıdır. Türk yönetiminde önceleri Gülşehri olarak anılan kent, 14. yy başlarında Kırşehri adını aldı. SN
Kuruağıl köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖: Kuruağıl
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
Körpınar köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖: Körpınar
K 📖: Kanikürik [ Kr kanî korik "kör çeşme?" ]
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
Hashöyük köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1925h 📖: Hashöyük
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
■ Köy önceleri Dulkadiroğlu Aşireti'nin yazlık arazisiyken, aşiret nüfusunun artması ile kalıcı yerleşmeler başlamış ve 1960 yılında köy olmuştur.
Kesikköprü köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1698z 📖: Kesikköprü
■ © 27.04.1698 Kırşehir civarında Kızılırmak üzerinde Kesikköprü karyesi kadimden derbend olup on seneyi mütecaviz zulüm sebebiyle perişan olduklarından deyar heyran
Tosunburnu köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Tosunburnu
K 📖: Pizbênikê Jor [ Kr "yukarı Pizbinik" ]
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
■ Terikan aşiretinin yanı sıra Binamlı aşireti mensubu Kürtlerde bulunmaktadır.
Tepesidelik köy - Kırşehir_m - Kırşehir
1926h 📖: Tepe Sindellik
Türkmen (Karacakurt) yerleşimi
Seyrek köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Seyrek
K 📖: Hurmik
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
Göllü köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Göllü
■ Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Karacakurt aşiretine mensup Türkmenler ile Mîfkan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.