Kırşehir'de 277 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Ağapınar köy - Kaman - Kırşehir
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  İkizler köy - Kaman - Kırşehir
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  KargınYenice bld - Kaman - Kırşehir
1928k: KargınYenice [ Tr Kargın "aş." ]
  Tatık köy - Kaman - Kırşehir
Kr: Tadix
1928k: Tatık
Türkmen (Sarıcalı) yerleşimi
  Hirfanlı köy - Kaman - Kırşehir
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
■ 1953'te yapılan Türkiye'nin (o dönemdeki) en büyük barajı vesilesiyle köy adının yanlış yazımı yaygınlık kazanmıştır. SN
  Benzer köy - Kaman - Kırşehir
1928k: Benzer
  Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928k: KekilliAlo [ Kürd Kekilli "aş." ]
Kürd (Bilikan) yerleşimi
■ © »»» 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
  KargınSelimağa köy - Kaman - Kırşehir
1928k: KargınSelimağa [ Tr Kargın "aş." ]
  Yeniköy köy - Kaman - Kırşehir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  KargınKızıközü köy - Kaman - Kırşehir
1928k: KargınKızıközü [ Tr Kargın "aş." ]
  KargınMeşe köy - Kaman - Kırşehir
1928k: KargınKötüköy [ Tr Kargın "aş." ]
  SavcılıBüyükoba bld - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Savcılı Türkmen (Kürt?) aşireti aından. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
  Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
1928k: Gökeşme
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yelek bld - Kaman - Kırşehir
1928k: Yelek
  Gültepe köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1910ht: Parsa [ Yun ]
■ İzmir-Kemalpaşa-Bağyurdu (Parsa) köyüne bakınız. Parsa adı eski bir Anadolu dilinden ve Yunancadan miras olmalıdır. SN
  SavcılıDokuz x - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1911ht: Dokuz
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve halkı yeni yere taşınmıştır. SN
  Kaman ilçe - Kaman - Kırşehir
Y150: Xamanênê (idari bölge)
■ © 26.05.1818 Kırşehri'nin Kaman karyesinde oturan ve Cumaoğulları demekle şöhret olan Mustafa, İbrahim ve sairlerine Boynuinceler aşireti beyleri tarafından yapılan taaddi ve müdahelenin men'i hakkında hüküm. deyar heyran
  Değirmenözü köy - Kaman - Kırşehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Çayözü köy - Akpınar - Kırşehir
1928k: MerdanAli [ Kürd merdo/merdan "aş." ]
■ Köyün eski ismi Merdan. Mert Çakmak
  Yukarıçiftlik köy - Kaman - Kırşehir
1946k: Çiftlik yk. [ Tr "yukarıçiftlik" ]
  Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
1928k: Darıözü
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Çağırkan bld - Kaman - Kırşehir
1928k: Çağırkan
■ Çağırkanlı Sultan efsanevi İslam evliyalarından olup ateşe girip yanmamasıyla meşhurdur. SN
  Meşe köy - Kaman - Kırşehir
1928k: Meşe
  Mollaosmanlar köy - Kaman - Kırşehir
1928k: Mollaosmanlar
Türkmen yerleşimi
■ Mollaosmanlar, Kırşehir'in Kaman ilçesine 13 km. mesafede kurulu, iki mahalleden oluşan bir Türkmen köyüdür. Karakütük mahallesi 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
  Karakütük mah Mollaosmanlar - Kaman - Kırşehir
■ 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
  Ömerhacılı bld - Kaman - Kırşehir
1861d: Ömerhacılı
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden ismine kura isabet etmiş olan Dilberoğlu Bekir'in, yerine bedeli tedarik etmek üzere Ömerhacılı karyesi muhtarı ve Ruhoğlu Bekir bir takım eşyasını almış oldukları... deyar heyran
  Hamit bld - Kaman - Kırşehir
1928k: Hamit
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 04.12.1916 Kırşehir ve havalisinde eşkiyalık eden Hamidlerli Karaca'nın ölü olarak ele geçirildiği, Hamid karyesindeki Cerid aşiretinin tamamen oradan kaldırılması ve aynı karyede sakin Alişan Bey'in ailesiyle birlikte başka bir yere naklinin asayişin temini için gerekli olduğu. deyar heyran
  Bayındır köy - Kaman - Kırşehir
1928k: AşılıkBayındır [ Tr "aş." ]
  ÇadırlıKörmehmet köy - Kaman - Kırşehir
1928k: Körmehmet
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  Yeşilli köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Yeşilli
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
■ © 02.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Yeşilli karyesinden Emir Ali oğlu Molla Mehmed'in Asitane'de bulunan kardeşini kuradan kurtarmak niyetiyle Zabtiye neferatından Dursun oğlu Mehmed'in rüşvet aldığından cezalandırılması. deyar heyran
  ÇadırlıHacıbayram köy - Kaman - Kırşehir
Kr: Pisiyan [ "aş." ]
1928k: Hacıbayram
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  Kaleköy köy - Kaman - Kırşehir
1911ht: Kale
  ÇadırlıHacıyusuf köy - Kırşehir_M - Kırşehir
Kr: Deliyan [ "aş." ]
1928k: Hacıyusuf
Kürd (Delyan) yerleşimi
  Hacıselimli köy - Akpınar - Kırşehir
1928k: Hacıselimli
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yağmurlusarıuşağı köy - Kaman - Kırşehir
1863d: Sarıuşağı
■ © 22.11.1863 Niğde Sancağı, Koçhisar Memlahası'ndan tuz çalan Kırşehir Kazası Yağmurlu Aşireti, Sarıuşağı karyesinden Sarıoğlu Osman ile Haşim oğlu Hüseyin'in istintakları. deyar heyran
  Eşrefli köy - Akpınar - Kırşehir
1928k: Eşrefli
■ Türkmen yerleşimidir. Berk Ulusoy
  Kırtıllar mah Kelismailuşağı - Akpınar - Kırşehir
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Sanatçı Neşet Ertaş'ın ve babası sanatçı Muharrem Ertaş'ın doğduğu yerleşimdir. ■ Silifke ilçesinde Kırtıl adlı bir Alevi-Tahtacı obası bulunur. Sözcüğün anlamı muğlaktır. SN
  Kelismailuşağı köy - Akpınar (Akçakent bucağı) - Kırşehir
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Çukurova yöresinden gelen Türkmenler'den Cerit Aşireti'ne dayanmaktadır. Ayrıca Anadolu'nun birçok kentinde kökeni Cerit Aşireti'ne dayanan birçok yerleşim birimi bulunmaktadır. Kaynak: Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitabıdır. Berk Ulusoy
  Demirci köy - Akpınar - Kırşehir
■ Türkmen (Eldelekli) yerleşimi. Berk Ulusoy
  Avanoğlu köy - Akçakent - Kırşehir
1928k: Avanoğlu
Kürd (Okçîyan) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. Osmanlı Arşiv Vesikalarında ''Konar-Göçer Türkmen Taifesi'' olarak geçmektedir. Bu sebeple Okçu Aşireti'nin Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Konya, Sivas, Gaziantep, Kilis ve daha birçok kentte köyleri ve nüfusları bulunmaktadır. Ayrıca Dede Korkut Oğuznameleri'nde adı geçen köklü bir Türkmen aşireti olduğunu tekrar belirtmek gerekir. Kaynak: Osmanlı Arşiv Vesikaları, Dede Korkut Oğuznamaleri ve Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  BüyükAbdiuşağı bld - Akpınar (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
■ Köy halkı Türkmen'dir ve Abdi Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Karalar köy - Kırşehir_M - Kırşehir
1928k: Karalar
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Beğdili boyu'ndan Karacakurt Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Danişmendli Türkmenleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  KüçükAbdiuşağı köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
■ Köy halkı Türkmen'dir ve Abdi Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km